Juli 2016

Under juli månads arbeten på bangården i Gällivare fortsatte de omfattande schaktarbeten som inleddes i juni. Schaktningen och grundläggningen för plattformen och det blivande plattformsspåret fortsatte norrut och passerade stationshuset. Plattformskanten byggdes upp allt eftersom grundläggningen blev klar och dessutom placerades de kabelbrunnar och den kanalisering som byggs in i plattformen ut. Den tillfälliga plattformen vid spår 3 bestående av ställningar ovanpå den mestadels raserade låga delen av gamla plattformen färdigställdes också och togs i drift så snart den nya plattformskanten byggts fram till stationshuset. Dessutom återställdes delar av den gamla plattforms höga del efter att schaktningsarbetena färdigställts för att plattformslängden skulle räcka för de långa nattågen.

På andra sidan av bangården pågick schaktningsarbeten framför allt vid södra bangårdsänden där bangården förlängs något och där flera nya växlar hamnar utanför det gamla spårområdet. Grunden för dessa växlar, bland annat en skyddsväxel med skyddsspår, byggdes under denna månad. Längre norrut påbörjades också arbetet med att gräva ner stolpfundament för nya kontaktledningsstolpar.

Bilder och filmer (281)

Söndag 10 juli 2016

Kabelbrunnarna ska byggas in i plattformen. 9 mån
ID-nummer:  23173
Direktlänk: /bild/00023173/
Fotodatum: den 10 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 11 juli 2016

Intill stationshuset har man fyllt upp med massor mot den nya plattformskanten. 9 mån
ID-nummer:  23174
Direktlänk: /bild/00023174/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ur den gamla plattformen mellan spår 2 och spår 3 har man grävt fram flertalet fundament som kommer från det plattformstak som tidigare fanns här. Därtill har man fortsatt att lägga isolering i botten av gropen. 9 mån
ID-nummer:  23175
Direktlänk: /bild/00023175/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammalt och nytt, isolering och fundament från ett sedan länge rivet plattformstak. 9 mån
ID-nummer:  23176
Direktlänk: /bild/00023176/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen har tagit nattvila under gångbron. 9 mån
ID-nummer:  23177
Direktlänk: /bild/00023177/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen sedd från nordväst från den tillfälliga övergången till plattformen. 9 mån
ID-nummer:  23178
Direktlänk: /bild/00023178/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen i gropen framför stationshuset. 9 mån
ID-nummer:  23179
Direktlänk: /bild/00023179/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering läggs under det blivande plattformsspåret. 9 mån
ID-nummer:  23180
Direktlänk: /bild/00023180/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen med den tillfälliga övergången till plattformen i bakgrunden. 9 mån
ID-nummer:  23181
Direktlänk: /bild/00023181/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där den gamla plattformskanten tillfälligt återställts är plattformen bredare och kan användas utan att man riskerar snubbla över alla kablar. 9 mån
ID-nummer:  23182
Direktlänk: /bild/00023182/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med den nya plattformskanten i förgrunden. 9 mån
ID-nummer:  23183
Direktlänk: /bild/00023183/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering har lagts ända fram till fundamenten mitt i den gamla plattformen. 9 mån
ID-nummer:  23184
Direktlänk: /bild/00023184/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ska det gå att stiga av tåget här framöver? 9 mån
ID-nummer:  23185
Direktlänk: /bild/00023185/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den smalaste delen av den gamla plattformen framför stationshuset. 9 mån
ID-nummer:  23186
Direktlänk: /bild/00023186/
Fotodatum: den 11 juli 2016
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 12 juli 2016

