Slutinkoppling

I slutet av augusti 2017 var det dags för det sista stora trafikavbrottet under bangårdsombyggnaden, den slutinkoppling som skulle avsluta de stora arbetena med ombyggnad av spår och signaler och så att bangården efter detta i stort sett skulle få sin slutliga utformning och ställverket regenereras till sin slutliga funktion. Trafikavbrottet inleddes natten mot söndagen den 27 augusti och skulle hävas under natten mot tisdagen den 29 augusti lagom till de godståg som passerar under de tidiga morgontimmarna.

Det största arbetet under avstängningen var att riva alla gamla växlar i norra delen av bangården, det vill säga mellan plattformen och lokstallet. Hela området djupschaktades sedan precis som man tidigare gjort på övriga delar av bangården och därefter byggdes de nya spåren åter upp. Fokus under arbetena låg på att först färdigställa spåren 1 och 2 eftersom det var dessa som var öppna före avstängningen. När arbetet med dessa var klart flyttades maskiner och personal över till spår 3 och 4 där arbetena kunde fortsätta även efter att trafiken åter kommit igång på spår 1 och 2. Alla spår blev klara under onsdagen den 30 augusti.

Under söndagens inledande schaktarbeten på spår 1 och 2 behölls spår 3 och 4 intakta så att de återstående kontaktledningarna över dessa spår kunde sättas upp. När bangården under söndagskvällen grävdes av helt på mitten strax söder om lokstallet hade alltså de flesta kontaktledningar redan kommit på plats, undantaget bland annat växelförbindelserna framför stationshuset där vissa åtgärder behövde vidtas under gångbron innan den nya ledningen kunde komma på plats. Ledningen sattes upp under måndagen, men åtgärderna på skyddstaket under bron visade sig ändå otillräckliga och ett provisoriskt skydd fick sättas upp i väntan på en långsiktig lösning.

Längst i norr på bangården pågick ännu ett schaktarbete i spår 1 och 2 norr om det tidigare inlagda nya växlarna. I spår 1, trinagelbenet från Koskullskulle, togs växeln mot den tidigare Aitik-terminalen bort och ersattes med ett enkelt kurvspår. Terminalspåren hade redan då till största delen rivits förutom de som under sommaren använts för uppställning av Inlandsbanans fordon om nätterna. I och med detta kopplades även dessa spår bort från resterande järnvägsnätet. En kortare sträcka av spår 2 schaktades också ut omedelbart i södra änden av arbetsområdet. Tyvärr drog arbetena i norr ut på tiden och när det började ljusna på tisdagsmorgonen och tågen norrifrån började närma sig hade ännu inte all räls kommit på plats här. Efter det återstod makadampåfyllning, spårriktning och återställning av kontaktledningen innan något tåg skulle kunna passera.

Under avstängningen genomfördes också en regenerering av ställverket till sin slutliga utformning. Efter en sådan åtgärd måste omfattande tester av anläggningen genomföras och dessa kunde inte påbörjas förrän alla spår kommit på plats. Först under tisdagsförmiddagen många timmar efter planerad trafikstart kunde testerna inledas och tyvärr drog även dessa ut på tiden. Slutresultatet blev att trafiken kom igång vid 15-tiden på eftermiddagen ungefär 11 timmar senare än planerat. Då utbröt en rusningstrafik av sällan skådat slag vid en bangård med bara enkelspåriga linjer, en trafik som finns skildrad i reportaget "Rusningstrafik i nya spårmiljöer".

Slutinkopplingen satte inte på något sätt punkt för hela bangårdsombyggnaden, många små och även vissa lite större arbeten återstod att utföra under de kommande månaderna. Detta var dock den sista stora åtgärden som påverkade trafiken på spåren i större utsträckning och det sista riktigt maskin- och personalintensiva arbetet under projektet.

