Juli 2016

Under juli månads arbeten på bangården i Gällivare fortsatte de omfattande schaktarbeten som inleddes i juni. Schaktningen och grundläggningen för plattformen och det blivande plattformsspåret fortsatte norrut och passerade stationshuset. Plattformskanten byggdes upp allt eftersom grundläggningen blev klar och dessutom placerades de kabelbrunnar och den kanalisering som byggs in i plattformen ut. Den tillfälliga plattformen vid spår 3 bestående av ställningar ovanpå den mestadels raserade låga delen av gamla plattformen färdigställdes också och togs i drift så snart den nya plattformskanten byggts fram till stationshuset. Dessutom återställdes delar av den gamla plattforms höga del efter att schaktningsarbetena färdigställts för att plattformslängden skulle räcka för de långa nattågen.

På andra sidan av bangården pågick schaktningsarbeten framför allt vid södra bangårdsänden där bangården förlängs något och där flera nya växlar hamnar utanför det gamla spårområdet. Grunden för dessa växlar, bland annat en skyddsväxel med skyddsspår, byggdes under denna månad. Längre norrut påbörjades också arbetet med att gräva ner stolpfundament för nya kontaktledningsstolpar.

Bilder och filmer (281)

Tisdag 19 juli 2016

Det aktuella byggläget sett från övergången till plattformen utanför stationshuset. 9 mån
ID-nummer:  23243
Direktlänk: /bild/00023243/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juli 2016

Kabelkanaliseringen i plattformen täcks med finare material inför fyllning med det grövre materialet. 9 mån
ID-nummer:  23244
Direktlänk: /bild/00023244/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det ser inte ut som någon plattform ännu, men snart ska detta bli just en sådan. 9 mån
ID-nummer:  23245
Direktlänk: /bild/00023245/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare stationshuset arbetar man ännu med att förbereda bygget av en bakre kant på plattformen. 9 mån
ID-nummer:  23246
Direktlänk: /bild/00023246/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset fortsätter arbetena med schakt, dränering, isolering och återfyllning. 9 mån
ID-nummer:  23247
Direktlänk: /bild/00023247/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna från teknikhuset norr om stationshuset löper nu ovanpå den nya grundläggningen. 9 mån
ID-nummer:  23248
Direktlänk: /bild/00023248/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut schaktas det för fullt och den gamla plattformen raseras delvis. 9 mån
ID-nummer:  23249
Direktlänk: /bild/00023249/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hela byggförloppet på en bild när gammal bankropp blir ny. 9 mån
ID-nummer:  23250
Direktlänk: /bild/00023250/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda grävmaskinerna samarbetar så att massorna enkelt transporteras från den ursprungliga platsen till ett lastbilsflak. 9 mån
ID-nummer:  23251
Direktlänk: /bild/00023251/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering finns det gott om på arbetsplatsen. 9 mån
ID-nummer:  23252
Direktlänk: /bild/00023252/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen är klar förbi gångbron, nu vänter bygge av plattform och spår. 9 mån
ID-nummer:  23253
Direktlänk: /bild/00023253/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen syns även en färdigställd grundläggning för den bakre plattformskanten söder om stationshuset. 9 mån
ID-nummer:  23254
Direktlänk: /bild/00023254/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här har isolering lagts i botten. 9 mån
ID-nummer:  23255
Direktlänk: /bild/00023255/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av gamla kantelement breddas åter plattformen vid spår 3 och kablar kan tillfälligt döljas under jord. 9 mån
ID-nummer:  23256
Direktlänk: /bild/00023256/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut är kanten mot byggområdet inte klar ännu, men det är inte så långt kvar. 9 mån
ID-nummer:  23257
Direktlänk: /bild/00023257/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens sydvästra sida växer upplagen av massor samtidigt som nya stolpfundament grävs ner. 9 mån
ID-nummer:  23258
Direktlänk: /bild/00023258/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot godsmagasinet från norra änden av plattformen. 9 mån
ID-nummer:  23259
Direktlänk: /bild/00023259/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hit upp har de egentliga schaktarbetena inte nått ännu. 9 mån
ID-nummer:  23260
Direktlänk: /bild/00023260/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lerig schaktbotten förvandlas till en stabil grund för det nya plattformsspåret. 9 mån
ID-nummer:  23261
Direktlänk: /bild/00023261/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringen är en viktig del av grundläggningen. 9 mån
ID-nummer:  23262
Direktlänk: /bild/00023262/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdigbyggda grundläggningen längre söderut väntar på bygget av plattform och spår. 9 mån
ID-nummer:  23263
Direktlänk: /bild/00023263/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återställningen av plattformen sedd från norr. Från södra änden på den tillfälliga plattformen fram till den röda linjen till höger är det 250 meter, vilket är vad som behövs för de långa nattågen. 9 mån
ID-nummer:  23264
Direktlänk: /bild/00023264/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax nordväst om stationshuset har ett stolpfundament grävts ned utanför den blivande plattformen. 9 mån
ID-nummer:  23265
Direktlänk: /bild/00023265/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet ska liksom motsvarande fundament söder om stationshuset bära en stolpe i vilken en signal ska hängas upp. 9 mån
ID-nummer:  23266
Direktlänk: /bild/00023266/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kväll på en delvis återuppbyggd plattform i Gällivare 9 mån
ID-nummer:  23267
Direktlänk: /bild/00023267/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från den gamla plattformen, en vy som blir svår att se i framtiden. 9 mån
ID-nummer:  23268
Direktlänk: /bild/00023268/
Fotodatum: den 20 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juli 2016

Kabelkanalisering byggs in i plattformen allt eftersom grundläggningen blir klar. 9 mån
ID-nummer:  23269
Direktlänk: /bild/00023269/
Fotodatum: den 21 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En bädd för den bakre plattformskanten har färdigställts. 9 mån
ID-nummer:  23270
Direktlänk: /bild/00023270/
Fotodatum: den 21 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen tar form allt mer. 9 mån
ID-nummer:  23271
Direktlänk: /bild/00023271/
Fotodatum: den 21 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juli 2016

En morgonvy mot nordväst utanför stationshuset. 9 mån
ID-nummer:  23272
Direktlänk: /bild/00023272/
Fotodatum: den 22 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Provisorier finns det gott om, så också när det gäller skyltning för resenärer. 9 mån
ID-nummer:  23273
Direktlänk: /bild/00023273/
Fotodatum: den 22 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!