Slutinkoppling

I slutet av augusti 2017 var det dags för det sista stora trafikavbrottet under bangårdsombyggnaden, den slutinkoppling som skulle avsluta de stora arbetena med ombyggnad av spår och signaler och så att bangården efter detta i stort sett skulle få sin slutliga utformning och ställverket regenereras till sin slutliga funktion. Trafikavbrottet inleddes natten mot söndagen den 27 augusti och skulle hävas under natten mot tisdagen den 29 augusti lagom till de godståg som passerar under de tidiga morgontimmarna.

Det största arbetet under avstängningen var att riva alla gamla växlar i norra delen av bangården, det vill säga mellan plattformen och lokstallet. Hela området djupschaktades sedan precis som man tidigare gjort på övriga delar av bangården och därefter byggdes de nya spåren åter upp. Fokus under arbetena låg på att först färdigställa spåren 1 och 2 eftersom det var dessa som var öppna före avstängningen. När arbetet med dessa var klart flyttades maskiner och personal över till spår 3 och 4 där arbetena kunde fortsätta även efter att trafiken åter kommit igång på spår 1 och 2. Alla spår blev klara under onsdagen den 30 augusti.

Under söndagens inledande schaktarbeten på spår 1 och 2 behölls spår 3 och 4 intakta så att de återstående kontaktledningarna över dessa spår kunde sättas upp. När bangården under söndagskvällen grävdes av helt på mitten strax söder om lokstallet hade alltså de flesta kontaktledningar redan kommit på plats, undantaget bland annat växelförbindelserna framför stationshuset där vissa åtgärder behövde vidtas under gångbron innan den nya ledningen kunde komma på plats. Ledningen sattes upp under måndagen, men åtgärderna på skyddstaket under bron visade sig ändå otillräckliga och ett provisoriskt skydd fick sättas upp i väntan på en långsiktig lösning.

Längst i norr på bangården pågick ännu ett schaktarbete i spår 1 och 2 norr om det tidigare inlagda nya växlarna. I spår 1, trinagelbenet från Koskullskulle, togs växeln mot den tidigare Aitik-terminalen bort och ersattes med ett enkelt kurvspår. Terminalspåren hade redan då till största delen rivits förutom de som under sommaren använts för uppställning av Inlandsbanans fordon om nätterna. I och med detta kopplades även dessa spår bort från resterande järnvägsnätet. En kortare sträcka av spår 2 schaktades också ut omedelbart i södra änden av arbetsområdet. Tyvärr drog arbetena i norr ut på tiden och när det började ljusna på tisdagsmorgonen och tågen norrifrån började närma sig hade ännu inte all räls kommit på plats här. Efter det återstod makadampåfyllning, spårriktning och återställning av kontaktledningen innan något tåg skulle kunna passera.

Under avstängningen genomfördes också en regenerering av ställverket till sin slutliga utformning. Efter en sådan åtgärd måste omfattande tester av anläggningen genomföras och dessa kunde inte påbörjas förrän alla spår kommit på plats. Först under tisdagsförmiddagen många timmar efter planerad trafikstart kunde testerna inledas och tyvärr drog även dessa ut på tiden. Slutresultatet blev att trafiken kom igång vid 15-tiden på eftermiddagen ungefär 11 timmar senare än planerat. Då utbröt en rusningstrafik av sällan skådat slag vid en bangård med bara enkelspåriga linjer, en trafik som finns skildrad i reportaget "Rusningstrafik i nya spårmiljöer".

Slutinkopplingen satte inte på något sätt punkt för hela bangårdsombyggnaden, många små och även vissa lite större arbeten återstod att utföra under de kommande månaderna. Detta var dock den sista stora åtgärden som påverkade trafiken på spåren i större utsträckning och det sista riktigt maskin- och personalintensiva arbetet under projektet.