Övergången till plattformen vid spår 3 har nu flyttats till den gamla plattformsövergångens läge. 2 år
ID-nummer:  20987
Direktlänk: /bild/00020987/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset har schaktgropen återfyllts delvis. Fundamenten från det tidigare plattformstaket som har dykt upp i den delvis bortgrävda plattformen får vara kvar tills vidare. 2 år
ID-nummer:  20988
Direktlänk: /bild/00020988/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron fortsätter schaktningen för det nya plattformsspåret. 2 år
ID-nummer:  20989
Direktlänk: /bild/00020989/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den tidigare placeringen av övergången till plattfomen är det nu svårt att ta sig över det tidigare spårområdet. 2 år
ID-nummer:  20990
Direktlänk: /bild/00020990/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stopp var det här, dags att lära sig nya vägar till tågen igen. 2 år
ID-nummer:  20991
Direktlänk: /bild/00020991/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen i gropen utanför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  20992
Direktlänk: /bild/00020992/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När det nya spåret har grundlagts i gropen framför stationshuset kan också plattformsbygget fortsätta. 2 år
ID-nummer:  20993
Direktlänk: /bild/00020993/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med den nya övergången till plattformen togs också den tillfälliga plattformen på den delvis raserade gamla plattformen vid spår 3 söder om stationshuset i drift. 2 år
ID-nummer:  20994
Direktlänk: /bild/00020994/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Provisoriet sträcker sig nästan ända ner till mellansignalerna i södra delen av bangården. 2 år
ID-nummer:  20995
Direktlänk: /bild/00020995/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot arbetena på bangårdens södra sida vid södra bangårdsänden. 2 år
ID-nummer:  20996
Direktlänk: /bild/00020996/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga plattformen sedd mot nordväst från änden. 2 år
ID-nummer:  20997
Direktlänk: /bild/00020997/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformens södra ände ligger mellan de nuvarande mellansignalerna för spår 3 och spår 2. 2 år
ID-nummer:  20998
Direktlänk: /bild/00020998/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra plattformsänden och den södra änden av schakten för det nya plattformsspåret. 2 år
ID-nummer:  20999
Direktlänk: /bild/00020999/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen sedd norrut. 2 år
ID-nummer:  21000
Direktlänk: /bild/00021000/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal plattform vid spår 4, tillfällig plattform vid spår 3 och ny plattform vid det för tillfället rivna spår 2, blivande spår 1. 2 år
ID-nummer:  21001
Direktlänk: /bild/00021001/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare ett tunt lager stenmassor har lagts ut efter att plattformskanten placerades ut. 2 år
ID-nummer:  21002
Direktlänk: /bild/00021002/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten, nu återstår arbeten med kanaliseringar och den nya plattformens ytlager, och förstås ett nytt spår intill. 2 år
ID-nummer:  21003
Direktlänk: /bild/00021003/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen sedd norrut mot stationshuset. 2 år
ID-nummer:  21004
Direktlänk: /bild/00021004/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 4 ligger kvar men är svår att nå nu när den tillfälliga plattformen vid spår 3 går förbi den gamla plattformsövergången. 2 år
ID-nummer:  21005
Direktlänk: /bild/00021005/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggning för en kabelbrunn i den nya plattformen. 2 år
ID-nummer:  21006
Direktlänk: /bild/00021006/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 3 får tillsammans med de flesta andra kontakledningsbryggor fortsätta att bära bangårdens kontaktledningar till nästa sommar. 2 år
ID-nummer:  21007
Direktlänk: /bild/00021007/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen byggs där spår 1 tidigare låg, vilket ger mer plats mellan spåren och stationshuset. 2 år
ID-nummer:  21008
Direktlänk: /bild/00021008/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten fixeras med ett lager krossmaterial, rör från den nya dräneringen sticker upp här och var. 2 år
ID-nummer:  21009
Direktlänk: /bild/00021009/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Att titta på stationshuset från den här delen av bangården blir snart inte möjligt utan spårbeträdande. 2 år
ID-nummer:  21010
Direktlänk: /bild/00021010/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset fördelas sättsand i plattformskantens förlängning. 2 år
ID-nummer:  21011
Direktlänk: /bild/00021011/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Övergången till plattformen ligger nu på den färdigbyggda plattformskanten. 2 år
ID-nummer:  21012
Direktlänk: /bild/00021012/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det för inte så många år sedan renoverade stationshuset berörs inte direkt av bangårdsombyggnaden, men dess närmaste omgivningar förändras. 2 år
ID-nummer:  21014
Direktlänk: /bild/00021014/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen framför stationshuset där grundläggningen nu är klar. 2 år
ID-nummer:  21013
Direktlänk: /bild/00021013/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bara något längre norrut grävs det ännu för fullt. 2 år
ID-nummer:  21015
Direktlänk: /bild/00021015/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare platsen för övergången till plattformen, här ska det nu schaktas. 2 år
ID-nummer:  21016
Direktlänk: /bild/00021016/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinerna har intagit bangården och förvandlar den. 2 år
ID-nummer:  21017
Direktlänk: /bild/00021017/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla jordmassorna grävs bort, försiktigt med hänsyn till den stora mängden kablar i marken. 2 år
ID-nummer:  21018
Direktlänk: /bild/00021018/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför godsmagasinet påbörjades schaktning så smått tidigare i väntan på fortsatta arbeten framför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  21019
Direktlänk: /bild/00021019/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning bland kabelhärvorna nordväst om stationshuset. 2 år
ID-nummer:  21020
Direktlänk: /bild/00021020/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försiktigt frigörs kabeldragningar. 2 år
ID-nummer:  21021
Direktlänk: /bild/00021021/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset har sättsanden vattnats och ska nu vibreras. 2 år
ID-nummer:  21022
Direktlänk: /bild/00021022/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!