Juni 2016

I början av projektets andra månad påbörjades omfattande markarbeten för det nya plattformsspåret i samma sträckning som det tidigare spår 2. Gammalt material under spåret schaktas bort och den nya banunderbyggnaden grundläggs på omkring ett par meters djup. Därefter byggs också den nya plattformskanten av prefabricerade betongelement. Schaktningen har under månaden pågått mellan södra bangårdsänden och stationshuset och efter att plattformsövergången revs i mitten av månaden hänvisas resenärer till en tillfällig övergång till plattformen vid spår 3 nordväst om stationshuset.

Även på bangårdens sydvästra sida mot älven har schaktning påbörjats i södra änden, dels för den nya servicevägen och dels för de spår som där kommer att hamna utanför den gamla bangårdens gränser.

Bilder och filmer (243)

Tisdag 28 juni 2016

Arbetena med grundläggningen för plattformsspåret sedda från söder. 1 år
ID-nummer:  22977
Direktlänk: /bild/00022977/
Fotodatum: den 28 juni 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen för plattformens kantelement fortsätter. 1 år
ID-nummer:  22978
Direktlänk: /bild/00022978/
Fotodatum: den 28 juni 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sandbädden byggs upp mellan två rör som vägs in till absolut vågrät position. 1 år
ID-nummer:  22979
Direktlänk: /bild/00022979/
Fotodatum: den 28 juni 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Justeringen av rören till rätt position tar sin tid, men lägger grunden för ett bra resultat senare. 1 år
ID-nummer:  22980
Direktlänk: /bild/00022980/
Fotodatum: den 28 juni 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen framför stationshuset där arbetena sakta men säkert förflyttar sig norrut. 1 år
ID-nummer:  22981
Direktlänk: /bild/00022981/
Fotodatum: den 28 juni 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena framför stationshuset denna junieftermiddag. 1 år
ID-nummer:  22983
Direktlänk: /bild/00022983/
Fotodatum: den 28 juni 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma grop sedd från det som återstår av den högre delen av plattformen. 1 år
ID-nummer:  22984
Direktlänk: /bild/00022984/
Fotodatum: den 28 juni 2016
Publicerad: den 18 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När utjämningslagret är på plats läggs isolering ovanpå den. 1 år
ID-nummer:  22989
Direktlänk: /bild/00022989/
Fotodatum: den 28 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering läggs i två lager som är förskjutna i förhållande till varandra. 1 år
ID-nummer:  22990
Direktlänk: /bild/00022990/
Fotodatum: den 28 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bottenskiktet börjar bli klart framför stationshuset. 1 år
ID-nummer:  22991
Direktlänk: /bild/00022991/
Fotodatum: den 28 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På isoleringen läggs försiktigt ett första lager av de massor som ska fyllas ovanpå den. 1 år
ID-nummer:  22992
Direktlänk: /bild/00022992/
Fotodatum: den 28 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När det första tunna lagret är på plats är plattorna i viss mån fixerade på sin plats. 1 år
ID-nummer:  22993
Direktlänk: /bild/00022993/
Fotodatum: den 28 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga plattformen fortsätter att växa i söder. 1 år
ID-nummer:  22994
Direktlänk: /bild/00022994/
Fotodatum: den 28 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läget efter avslutat arbete på kvällen. 1 år
ID-nummer:  22995
Direktlänk: /bild/00022995/
Fotodatum: den 28 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 29 juni 2016

