Juni 2016

I samband med växelflytten under maj månads sista dagar stängdes även spår 2 för trafik för att ombyggnaden av detta skulle kunna påbörjas. De omfattande markarbetena för det nya plattformsspåret i samma sträckning som det tidigare spår 2 kom genast igång i början av juni när den gamla spårunderbyggnaden schaktades bort och den nya banunderbyggnaden grundlades på omkring ett par meters djup. Så snart grundläggningen kommit en bit på väg kunde också bygget av den nya plattformskanten komma igång från söder med hjälp av prefabricerade betongelement. Schaktningen pågick under månaden från södra bangårdsänden fram till stationshuset.

När arbetena nådde fram mot stationshuset började de på allvar påverka resenärerna som fortsatt behövde komma fram till tågen. I mitten av månaden revs plattformsövergången framför stationshuset varefter resenärerna i stället hänvisades till en tillfällig övergång mot plattformen vid spår 3 längre norrut nordväst om stationshuset. Själva plattformen vid spår 3 började nu också naggas i kanten från söder och tågen fick stanna allt länge norrut där så var möjligt. För att kunna upprätthålla persontrafiken även när arbetet fortsatte att drivas norrut påbörjades också bygget av en tillfällig plattform ovanpå den låga södra delen av plattformen vid spår 3 i slutet av månaden.

Även på bangårdens sydvästra sida mot älven påbörjades schaktningsarbeten intill södra bangårdsänden under månaden. Bangården skulle här utvidgas utanför sina tidigare gränser med både nya växlar och den nya serviceväg som ska sträcka sig längs bangården fram till södra änden och avslutas med en vändplan. Dessa nybyggnationer behöver vila på stabil grund och det var de inledande anläggningsarbetena för dessa som nu kunde påbörjas.

Bilder och filmer (243)
Bild 1–50

Måndag 20 juni 2016

Arbetena med den nya plattformen och det nya plattformsspåret har nått fram till stationshuset. 4 år
ID-nummer:  20915
Direktlänk: /bild/00020915/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från plattformen mellan spår 2 och 3 under gångbron. 4 år
ID-nummer:  20916
Direktlänk: /bild/00020916/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stor del av plattformens bredd äts upp när det ska schaktas ur för att bygga ett nytt plattformsspår. 4 år
ID-nummer:  20917
Direktlänk: /bild/00020917/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De rivna spåren 1 och 2 utanför stationshuset, vy från den tillfälliga övergången till plattformen. 4 år
ID-nummer:  20918
Direktlänk: /bild/00020918/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut är det mesta sig ännu likt efter rivningen av spår 1 och 2. 4 år
ID-nummer:  20919
Direktlänk: /bild/00020919/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför stationshuset har markplattorna närmast plattformskanten tagits upp. 4 år
ID-nummer:  20920
Direktlänk: /bild/00020920/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten sedda från stationshuset med noteringar på en snart borttagen plattformskant. 4 år
ID-nummer:  20921
Direktlänk: /bild/00020921/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare plattformsövergången är sig inte riktigt lik längre. 4 år
ID-nummer:  20922
Direktlänk: /bild/00020922/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid plattformsövergången, vagnläge C på gamla spår 1 kommer aldrig att användas igen. 4 år
ID-nummer:  20923
Direktlänk: /bild/00020923/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den rivna plattformsövergången. 4 år
ID-nummer:  20924
Direktlänk: /bild/00020924/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena utanför stationshuset sedda från öster. 4 år
ID-nummer:  20925
Direktlänk: /bild/00020925/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut öppnar sig schaktgropen i vilken det nya spåret grundläggs. 4 år
ID-nummer:  20926
Direktlänk: /bild/00020926/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinerna når snart fram till den gamla plattformsövergången, här har också en del av plattformskanten av sten vid spår 1 grävts upp. 4 år
ID-nummer:  20927
Direktlänk: /bild/00020927/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I botten av gropen läggs cellplastskivor innan den nya banunderbyggnaden byggs upp på dem. 4 år
ID-nummer:  20928
Direktlänk: /bild/00020928/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kabelkanaler tas upp. 4 år
ID-nummer:  20929
Direktlänk: /bild/00020929/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar av olika slag grävs upp. 4 år
ID-nummer:  20930
Direktlänk: /bild/00020930/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler isoleringsskivor körs fram till gropen. 4 år
ID-nummer:  20931
Direktlänk: /bild/00020931/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen sedd från öster. 4 år
ID-nummer:  20932
Direktlänk: /bild/00020932/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut växer den nya plattformen nu fram. 4 år
ID-nummer:  20933
Direktlänk: /bild/00020933/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De prefabricerade betongelementen placeras ut längs med nordöstra sidan av det för tillfället rivna spår 2. 4 år
ID-nummer:  20934
Direktlänk: /bild/00020934/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här i söder har den tidigare gropen nu fyllts igen där grundläggningen för det nya plattformsspåret är klar. 4 år
ID-nummer:  20935
Direktlänk: /bild/00020935/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen byggs under de befintliga kontaktledningsbryggorna som får tjänstgöra ytterligare en tid innan de rivs. 4 år
ID-nummer:  20936
Direktlänk: /bild/00020936/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under brygga 1 längst i söder har man ännu inte grävt något för spårunderbyggnad, däremot förbereds den nya servicevägen på andra sidan spåren. 4 år
ID-nummer:  20937
Direktlänk: /bild/00020937/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändplanen för servicevägen hamnar i höjd med nuvarande bangårds sydligaste växel. 4 år
ID-nummer:  20938
Direktlänk: /bild/00020938/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget i kvällssol senare samma dag, vy söderut nära stationshuset. 4 år
ID-nummer:  20939
Direktlänk: /bild/00020939/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången är nu helt bortgrävd. 4 år
ID-nummer:  20940
Direktlänk: /bild/00020940/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen framför stationshuset sedd från den tillfälliga övergången till plattformen vid spår 3. 4 år
ID-nummer:  20941
Direktlänk: /bild/00020941/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från plattformen vid det för tillfället rivna spår 2. 4 år
ID-nummer:  20942
Direktlänk: /bild/00020942/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen för det nya spåret tar mycket plats i anspråk. 4 år
ID-nummer:  20943
Direktlänk: /bild/00020943/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi blickar mot södra bangårdsänden och ser den nybyggda banunderbyggnaden, plattformskanten och ett fundament för en kontaktledningsstolpe. 4 år
ID-nummer:  20944
Direktlänk: /bild/00020944/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 läggs tillbaka i sin tidigare sträckning och kommer senare att omnumreras till plattformsspåret 1. 4 år
ID-nummer:  20945
Direktlänk: /bild/00020945/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I det inre av den högre delen av plattformen dyker en lägre version av den samma upp. 4 år
ID-nummer:  20946
Direktlänk: /bild/00020946/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett gammalt betongfundament tidigare dolt i plattformen. Huvuddvärgsignalen har intagit liggande läge också, dock ännu fullt fungerande. 4 år
ID-nummer:  20947
Direktlänk: /bild/00020947/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 21 juni 2016

