Juni 2016

I samband med växelflytten under maj månads sista dagar stängdes även spår 2 för trafik för att ombyggnaden av detta skulle kunna påbörjas. De omfattande markarbetena för det nya plattformsspåret i samma sträckning som det tidigare spår 2 kom genast igång i början av juni när den gamla spårunderbyggnaden schaktades bort och den nya banunderbyggnaden grundlades på omkring ett par meters djup. Så snart grundläggningen kommit en bit på väg kunde också bygget av den nya plattformskanten komma igång från söder med hjälp av prefabricerade betongelement. Schaktningen pågick under månaden från södra bangårdsänden fram till stationshuset.

När arbetena nådde fram mot stationshuset började de på allvar påverka resenärerna som fortsatt behövde komma fram till tågen. I mitten av månaden revs plattformsövergången framför stationshuset varefter resenärerna i stället hänvisades till en tillfällig övergång mot plattformen vid spår 3 längre norrut nordväst om stationshuset. Själva plattformen vid spår 3 började nu också naggas i kanten från söder och tågen fick stanna allt länge norrut där så var möjligt. För att kunna upprätthålla persontrafiken även när arbetet fortsatte att drivas norrut påbörjades också bygget av en tillfällig plattform ovanpå den låga södra delen av plattformen vid spår 3 i slutet av månaden.

Även på bangårdens sydvästra sida mot älven påbörjades schaktningsarbeten intill södra bangårdsänden under månaden. Bangården skulle här utvidgas utanför sina tidigare gränser med både nya växlar och den nya serviceväg som ska sträcka sig längs bangården fram till södra änden och avslutas med en vändplan. Dessa nybyggnationer behöver vila på stabil grund och det var de inledande anläggningsarbetena för dessa som nu kunde påbörjas.

Bilder och filmer (243)
Bild 51–100

Tisdag 21 juni 2016

Senare på eftermiddagen var vädret sämre, men arbetet fortsatte ändå. Här pågår schaktning i södra änden av det rivna spår 2. 3 år
ID-nummer:  21901
Direktlänk: /bild/00021901/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt pågår schaktning på andra sidan bangården i söder med dumpertrafik som följd. 3 år
ID-nummer:  21900
Direktlänk: /bild/00021900/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lervälling tillsammans med plattformsbygge och grundläggning för nytt spår. 3 år
ID-nummer:  21902
Direktlänk: /bild/00021902/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kantelementen av betong levereras prefabricerade. 3 år
ID-nummer:  21903
Direktlänk: /bild/00021903/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformssidan av de utplacerade kantelementen fylls den blivande plattformen med stenmaterial. 3 år
ID-nummer:  21904
Direktlänk: /bild/00021904/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggaktivitet på Gällivare bangård. 3 år
ID-nummer:  21905
Direktlänk: /bild/00021905/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lastmaskin med skopan full av gammal asfalt som körs bort. 3 år
ID-nummer:  21906
Direktlänk: /bild/00021906/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mer färdigställda delen av grundläggningen för det nya plattformsspåret sedd från norr. 3 år
ID-nummer:  21907
Direktlänk: /bild/00021907/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området utanför stationshuset sett från öster. 3 år
ID-nummer:  21908
Direktlänk: /bild/00021908/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trafikverket informerar nu allmänheten om bygget. 3 år
ID-nummer:  21909
Direktlänk: /bild/00021909/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden har den nya vändplanen för servicevägen börjat ta form. 3 år
ID-nummer:  21910
Direktlänk: /bild/00021910/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen ska sträcka sig längs den nya bangårdens sydvästra sida. 3 år
ID-nummer:  21911
Direktlänk: /bild/00021911/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill bangårdens sydligaste växel pågår schaktning för det nya skyddsspåret. 3 år
ID-nummer:  21912
Direktlänk: /bild/00021912/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården utvidgas något söderut där de nya växlarna läggs utanför det gamla spårområdet. 3 år
ID-nummer:  21913
Direktlänk: /bild/00021913/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammalt isolationsmaterial kommer fram vid schaktning nära de befintliga spåren. 3 år
ID-nummer:  21914
Direktlänk: /bild/00021914/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En dumper är på väg fram mot grävmaskinen samtidigt som ett ordinarie tåg passerar på spåret intill. 3 år
ID-nummer:  21915
Direktlänk: /bild/00021915/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu mer jordmassor lastas och körs bort. 3 år
ID-nummer:  21916
Direktlänk: /bild/00021916/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvällssol över bangården efter avslutad arbetsdag. 3 år
ID-nummer:  21917
Direktlänk: /bild/00021917/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 juni 2016