Bilder och filmer (536)
Bild 1–30

Söndag 27 augusti 2017

Det är nu full fart även vid sidan av bangården.  4 år
ID-nummer:  30442
Direktlänk: /bild/00030442/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Full fart på bangården vid kvart i fem-tiden på morgonen.  4 år
ID-nummer:  30443
Direktlänk: /bild/00030443/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla stolpe som höll brygga 18 uppe mitt på bangården tas bort medan mobilkranen står kvar.  4 år
ID-nummer:  30444
Direktlänk: /bild/00030444/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut norr om lokstallet.  4 år
ID-nummer:  30445
Direktlänk: /bild/00030445/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla stolpen lyfts bort och anläggningen tar ett steg till mot sitt slutliga utseende.  4 år
ID-nummer:  30446
Direktlänk: /bild/00030446/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena längst i norr är först koncentrerade till spår 1 och infarten från Koskullskulle, men även en del av spår 2 ska rivas och behöver nås från andra sidan bangården.  4 år
ID-nummer:  30447
Direktlänk: /bild/00030447/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot arbetena norr om de nya växlarna i norr från plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  30449
Direktlänk: /bild/00030449/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid infarten från Koskullskulle har grävmaskinerna redan börjat arbeta.  4 år
ID-nummer:  30448
Direktlänk: /bild/00030448/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnarna rullar på förbindelsen mellan spår 2 och spår 3 som nu ska få sin kontaktledning.  4 år
ID-nummer:  30450
Direktlänk: /bild/00030450/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal kontaktledning finns ännu över spår 2 medan spår 3 saknar kontaktledning i den nya växelförbindelsen.  4 år
ID-nummer:  30451
Direktlänk: /bild/00030451/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena vid infarten från Inlandsbanan har inte högsta prioritet under den här avstängningen eftersom det ligger vid sidan av de mest trafikerade spåren.  4 år
ID-nummer:  30452
Direktlänk: /bild/00030452/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En tidigare monterad viktavspänning förbereds för inkoppling strax söder om plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  30453
Direktlänk: /bild/00030453/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kvart i sex-tiden påbörjas lyftet av spårspann från spår 2 i infarten från Kiruna med hjälp av två lastmaskiner.  4 år
ID-nummer:  30454
Direktlänk: /bild/00030454/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannen tas undan för att ge plats för ytterligare schaktarbeten.  4 år
ID-nummer:  30455
Direktlänk: /bild/00030455/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 26 med frostbitna sliprar i förgrunden.  4 år
ID-nummer:  30456
Direktlänk: /bild/00030456/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När spårspannet lyfts upp ur makadamen måste det dras i sidled för att komma ut mellan stolparna, till vänster syns ett spårspann som lyfts strax före.  4 år
ID-nummer:  30457
Direktlänk: /bild/00030457/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spannet dras norrut för att kunna avlägsnas från området som ska schaktas.  4 år
ID-nummer:  30458
Direktlänk: /bild/00030458/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter klockan åtta har rälsen kommit undan även från spår 2 norr om de nya växlarna.  4 år
ID-nummer:  30459
Direktlänk: /bild/00030459/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlina och kontakttråd har dragits på hela spår 3 och ut i växelförbindelsen till spår 2 i norr.  4 år
ID-nummer:  30460
Direktlänk: /bild/00030460/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trumvagnen står norr om plankorsningen där sektionen ska avslutas.  4 år
ID-nummer:  30461
Direktlänk: /bild/00030461/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med att montera de återstående litsarna kommer efter från söder.  4 år
ID-nummer:  30462
Direktlänk: /bild/00030462/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En avspänningslina har dragits fram från norr och ska kopplas ihop med den nya kontaktledningen mitt över plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  30463
Direktlänk: /bild/00030463/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannen från spår 2 har lagts upp på den nya växeln mellan Inlandsbanan och omformarspåret.  4 år
ID-nummer:  30464
Direktlänk: /bild/00030464/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbetena för spår 1 och 2 vid lokstallet och söderut mot plattformen har gått framåt under morgonen. Notera också den nya kontaktledningen över spår 3.  4 år
ID-nummer:  30465
Direktlänk: /bild/00030465/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plötsligt öppnar sig ett djupt dike där det fram till den gångna natten låg spår och växlar.  4 år
ID-nummer:  30466
Direktlänk: /bild/00030466/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen över norra delen av spår 3 tar form.  4 år
ID-nummer:  30467
Direktlänk: /bild/00030467/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen för spår 1 och 2 bedrivs från sidan av flera grävmaskiner som lyfter ut massorna från det blivande spårområdet.  4 år
ID-nummer:  30468
Direktlänk: /bild/00030468/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i norr ska schaktgropen ansluta till den tidigare ombyggda delen av spår 1 och 2. Spår 3 och 4 i förgrunden byggdes om redan hösten 2016.  4 år
ID-nummer:  30469
Direktlänk: /bild/00030469/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med stora grävmaskiner som kan gräva bort stora massor och med lastmaskiner som trycker massorna åt sidan går arbetet fort.  4 år
ID-nummer:  30470
Direktlänk: /bild/00030470/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbete intill en av de nya kontaktledningsstolparna.  4 år
ID-nummer:  30471
Direktlänk: /bild/00030471/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90