Juli 2016

Under juli månad fortsatte de omfattande schaktarbeten som inleddes i juni. Schaktningen och grundläggningen för plattformen och det blivande plattformsspåret fortsatte norrut och passerade stationshuset. Plattformskanten byggdes upp allt eftersom grundläggningen blev klar och dessutom placerades de kabelbrunnar och den kanalisering som byggs in i plattformen ut. Den tillfälliga plattformen vid spår 3 bestående av ställningar ovanpå den mestadels raserade låga delen av gamla plattformen färdigställdes också och togs i drift så snart den nya plattformskanten byggts fram till stationshuset. Dessutom återställdes delar av den gamla plattforms höga del efter att schaktningsarbetena färdigställts för att plattformslängden skulle räcka för de långa nattågen.

På andra sidan av bangården pågick schaktningsarbeten framför allt vid södra bangårdsänden där bangården förlängs något och där flera nya växlar hamnar utanför det gamla spårområdet. Grunden för dessa växlar, bland annat en skyddsväxel med skyddsspår, byggdes under denna månad. Längre norrut påbörjades också arbetet med att gräva ner stolpfundament för nya kontaktledningsstolpar.

Bilder och filmer (281)
Bild 61–90

Fredag 8 juli 2016

Den nya plattformskantens norra ände framför stationshuset när arbetena stannade för helguppehåll.  7 år
ID-nummer:  20972
Direktlänk: /bild/00020972/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya plattformsspåret sedda från den gamla plattformen mellan spår 2 och spår 3. Nere till vänster syns isoleringen som läggs på utjämningslagret längst ned i schaktgropen, på den byggs grunden för det nya spåret och den nya plattformskanten.  7 år
ID-nummer:  20973
Direktlänk: /bild/00020973/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten, till höger syns den tillfälliga plattform som byggts vid spår 3.  7 år
ID-nummer:  20974
Direktlänk: /bild/00020974/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga plattformen vid spår 3 har inte börjat användas ännu men sträcker sig nu från den gamla plattformsövergången och söderut på den gamla delvis bortgrävda plattformen.  7 år
ID-nummer:  20975
Direktlänk: /bild/00020975/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen är nu som djupast mitt framför stationshuset.  7 år
ID-nummer:  20976
Direktlänk: /bild/00020976/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen framför stationshuset sedd från plattformen vid spår 3.  7 år
ID-nummer:  20977
Direktlänk: /bild/00020977/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen parkerad för helgen till synes mitt i en grävrörelse.  7 år
ID-nummer:  20978
Direktlänk: /bild/00020978/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare station i kvällssolen.  7 år
ID-nummer:  20979
Direktlänk: /bild/00020979/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sedd från den tillfälliga gångvägen till plattformen, i söder växlar Inlandsbanans nyss ankomna tåg från Östersund.  7 år
ID-nummer:  20980
Direktlänk: /bild/00020980/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 10 juli 2016

Kabelbrunnar med utsågade hål för kabelkanaler ligger och väntar på utplacering i den nya plattformen.  6 år
ID-nummer:  23172
Direktlänk: /bild/00023172/
Fotodatum: den 10 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelbrunnarna ska byggas in i plattformen.  6 år
ID-nummer:  23173
Direktlänk: /bild/00023173/
Fotodatum: den 10 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 11 juli 2016

Intill stationshuset har man fyllt upp med massor mot den nya plattformskanten.  6 år
ID-nummer:  23174
Direktlänk: /bild/00023174/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ur den gamla plattformen mellan spår 2 och spår 3 har man grävt fram flertalet fundament som kommer från det plattformstak som tidigare fanns här. Därtill har man fortsatt att lägga isolering i botten av gropen.  6 år
ID-nummer:  23175
Direktlänk: /bild/00023175/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammalt och nytt, isolering och fundament från ett sedan länge rivet plattformstak.  6 år
ID-nummer:  23176
Direktlänk: /bild/00023176/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen har tagit nattvila under gångbron.  6 år
ID-nummer:  23177
Direktlänk: /bild/00023177/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen sedd från nordväst från den tillfälliga övergången till plattformen.  6 år
ID-nummer:  23178
Direktlänk: /bild/00023178/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen i gropen framför stationshuset.  6 år
ID-nummer:  23179
Direktlänk: /bild/00023179/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering läggs under det blivande plattformsspåret.  6 år
ID-nummer:  23180
Direktlänk: /bild/00023180/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen med den tillfälliga övergången till plattformen i bakgrunden.  6 år
ID-nummer:  23181
Direktlänk: /bild/00023181/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där den gamla plattformskanten tillfälligt återställts är plattformen bredare och kan användas utan att man riskerar snubbla över alla kablar.  6 år
ID-nummer:  23182
Direktlänk: /bild/00023182/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med den nya plattformskanten i förgrunden.  6 år
ID-nummer:  23183
Direktlänk: /bild/00023183/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering har lagts ända fram till fundamenten mitt i den gamla plattformen.  6 år
ID-nummer:  23184
Direktlänk: /bild/00023184/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ska det gå att stiga av tåget här framöver?  6 år
ID-nummer:  23185
Direktlänk: /bild/00023185/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den smalaste delen av den gamla plattformen framför stationshuset.  6 år
ID-nummer:  23186
Direktlänk: /bild/00023186/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 12 juli 2016

Övergången till plattformen vid spår 3 har nu flyttats till den gamla plattformsövergångens läge.  7 år
ID-nummer:  20987
Direktlänk: /bild/00020987/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset har schaktgropen återfyllts delvis. Fundamenten från det tidigare plattformstaket som har dykt upp i den delvis bortgrävda plattformen får vara kvar tills vidare.  7 år
ID-nummer:  20988
Direktlänk: /bild/00020988/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron fortsätter schaktningen för det nya plattformsspåret.  7 år
ID-nummer:  20989
Direktlänk: /bild/00020989/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den tidigare placeringen av övergången till plattfomen är det nu svårt att ta sig över det tidigare spårområdet.  7 år
ID-nummer:  20990
Direktlänk: /bild/00020990/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stopp var det här, dags att lära sig nya vägar till tågen igen.  7 år
ID-nummer:  20991
Direktlänk: /bild/00020991/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen i gropen utanför stationshuset.  7 år
ID-nummer:  20992
Direktlänk: /bild/00020992/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 121–150