Augusti 2017

Efter ett trafikavbrott i maj, det stora under pingsthelgen i början av juni samt två kortare avbrott under juli månad gick bangårdsprojektet mot sitt slut när vi gick in i augusti månad. Siktet var nu inställt mot den sista stora avstängningen på två dygn i slutet av augusti då de sista stora schaktarbetena skulle utföras och de arbeten som utfördes fram tills dess var på många sätt föreberedelser för denna slutinkoppling. Ett visst semesterlugn kunde också få infinna sig någon vecka medan sommaren ännu varade. Här tittar vi på arbetena från månadens början fram till dagen före slutinkopplingen, den behandlas i ett separat avsnitt.

I början av månaden fortsatte arbetet med att bygga färdigt spår 3 och 4 efter ombyggnaden av underbyggnaden. Vissa arbeten med kabelrännor och kabeldragning pågick också, men arbetena bedrevs i allmänhet inte i något högre tempo och med några stora personalstyrkor. Fram mot mitten av månaden återupptogs vissa elarbeten med utbyte och komplettering av kontaktledningsanläggningen, men det var först mot slutet av månaden som dragningen av kontaktledning över fler spår än de två driftsatta närmast stationshuset började förberedas i större utsträckning och ledningen över spår 5 och vissa stickspår i norr kom på plats. I veckan före slutinkopplingen sattes också flera nya signaler upp över de ännu inte ibruktagna spåren.

Längst i norr påbörjades under slutet av månaden också arbetet med att lägga in den växel som ska binda samman omformarspåret med Inlandsbanans infartsspår strax innan detta svänger in på spår 2 norr om plankorsningen i norr. Så snart Inlandsbanans turisttrafik slutat för säsongen revs spåret och schaktning för den nya växeln påbörjades innan växeln kunde läggas på plats. Detta arbete hade ingen större tidspress då trafiken på Inlandsbanan är synnerligen begränsad utanför turisttrafikens säsong och växeln togs i drift först i september.

Bilder och filmer (397)
Bild 101–150

Fredag 18 augusti 2017

När linan löper över hjulet kan dragningen fortsätta söderut. 3 mån
ID-nummer:  30160
Direktlänk: /bild/00030160/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan dras ut söderut. 3 mån
ID-nummer:  30161
Direktlänk: /bild/00030161/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Proceduren upprepas vid nästa stolpe. 3 mån
ID-nummer:  30162
Direktlänk: /bild/00030162/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen ska sedan löpa över mot spår 1 där den andra liftmotorvagnen möter upp för att ta emot bärlinan. 3 mån
ID-nummer:  30163
Direktlänk: /bild/00030163/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I nordligaste hela bryggan hängs bärlinan således upp över spår 1. 3 mån
ID-nummer:  30164
Direktlänk: /bild/00030164/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan fästs sedan i den stållina som dragits fram från viktavspänningen. 3 mån
ID-nummer:  30165
Direktlänk: /bild/00030165/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan har fästs i stållinan med hjälp av en lyftögla och ett par grodor, en stållina som tillfälligt hängts upp i kontaktledningen intill. 3 mån
ID-nummer:  30166
Direktlänk: /bild/00030166/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan kan nu spännas från trumvagnen. 3 mån
ID-nummer:  30167
Direktlänk: /bild/00030167/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linan kan nu fästas i utliggarna med början från söder. 3 mån
ID-nummer:  30168
Direktlänk: /bild/00030168/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här ska linan fästas i första utliggaren över spår 2 och den tillfälliga upphängningen tas bort. 3 mån
ID-nummer:  30169
Direktlänk: /bild/00030169/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggaren vänds till rätt position innan bärlinan läggs på plats. 3 mån
ID-nummer:  30170
Direktlänk: /bild/00030170/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan dras fast i utliggaren. 3 mån
ID-nummer:  30171
Direktlänk: /bild/00030171/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Proceduren upprepas vid nästa stolpe. 3 mån
ID-nummer:  30172
Direktlänk: /bild/00030172/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över spår 2 samlas den extra lin som förstärkt bärlinan in. 3 mån
ID-nummer:  30173
Direktlänk: /bild/00030173/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan har satts upp på hela sträckan och kan nu tillfälligt fästas i den tidigare förberedda stållinan. 3 mån
ID-nummer:  30174
Direktlänk: /bild/00030174/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så är det dags att dra ut även kontakttråden, detta görs nu från söder. 3 mån
ID-nummer:  30175
Direktlänk: /bild/00030175/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedan kontakttråden fästs i avspänningslinan rör sig trumvagnen norrut och rullar ut tråden. 3 mån
ID-nummer:  30176
Direktlänk: /bild/00030176/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontakttråden är liksom bärlinan tillfälligt fäst i avspänningslinan. 3 mån
ID-nummer:  30177
Direktlänk: /bild/00030177/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontakttråden fästs i den första utliggaren över spår 1. 3 mån
ID-nummer:  30178
Direktlänk: /bild/00030178/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontakttråden sitter fast i en första utliggare. 3 mån
ID-nummer:  30179
Direktlänk: /bild/00030179/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa utliggare har en speciell infästning där ledningen ska vika av mot spår 2. 3 mån
ID-nummer:  30180
Direktlänk: /bild/00030180/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet tas åter över av arbetslaget på spår 2. 3 mån
ID-nummer:  30181
Direktlänk: /bild/00030181/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontakttråden fästs i den första utliggaren över spår 2. 3 mån
ID-nummer:  30182
Direktlänk: /bild/00030182/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsarbete i natten. 3 mån
ID-nummer:  30183
Direktlänk: /bild/00030183/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så ska även kontakttråden tillfälligt fästas i stållinan från norr. 3 mån
ID-nummer:  30184
Direktlänk: /bild/00030184/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att både kontakttråd och bärlina kommit på plats återstår det att montera litsar mellan de två innan nattens arbeten kan avslutas. 3 mån
ID-nummer:  30185
Direktlänk: /bild/00030185/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I dagsljus kan man se resultatet av nattens kontaktledningsarbeten. Här syns dock först avspänningen av den återstående gamla kontaktledningen över norra delen av spår 2 som kommit på plats tidigare. 3 mån
ID-nummer:  30186
Direktlänk: /bild/00030186/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya sektionen över växelförbindelsen börjar här intill återstoden av gamla brygga 18. 3 mån
ID-nummer:  30187
Direktlänk: /bild/00030187/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar man söderut här ser man inte mindre än tre avspänningslinor, varav en är tillfällig för den gamla växelförbindelsen söderut mot spår 2. 3 mån
ID-nummer:  30188
Direktlänk: /bild/00030188/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter bangårdens nordligaste brygga lämnar den nya ledningen spår 1 och går över mot spår 2. 3 mån
ID-nummer:  30189
Direktlänk: /bild/00030189/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya ledningen når fram till spår 2 och går parallellt med den gamla ledningssektionen som senare även den ska bytas ut. 3 mån
ID-nummer:  30190
Direktlänk: /bild/00030190/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är en ny och en gammal kontaktledning över vardera spåret här i norra änden av växelförbindelsen söder om plankorsningen. 3 mån
ID-nummer:  30191
Direktlänk: /bild/00030191/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid nästa stolpe har den nydragna ledningen från nattens arbeten näst längst till vänster lyfts utom strömavtagarnas räckhåll. 3 mån
ID-nummer:  30192
Direktlänk: /bild/00030192/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra änden av den nya ledningen är ännu något provisoriskt infäst i norra änden mot stolpen vid spår 1 närmast söder om plankorsningen. 3 mån
ID-nummer:  30193
Direktlänk: /bild/00030193/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 augusti 2017

