Augusti 2017

Bilder och filmer (397)
Bild 101–150

Fredag 18 augusti 2017

När linan löper över hjulet kan dragningen fortsätta söderut. 21 dgr
ID-nummer:  30160
Direktlänk: /bild/00030160/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan dras ut söderut. 21 dgr
ID-nummer:  30161
Direktlänk: /bild/00030161/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Proceduren upprepas vid nästa stolpe. 21 dgr
ID-nummer:  30162
Direktlänk: /bild/00030162/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen ska sedan löpa över mot spår 1 där den andra liftmotorvagnen möter upp för att ta emot bärlinan. 21 dgr
ID-nummer:  30163
Direktlänk: /bild/00030163/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I nordligaste hela bryggan hängs bärlinan således upp över spår 1. 21 dgr
ID-nummer:  30164
Direktlänk: /bild/00030164/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan fästs sedan i den stållina som dragits fram från viktavspänningen. 21 dgr
ID-nummer:  30165
Direktlänk: /bild/00030165/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan har fästs i stållinan med hjälp av en lyftögla och ett par grodor, en stållina som tillfälligt hängts upp i kontaktledningen intill. 21 dgr
ID-nummer:  30166
Direktlänk: /bild/00030166/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan kan nu spännas från trumvagnen. 21 dgr
ID-nummer:  30167
Direktlänk: /bild/00030167/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linan kan nu fästas i utliggarna med början från söder. 21 dgr
ID-nummer:  30168
Direktlänk: /bild/00030168/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här ska linan fästas i första utliggaren över spår 2 och den tillfälliga upphängningen tas bort. 21 dgr
ID-nummer:  30169
Direktlänk: /bild/00030169/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggaren vänds till rätt position innan bärlinan läggs på plats. 21 dgr
ID-nummer:  30170
Direktlänk: /bild/00030170/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan dras fast i utliggaren. 21 dgr
ID-nummer:  30171
Direktlänk: /bild/00030171/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Proceduren upprepas vid nästa stolpe. 21 dgr
ID-nummer:  30172
Direktlänk: /bild/00030172/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över spår 2 samlas den extra lin som förstärkt bärlinan in. 21 dgr
ID-nummer:  30173
Direktlänk: /bild/00030173/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan har satts upp på hela sträckan och kan nu tillfälligt fästas i den tidigare förberedda stållinan. 21 dgr
ID-nummer:  30174
Direktlänk: /bild/00030174/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så är det dags att dra ut även kontakttråden, detta görs nu från söder. 21 dgr
ID-nummer:  30175
Direktlänk: /bild/00030175/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedan kontakttråden fästs i avspänningslinan rör sig trumvagnen norrut och rullar ut tråden. 21 dgr
ID-nummer:  30176
Direktlänk: /bild/00030176/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontakttråden är liksom bärlinan tillfälligt fäst i avspänningslinan. 21 dgr
ID-nummer:  30177
Direktlänk: /bild/00030177/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontakttråden fästs i den första utliggaren över spår 1. 21 dgr
ID-nummer:  30178
Direktlänk: /bild/00030178/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontakttråden sitter fast i en första utliggare. 21 dgr
ID-nummer:  30179
Direktlänk: /bild/00030179/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa utliggare har en speciell infästning där ledningen ska vika av mot spår 2. 21 dgr
ID-nummer:  30180
Direktlänk: /bild/00030180/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet tas åter över av arbetslaget på spår 2. 21 dgr
ID-nummer:  30181
Direktlänk: /bild/00030181/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontakttråden fästs i den första utliggaren över spår 2. 21 dgr
ID-nummer:  30182
Direktlänk: /bild/00030182/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsarbete i natten. 21 dgr
ID-nummer:  30183
Direktlänk: /bild/00030183/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så ska även kontakttråden tillfälligt fästas i stållinan från norr. 21 dgr
ID-nummer:  30184
Direktlänk: /bild/00030184/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att både kontakttråd och bärlina kommit på plats återstår det att montera litsar mellan de två innan nattens arbeten kan avslutas. 21 dgr
ID-nummer:  30185
Direktlänk: /bild/00030185/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I dagsljus kan man se resultatet av nattens kontaktledningsarbeten. Här syns dock först avspänningen av den återstående gamla kontaktledningen över norra delen av spår 2 som kommit på plats tidigare. 21 dgr
ID-nummer:  30186
Direktlänk: /bild/00030186/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya sektionen över växelförbindelsen börjar här intill återstoden av gamla brygga 18. 21 dgr
ID-nummer:  30187
Direktlänk: /bild/00030187/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar man söderut här ser man inte mindre än tre avspänningslinor, varav en är tillfällig för den gamla växelförbindelsen söderut mot spår 2. 21 dgr
ID-nummer:  30188
Direktlänk: /bild/00030188/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter bangårdens nordligaste brygga lämnar den nya ledningen spår 1 och går över mot spår 2. 21 dgr
ID-nummer:  30189
Direktlänk: /bild/00030189/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya ledningen når fram till spår 2 och går parallellt med den gamla ledningssektionen som senare även den ska bytas ut. 21 dgr
ID-nummer:  30190
Direktlänk: /bild/00030190/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är en ny och en gammal kontaktledning över vardera spåret här i norra änden av växelförbindelsen söder om plankorsningen. 21 dgr
ID-nummer:  30191
Direktlänk: /bild/00030191/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid nästa stolpe har den nydragna ledningen från nattens arbeten näst längst till vänster lyfts utom strömavtagarnas räckhåll. 21 dgr
ID-nummer:  30192
Direktlänk: /bild/00030192/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra änden av den nya ledningen är ännu något provisoriskt infäst i norra änden mot stolpen vid spår 1 närmast söder om plankorsningen. 21 dgr
ID-nummer:  30193
Direktlänk: /bild/00030193/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 augusti 2017