Gamla kablar dras upp ur kabelrännan mellan gamla spår 1 och spår 2. 3 år
ID-nummer:  21883
Direktlänk: /bild/00021883/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna kapas upp till hanterbara längder. 3 år
ID-nummer:  21884
Direktlänk: /bild/00021884/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder fortsätter bygget av grunden till det nya plattformsspåret och även bygget av den nya plattformskanten. 3 år
ID-nummer:  21885
Direktlänk: /bild/00021885/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordmassor transporteras bort från schaktningen som pågår intill södra bangårdsänden. 3 år
ID-nummer:  21886
Direktlänk: /bild/00021886/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer krossmassor fylls på och jämnas ut under den blivande plattformen så att kantelementen fixeras. 3 år
ID-nummer:  21887
Direktlänk: /bild/00021887/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En hög med nedkapade gamla kontaktledningsstolpar lyfts upp på en lastbil för transport till skroten. 3 år
ID-nummer:  21888
Direktlänk: /bild/00021888/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal stolpe lämnar bangården i Gällivare för gott. 3 år
ID-nummer:  21889
Direktlänk: /bild/00021889/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför stationshuset har den gamla plattformskanten av sten vid spår 1 nu till största delen rivits. 3 år
ID-nummer:  21890
Direktlänk: /bild/00021890/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla huggna kantstenarna ligger på hög i det tidigare spårområdet. 3 år
ID-nummer:  21891
Direktlänk: /bild/00021891/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare station under förändring. 3 år
ID-nummer:  21892
Direktlänk: /bild/00021892/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förbjudet att beträda spåren! De gamla kantstenarna är i sig själva ett vackert hantverk. 3 år
ID-nummer:  21893
Direktlänk: /bild/00021893/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rivningen har nått fram till den tillfälliga övergången till plattformen. 3 år
ID-nummer:  21894
Direktlänk: /bild/00021894/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset utan de två närmaste spåren kvar. 3 år
ID-nummer:  21895
Direktlänk: /bild/00021895/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångbron, även en stor del av plattformen mellan spår 2 och spår 3 har rivits. 3 år
ID-nummer:  21896
Direktlänk: /bild/00021896/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om den tidigare plattformsövergången är även det mesta av grundläggningen för det nya plattformsspåret klar. 3 år
ID-nummer:  21897
Direktlänk: /bild/00021897/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från gångbron. 3 år
ID-nummer:  21898
Direktlänk: /bild/00021898/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin framför stationshuset fortsätter att förvandla den gamla bangården. 3 år
ID-nummer:  21899
Direktlänk: /bild/00021899/
Fotodatum: den 21 juni 2016
Publicerad: den 25 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150