Augusti 2017

Efter ett trafikavbrott i maj, det stora under pingsthelgen i början av juni samt två kortare avbrott under juli månad gick bangårdsprojektet mot sitt slut när vi gick in i augusti månad. Siktet var nu inställt mot den sista stora avstängningen på två dygn i slutet av augusti då de sista stora schaktarbetena skulle utföras och de arbeten som utfördes fram tills dess var på många sätt föreberedelser för denna slutinkoppling. Ett visst semesterlugn kunde också få infinna sig någon vecka medan sommaren ännu varade. Här tittar vi på arbetena från månadens början fram till dagen före slutinkopplingen, den behandlas i ett separat avsnitt.

I början av månaden fortsatte arbetet med att bygga färdigt spår 3 och 4 efter ombyggnaden av underbyggnaden. Vissa arbeten med kabelrännor och kabeldragning pågick också, men arbetena bedrevs i allmänhet inte i något högre tempo och med några stora personalstyrkor. Fram mot mitten av månaden återupptogs vissa elarbeten med utbyte och komplettering av kontaktledningsanläggningen, men det var först mot slutet av månaden som dragningen av kontaktledning över fler spår än de två driftsatta närmast stationshuset började förberedas i större utsträckning och ledningen över spår 5 och vissa stickspår i norr kom på plats. I veckan före slutinkopplingen sattes också flera nya signaler upp över de ännu inte ibruktagna spåren.

Längst i norr påbörjades under slutet av månaden också arbetet med att lägga in den växel som ska binda samman omformarspåret med Inlandsbanans infartsspår strax innan detta svänger in på spår 2 norr om plankorsningen i norr. Så snart Inlandsbanans turisttrafik slutat för säsongen revs spåret och schaktning för den nya växeln påbörjades innan växeln kunde läggas på plats. Detta arbete hade ingen större tidspress då trafiken på Inlandsbanan är synnerligen begränsad utanför turisttrafikens säsong och växeln togs i drift först i september.

Bilder och filmer (397)
Bild 1–50

Torsdag 10 augusti 2017

När betongelementet ligger ovanför sin blivande plats mäts var kapsnittet ska läggas. 3 mån
ID-nummer:  30057
Direktlänk: /bild/00030057/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snittet måste ske diagonalt då rännorna möts i spetsig vinkel. 3 mån
ID-nummer:  30058
Direktlänk: /bild/00030058/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rännan kapats nästan igenom vänds den. 3 mån
ID-nummer:  30059
Direktlänk: /bild/00030059/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rännan bryts i två med hjälp av grävarens gripklo. 3 mån
ID-nummer:  30060
Direktlänk: /bild/00030060/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementet lyfts sedan på plats. 3 mån
ID-nummer:  30061
Direktlänk: /bild/00030061/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementet passar och har här kommit på plats. 3 mån
ID-nummer:  30062
Direktlänk: /bild/00030062/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga förgreningen. 3 mån
ID-nummer:  30063
Direktlänk: /bild/00030063/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill södra infarten blommar rallarrosorna för fullt trots pågående bangårdsombyggnad. 3 mån
ID-nummer:  30064
Direktlänk: /bild/00030064/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med sina nya kabelrännor sedd från öster. 3 mån
ID-nummer:  30065
Direktlänk: /bild/00030065/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 11 augusti 2017

Kväll i Gällivare med tågväg förbi två huvudsignaler som snart kommer att försvinna, signaler som båda har flyttats ner från gamla numera rivna bryggor. 3 mån
ID-nummer:  30068
Direktlänk: /bild/00030068/
Fotodatum: den 11 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 12 augusti 2017

Gamla och nya växelförbindelser i norra delen av bangården sedda från norra plattformsänden. 3 mån
ID-nummer:  30069
Direktlänk: /bild/00030069/
Fotodatum: den 12 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området intill bangården är nu rensat från schaktmassor, men lär behöva användas för ändamålet igen när området under de gamla växlarna ska schaktas. 3 mån
ID-nummer:  30070
Direktlänk: /bild/00030070/
Fotodatum: den 12 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 15 augusti 2017