Nya dräneringsrör på plats intill den nu bortgrävda plattformsövergången vid stationshuset. 1 år
ID-nummer:  22996
Direktlänk: /bild/00022996/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd söderut från stationshuset. 1 år
ID-nummer:  22997
Direktlänk: /bild/00022997/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bädden för plattformen och plattformsspåret har fyllts upp förutom där de största rörarbetena har pågått. 1 år
ID-nummer:  22998
Direktlänk: /bild/00022998/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen framför stationshuset är inte längre riktigt så stor och djup som nyligen. 1 år
ID-nummer:  22999
Direktlänk: /bild/00022999/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kantelement från bangårdens låga plattformar körs bort. 1 år
ID-nummer:  23000
Direktlänk: /bild/00023000/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan bangården vid södra änden pågår schaktarbetena för det något utökade spårområdet. 1 år
ID-nummer:  23001
Direktlänk: /bild/00023001/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill bangårdens sydligaste växel schaktas det för ett nytt skyddsspår. 1 år
ID-nummer:  23002
Direktlänk: /bild/00023002/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsväxeln med tillhörande skyddsspår ska hindra att fordon vid växling på nya spår 4–6 ska komma ut på de tre blivande mötesspåren 1–3. 1 år
ID-nummer:  23003
Direktlänk: /bild/00023003/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya inslag i sommargrönskan intill bangården. 1 år
ID-nummer:  23004
Direktlänk: /bild/00023004/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen söder om bangården. 1 år
ID-nummer:  23005
Direktlänk: /bild/00023005/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här ska såväl växlar till spåren 4–6 som en ny serviceväg längs bangården byggas. 1 år
ID-nummer:  23006
Direktlänk: /bild/00023006/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen för det nya skyddsspåret. 1 år
ID-nummer:  23007
Direktlänk: /bild/00023007/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett hinder i form av ett gammalt fundament har hittats och behöver knackas sönder innan schaktningen kan fortsätta. 1 år
ID-nummer:  23008
Direktlänk: /bild/00023008/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kraftiga knackningar resulterar i att den gamla betongklumpen spricker upp lite i sänder. 1 år
ID-nummer:  23009
Direktlänk: /bild/00023009/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är dock fråga om betong med ingjutna tegelbitar och arbetet är tidskrävande. 1 år
ID-nummer:  23010
Direktlänk: /bild/00023010/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det sega fundamentet får ge med sig bit för bit. 1 år
ID-nummer:  23011
Direktlänk: /bild/00023011/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen i södra delen av bangården. 1 år
ID-nummer:  23012
Direktlänk: /bild/00023012/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid stationshuset på kvällen efter avslutat arbete. 1 år
ID-nummer:  23013
Direktlänk: /bild/00023013/
Fotodatum: den 29 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 30 juni 2016

En växeltransport har anlänt och ställts upp på spåret mot omformarstationen norr om lokstallet. Här syns två delar till växel 401. 1 år
ID-nummer:  23014
Direktlänk: /bild/00023014/
Fotodatum: den 30 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den största delen till samma växel, som ska läggas in i triangelspåret norr om bangården. 1 år
ID-nummer:  23015
Direktlänk: /bild/00023015/
Fotodatum: den 30 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den här delen finns den rörliga korsningsspetsen som växlarna i de flesta huvudspår kommer att ha. 1 år
ID-nummer:  23016
Direktlänk: /bild/00023016/
Fotodatum: den 30 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av en del av korsningsspetsen som består av två sammansatta räler. 1 år
ID-nummer:  23017
Direktlänk: /bild/00023017/
Fotodatum: den 30 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av själva korsningsspetsen. 1 år
ID-nummer:  23018
Direktlänk: /bild/00023018/
Fotodatum: den 30 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spåret intill står den andra halvan av transporten med en växel till Koskivaara längre söderut på Malmbanan. 1 år
ID-nummer:  23019
Direktlänk: /bild/00023019/
Fotodatum: den 30 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tredje delen av växeln till Koskivaara intill en Desec Tracklayer som också kommit med transporten och ska användas för att lägga växeln på sin plats. 1 år
ID-nummer:  23020
Direktlänk: /bild/00023020/
Fotodatum: den 30 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ankommande Inlandsbaneresenärer möter byggstök på sin slutdestination för dagen. 1 år
ID-nummer:  23021
Direktlänk: /bild/00023021/
Fotodatum: den 30 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs med den blivande plattformskanten. 1 år
ID-nummer:  23022
Direktlänk: /bild/00023022/
Fotodatum: den 30 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen utanför stationshuset är nu återfylld även över dräneringsrören. 1 år
ID-nummer:  23023
Direktlänk: /bild/00023023/
Fotodatum: den 30 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillfällig och permanent plattform växer fram i söder. 1 år
ID-nummer:  23024
Direktlänk: /bild/00023024/
Fotodatum: den 30 juni 2016
Publicerad: den 19 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!