Juni 2016

I samband med växelflytten under maj månads sista dagar stängdes även spår 2 för trafik för att ombyggnaden av detta skulle kunna påbörjas. De omfattande markarbetena för det nya plattformsspåret i samma sträckning som det tidigare spår 2 kom genast igång i början av juni när den gamla spårunderbyggnaden schaktades bort och den nya banunderbyggnaden grundlades på omkring ett par meters djup. Så snart grundläggningen kommit en bit på väg kunde också bygget av den nya plattformskanten komma igång från söder med hjälp av prefabricerade betongelement. Schaktningen pågick under månaden från södra bangårdsänden fram till stationshuset.

När arbetena nådde fram mot stationshuset började de på allvar påverka resenärerna som fortsatt behövde komma fram till tågen. I mitten av månaden revs plattformsövergången framför stationshuset varefter resenärerna i stället hänvisades till en tillfällig övergång mot plattformen vid spår 3 längre norrut nordväst om stationshuset. Själva plattformen vid spår 3 började nu också naggas i kanten från söder och tågen fick stanna allt länge norrut där så var möjligt. För att kunna upprätthålla persontrafiken även när arbetet fortsatte att drivas norrut påbörjades också bygget av en tillfällig plattform ovanpå den låga södra delen av plattformen vid spår 3 i slutet av månaden.

Även på bangårdens sydvästra sida mot älven påbörjades schaktningsarbeten intill södra bangårdsänden under månaden. Bangården skulle här utvidgas utanför sina tidigare gränser med både nya växlar och den nya serviceväg som ska sträcka sig längs bangården fram till södra änden och avslutas med en vändplan. Dessa nybyggnationer behöver vila på stabil grund och det var de inledande anläggningsarbetena för dessa som nu kunde påbörjas.

Bilder och filmer (243)

Onsdag 1 juni 2016

Spår 2 är nu stängt för ombyggnad och har rivits från plattformsövergången och söderut.  7 år
ID-nummer:  21855
Direktlänk: /bild/00021855/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder har schaktningsarbetet påbörjats för det nya plattformsspåret på det gamla spårets plats.  7 år
ID-nummer:  21856
Direktlänk: /bild/00021856/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot stationshuset från den södra delen av plattformen.  7 år
ID-nummer:  21857
Direktlänk: /bild/00021857/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning för plattform och nytt spår 2 där de gamla spåren 1 och 2 låg.  7 år
ID-nummer:  21858
Direktlänk: /bild/00021858/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bommarna framför stationshuset har fällts för sista gången.  7 år
ID-nummer:  21859
Direktlänk: /bild/00021859/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen i söder sedd från norr vid sidan av bangården.  7 år
ID-nummer:  21860
Direktlänk: /bild/00021860/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två grävmaskiner används för att transportera bort massorna.  7 år
ID-nummer:  21861
Direktlänk: /bild/00021861/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den större maskinen vid sidan av gropen.  7 år
ID-nummer:  21862
Direktlänk: /bild/00021862/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mindre maskinen i gropen.  7 år
ID-nummer:  21863
Direktlänk: /bild/00021863/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla ändlastkajen i söder har fått ett nytt användningsområde. 1  7 år
ID-nummer:  21864
Direktlänk: /bild/00021864/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
#1 L-G Å, 21 augusti 2021, 19:19
Jordharpan är en gammal uppfinning som funnits länge och väl. Effektivt sätt att skilja sten från grus t.ex.
Senare på kvällen syns nytt material i schaktgropen.  7 år
ID-nummer:  21865
Direktlänk: /bild/00021865/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen fylls med nytt material som ska ligga som grund för det nya spåret.  7 år
ID-nummer:  21866
Direktlänk: /bild/00021866/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformsövergången vid stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21867
Direktlänk: /bild/00021867/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformsövergången, här ligger spåret ännu kvar.  7 år
ID-nummer:  21868
Direktlänk: /bild/00021868/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången sedd från stationshuset. Kontaktledningen över spår 2 har bundits upp tillfälligt för att inte vara i vägen för anläggningsmaskinerna.  7 år
ID-nummer:  21869
Direktlänk: /bild/00021869/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångbron intill stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21870
Direktlänk: /bild/00021870/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I närheten av godsmagasinet finns stora upplag med isoleringsskivor och plattor till de nya plattformen.  7 år
ID-nummer:  21871
Direktlänk: /bild/00021871/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla dubbla korsningsväxeln i spår 2 i norr har nu bytts ut, här syns ena halvan av den gamla växeln ligga kvar nära växelplatsen.  7 år
ID-nummer:  21872
Direktlänk: /bild/00021872/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln som tidigare låg mellan spår 1 och 2 i södra bangårdsänden ligger nu i änden av den norra växeltransversalen där malmtågen från Vitåfors under avstängningen av spår 2 måste växla över till spår 3.  7 år
ID-nummer:  21873
Direktlänk: /bild/00021873/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen i norra delen av bangården där fyra av de tidigare fem spåren ligger kvar.  7 år
ID-nummer:  21874
Direktlänk: /bild/00021874/
Fotodatum: den 1 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 2 juni 2016

Tåg 95 är på väg att lämna ett Gällivare där förändringens vindar har börjat blåsa över bangården.  7 år
ID-nummer:  21876
Direktlänk: /bild/00021876/
Fotodatum: den 2 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena är för närvarande koncentrerade till området mellan plattformen och södra bangårdsänden.  7 år
ID-nummer:  21877
Direktlänk: /bild/00021877/
Fotodatum: den 2 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De bortschaktade massorna ersätts med nytt material som ska utgöra grund för det nya spåret och plattformen.  7 år
ID-nummer:  21878
Direktlänk: /bild/00021878/
Fotodatum: den 2 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar av olika slag är viktiga att ta hänsyn till under arbetena på bangården, vilka kan tas bort och vilka måste vara kvar?  7 år
ID-nummer:  21879
Direktlänk: /bild/00021879/
Fotodatum: den 2 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med lastmaskinen läggs nytt material ut och jämnas till.  7 år
ID-nummer:  21880
Direktlänk: /bild/00021880/
Fotodatum: den 2 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla massor och sliprar måste hållas isär från nytt isoleringsmaterial och nya krossmassor.  7 år
ID-nummer:  21881
Direktlänk: /bild/00021881/
Fotodatum: den 2 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Material av olika kvalitet har lagts upp i högar intill bangården.  7 år
ID-nummer:  21882
Direktlänk: /bild/00021882/
Fotodatum: den 2 juni 2016
Publicerad: den 22 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 7 juni 2016

De större arbetena sker nu i södra delen av spår 2.  -
ID-nummer:  20761
Direktlänk: /bild/00020761/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här byggs ny banunderbyggnad för det blivande plattformsspåret 1.  -
ID-nummer:  20762
Direktlänk: /bild/00020762/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbeten strax söder om plattformen mellan det rivna spår 2 och spår 3.  -
ID-nummer:  20763
Direktlänk: /bild/00020763/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60