Juli 2016

Under juli månad fortsatte de omfattande schaktarbeten som inleddes i juni. Schaktningen och grundläggningen för plattformen och det blivande plattformsspåret fortsatte norrut och passerade stationshuset. Plattformskanten byggdes upp allt eftersom grundläggningen blev klar och dessutom placerades de kabelbrunnar och den kanalisering som byggs in i plattformen ut. Den tillfälliga plattformen vid spår 3 bestående av ställningar ovanpå den mestadels raserade låga delen av gamla plattformen färdigställdes också och togs i drift så snart den nya plattformskanten byggts fram till stationshuset. Dessutom återställdes delar av den gamla plattforms höga del efter att schaktningsarbetena färdigställts för att plattformslängden skulle räcka för de långa nattågen.

På andra sidan av bangården pågick schaktningsarbeten framför allt vid södra bangårdsänden där bangården förlängs något och där flera nya växlar hamnar utanför det gamla spårområdet. Grunden för dessa växlar, bland annat en skyddsväxel med skyddsspår, byggdes under denna månad. Längre norrut påbörjades också arbetet med att gräva ner stolpfundament för nya kontaktledningsstolpar.

Bilder och filmer (281)
Bild 91–120

Tisdag 12 juli 2016

När det nya spåret har grundlagts i gropen framför stationshuset kan också plattformsbygget fortsätta.  7 år
ID-nummer:  20993
Direktlänk: /bild/00020993/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med den nya övergången till plattformen togs också den tillfälliga plattformen på den delvis raserade gamla plattformen vid spår 3 söder om stationshuset i drift.  7 år
ID-nummer:  20994
Direktlänk: /bild/00020994/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Provisoriet sträcker sig nästan ända ner till mellansignalerna i södra delen av bangården.  7 år
ID-nummer:  20995
Direktlänk: /bild/00020995/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot arbetena på bangårdens södra sida vid södra bangårdsänden.  7 år
ID-nummer:  20996
Direktlänk: /bild/00020996/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga plattformen sedd mot nordväst från änden.  7 år
ID-nummer:  20997
Direktlänk: /bild/00020997/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformens södra ände ligger mellan de nuvarande mellansignalerna för spår 3 och spår 2.  7 år
ID-nummer:  20998
Direktlänk: /bild/00020998/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra plattformsänden och den södra änden av schakten för det nya plattformsspåret.  7 år
ID-nummer:  20999
Direktlänk: /bild/00020999/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen sedd norrut.  7 år
ID-nummer:  21000
Direktlänk: /bild/00021000/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal plattform vid spår 4, tillfällig plattform vid spår 3 och ny plattform vid det för tillfället rivna spår 2, blivande spår 1.  7 år
ID-nummer:  21001
Direktlänk: /bild/00021001/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare ett tunt lager stenmassor har lagts ut efter att plattformskanten placerades ut.  7 år
ID-nummer:  21002
Direktlänk: /bild/00021002/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten, nu återstår arbeten med kanaliseringar och den nya plattformens ytlager, och förstås ett nytt spår intill.  7 år
ID-nummer:  21003
Direktlänk: /bild/00021003/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen sedd norrut mot stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21004
Direktlänk: /bild/00021004/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 4 ligger kvar men är svår att nå nu när den tillfälliga plattformen vid spår 3 går förbi den gamla plattformsövergången.  7 år
ID-nummer:  21005
Direktlänk: /bild/00021005/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggning för en kabelbrunn i den nya plattformen.  7 år
ID-nummer:  21006
Direktlänk: /bild/00021006/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 3 får tillsammans med de flesta andra kontakledningsbryggor fortsätta att bära bangårdens kontaktledningar till nästa sommar.  7 år
ID-nummer:  21007
Direktlänk: /bild/00021007/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen byggs där spår 1 tidigare låg, vilket ger mer plats mellan spåren och stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21008
Direktlänk: /bild/00021008/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten fixeras med ett lager krossmaterial, rör från den nya dräneringen sticker upp här och var.  7 år
ID-nummer:  21009
Direktlänk: /bild/00021009/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Att titta på stationshuset från den här delen av bangården blir snart inte möjligt utan spårbeträdande.  7 år
ID-nummer:  21010
Direktlänk: /bild/00021010/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset fördelas sättsand i plattformskantens förlängning.  7 år
ID-nummer:  21011
Direktlänk: /bild/00021011/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Övergången till plattformen ligger nu på den färdigbyggda plattformskanten.  7 år
ID-nummer:  21012
Direktlänk: /bild/00021012/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det för inte så många år sedan renoverade stationshuset berörs inte direkt av bangårdsombyggnaden, men dess närmaste omgivningar förändras.  7 år
ID-nummer:  21014
Direktlänk: /bild/00021014/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen framför stationshuset där grundläggningen nu är klar.  7 år
ID-nummer:  21013
Direktlänk: /bild/00021013/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bara något längre norrut grävs det ännu för fullt.  7 år
ID-nummer:  21015
Direktlänk: /bild/00021015/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare platsen för övergången till plattformen, här ska det nu schaktas.  7 år
ID-nummer:  21016
Direktlänk: /bild/00021016/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinerna har intagit bangården och förvandlar den.  7 år
ID-nummer:  21017
Direktlänk: /bild/00021017/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla jordmassorna grävs bort, försiktigt med hänsyn till den stora mängden kablar i marken.  7 år
ID-nummer:  21018
Direktlänk: /bild/00021018/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför godsmagasinet påbörjades schaktning så smått tidigare i väntan på fortsatta arbeten framför stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21019
Direktlänk: /bild/00021019/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning bland kabelhärvorna nordväst om stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21020
Direktlänk: /bild/00021020/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försiktigt frigörs kabeldragningar.  7 år
ID-nummer:  21021
Direktlänk: /bild/00021021/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset har sättsanden vattnats och ska nu vibreras.  7 år
ID-nummer:  21022
Direktlänk: /bild/00021022/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–180