Augusti 2017

Efter ett trafikavbrott i maj, det stora under pingsthelgen i början av juni samt två kortare avbrott under juli månad gick bangårdsprojektet mot sitt slut när vi gick in i augusti månad. Siktet var nu inställt mot den sista stora avstängningen på två dygn i slutet av augusti då de sista stora schaktarbetena skulle utföras och de arbeten som utfördes fram tills dess var på många sätt föreberedelser för denna slutinkoppling. Ett visst semesterlugn kunde också få infinna sig någon vecka medan sommaren ännu varade. Här tittar vi på arbetena från månadens början fram till dagen före slutinkopplingen, den behandlas i ett separat avsnitt.

I början av månaden fortsatte arbetet med att bygga färdigt spår 3 och 4 efter ombyggnaden av underbyggnaden. Vissa arbeten med kabelrännor och kabeldragning pågick också, men arbetena bedrevs i allmänhet inte i något högre tempo och med några stora personalstyrkor. Fram mot mitten av månaden återupptogs vissa elarbeten med utbyte och komplettering av kontaktledningsanläggningen, men det var först mot slutet av månaden som dragningen av kontaktledning över fler spår än de två driftsatta närmast stationshuset började förberedas i större utsträckning och ledningen över spår 5 och vissa stickspår i norr kom på plats. I veckan före slutinkopplingen sattes också flera nya signaler upp över de ännu inte ibruktagna spåren.

Längst i norr påbörjades under slutet av månaden också arbetet med att lägga in den växel som ska binda samman omformarspåret med Inlandsbanans infartsspår strax innan detta svänger in på spår 2 norr om plankorsningen i norr. Så snart Inlandsbanans turisttrafik slutat för säsongen revs spåret och schaktning för den nya växeln påbörjades innan växeln kunde läggas på plats. Detta arbete hade ingen större tidspress då trafiken på Inlandsbanan är synnerligen begränsad utanför turisttrafikens säsong och växeln togs i drift först i september.

Bilder och filmer (397)
Bild 1–30

Onsdag 2 augusti 2017

Bangårdens sex spår sedda söderut med gångbron i förgrunden.  4 år
ID-nummer:  30037
Direktlänk: /bild/00030037/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 3 augusti 2017

Spår 4 sett söderut från gångbron på morgonen.  4 år
ID-nummer:  30038
Direktlänk: /bild/00030038/
Fotodatum: den 3 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 4 sett norrut från gångbron, här återstår en del arbete med att fästa rälsen i sliprarna.  4 år
ID-nummer:  30039
Direktlänk: /bild/00030039/
Fotodatum: den 3 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 10 augusti 2017

Arbeten med kabelrännor pågår nära södra bangårdsänden tidigt på morgonen.  4 år
ID-nummer:  30040
Direktlänk: /bild/00030040/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under den gångna veckan har man börjat transportera bort schaktmassor från det stora upplaget på bangårdens västra sida.  4 år
ID-nummer:  30041
Direktlänk: /bild/00030041/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt lagras nya fyllnadsmassor upp intill schaktmassorna och skapar bergsprofiler av olika slag.  4 år
ID-nummer:  30042
Direktlänk: /bild/00030042/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya tågbefälhavarskåp har satts upp på plattformen.  4 år
ID-nummer:  30043
Direktlänk: /bild/00030043/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren 3 och 4 har fått ny makadam.  4 år
ID-nummer:  30044
Direktlänk: /bild/00030044/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två ännu inte öppnade spåren 3 och 4 sedda från gångbron.  4 år
ID-nummer:  30045
Direktlänk: /bild/00030045/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren sedda norrut.  4 år
ID-nummer:  30046
Direktlänk: /bild/00030046/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från gångbron.  4 år
ID-nummer:  30047
Direktlänk: /bild/00030047/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu har inte spår 4 byggts samman i norra änden.  4 år
ID-nummer:  30048
Direktlänk: /bild/00030048/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra plattformsänden där arbetena med kabelrännor nu flyttat söderut.  4 år
ID-nummer:  30049
Direktlänk: /bild/00030049/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännan längs spår 1 sedd från plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  30050
Direktlänk: /bild/00030050/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännor byggs omkring skyddsspåret vid södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  30051
Direktlänk: /bild/00030051/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rännor ligger på båda sidor av skyddsspåret och ska sammanfogas söder om detsamma.  4 år
ID-nummer:  30052
Direktlänk: /bild/00030052/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena vid södra bangårdsänden sedda från söder.  4 år
ID-nummer:  30053
Direktlänk: /bild/00030053/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det element som ska sammanfoga de båda rännorna lyfts fram mot sin plats.  4 år
ID-nummer:  30054
Direktlänk: /bild/00030054/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongelementet måste kapas för att passa på sin plats.  4 år
ID-nummer:  30055
Direktlänk: /bild/00030055/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder när alla spår nu är på plats.  4 år
ID-nummer:  30056
Direktlänk: /bild/00030056/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När betongelementet ligger ovanför sin blivande plats mäts var kapsnittet ska läggas.  4 år
ID-nummer:  30057
Direktlänk: /bild/00030057/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snittet måste ske diagonalt då rännorna möts i spetsig vinkel.  4 år
ID-nummer:  30058
Direktlänk: /bild/00030058/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rännan kapats nästan igenom vänds den.  4 år
ID-nummer:  30059
Direktlänk: /bild/00030059/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rännan bryts i två med hjälp av grävarens gripklo.  4 år
ID-nummer:  30060
Direktlänk: /bild/00030060/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementet lyfts sedan på plats.  4 år
ID-nummer:  30061
Direktlänk: /bild/00030061/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementet passar och har här kommit på plats.  4 år
ID-nummer:  30062
Direktlänk: /bild/00030062/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga förgreningen.  4 år
ID-nummer:  30063
Direktlänk: /bild/00030063/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill södra infarten blommar rallarrosorna för fullt trots pågående bangårdsombyggnad.  4 år
ID-nummer:  30064
Direktlänk: /bild/00030064/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med sina nya kabelrännor sedd från öster.  4 år
ID-nummer:  30065
Direktlänk: /bild/00030065/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 11 augusti 2017

Kväll i Gällivare med tågväg förbi två huvudsignaler som snart kommer att försvinna, signaler som båda har flyttats ner från gamla numera rivna bryggor.  4 år
ID-nummer:  30068
Direktlänk: /bild/00030068/
Fotodatum: den 11 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90