Bilder och filmer (536)
Bild 1–50

Söndag 27 augusti 2017

Arbetena med att montera de återstående litsarna kommer efter från söder.  3 år
ID-nummer:  30462
Direktlänk: /bild/00030462/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En avspänningslina har dragits fram från norr och ska kopplas ihop med den nya kontaktledningen mitt över plankorsningen.  3 år
ID-nummer:  30463
Direktlänk: /bild/00030463/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannen från spår 2 har lagts upp på den nya växeln mellan Inlandsbanan och omformarspåret.  3 år
ID-nummer:  30464
Direktlänk: /bild/00030464/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbetena för spår 1 och 2 vid lokstallet och söderut mot plattformen har gått framåt under morgonen. Notera också den nya kontaktledningen över spår 3.  3 år
ID-nummer:  30465
Direktlänk: /bild/00030465/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plötsligt öppnar sig ett djupt dike där det fram till den gångna natten låg spår och växlar.  3 år
ID-nummer:  30466
Direktlänk: /bild/00030466/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen över norra delen av spår 3 tar form.  3 år
ID-nummer:  30467
Direktlänk: /bild/00030467/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen för spår 1 och 2 bedrivs från sidan av flera grävmaskiner som lyfter ut massorna från det blivande spårområdet.  3 år
ID-nummer:  30468
Direktlänk: /bild/00030468/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i norr ska schaktgropen ansluta till den tidigare ombyggda delen av spår 1 och 2. Spår 3 och 4 i förgrunden byggdes om redan hösten 2016.  3 år
ID-nummer:  30469
Direktlänk: /bild/00030469/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med stora grävmaskiner som kan gräva bort stora massor och med lastmaskiner som trycker massorna åt sidan går arbetet fort.  3 år
ID-nummer:  30470
Direktlänk: /bild/00030470/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbete intill en av de nya kontaktledningsstolparna.  3 år
ID-nummer:  30471
Direktlänk: /bild/00030471/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 och 4 ligger klara här i höjd med lokstallet, men längre söderut ska även spår och växlar i dessa rivas upp.  3 år
ID-nummer:  30472
Direktlänk: /bild/00030472/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningssektionen från spår 3 avslutas mitt i plankorsningen.  3 år
ID-nummer:  30473
Direktlänk: /bild/00030473/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu har ledningen inte fästs i avspänningslinan.  3 år
ID-nummer:  30474
Direktlänk: /bild/00030474/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avspänningsvikterna hänger längre norrut och ska nu komma till användning.  3 år
ID-nummer:  30475
Direktlänk: /bild/00030475/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt grävs nu makadamen i den del av spår 2 som ska schaktas bort längst i norr.  3 år
ID-nummer:  30476
Direktlänk: /bild/00030476/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya kontaktledningen över spår 3 in på spår 2 färdigställs.  3 år
ID-nummer:  30477
Direktlänk: /bild/00030477/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trumvagnen är klar med ännu en dragning, men många fler återstår.  3 år
ID-nummer:  30478
Direktlänk: /bild/00030478/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya ledningen sedd söderut från plankorsningen.  3 år
ID-nummer:  30479
Direktlänk: /bild/00030479/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tillfälligt utjämningshjul ska monteras i änden av ledningssektionen.  3 år
ID-nummer:  30480
Direktlänk: /bild/00030480/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningsändarna binds upp för att inte hänga i vägen när fordon ska passera.  3 år
ID-nummer:  30481
Direktlänk: /bild/00030481/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga avslutningen av ledningssektionen är klar.  3 år
ID-nummer:  30482
Direktlänk: /bild/00030482/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbetena fortsätter allt längre söderut ner mot plattformen.  3 år
ID-nummer:  30484
Direktlänk: /bild/00030484/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De stora grävmaskinerna håller sig ännu längre norrut men kommer söderut vad det lider.  3 år
ID-nummer:  30483
Direktlänk: /bild/00030483/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 är ännu kvar medan den nya kontaktledningen över spåret justeras, spår 4 likaså.  3 år
ID-nummer:  30488
Direktlänk: /bild/00030488/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 5 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu finns kontaktledning över spår 1, 2, 3 och 5 på bangårdens bredare del, ledningen över spår 4 återstår att sätta upp.  3 år
ID-nummer:  30487
Direktlänk: /bild/00030487/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 5 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spår 6 har sliprar lagts upp för att flera nya spårspann ska kunna byggas som ska användas i norra delen av bangården när spåren ska återuppbyggas.  3 år