Det stora upplaget av schaktmassor har naggats i kanten en aning sedan man påbörjat borttransporten av även denna stora hög. 3 mån
ID-nummer:  30071
Direktlänk: /bild/00030071/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler linor för blivande kontaktledning över bangårdens övriga spår har satts upp, här i sydligaste delen av bangården. 3 mån
ID-nummer:  30072
Direktlänk: /bild/00030072/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Viktavspänning med tillhörande avspänningslina för kontaktledningen i växelförbindelserna framför stationshuset har satts upp i en stolpe nära södra plattformsänden. 3 mån
ID-nummer:  30073
Direktlänk: /bild/00030073/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi följer med Inlandsbanans växling med kvällens ankomna motorvagn från Östersund till uppställningsplatsen på spår som snart rivs, här passeras Gv 152. 3 mån
ID-nummer:  30074
Direktlänk: /bild/00030074/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln från spåret mot Koskullskulle till höger mot den gamla Aitikterminalen rivs vid avstängningen i slutet av augusti. 3 mån
ID-nummer:  30075
Direktlänk: /bild/00030075/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teminalspåret följer först den gamla banan mot Malmberget, senare ett kortare industrispår, men lämnar det här med ett kurvspår utan växel. 3 mån
ID-nummer:  30076
Direktlänk: /bild/00030076/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla terminalen har rensats på såväl spår som byggnader, förutom några spårstumpar längst i söder. 3 mån
ID-nummer:  30077
Direktlänk: /bild/00030077/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De återstående spåren utgör uppställningsplats för Inlandsbanans motorvagn nattetid under sommartrafiken. 3 mån
ID-nummer:  30079
Direktlänk: /bild/00030079/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårslutet sett från söder, i och med avstängningen i slutet av månaden är sommartrafiken slut och efter det kommer även dessa spår att rivas. 3 mån
ID-nummer:  30078
Direktlänk: /bild/00030078/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En godsvagn står också uppställd här. 3 mån
ID-nummer:  30080
Direktlänk: /bild/00030080/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från ett av de gamla terminalspåren. 3 mån
ID-nummer:  30081
Direktlänk: /bild/00030081/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut med den gamla Aitikterminalen till höger, den gamla banan mot Malmberget till vänster. 3 mån
ID-nummer:  30083
Direktlänk: /bild/00030083/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats mot en bangård i förvandling. 3 mån
ID-nummer:  30082
Direktlänk: /bild/00030082/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren från terminalen går ihop i en växel i söder. 3 mån
ID-nummer:  30084
Direktlänk: /bild/00030084/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter följer en skyddsväxel där skyddsspåret löper ut mot en grushög i riktning mot spåret från Koskullskulle. 3 mån
ID-nummer:  30085
Direktlänk: /bild/00030085/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Terminalspårets anslutning till den gamla banan från Malmberget som senare använts som industrispår närmast Gällivare har ingen växel och har inte haft det på länge, ändå hänger kontaktledningen kvar även över spåret till höger. 3 mån
ID-nummer:  30086
Direktlänk: /bild/00030086/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs med den gamla banan från Malmberget som fortfarande har rakspår genom Gällivare bangård ner till södra utfarten, banan från Koskullskulle till vänster. 3 mån
ID-nummer:  30087
Direktlänk: /bild/00030087/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från höger ansluter spåret från Kiruna in under de två kvarvarande gamla bryggorna längst i norr. 3 mån
ID-nummer:  30088
Direktlänk: /bild/00030088/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen Gv 125 föregår den ännu inte ibruktagna växeln mot spår 2 vid infart från Koskullskulle. 3 mån
ID-nummer:  30089
Direktlänk: /bild/00030089/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något före midnatt påbörjas arbete med jordlinan i södra delen av bangården. 3 mån
ID-nummer:  30090
Direktlänk: /bild/00030090/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst i den allt mörkare augustinatten. 3 mån
ID-nummer:  30091
Direktlänk: /bild/00030091/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordlinan flyttas från stolpen ut en bit på bryggan som senare ska bära de flesta huvudsignalerna i söder. 3 mån
ID-nummer:  30092
Direktlänk: /bild/00030092/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 16 augusti 2017

En ny jordlina rullas ut från trumvagnen som står på spår 2 framför stationshuset. 3 mån
ID-nummer:  30093
Direktlänk: /bild/00030093/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linan ska dras över bryggorna i stället för under dessa, bland annat för att ge plats för kontaktledningen i växelförbindelsen söder om stationshuset. 3 mån
ID-nummer:  30094
Direktlänk: /bild/00030094/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linan har hängts upp med ett linhjul i stolpen ovanför bryggan och dragningen fortsätter söderut. 3 mån
ID-nummer:  30095
Direktlänk: /bild/00030095/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från trumvagnen kontrolleras dragningen. 3 mån
ID-nummer:  30096
Direktlänk: /bild/00030096/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linan dras ut allt längre söderut. 3 mån
ID-nummer:  30097
Direktlänk: /bild/00030097/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Upp över varje brygga måste linan dras, den gamla som syns framför korgen är i vägen för kontaktledningen i växelförbindelsen. 3 mån
ID-nummer:  30099
Direktlänk: /bild/00030099/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en brygga att trä linan över. 3 mån
ID-nummer:  30100
Direktlänk: /bild/00030100/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en stunds arbete från korgen löper linan över även denna brygga. 3 mån
ID-nummer:  30101
Direktlänk: /bild/00030101/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dragningen kan fortsätta söderut när ännu ett linhjul hängts upp högst upp i stolpen. 3 mån
ID-nummer:  30098
Direktlänk: /bild/00030098/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid nästa brygga finns befintlig lina på andra sidan bangården och den nya ska anslutas till den. Därför behöver kontaktledningen över spår 2 nu korsas. 3 mån
ID-nummer:  30102
Direktlänk: /bild/00030102/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordlinan träs över kontaktledningen på spår 2. 3 mån
ID-nummer:  30103
Direktlänk: /bild/00030103/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linans ände dras vidare för hand bort mot liftmotorvagnen på spår 5. 3 mån
ID-nummer:  30104
Direktlänk: /bild/00030104/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordlinan där den ska korsa bangården mellan två bryggor. 3 mån
ID-nummer:  30105
Direktlänk: /bild/00030105/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya linans ände har tagits upp i liftkorgen och ska nu skarvas ihop med den befintliga linan söderifrån. 3 mån
ID-nummer:  30106
Direktlänk: /bild/00030106/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skarvning pågår i liftmotorvagnens korg. 3 mån
ID-nummer:  30107
Direktlänk: /bild/00030107/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund senare är skarven klar och linan kan börja sättas upp permanent. 3 mån
ID-nummer:  30108
Direktlänk: /bild/00030108/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150