Juli 2016

Under juli månad fortsatte de omfattande schaktarbeten som inleddes i juni. Schaktningen och grundläggningen för plattformen och det blivande plattformsspåret fortsatte norrut och passerade stationshuset. Plattformskanten byggdes upp allt eftersom grundläggningen blev klar och dessutom placerades de kabelbrunnar och den kanalisering som byggs in i plattformen ut. Den tillfälliga plattformen vid spår 3 bestående av ställningar ovanpå den mestadels raserade låga delen av gamla plattformen färdigställdes också och togs i drift så snart den nya plattformskanten byggts fram till stationshuset. Dessutom återställdes delar av den gamla plattforms höga del efter att schaktningsarbetena färdigställts för att plattformslängden skulle räcka för de långa nattågen.

På andra sidan av bangården pågick schaktningsarbeten framför allt vid södra bangårdsänden där bangården förlängs något och där flera nya växlar hamnar utanför det gamla spårområdet. Grunden för dessa växlar, bland annat en skyddsväxel med skyddsspår, byggdes under denna månad. Längre norrut påbörjades också arbetet med att gräva ner stolpfundament för nya kontaktledningsstolpar.

Bilder och filmer (281)
Bild 151–200

Onsdag 13 juli 2016

Schaktning med kabelarbeten nordväst om stationshuset.  5 år
ID-nummer:  23194
Direktlänk: /bild/00023194/
Fotodatum: den 13 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen har blivit ordentligt djup under brygga 6.  5 år
ID-nummer:  23195
Direktlänk: /bild/00023195/
Fotodatum: den 13 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen ser dock djupare ut än vad den är då man i bakgrunden har den extrahöga gamla plattformen att relatera till.  5 år
ID-nummer:  21067
Direktlänk: /bild/00021067/
Fotodatum: den 13 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbetena sedda från öster, det gäller att skilja på kablar som ska vara kvar och kablar som kan grävas bort.  5 år
ID-nummer:  23196
Direktlänk: /bild/00023196/
Fotodatum: den 13 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från övergången till plattformen har man denna vy mot nordväst framför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  23197
Direktlänk: /bild/00023197/
Fotodatum: den 13 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskiner och lastmaskiner deltar i arbetena.  5 år
ID-nummer:  23198
Direktlänk: /bild/00023198/
Fotodatum: den 13 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från den gamla plattformen.  5 år
ID-nummer:  23199
Direktlänk: /bild/00023199/
Fotodatum: den 13 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten avancerar norrut framför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  23200
Direktlänk: /bild/00023200/
Fotodatum: den 13 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 14 juli 2016

Kabelbrunnar och kabelkanalisering börjar komma på plats i den nya plattformen.  5 år
ID-nummer:  23201
Direktlänk: /bild/00023201/
Fotodatum: den 14 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering, en produkt som används i ganska stora mängder under bygget.  5 år
ID-nummer:  23202
Direktlänk: /bild/00023202/
Fotodatum: den 14 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten sedd från den gamla delvis återuppbyggda plattformen framför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  23203
Direktlänk: /bild/00023203/
Fotodatum: den 14 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen för plattformsspåret är nu klar fram till första bryggan norr om gångbron.  5 år
ID-nummer:  23204
Direktlänk: /bild/00023204/
Fotodatum: den 14 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett österut under gångbron.  5 år
ID-nummer:  23205
Direktlänk: /bild/00023205/
Fotodatum: den 14 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningsarbetets norra ände just denna dag.  5 år
ID-nummer:  23206
Direktlänk: /bild/00023206/
Fotodatum: den 14 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del stenar dyker upp vid schaktningen.  5 år
ID-nummer:  23207
Direktlänk: /bild/00023207/
Fotodatum: den 14 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utjämningslager, isolering och fyllnadsmaterial i den nya bankroppen.  5 år
ID-nummer:  23208
Direktlänk: /bild/00023208/
Fotodatum: den 14 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 15 juli 2016

Kanaliseringen och kabelbrunnarna i södra delen av den nya plattformen sedda på avstånd.  5 år
ID-nummer:  23209
Direktlänk: /bild/00023209/
Fotodatum: den 15 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 16 juli 2016

Utsikt söderut från gångbron över byggarbetsplatsen och den färdigbyggda delen av plattformskanten och spårgrundläggningen.  5 år
ID-nummer:  23210
Direktlänk: /bild/00023210/
Fotodatum: den 16 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar vi i stället mot nordväst ser vi den pågående schaktningen för plattformsspåret.  5 år
ID-nummer:  23211
Direktlänk: /bild/00023211/
Fotodatum: den 16 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 17 juli 2016

Några delar av de många kablar som grävs upp ur marken.  5 år
ID-nummer:  23212
Direktlänk: /bild/00023212/
Fotodatum: den 17 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juli 2016