Även en del av den högre plattformskanten längs det rivna spår 2 har rivits under morgonen. 3 år
ID-nummer:  21919
Direktlänk: /bild/00021919/
Fotodatum: den 22 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder syns grundläggningen för det nya plattformsspåret i samma sträckning som gamla spår 2 och den plattformskant som växer fram intill det. 3 år
ID-nummer:  21920
Direktlänk: /bild/00021920/
Fotodatum: den 22 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Av plattformen söder om den tillfälliga spången på vilken man tar sig ut till den återstår nu endast en smal remsa med asfalt närmast spår 3. 3 år
ID-nummer:  21921
Direktlänk: /bild/00021921/
Fotodatum: den 22 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett på något närmare håll från norr. 3 år
ID-nummer:  21922
Direktlänk: /bild/00021922/
Fotodatum: den 22 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 23 juni 2016

Södra bangårdsänden med den nya vändplanen för servicevägen i bakgrunden. 4 år
ID-nummer:  20890
Direktlänk: /bild/00020890/
Fotodatum: den 23 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten växer fram i södra delen av det för tillfället rivna spår 2. 4 år
ID-nummer:  20891
Direktlänk: /bild/00020891/
Fotodatum: den 23 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1 vid södra bangårdsänden, även här söder om den nybyggda plattformskanten har man börjat gräva där södra änden av spår 1 och 2 samt stickspåret tidigare låg. 4 år
ID-nummer:  20892
Direktlänk: /bild/00020892/
Fotodatum: den 23 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten byggs på bangårdens sydöstra sida. 4 år
ID-nummer:  20893
Direktlänk: /bild/00020893/
Fotodatum: den 23 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De prefabricerade betongelementen placeras med sin fot in under den blivande plattformen. 4 år
ID-nummer:  20894
Direktlänk: /bild/00020894/
Fotodatum: den 23 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut intill stationshuset, spår 1 och 2 samt en stor del av plattformen mellan spår 2 och spår 3 har ersatts av en byggrop. 4 år
ID-nummer:  20895
Direktlänk: /bild/00020895/
Fotodatum: den 23 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även utanför stationshuset är bangården nu kraftigt påverkad av byggarbeten. 4 år
ID-nummer:  20896
Direktlänk: /bild/00020896/
Fotodatum: den 23 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från stationshuset, plattformsövergången låg till vänster i bild. I genomskärningen av plattformen syns så väl den gamla lägre nivån på densamma samt gamla betongfundament. 4 år
ID-nummer:  20897
Direktlänk: /bild/00020897/
Fotodatum: den 23 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordhögar under gångbron som sträcker sig över bangården och kommer att göra så även efter bangårdsombyggnaden. 4 år
ID-nummer:  20898
Direktlänk: /bild/00020898/
Fotodatum: den 23 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformskanterna vid spår 1 och 2 utanför stationshuset har grävts bort. 4 år
ID-nummer:  20899
Direktlänk: /bild/00020899/
Fotodatum: den 23 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De långa nattågen får nu trängas in på den återstående delen av plattformen vid spår 3 som nås via den tillfälliga spången en bit nordväst om stationshuset. 4 år
ID-nummer:  20900
Direktlänk: /bild/00020900/
Fotodatum: den 23 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De sista vagnarna håller på att bli svåra att nå, men en smal remsa av plattformen finns kvar även här. 4 år
ID-nummer:  20901
Direktlänk: /bild/00020901/
Fotodatum: den 23 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya tider på Gällivare station. 4 år
ID-nummer:  20902
Direktlänk: /bild/00020902/
Fotodatum: den 23 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen parkerade för den stundande helgen strax väster om stationshuset. 4 år
ID-nummer:  20903
Direktlänk: /bild/00020903/
Fotodatum: den 23 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 26 juni 2016

