Juli 2016

Under juli månad fortsatte de omfattande schaktarbeten som inleddes i juni. Schaktningen och grundläggningen för plattformen och det blivande plattformsspåret fortsatte norrut och passerade stationshuset. Plattformskanten byggdes upp allt eftersom grundläggningen blev klar och dessutom placerades de kabelbrunnar och den kanalisering som byggs in i plattformen ut. Den tillfälliga plattformen vid spår 3 bestående av ställningar ovanpå den mestadels raserade låga delen av gamla plattformen färdigställdes också och togs i drift så snart den nya plattformskanten byggts fram till stationshuset. Dessutom återställdes delar av den gamla plattforms höga del efter att schaktningsarbetena färdigställts för att plattformslängden skulle räcka för de långa nattågen.

På andra sidan av bangården pågick schaktningsarbeten framför allt vid södra bangårdsänden där bangården förlängs något och där flera nya växlar hamnar utanför det gamla spårområdet. Grunden för dessa växlar, bland annat en skyddsväxel med skyddsspår, byggdes under denna månad. Längre norrut påbörjades också arbetet med att gräva ner stolpfundament för nya kontaktledningsstolpar.

Bilder och filmer (281)
Bild 1–30

Tisdag 5 juli 2016

Norr om stationshuset fortsätter schaktarbetena upp mot godsmagasinet.  6 år
ID-nummer:  23056
Direktlänk: /bild/00023056/
Fotodatum: den 5 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd söderut från den tillfälliga övergången till plattformen vid spår 3.  6 år
ID-nummer:  23057
Direktlänk: /bild/00023057/
Fotodatum: den 5 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 6 juli 2016

Schaktning har nu påbörjats även nordväst om stationshuset upp mot godsmagasinet.  8 år
ID-nummer:  20951
Direktlänk: /bild/00020951/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om stationshuset fortsätter arbetet med den nya plattformen och även en tillfällig plattform vid spår 3.  8 år
ID-nummer:  20952
Direktlänk: /bild/00020952/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen för den nya plattformskanten är ett precisionsarbete för att få en slät stabil yta i rätt nivå att ställa betongelementen på.  8 år
ID-nummer:  20953
Direktlänk: /bild/00020953/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett malmtåg passerar på spår 3, i förgrunden syns den norra ändpunkten för den hittills utförda grundläggningen för det nya plattformsspåret utanför stationshuset.  8 år
ID-nummer:  20954
Direktlänk: /bild/00020954/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut fylls finare material på den grövre bregkross som man fixerat plattformens betongelement med.  8 år
ID-nummer:  20955
Direktlänk: /bild/00020955/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformens södra ände.  8 år
ID-nummer:  20956
Direktlänk: /bild/00020956/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen har både regnet och arbetet tillfälligt upphört, vy söderut från den tillfälliga övergången till plattformen.  6 år
ID-nummer:  23058
Direktlänk: /bild/00023058/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett malmtåg rullar in söderifrån, men får under sommaren ledas om via spår 3 eftersom spår 2 är rivet.  6 år
ID-nummer:  23059
Direktlänk: /bild/00023059/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningsarbetets tyngdpunkt ligger nu i höjd med gångbron över bangården.  6 år
ID-nummer:  23060
Direktlänk: /bild/00023060/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De inledande grävarbetena längre norrut har resulterat i några små insjöar efter allt regn som fallit.  6 år
ID-nummer:  23061
Direktlänk: /bild/00023061/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även plattformskanten mot det nu upprivna spår 2 rivs nu bort norr om övergången till plattformen.  6 år
ID-nummer:  23062
Direktlänk: /bild/00023062/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya insjön intill godsmagasinet.  6 år
ID-nummer:  23063
Direktlänk: /bild/00023063/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den rivna plattformskanten och den tillfälliga övergången till plattformen.  6 år
ID-nummer:  23064
Direktlänk: /bild/00023064/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från stationshuset söderut.  6 år
ID-nummer:  23065
Direktlänk: /bild/00023065/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under dagen har en ny plattformskant tillfälligt byggts upp till höger i bild för att bygga ihop den tillfälliga med ställningar byggda plattformen med det som återstår av den gamla plattformen.  6 år
ID-nummer:  23066
Direktlänk: /bild/00023066/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen har parkerats för natten utanför stationshuset.  6 år
ID-nummer:  23067
Direktlänk: /bild/00023067/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt stolpfundament har placerats på utsidan av den blivande plattformen intill kontaktledningsbrygga 4.  6 år
ID-nummer:  23068
Direktlänk: /bild/00023068/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förberedelser pågår för att placera kabelbrunnar i den nya plattformen, brunnarna är prefabricerade.  6 år
ID-nummer:  23069
Direktlänk: /bild/00023069/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten med den tillfälliga plattformen i bakgrunden, till höger syns också det nya stolpfundamentet.  6 år
ID-nummer:  23070
Direktlänk: /bild/00023070/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan brunnarna läggs kabelkanaler som kablar sedan kan dras genom.  6 år
ID-nummer:  23071
Direktlänk: /bild/00023071/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelkanaler som ska byggas in i plattformen har placerats ut.  6 år
ID-nummer:  23072
Direktlänk: /bild/00023072/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en kabelbrunn på väg att placeras ut.  6 år
ID-nummer:  23073
Direktlänk: /bild/00023073/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen i södra delen av plattformsbygget sedd från öster.  6 år
ID-nummer:  23074
Direktlänk: /bild/00023074/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelkanalisering i den blivande plattformens södra del.  6 år
ID-nummer:  23075
Direktlänk: /bild/00023075/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 7 juli 2016

Vändplanen för servicevägen till södra bangårdsänden har nu tagit form.  6 år
ID-nummer:  23148
Direktlänk: /bild/00023148/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsspårets grundläggning är också klar.  6 år
ID-nummer:  23149
Direktlänk: /bild/00023149/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut pågår ännu vissa arbeten med bankroppen.  6 år
ID-nummer:  23150
Direktlänk: /bild/00023150/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med plattformskanten avancerar norrut, här en färdig bädd som väntar på kantelement.  6 år
ID-nummer:  23151
Direktlänk: /bild/00023151/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90