Arbeten med en ny kabelränna pågår mellan spår 3 och spår 4 söderut från kabelbrunnarna i höjd med teknikhusen i söder på eftermiddagen. 21 dgr
ID-nummer:  30194
Direktlänk: /bild/00030194/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalarbeten pågår också vid den blivande huvuddvärgsignalen vid spår 2 norr om gångbron. 21 dgr
ID-nummer:  30195
Direktlänk: /bild/00030195/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en vecka får persontågen mot Kiruna använda den gamla växeln omedelbart norr om norra plattformsänden i stället för den nya längre norrut. 21 dgr
ID-nummer:  30196
Direktlänk: /bild/00030196/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Runt den gamla vattenhästen söder om lokstallet har schaktarbeten påbörjats för viss sanering av gamla föroreningar i marken. 21 dgr
ID-nummer:  30197
Direktlänk: /bild/00030197/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 byggs inte ihop med resterande spår i norr före slutinkopplingen då alla kvarvarande gamla spår ändå ska rivas. 21 dgr
ID-nummer:  30198
Direktlänk: /bild/00030198/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr har den nya kabelrännan längs spår 1 söder om plankorsningen kommit på plats. 21 dgr
ID-nummer:  30199
Direktlänk: /bild/00030199/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det har också blivit aktivitet vid Inlandsbanan och omformarspåret längst i norr där bangårdens sista nya växel ska läggas in under avstängningen i slutet av månaden. 21 dgr
ID-nummer:  30200
Direktlänk: /bild/00030200/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del av omformarspåret har rivits för att ge plats för den nya växeln. 21 dgr
ID-nummer:  30201
Direktlänk: /bild/00030201/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspårets gamla räls har vräkts åt sidan. 21 dgr
ID-nummer:  30202
Direktlänk: /bild/00030202/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret är rivet även strax norr om den nordligaste gamla bryggan, brygga 26. 21 dgr
ID-nummer:  30203
Direktlänk: /bild/00030203/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattenhästen söder om lokstallet får snart flytta på sig. 21 dgr
ID-nummer:  30204
Direktlänk: /bild/00030204/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattenhästen med ett passerande persontåg utan vattenbehov i bakgrunden. 21 dgr
ID-nummer:  30205
Direktlänk: /bild/00030205/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora upplaget av schaktmassor strax intill gångbron sett från nordväst, stationshuset skymtar till vänster. 21 dgr
ID-nummer:  30206
Direktlänk: /bild/00030206/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite i taget av upplaget körs nu bort med lastbilar. 21 dgr
ID-nummer:  30207
Direktlänk: /bild/00030207/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 augusti 2017

De återstående två huvudsignalerna i södra bangårdsänden för spår 3 och spår 4 håller på att monteras. 20 dgr
ID-nummer:  30208
Direktlänk: /bild/00030208/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen för spår 4 har kommit på plats och bredvid den monteras också den tillhörande dvärgsignalen. 20 dgr
ID-nummer:  30209
Direktlänk: /bild/00030209/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 201–250