I södra änden av den byggda plattformskanten har man förberett för att bygga en avslutning med ytterligare ett par raka element och därefter fyra med sluttande kant.  5 år
ID-nummer:  23213
Direktlänk: /bild/00023213/
Fotodatum: den 18 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelbrunnarna kommer på plats i plattformen.  5 år
ID-nummer:  23214
Direktlänk: /bild/00023214/
Fotodatum: den 18 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanalisering går det åt mycket i den långa plattformen.  5 år
ID-nummer:  23215
Direktlänk: /bild/00023215/
Fotodatum: den 18 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbetet har avancerat ytterligare något norrut under arbetsdagen.  5 år
ID-nummer:  23216
Direktlänk: /bild/00023216/
Fotodatum: den 18 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett besvärligt ställe finns strax nordväst om stationshuset med många korsande kablar.  5 år
ID-nummer:  23217
Direktlänk: /bild/00023217/
Fotodatum: den 18 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från söder från plattformen.  5 år
ID-nummer:  23218
Direktlänk: /bild/00023218/
Fotodatum: den 18 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen utanför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  23219
Direktlänk: /bild/00023219/
Fotodatum: den 18 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juli 2016

Den avslutande sluttande delen i södra änden av den blivande plattformen har byggts och en kabelbrunn har kommit på plats.  5 år
ID-nummer:  23220
Direktlänk: /bild/00023220/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lastmaskin kör undan delar av det nya material som lagts ut under den blivande plattformen söder om stationshuset.  5 år
ID-nummer:  23221
Direktlänk: /bild/00023221/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning i liten skala med hjälp av lastmaskin.  5 år
ID-nummer:  23222
Direktlänk: /bild/00023222/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här ska en bakre kant för plattformen byggas och nivån behöver sänkas en aning.  5 år
ID-nummer:  23223
Direktlänk: /bild/00023223/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen arbetar alldeles intill den nybyggda plattformskanten.  5 år
ID-nummer:  23224
Direktlänk: /bild/00023224/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till det tidigare satta stolpfundamentet utanför den blivande plattformen har nu också en kabelkanal dragits fram.  5 år
ID-nummer:  23225
Direktlänk: /bild/00023225/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kabelbrunn utplacerad i plattformen med kanalisering ansluten.  5 år
ID-nummer:  23226
Direktlänk: /bild/00023226/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra änden av den nya plattformen sedd från den tillfälliga.  5 år
ID-nummer:  23227
Direktlänk: /bild/00023227/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot den nybyggda södra änden av kanten.  5 år
ID-nummer:  23228
Direktlänk: /bild/00023228/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanaliseringen har anslutits till kabelbrunnarna som sedan tätats med fogskum.  5 år
ID-nummer:  23229
Direktlänk: /bild/00023229/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggstök utanför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  23230
Direktlänk: /bild/00023230/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under gångbron finns fler gamla kantelement som ska användas för att tillfälligt återställa den gamla plattformen till lämplig bredd.  5 år
ID-nummer:  23231
Direktlänk: /bild/00023231/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schakten fylls igen allt eftersom arbetena fortsätter norrut.  5 år
ID-nummer:  23232
Direktlänk: /bild/00023232/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare station under omvandling.  5 år
ID-nummer:  23233
Direktlänk: /bild/00023233/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinerna arbetar i gropen längre norrut.  5 år
ID-nummer:  23234
Direktlänk: /bild/00023234/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
250 meter plattform krävs för att kunna hantera sommarens långa nattåg, men längre än hit behöver man inte återställa bredden på plattformen.  5 år
ID-nummer:  23235
Direktlänk: /bild/00023235/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla spårområdet har tillfälligtvis antagit formen av en väg för tunga transporter.  5 år
ID-nummer:  23236
Direktlänk: /bild/00023236/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringsarbetet har nått fram till brygga 7.  5 år
ID-nummer:  23237
Direktlänk: /bild/00023237/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet sett från nordväst från den delvis bortgrävda gamla plattformen.  5 år
ID-nummer:  23238
Direktlänk: /bild/00023238/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på andra sidan bangårdens mellersta del har vissa arbeten påbörjats, här grävs nya stolpfundament ner.  5 år
ID-nummer:  23239
Direktlänk: /bild/00023239/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpfundament bortanför spår 6, där det nya spår som kommer att få nummer 6 senare ska ligga.  5 år
ID-nummer:  23240
Direktlänk: /bild/00023240/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra änden av plattformen, kablar både fanns och finns det gott om.  5 år
ID-nummer:  23241
Direktlänk: /bild/00023241/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från norra änden av plattformen.  5 år
ID-nummer:  23242
Direktlänk: /bild/00023242/
Fotodatum: den 19 juli 2016
Publicerad: den 29 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 251–281