Augusti 2017

Bilder och filmer (397)
Bild 1–50

Torsdag 10 augusti 2017

När betongelementet ligger ovanför sin blivande plats mäts var kapsnittet ska läggas. 27 dgr
ID-nummer:  30057
Direktlänk: /bild/00030057/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snittet måste ske diagonalt då rännorna möts i spetsig vinkel. 27 dgr
ID-nummer:  30058
Direktlänk: /bild/00030058/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rännan kapats nästan igenom vänds den. 27 dgr
ID-nummer:  30059
Direktlänk: /bild/00030059/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rännan bryts i två med hjälp av grävarens gripklo. 27 dgr
ID-nummer:  30060
Direktlänk: /bild/00030060/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementet lyfts sedan på plats. 27 dgr
ID-nummer:  30061
Direktlänk: /bild/00030061/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementet passar och har här kommit på plats. 27 dgr
ID-nummer:  30062
Direktlänk: /bild/00030062/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga förgreningen. 27 dgr
ID-nummer:  30063
Direktlänk: /bild/00030063/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill södra infarten blommar rallarrosorna för fullt trots pågående bangårdsombyggnad. 27 dgr
ID-nummer:  30064
Direktlänk: /bild/00030064/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med sina nya kabelrännor sedd från öster. 27 dgr
ID-nummer:  30065
Direktlänk: /bild/00030065/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 11 augusti 2017

Kväll i Gällivare med tågväg förbi två huvudsignaler som snart kommer att försvinna, signaler som båda har flyttats ner från gamla numera rivna bryggor. 22 dgr
ID-nummer:  30068
Direktlänk: /bild/00030068/
Fotodatum: den 11 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 12 augusti 2017

Gamla och nya växelförbindelser i norra delen av bangården sedda från norra plattformsänden. 22 dgr
ID-nummer:  30069
Direktlänk: /bild/00030069/
Fotodatum: den 12 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området intill bangården är nu rensat från schaktmassor, men lär behöva användas för ändamålet igen när området under de gamla växlarna ska schaktas. 22 dgr
ID-nummer:  30070
Direktlänk: /bild/00030070/
Fotodatum: den 12 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 15 augusti 2017

Det stora upplaget av schaktmassor har naggats i kanten en aning sedan man påbörjat borttransporten av även denna stora hög. 22 dgr
ID-nummer:  30071
Direktlänk: /bild/00030071/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler linor för blivande kontaktledning över bangårdens övriga spår har satts upp, här i sydligaste delen av bangården. 22 dgr
ID-nummer:  30072
Direktlänk: /bild/00030072/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Viktavspänning med tillhörande avspänningslina för kontaktledningen i växelförbindelserna framför stationshuset har satts upp i en stolpe nära södra plattformsänden. 22 dgr
ID-nummer:  30073
Direktlänk: /bild/00030073/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi följer med Inlandsbanans växling med kvällens ankomna motorvagn från Östersund till uppställningsplatsen på spår som snart rivs, här passeras Gv 152. 22 dgr
ID-nummer:  30074
Direktlänk: /bild/00030074/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln från spåret mot Koskullskulle till höger mot den gamla Aitikterminalen rivs vid avstängningen i slutet av augusti. 22 dgr
ID-nummer:  30075
Direktlänk: /bild/00030075/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teminalspåret följer först den gamla banan mot Malmberget, senare ett kortare industrispår, men lämnar det här med ett kurvspår utan växel. 22 dgr
ID-nummer:  30076
Direktlänk: /bild/00030076/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla terminalen har rensats på såväl spår som byggnader, förutom några spårstumpar längst i söder. 22 dgr
ID-nummer:  30077
Direktlänk: /bild/00030077/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De återstående spåren utgör uppställningsplats för Inlandsbanans motorvagn nattetid under sommartrafiken. 22 dgr
ID-nummer:  30079
Direktlänk: /bild/00030079/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårslutet sett från söder, i och med avstängningen i slutet av månaden är sommartrafiken slut och efter det kommer även dessa spår att rivas. 22 dgr
ID-nummer:  30078
Direktlänk: /bild/00030078/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En godsvagn står också uppställd här. 22 dgr
ID-nummer:  30080
Direktlänk: /bild/00030080/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från ett av de gamla terminalspåren. 22 dgr
ID-nummer:  30081
Direktlänk: /bild/00030081/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut med den gamla Aitikterminalen till höger, den gamla banan mot Malmberget till vänster. 22 dgr
ID-nummer:  30083
Direktlänk: /bild/00030083/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats mot en bangård i förvandling. 22 dgr
ID-nummer:  30082
Direktlänk: /bild/00030082/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren från terminalen går ihop i en växel i söder. 22 dgr
ID-nummer:  30084
Direktlänk: /bild/00030084/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter följer en skyddsväxel där skyddsspåret löper ut mot en grushög i riktning mot spåret från Koskullskulle. 22 dgr
ID-nummer:  30085
Direktlänk: /bild/00030085/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Terminalspårets anslutning till den gamla banan från Malmberget som senare använts som industrispår närmast Gällivare har ingen växel och har inte haft det på länge, ändå hänger kontaktledningen kvar även över spåret till höger. 22 dgr
ID-nummer:  30086
Direktlänk: /bild/00030086/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs med den gamla banan från Malmberget som fortfarande har rakspår genom Gällivare bangård ner till södra utfarten, banan från Koskullskulle till vänster. 22 dgr
ID-nummer:  30087
Direktlänk: /bild/00030087/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från höger ansluter spåret från Kiruna in under de två kvarvarande gamla bryggorna längst i norr. 22 dgr
ID-nummer:  30088
Direktlänk: /bild/00030088/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen Gv 125 föregår den ännu inte ibruktagna växeln mot spår 2 vid infart från Koskullskulle. 22 dgr
ID-nummer:  30089
Direktlänk: /bild/00030089/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något före midnatt påbörjas arbete med jordlinan i södra delen av bangården. 22 dgr
ID-nummer:  30090
Direktlänk: /bild/00030090/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst i den allt mörkare augustinatten. 22 dgr
ID-nummer:  30091
Direktlänk: /bild/00030091/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordlinan flyttas från stolpen ut en bit på bryggan som senare ska bära de flesta huvudsignalerna i söder. 22 dgr
ID-nummer:  30092
Direktlänk: /bild/00030092/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 16 augusti 2017