En tillfällig överfart över de rivna spåren 1 och 2 i norra änden av plattformen. 3 år
ID-nummer:  21923
Direktlänk: /bild/00021923/
Fotodatum: den 26 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid växlarna i norra delen ser bangården ännu ut som vanligt, men dessa växelförbindelser ska senare rivas och ersättas av nya längre upp vid plankorsningen för att göra mötesspåren längre. 3 år
ID-nummer:  21924
Direktlänk: /bild/00021924/
Fotodatum: den 26 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 27 juni 2016

Gamla kantelement från den rivna kanten mot tidigare spår 2 samlas vid sidan av bangården. 3 år
ID-nummer:  21925
Direktlänk: /bild/00021925/
Fotodatum: den 27 juni 2016
Publicerad: den 26 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen söder om den byggda plattformskanten har ännu inte fyllts igen. 3 år
ID-nummer:  21926
Direktlänk: /bild/00021926/
Fotodatum: den 27 juni 2016
Publicerad: den 26 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare stationshuset syns den färdiga grundläggningen för plattformsspår och plattform avancera norrut. 3 år
ID-nummer:  21927
Direktlänk: /bild/00021927/
Fotodatum: den 27 juni 2016
Publicerad: den 26 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen har nått fram till den tidigare plattformsövergången där några kablar har frilagts. På andra sidan spåren läggs mer krossmassor upp på lager. 3 år
ID-nummer:  21928
Direktlänk: /bild/00021928/
Fotodatum: den 27 juni 2016
Publicerad: den 26 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskin i väntan på fortsatt arbete vid den tidigare plattformsövergången. 3 år
ID-nummer:  21929
Direktlänk: /bild/00021929/
Fotodatum: den 27 juni 2016
Publicerad: den 26 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre upp på bangården lossas nya kantelement för den nya plattformen från de vagnar som de levererats på. 3 år
ID-nummer:  21930
Direktlänk: /bild/00021930/
Fotodatum: den 27 juni 2016
Publicerad: den 26 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på eftermiddagen var det åter full fart på maskinerna utanför stationshuset. 3 år
ID-nummer:  21931
Direktlänk: /bild/00021931/
Fotodatum: den 27 juni 2016
Publicerad: den 26 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla massorna som legat gömda under spår 1 och 2 schaktas bort. 3 år
ID-nummer:  21932
Direktlänk: /bild/00021932/
Fotodatum: den 27 juni 2016
Publicerad: den 26 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två maskiner arbetar med schaktningen utanför stationshuset. 3 år
ID-nummer:  21933
Direktlänk: /bild/00021933/
Fotodatum: den 27 juni 2016
Publicerad: den 26 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att gropen schaktats ur grovt finjusteras det hela av maskinen nere i gropen. 3 år
ID-nummer:  21934
Direktlänk: /bild/00021934/
Fotodatum: den 27 juni 2016
Publicerad: den 26 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Parallellt fortsätter arbetena med plattformskanten längre söderut. 3 år
ID-nummer:  21935
Direktlänk: /bild/00021935/
Fotodatum: den 27 juni 2016
Publicerad: den 26 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kantelementen körs fram med lastmaskin. 3 år
ID-nummer:  21936
Direktlänk: /bild/00021936/
Fotodatum: den 27 juni 2016
Publicerad: den 26 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–200