Augusti 2017

Bilder och filmer (397)
Bild 251–300

Torsdag 24 augusti 2017

Växelns blivande plats strax norr om anslutningsväxeln till spår 2 sedd från nordväst. 11 dgr
ID-nummer:  30313
Direktlänk: /bild/00030313/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del av spåret mot omformarstationen norr om växeln förnyas också. 11 dgr
ID-nummer:  30314
Direktlänk: /bild/00030314/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännor och dito brunnar behöver byggas nytt norr om växeln. 11 dgr
ID-nummer:  30315
Direktlänk: /bild/00030315/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några timmar senare är arbetet med skyddstaken under gångbron avslutade och bron är redo för ny kontaktledning även över spår 3 och 4. 11 dgr
ID-nummer:  30316
Direktlänk: /bild/00030316/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr med skyddstaken i nya positioner. 11 dgr
ID-nummer:  30317
Direktlänk: /bild/00030317/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över norra änden av spår 5 har den tidigare uppsatta dvärgsignalen fått sällskap av en ny huvudsignal. 11 dgr
ID-nummer:  30318
Direktlänk: /bild/00030318/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den nu helt isolerade spårstumpen som återstår av omformarspåret norr om plankorsningen ligger den växel på trallor som ska utgöra omformarstationens nya anslutning. 11 dgr
ID-nummer:  30319
Direktlänk: /bild/00030319/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen för den nya växeln börjar bli klar. 11 dgr
ID-nummer:  30320
Direktlänk: /bild/00030320/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En planerad makadambädd väntar på den nya växeln. 11 dgr
ID-nummer:  30321
Direktlänk: /bild/00030321/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut återstår ytterligare lite arbete innan spåren kan byggas. 11 dgr
ID-nummer:  30322
Direktlänk: /bild/00030322/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen längst i norr sedd från nordväst. 11 dgr
ID-nummer:  30323
Direktlänk: /bild/00030323/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det pågår även arbeten vid det gamla industrispåret och Aitikterminalens anslutning som nu ska försvinna. 11 dgr
ID-nummer:  30324
Direktlänk: /bild/00030324/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter växeln i spår 2 är det stopp för färd mot omformarstationen och mot Porjus. 11 dgr
ID-nummer:  30325
Direktlänk: /bild/00030325/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsarbetena fortsätter den här eftermiddagen på spår 4 vid lokstallet. 11 dgr
ID-nummer:  30326
Direktlänk: /bild/00030326/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya ståndare monteras för att kunna sätta upp utliggare, här behövs inte mindre än tre stycken tätt intill varandra. 11 dgr
ID-nummer:  30327
Direktlänk: /bild/00030327/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trumvagnen står redo för dragning av mer kontaktledning. 11 dgr
ID-nummer:  30328
Direktlänk: /bild/00030328/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten av olika slag vid norra änden av spår 5 och 6, signaler sätts upp och nya elskåp kommer på plats. 11 dgr
ID-nummer:  30329
Direktlänk: /bild/00030329/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny dvärgsignal ska sättas upp över spår 4 före växelanslutningen från spår 5. 11 dgr
ID-nummer:  30330
Direktlänk: /bild/00030330/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dvärgsignalen monteras i bryggan. 11 dgr
ID-nummer:  30331
Direktlänk: /bild/00030331/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya huvudsignalen i norra änden av spår 5 är ännu inte inkopplad. 11 dgr
ID-nummer:  30332
Direktlänk: /bild/00030332/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra bangårdsänden lyser däremot nu fem röda sken, ett för varje huvudspår. 11 dgr
ID-nummer:  30333
Direktlänk: /bild/00030333/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite senare syns nu huvudsignaler över såväl spår 5 till vänster som spår 4 till höger, dessa är dock inte inkopplade ännu. 11 dgr
ID-nummer:  30334
Direktlänk: /bild/00030334/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen Gv 126 över spår 4 saknar ännu märktavla. 11 dgr
ID-nummer:  30335
Direktlänk: /bild/00030335/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny kontaktledning har nu också satts upp norrut med början omedelbart norr om slutet på ledningen över spår 5. 11 dgr
ID-nummer:  30336
Direktlänk: /bild/00030336/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya ledningen fortsätter norrut på spår 4. 11 dgr
ID-nummer:  30337
Direktlänk: /bild/00030337/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningen fortsätter vidare rakt fram in över stickspåret. 11 dgr
ID-nummer:  30338
Direktlänk: /bild/00030338/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den återstående delen av brygga 18 hindrar den nya ledningen att monteras ordentligt i bryggan intill, men ledningen behöver inte spänningssättas i nuläget. 11 dgr
ID-nummer:  30339
Direktlänk: /bild/00030339/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Upplaget av schaktmassor vid sidan av bangården krymper bit för bit. 11 dgr
ID-nummer:  30340
Direktlänk: /bild/00030340/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen syns den nya ledningen över stickspåret intill plankorsningen. 11 dgr
ID-nummer:  30341
Direktlänk: /bild/00030341/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret sett söderut, ännu används en gammal stolpe för att hålla upp ledningen här. 11 dgr
ID-nummer:  30342
Direktlänk: /bild/00030342/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret följer det gamla omformarspårets läge fram mot plankorsningen och ett mellanrum bildas mellan det och huvudspåren. 11 dgr
ID-nummer:  30343
Direktlänk: /bild/00030343/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klart för växelinläggning längst i norr på kvällen. 11 dgr
ID-nummer:  30345
Direktlänk: /bild/00030345/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret och Inlandsbanan norr om den blivande växeln. 11 dgr
ID-nummer:  30344
Direktlänk: /bild/00030344/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En hel del arbeten återstår här, men det handlar ju heller inte om de mest trafikerade spåren på bangården som är avgrävda. 11 dgr
ID-nummer:  30346
Direktlänk: /bild/00030346/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett malmtåg passerar norrut på kvällen, en tågtyp som inte kommer att trafikera den växel som ska läggas in här. 11 dgr
ID-nummer:  30347
Direktlänk: /bild/00030347/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen har belysningen i några av bangårdens nya bryggor tänts. 11 dgr
ID-nummer:  30348
Direktlänk: /bild/00030348/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra delen av plattformen i den nya belysningen. 11 dgr
ID-nummer:  30349
Direktlänk: /bild/00030349/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Modern LED-teknik ger bra ljus trots regn och rusk. 11 dgr
ID-nummer:  30350
Direktlänk: /bild/00030350/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från stationshuset. 11 dgr
ID-nummer:  30351
Direktlänk: /bild/00030351/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvällsvy mot nordväst under gångbron. 11 dgr
ID-nummer:  30352
Direktlänk: /bild/00030352/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om gångbron har belysningen dock inte kommit igång annat än på plattformen så här råder kompakt mörker. 11 dgr
ID-nummer:  30353
Direktlänk: /bild/00030353/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 26 augusti 2017