En ny jordlina rullas ut från trumvagnen som står på spår 2 framför stationshuset. 22 dgr
ID-nummer:  30093
Direktlänk: /bild/00030093/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linan ska dras över bryggorna i stället för under dessa, bland annat för att ge plats för kontaktledningen i växelförbindelsen söder om stationshuset. 22 dgr
ID-nummer:  30094
Direktlänk: /bild/00030094/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linan har hängts upp med ett linhjul i stolpen ovanför bryggan och dragningen fortsätter söderut. 22 dgr
ID-nummer:  30095
Direktlänk: /bild/00030095/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från trumvagnen kontrolleras dragningen. 22 dgr
ID-nummer:  30096
Direktlänk: /bild/00030096/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linan dras ut allt längre söderut. 22 dgr
ID-nummer:  30097
Direktlänk: /bild/00030097/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Upp över varje brygga måste linan dras, den gamla som syns framför korgen är i vägen för kontaktledningen i växelförbindelsen. 22 dgr
ID-nummer:  30099
Direktlänk: /bild/00030099/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en brygga att trä linan över. 22 dgr
ID-nummer:  30100
Direktlänk: /bild/00030100/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en stunds arbete från korgen löper linan över även denna brygga. 22 dgr
ID-nummer:  30101
Direktlänk: /bild/00030101/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dragningen kan fortsätta söderut när ännu ett linhjul hängts upp högst upp i stolpen. 22 dgr
ID-nummer:  30098
Direktlänk: /bild/00030098/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid nästa brygga finns befintlig lina på andra sidan bangården och den nya ska anslutas till den. Därför behöver kontaktledningen över spår 2 nu korsas. 22 dgr
ID-nummer:  30102
Direktlänk: /bild/00030102/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordlinan träs över kontaktledningen på spår 2. 22 dgr
ID-nummer:  30103
Direktlänk: /bild/00030103/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linans ände dras vidare för hand bort mot liftmotorvagnen på spår 5. 22 dgr
ID-nummer:  30104
Direktlänk: /bild/00030104/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordlinan där den ska korsa bangården mellan två bryggor. 22 dgr
ID-nummer:  30105
Direktlänk: /bild/00030105/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya linans ände har tagits upp i liftkorgen och ska nu skarvas ihop med den befintliga linan söderifrån. 22 dgr
ID-nummer:  30106
Direktlänk: /bild/00030106/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skarvning pågår i liftmotorvagnens korg. 22 dgr
ID-nummer:  30107
Direktlänk: /bild/00030107/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund senare är skarven klar och linan kan börja sättas upp permanent. 22 dgr
ID-nummer:  30108
Direktlänk: /bild/00030108/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150