Maj 2016

De första stora synliga arbetena på Gällivare bangård under den första månaden av ombyggnadsprojektet bestod till stor del av att riva valda delar av den befintliga anläggningen för att ge plats för de mer omfattande markarbeten som skulle följa senare under sommaren. Rivningen av kontaktledningen över spår 1 närmast stationshuset och de stickspår som anslöt till det spåret påbörjades den 3 maj och fortsatte under den första arbetsveckan. Den 9 maj inleddes rivningen av spår med stickspåret i söder varefter även spår 1 revs från söder mot norr under den veckan och med det även stickspåren längre norrut. Sedan fortsatte rivningen av kontaktledning och spår vidare ut på industrispåret som följde banan mot Koskullskulle upp genom triangelspåret som en förlängning av spår 1. Vid södra bangårdsänden skedde också avverkning för den utvidgning av bangårdsområdet som sker där och vissa mindre schaktarbeten påbörjades på den marken.

Under sista dagarna i maj gjordes ett första större trafikavbrott under vilket växeln mellan spår 1 och spår 2 i södra bangårdsänden lyftes ur och i stället flyttades till norra delen av bangården där den ersatte den dubbla korsningsväxel i spår 2 som inleder växelförbindelsen mot spår 3 och övriga spår med högre nummer. Malmtågen kommer under sommarens arbeten att bli tvungna att växla över till spår 3 här och därför byts den ganska slitna växeln ut mot den mindre använda växeln från södra bangårdsänden.

Bilder och filmer (246)

Söndag 1 maj 2016

Bangården sedd från sydost i skymningen dagen innan bangårdsombyggnaden ska börja.  7 år
ID-nummer:  21209
Direktlänk: /bild/00021209/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från kajen i änden av stickspåret.  7 år
ID-nummer:  21210
Direktlänk: /bild/00021210/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården.  7 år
ID-nummer:  21211
Direktlänk: /bild/00021211/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården med stickspåret närmast.  7 år
ID-nummer:  21212
Direktlänk: /bild/00021212/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sista nattvilan för Green Cargos diesellok på denna fram tills nu så vanliga uppställningsplats.  7 år
ID-nummer:  21213
Direktlänk: /bild/00021213/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dieselloket på stickspåret i söder.  7 år
ID-nummer:  21214
Direktlänk: /bild/00021214/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret med tågvärmeposter.  7 år
ID-nummer:  21215
Direktlänk: /bild/00021215/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dvärgsignalen 112 i änden av stickspåret.  7 år
ID-nummer:  21216
Direktlänk: /bild/00021216/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret sett från nordväst.  7 år
ID-nummer:  21217
Direktlänk: /bild/00021217/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvällslugn på en plats som snart ska förändras.  7 år
ID-nummer:  21218
Direktlänk: /bild/00021218/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare station med stationshuset denna första majkväll.  7 år
ID-nummer:  21219
Direktlänk: /bild/00021219/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln till stickspåret i sydost är av enklast möjliga slag.  7 år
ID-nummer:  21602
Direktlänk: /bild/00021602/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Själva tungan böjs inte utan är bara fäst löst i änden så att den kan röra sig fram och tillbaka som ett gångjärn.  7 år
ID-nummer:  21603
Direktlänk: /bild/00021603/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången och den södra låga delen av plattformen mellan spår 2 och spår 3.  7 år
ID-nummer:  21604
Direktlänk: /bild/00021604/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plats som ovan utanför stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21605
Direktlänk: /bild/00021605/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och spår 2 längre norrut med godsmagasinet till höger.  7 år
ID-nummer:  21606
Direktlänk: /bild/00021606/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den transformator som stått strax söder om godsmagasinet har lyfts bort från sin sockel och kablarna i kontaktledningsbryggan intill har kopplats bort.  7 år
ID-nummer:  21607
Direktlänk: /bild/00021607/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan närmast norr om gångbron vid stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21608
Direktlänk: /bild/00021608/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpe 25 norr om godsmagasinet har länge stått på sned.  7 år
ID-nummer:  21609
Direktlänk: /bild/00021609/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från lastkajen med växlarna intill norra änden av plattformen mitt i bild, vid bildens nederkant syns också kajspåret ligga kvar.  7 år
ID-nummer:  21610
Direktlänk: /bild/00021610/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla kontaktledningsanläggningen i skymningsljuset.  7 år
ID-nummer:  21611
Direktlänk: /bild/00021611/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet från öster.  7 år
ID-nummer:  21612
Direktlänk: /bild/00021612/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den gamla lokstationen står två liftmotorvagnar i väntan på arbete på bangården.  7 år
ID-nummer:  21613
Direktlänk: /bild/00021613/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plankorsningen i nordvästra änden och huvudsignalerna före den.  7 år
ID-nummer:  21614
Direktlänk: /bild/00021614/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut strax sydost om plankorsningen.  7 år
ID-nummer:  21617
Direktlänk: /bild/00021617/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plankorsningen längs spår 1.  7 år
ID-nummer:  21616
Direktlänk: /bild/00021616/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plankorsningen, spåren mot omformarstationen, Porjus och Kiruna viker av mot vänster och spåret mot Koskullskulle och industrispåret viker av mot höger. Rakt fram syns resterna av banan mot Malmberget och änden av den gamla Aitikterminalen.  7 år
ID-nummer:  21615
Direktlänk: /bild/00021615/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydöstra änden av bangården med brygga 1 under belysning i skymningen.  7 år
ID-nummer:  21618
Direktlänk: /bild/00021618/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen med vägen till gamla Aitikterminalen inne i triangelspåret.  7 år
ID-nummer:  21619
Direktlänk: /bild/00021619/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan mot Koskullskulle sedd från samma plankorsning, det gamla industrispåret ligger intill det till höger.  7 år
ID-nummer:  21620
Direktlänk: /bild/00021620/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60