Juli 2016

Under juli månad fortsatte de omfattande schaktarbeten som inleddes i juni. Schaktningen och grundläggningen för plattformen och det blivande plattformsspåret fortsatte norrut och passerade stationshuset. Plattformskanten byggdes upp allt eftersom grundläggningen blev klar och dessutom placerades de kabelbrunnar och den kanalisering som byggs in i plattformen ut. Den tillfälliga plattformen vid spår 3 bestående av ställningar ovanpå den mestadels raserade låga delen av gamla plattformen färdigställdes också och togs i drift så snart den nya plattformskanten byggts fram till stationshuset. Dessutom återställdes delar av den gamla plattforms höga del efter att schaktningsarbetena färdigställts för att plattformslängden skulle räcka för de långa nattågen.

På andra sidan av bangården pågick schaktningsarbeten framför allt vid södra bangårdsänden där bangården förlängs något och där flera nya växlar hamnar utanför det gamla spårområdet. Grunden för dessa växlar, bland annat en skyddsväxel med skyddsspår, byggdes under denna månad. Längre norrut påbörjades också arbetet med att gräva ner stolpfundament för nya kontaktledningsstolpar.

Bilder och filmer (281)
Bild 1–50

Onsdag 6 juli 2016

Den nya plattformskanten med den tillfälliga plattformen i bakgrunden, till höger syns också det nya stolpfundamentet.  4 år
ID-nummer:  23070
Direktlänk: /bild/00023070/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan brunnarna läggs kabelkanaler som kablar sedan kan dras genom.  4 år
ID-nummer:  23071
Direktlänk: /bild/00023071/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelkanaler som ska byggas in i plattformen har placerats ut.  4 år
ID-nummer:  23072
Direktlänk: /bild/00023072/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en kabelbrunn på väg att placeras ut.  4 år
ID-nummer:  23073
Direktlänk: /bild/00023073/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen i södra delen av plattformsbygget sedd från öster.  4 år
ID-nummer:  23074
Direktlänk: /bild/00023074/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelkanalisering i den blivande plattformens södra del.  4 år
ID-nummer:  23075
Direktlänk: /bild/00023075/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 7 juli 2016