Växeln mellan Inlandsbanan och spåret till omformarstationen har kommit på plats längst i norr. 11 dgr
ID-nummer:  30354
Direktlänk: /bild/00030354/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om växeln börjar också underbyggnaden för de båda spåren bli klar. 11 dgr
ID-nummer:  30355
Direktlänk: /bild/00030355/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam körs ut på Inlandsbanans banvall. 11 dgr
ID-nummer:  30356
Direktlänk: /bild/00030356/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut återstår en del schaktarbeten för omformarspåret. 11 dgr
ID-nummer:  30357
Direktlänk: /bild/00030357/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett från nordväst, Inlandsbanans befintliga spår slutar under slipershögen till vänster. 11 dgr
ID-nummer:  30358
Direktlänk: /bild/00030358/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden för omformarspåret ner mot växeln färdigställs bit för bit. 11 dgr
ID-nummer:  30359
Direktlänk: /bild/00030359/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Begagnade sliprar ligger upplagda i en hög intill det blivande spåret. 11 dgr
ID-nummer:  30360
Direktlänk: /bild/00030360/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln har bara precis lagts på plats och en hel del återstår att göra innan den kan trafikeras. 11 dgr
ID-nummer:  30361
Direktlänk: /bild/00030361/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya spårspärren i södra änden av stickspåret har kommit på plats. 11 dgr
ID-nummer:  30362
Direktlänk: /bild/00030362/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 351–397