ID-nummer:  30485
Direktlänk: /bild/00030485/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna har lagts ända från norra änden av spår 6.  3 år
ID-nummer:  30486
Direktlänk: /bild/00030486/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid lunchtid har huvuddvärgsignalen Gv 110 vid norra änden av spår 1a kommit på plats och kopplats in.  3 år
ID-nummer:  30494
Direktlänk: /bild/00030494/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spår 2 har huvuddvärgsignalen Gv 112 satts upp före växeln mot spår 1.  3 år
ID-nummer:  30495
Direktlänk: /bild/00030495/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda huvuddvärgsignalerna föregår växelförbindelserna framför stationshuset.  3 år
ID-nummer:  30496
Direktlänk: /bild/00030496/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par makadamvagnar rullar in på södra delen av spår 1.  3 år
ID-nummer:  30497
Direktlänk: /bild/00030497/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De sedan tidigare färdiga spåren ses över med påfyllning av makadam och riktning under avstängningen.  3 år
ID-nummer:  30498
Direktlänk: /bild/00030498/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa signaler kan monteras från icke spårgående fordon från sidan av bangården.  3 år
ID-nummer:  30499
Direktlänk: /bild/00030499/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under gångbron har arbeten med skyddstaket över spår 1 påbörjats, det behöver breddas för att få plats med ledningen över växelförbindelsen mot spår 2.  3 år
ID-nummer:  30500
Direktlänk: /bild/00030500/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skenan som taket är monterat i förlängs så att en del av taket kan förskjutas.  3 år
ID-nummer:  30501
Direktlänk: /bild/00030501/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret vid lokstallet har fått kontaktledning och dragningen fortsätter ut på spår 4.  3 år
ID-nummer:  30502
Direktlänk: /bild/00030502/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid växlarna där spåren från lokstallet ansluts finns ännu ingen genomgående kontaktledning, något som nu ska åtgärdas.  3 år
ID-nummer:  30503
Direktlänk: /bild/00030503/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under förmiddagen har spår 3 med sin dubbla korsningsväxel rivits och schaktarbetena kommer nu igång även där det spåret låg.  3 år
ID-nummer:  30505
Direktlänk: /bild/00030505/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinerna längre norrut arbetar sig också söderut.  3 år
ID-nummer:  30504
Direktlänk: /bild/00030504/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna under den nu rivna gamla delen av spår 3 försvinner snabbt.  3 år
ID-nummer:  30506
Direktlänk: /bild/00030506/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbetena sedda från norra plattformsänden vid 12.40-tiden.  3 år
ID-nummer:  30507
Direktlänk: /bild/00030507/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora grävskopan gräver snabbt bort den gamla banunderbyggnaden.  3 år
ID-nummer:  30508
Direktlänk: /bild/00030508/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lagret av schaktmassor vid sidan av bangården växer allt mer.  3 år
ID-nummer:  30509
Direktlänk: /bild/00030509/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En hjullastare fördelar massorna så att så mycket som möjligt ryms på den begränsade ytan.  3 år
ID-nummer:  30510
Direktlänk: /bild/00030510/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya fyllnadsmassor lastas samtidigt på dumprar intill sedan norra delen av schaktgropen har börjat fyllas.  3 år
ID-nummer:  30511
Direktlänk: /bild/00030511/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett spår återstår ännu som binder ihop bangården norr och söder om schaktgropen, det behövs ännu för kontaktledningarbetena.  3 år
ID-nummer:  30512
Direktlänk: /bild/00030512/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna från gropens sydligaste hörn under spår 3 skickas iväg i riktning mot bangårdens norra sida och upplaget av massor där.  3 år
ID-nummer:  30513
Direktlänk: /bild/00030513/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liftmotorvagn rullas söderut på spår 4 i samband med kontaktledningsarbetet på stickspåret intill.  3 år
ID-nummer:  30514
Direktlänk: /bild/00030514/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning för spår 3 vid den gamla växelgatan nära lokstallet.  3 år
ID-nummer:  30515
Direktlänk: /bild/00030515/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningssektionen som börjar över stickspåret ska fortsätta söderut över spår 4 och ska här sättas upp genom växeln mot spår 5.  3 år
ID-nummer:  30516
Direktlänk: /bild/00030516/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 10 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150