Arbeten med en ny kabelränna pågår mellan spår 3 och spår 4 söderut från kabelbrunnarna i höjd med teknikhusen i söder på eftermiddagen. 3 mån
ID-nummer:  30194
Direktlänk: /bild/00030194/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalarbeten pågår också vid den blivande huvuddvärgsignalen vid spår 2 norr om gångbron. 3 mån
ID-nummer:  30195
Direktlänk: /bild/00030195/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en vecka får persontågen mot Kiruna använda den gamla växeln omedelbart norr om norra plattformsänden i stället för den nya längre norrut. 3 mån
ID-nummer:  30196
Direktlänk: /bild/00030196/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Runt den gamla vattenhästen söder om lokstallet har schaktarbeten påbörjats för viss sanering av gamla föroreningar i marken. 3 mån
ID-nummer:  30197
Direktlänk: /bild/00030197/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 byggs inte ihop med resterande spår i norr före slutinkopplingen då alla kvarvarande gamla spår ändå ska rivas. 3 mån
ID-nummer:  30198
Direktlänk: /bild/00030198/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr har den nya kabelrännan längs spår 1 söder om plankorsningen kommit på plats. 3 mån
ID-nummer:  30199
Direktlänk: /bild/00030199/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det har också blivit aktivitet vid Inlandsbanan och omformarspåret längst i norr där bangårdens sista nya växel ska läggas in under avstängningen i slutet av månaden. 3 mån
ID-nummer:  30200
Direktlänk: /bild/00030200/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del av omformarspåret har rivits för att ge plats för den nya växeln. 3 mån
ID-nummer:  30201
Direktlänk: /bild/00030201/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspårets gamla räls har vräkts åt sidan. 3 mån
ID-nummer:  30202
Direktlänk: /bild/00030202/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret är rivet även strax norr om den nordligaste gamla bryggan, brygga 26. 3 mån
ID-nummer:  30203
Direktlänk: /bild/00030203/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattenhästen söder om lokstallet får snart flytta på sig. 3 mån
ID-nummer:  30204
Direktlänk: /bild/00030204/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattenhästen med ett passerande persontåg utan vattenbehov i bakgrunden. 3 mån
ID-nummer:  30205
Direktlänk: /bild/00030205/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora upplaget av schaktmassor strax intill gångbron sett från nordväst, stationshuset skymtar till vänster. 3 mån
ID-nummer:  30206
Direktlänk: /bild/00030206/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite i taget av upplaget körs nu bort med lastbilar. 3 mån
ID-nummer:  30207
Direktlänk: /bild/00030207/
Fotodatum: den 21 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 augusti 2017

De återstående två huvudsignalerna i södra bangårdsänden för spår 3 och spår 4 håller på att monteras. 3 mån
ID-nummer:  30208
Direktlänk: /bild/00030208/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen för spår 4 har kommit på plats och bredvid den monteras också den tillhörande dvärgsignalen. 3 mån
ID-nummer:  30209
Direktlänk: /bild/00030209/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 201–250