Juli 2016

Under juli månad fortsatte de omfattande schaktarbeten som inleddes i juni. Schaktningen och grundläggningen för plattformen och det blivande plattformsspåret fortsatte norrut och passerade stationshuset. Plattformskanten byggdes upp allt eftersom grundläggningen blev klar och dessutom placerades de kabelbrunnar och den kanalisering som byggs in i plattformen ut. Den tillfälliga plattformen vid spår 3 bestående av ställningar ovanpå den mestadels raserade låga delen av gamla plattformen färdigställdes också och togs i drift så snart den nya plattformskanten byggts fram till stationshuset. Dessutom återställdes delar av den gamla plattforms höga del efter att schaktningsarbetena färdigställts för att plattformslängden skulle räcka för de långa nattågen.

På andra sidan av bangården pågick schaktningsarbeten framför allt vid södra bangårdsänden där bangården förlängs något och där flera nya växlar hamnar utanför det gamla spårområdet. Grunden för dessa växlar, bland annat en skyddsväxel med skyddsspår, byggdes under denna månad. Längre norrut påbörjades också arbetet med att gräva ner stolpfundament för nya kontaktledningsstolpar.

Bilder och filmer (281)
Bild 121–150

Tisdag 12 juli 2016

Sanden vibreras och jämnas ut.  7 år
ID-nummer:  21023
Direktlänk: /bild/00021023/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där så behövs fylls mer sand på för att skapa en helt jämn yta att placera betongelementen på.  7 år
ID-nummer:  21024
Direktlänk: /bild/00021024/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grunden för ännu en del av plattformskanten framför stationshuset växer fram.  7 år
ID-nummer:  21025
Direktlänk: /bild/00021025/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lass med tidigare bortgrävt material tippas vid den delvis raserade gamla plattformen som nu provisoriskt ska byggas upp igen.  7 år
ID-nummer:  21026
Direktlänk: /bild/00021026/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid arbeten intill stationshuset och den trafikerade plattformen blir det lätt en del publik.  7 år
ID-nummer:  21027
Direktlänk: /bild/00021027/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrtåg 7154 mot Kiruna rullar in söderifrån förbi den tillfälliga plattformen.  7 år
ID-nummer:  21028
Direktlänk: /bild/00021028/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De flesta resenärer på plattformen väntade dock på det södergående intercitytåget 95 vars ordinarie avgångstid nu låg bara några minuter bort.  7 år
ID-nummer:  21029
Direktlänk: /bild/00021029/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget stannade på den gamla vanliga stopplatsen mitt framför stationshuset, men eftersom det nu är den allra smalaste delen av plattformen blev det riktigt trångt för de av- och påstigande.  7 år
ID-nummer:  21030
Direktlänk: /bild/00021030/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten nära tåget under resandeutbytet i Gällivare.  7 år
ID-nummer:  21031
Direktlänk: /bild/00021031/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nyss tillförda materialet för tillfällig återuppbyggnad av plattformen jämnas ut mellan de gamla tidigare dolda betongfundamenten.  7 år
ID-nummer:  21032
Direktlänk: /bild/00021032/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En jämn yta att ställa gamla kantelement på förbereds så plattformen kan breddas.  7 år
ID-nummer:  21033
Direktlänk: /bild/00021033/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del av kanten har redan återuppbyggts tidigare och nu fortsätter alltså det arbetet för att sommarens långa persontåg ska rymmas.  7 år
ID-nummer:  21034
Direktlänk: /bild/00021034/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Olika material lager på lager, det ser komplicerat ut för en lekman men blir nog bra till slut.  7 år
ID-nummer:  21035
Direktlänk: /bild/00021035/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten sedd söderut från övergången till nuvarande plattform.  7 år
ID-nummer:  21036
Direktlänk: /bild/00021036/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats där bygget fortsätter.  7 år
ID-nummer:  21037
Direktlänk: /bild/00021037/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intercitytåget 95 ankom och stannade även det vid den gamla nu kraftigt avsmalnade plattformen.  7 år
ID-nummer:  21038
Direktlänk: /bild/00021038/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu uppstod trängsel när resenärer skulle passera den trånga delen av plattformen.  7 år
ID-nummer:  21039
Direktlänk: /bild/00021039/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Speciellt besvärligt är det att dra väskor när det sticker upp rör ur plattformen.  7 år
ID-nummer:  21040
Direktlänk: /bild/00021040/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget fortsätter, sanden jämnas nu av med hjälp av de sedan tidigare utplacerade rören.  7 år
ID-nummer:  21041
Direktlänk: /bild/00021041/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en yta att sätta betongelement på är snart klar.  7 år
ID-nummer:  21042
Direktlänk: /bild/00021042/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det andra mer provisoriska plattformsbygget fortsätter, ytterligare material behöver tas bort för att rymma kantelementen.  7 år
ID-nummer:  21043
Direktlänk: /bild/00021043/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jämnt och fint måste det bli, trots att det är ett provisorium.  7 år
ID-nummer:  21044
Direktlänk: /bild/00021044/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut fortsätter schaktningen, den tidigare vattenfyllda gropen har nu torrlagts med hjälp av en pump.  7 år
ID-nummer:  21045
Direktlänk: /bild/00021045/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kablar, kabeltrummor och lock till kabelrännor utanför godsmagasinet.  7 år
ID-nummer:  21046
Direktlänk: /bild/00021046/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massor transporteras kontinuerligt bort med lastbil.  7 år
ID-nummer:  21047
Direktlänk: /bild/00021047/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Extra många kablar korsar byggområdet här på väg in mot ett teleteknikhus.  7 år
ID-nummer:  21048
Direktlänk: /bild/00021048/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården har de nya kabelbrunnarna för plattformen förberetts genom håltagning.  7 år
ID-nummer:  21049
Direktlänk: /bild/00021049/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla plattformskantelement lastas för tillfällig återanvändning.  7 år
ID-nummer:  21050
Direktlänk: /bild/00021050/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementen lastas på lastmaskinen för en kortare transport inom byggområdet.  7 år
ID-nummer:  21051
Direktlänk: /bild/00021051/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mot nya mål och ett kort återupplivande för dessa gamla trotjänare.  7 år
ID-nummer:  21052
Direktlänk: /bild/00021052/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 181–210