Vändplanen för servicevägen till södra bangårdsänden har nu tagit form.  4 år
ID-nummer:  23148
Direktlänk: /bild/00023148/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsspårets grundläggning är också klar.  4 år
ID-nummer:  23149
Direktlänk: /bild/00023149/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut pågår ännu vissa arbeten med bankroppen.  4 år
ID-nummer:  23150
Direktlänk: /bild/00023150/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med plattformskanten avancerar norrut, här en färdig bädd som väntar på kantelement.  4 år
ID-nummer:  23151
Direktlänk: /bild/00023151/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schakten fortsätter nu förbi stationshuset och under gångbron.  4 år
ID-nummer:  23152
Direktlänk: /bild/00023152/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stenar som har grävts upp framför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  23153
Direktlänk: /bild/00023153/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid stationshuset.  4 år
ID-nummer:  23154
Direktlänk: /bild/00023154/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbetena under gångbron sedda från nordväst.  4 år
ID-nummer:  23155
Direktlänk: /bild/00023155/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra änden av plattformen mot det nu rivna spår 2 håller man på att riva plattformskanten.  4 år
ID-nummer:  23156
Direktlänk: /bild/00023156/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla kantelementen plockas bort och körs iväg.  4 år
ID-nummer:  23157
Direktlänk: /bild/00023157/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kantelementen lastas på en skopa för vidare transport bort från området som snart ska schaktas.  4 år
ID-nummer:  23158
Direktlänk: /bild/00023158/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kantelement på väg bort från spår 2.  4 år
ID-nummer:  23159
Direktlänk: /bild/00023159/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av plattformen, vy norrut.  4 år
ID-nummer:  23160
Direktlänk: /bild/00023160/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kantelement uppradade i väntan på borttransport.  4 år
ID-nummer:  23161
Direktlänk: /bild/00023161/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den rivna plattformskanten sedd från nordväst.  4 år
ID-nummer:  23162
Direktlänk: /bild/00023162/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut är kanten ännu intakt, och den lilla insjön består efter allt regn som fallit.  4 år
ID-nummer:  23163
Direktlänk: /bild/00023163/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lastbil har anlänt till gropen framför stationshuset så att massor kan transporteras bort.  4 år
ID-nummer:  23164
Direktlänk: /bild/00023164/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två stora fundament som tidigare har burit ett stöd för gångbron har grävts upp.  4 år
ID-nummer:  23165
Direktlänk: /bild/00023165/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastning av massor framför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  23166
Direktlänk: /bild/00023166/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost mot plattformsbygget som avancerar norrut.  4 år
ID-nummer:  23167
Direktlänk: /bild/00023167/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två uppgrävda fundamenten väntar på transport vidare.  4 år
ID-nummer:  23168
Direktlänk: /bild/00023168/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den återställda plattformskanten mot stationshuset efter schakten för det nya plattformsspåret. Kanten är flyttad bort från stationshuset och ska inte användas som sådan, den ska endast göra att plattformen mot spår 3 kan användas för resandeutbyte.  4 år
ID-nummer:  23169
Direktlänk: /bild/00023169/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När schaktningen framför stationshuset ska återupptas behöver man först se var den redan färdigbyggda grundläggningen tar slut.  4 år
ID-nummer:  23170
Direktlänk: /bild/00023170/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut lyfts betongelement till plattformen fram med en grävmaskin.  6 år
ID-nummer:  20959
Direktlänk: /bild/00020959/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementen lyfts fram till den iordningställda bädden de ska stå på.  6 år
ID-nummer:  20960
Direktlänk: /bild/00020960/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementen ställs upp och justeras in till exakt position i sidled på den sedan tidigare inmätta ytan.  6 år
ID-nummer:  20961
Direktlänk: /bild/00020961/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett malmtåg passerar söderut medan arbetena med plattformen fortsätter.  6 år
ID-nummer:  20962
Direktlänk: /bild/00020962/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga plattformskanten som väntar på fyllning och bygge av själva plattformen.  6 år
ID-nummer:  20963
Direktlänk: /bild/00020963/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformskanten har nu byggts fram till den tidigare plattformsövergången.  6 år
ID-nummer:  20964
Direktlänk: /bild/00020964/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformskantens nuvarande norra ände framför stationshuset, längre norrut fortsätter schaktningsarbetena.  6 år
ID-nummer:  20965
Direktlänk: /bild/00020965/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda söderut från stationshuset.  6 år
ID-nummer:  20966
Direktlänk: /bild/00020966/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
"NCC did it. Nu är det helg!" En torsdagshälsning från plattformsarbetarna som nått fram till stationshuset.  6 år
ID-nummer:  20967
Direktlänk: /bild/00020967/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 8 juli 2016

I den nya plattformens södra del förbereds utplacering av kanalisering och kabelbrunnar.  6 år
ID-nummer:  20970
Direktlänk: /bild/00020970/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i kvällssolen.  6 år
ID-nummer:  20971
Direktlänk: /bild/00020971/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskantens norra ände framför stationshuset när arbetena stannade för helguppehåll.  6 år
ID-nummer:  20972
Direktlänk: /bild/00020972/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya plattformsspåret sedda från den gamla plattformen mellan spår 2 och spår 3. Nere till vänster syns isoleringen som läggs på utjämningslagret längst ned i schaktgropen, på den byggs grunden för det nya spåret och den nya plattformskanten.  6 år
ID-nummer:  20973
Direktlänk: /bild/00020973/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten, till höger syns den tillfälliga plattform som byggts vid spår 3.  6 år
ID-nummer:  20974
Direktlänk: /bild/00020974/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga plattformen vid spår 3 har inte börjat användas ännu men sträcker sig nu från den gamla plattformsövergången och söderut på den gamla delvis bortgrävda plattformen.  6 år
ID-nummer:  20975
Direktlänk: /bild/00020975/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen är nu som djupast mitt framför stationshuset.  6 år
ID-nummer:  20976
Direktlänk: /bild/00020976/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen framför stationshuset sedd från plattformen vid spår 3.  6 år
ID-nummer:  20977
Direktlänk: /bild/00020977/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen parkerad för helgen till synes mitt i en grävrörelse.  6 år
ID-nummer:  20978
Direktlänk: /bild/00020978/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare station i kvällssolen.  6 år
ID-nummer:  20979
Direktlänk: /bild/00020979/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sedd från den tillfälliga gångvägen till plattformen, i söder växlar Inlandsbanans nyss ankomna tåg från Östersund.  6 år
ID-nummer:  20980
Direktlänk: /bild/00020980/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 10 juli 2016

Kabelbrunnar med utsågade hål för kabelkanaler ligger och väntar på utplacering i den nya plattformen.  4 år
ID-nummer:  23172
Direktlänk: /bild/00023172/
Fotodatum: den 10 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150