Bangården

Den stora ombyggnaden av Uppsala C 2005–2011 förändrade bangårdens utformning helt. Bygget av såväl tunneln under spåren som den nya bangården skedde under pågående trafik och fick därför företas i etapper där antalet tillgängliga spår begränsades något. Tunneln – som egentligen är två separata tunnlar med trapphus mellan – började byggas på statiosnhussidan varefter de gamla spåren lades tillbaka ovanpå den. Därefter kunde de nya spåren börja byggas från andra sidan och spår 8 blev först ut att driftsättas. Därefter stängdes gamla spår och driftsattes nya spår allt eftersom fram till spår 1 och 2 som driftsattes i december 2011.

Bangården före 2005

Personbangården vid Uppsala C hade före ombyggnaden sex genomgående spår, 1–6, och ett säckspår söder om stationshuset, spår 0 samt spår 7 som avgränsats till säckspår norrifrån med hjälp av stoppbockar. Alla spår utom spår 6 hade plattform och plattformarna förbands i norra änden av tre plattformsövergångar i rad mitt framför stationshuset. Från norr breddades bangåden snabbt från två spår på bron över Vaksalagatan till sju spår vid plattformsövergången för att sedan på en betydligt längre sträcka gå samman till tre spår på bron över Strandbodgatan som liksom bron över Vaksalagatan gav upphov till ett rejält backkrön på spåren.

Plattformen mellan spår 4 och 5 var längst med cirka 400 meter och sträckte sig böjd på mitten ända ner till den ännu kvarvarande gamla ställverksbyggnaden något norr om Strandbodgatan. Näst längst var plattformen vid spår 1 följd av plattformen mellan spår 3 och spår 4 som mätte knappt 300 meter. Säckspåren 0 och 7 hade kortare plattformar, spår 7 endast omkring 100 meter, det räckte dock väl för tågen mot Tierp som normalt använde detta spår.

Nordost om personbangården låg en stor bangård med lastspår och lastkajer som sträckte sig ända fram till smalspårsbangården vid gamla Uppsala östra. Den nåddes via ett spår som från godsbangården i söder gick på en separat bro över Strandbodgatan öster om järnvägsbron för huvudspåren. Bangården låg före ombyggnaden öde och under förfall och vissa lastkajer användes som cykelparkering.

Bangården efter 2011

Den nya bangården vid Uppsala C har åtta platt­forms­spår men är utformad så att endast hälften av spåren är genom­gående. Spår 1 närmast stations­huset och spår 8 längst från stations­huset omsluter normal­spårs­bangården och har sido­platt­formar. Övriga spår, 2–7, nås via en gemensam uppgång med rull­trappor, trappa och hiss från Central­passagen. Söder om detta trapphus – Norra entré­hallen – finns två mellan­platt­formar mellan vilka två långa säckspår söder­ifrån ligger, spår 3 och 4. Därmed delar spår 2 och 3 samt spår 4 och 7 varsin plattform. Ytter­spårens (2 och 7) platt­formar slutar i höjd med trapp­huset med stopp­bock­arna för de två säck­spåren 5 och 6 från norr som delar den först breda men snabbt av­smal­nande platt­formen norr om trapp­huset.

Förutom via trappor och hissar i anslutning till Centralpassagen och stationshuset i norr kan plattformarna också nås från Strandbodgatan i söder. Vid samtliga plattformars södra ände finns trappor och hiss direkt till gång- och cykelbanan på Strandbodgatans norra sida under de tre nya järnvägsbroarna där. Den gamla bangården nordost om personbangårdens spår har helt utraderats och en ny genomgående gata, Stationsgatan, har byggts genom området. Smalspåriga Upsala–Lenna Jernväg kommer in från öster, korsar Stationsgatan i plan och har sedan fått två spår inne på nya Uppsala C, varav det ena, spår 9, delar plattform med spår 8. Vid Centralpassagen har de två stora Båghusen uppförts, övriga delar av det gamla bangårdsområdet ska bebyggas med bostäder.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (531)
Bild 271–300

Måndag 20 augusti 2007

Bygget av den nya plattformen för spår 8 pågår, men mest från söder.  11 år
ID-nummer:  14399
Direktlänk: /bild/00014399/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga korta plattformen vid spår 1 norr om plattformsövergången står snart klar.  11 år
ID-nummer:  14400
Direktlänk: /bild/00014400/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappa och ramp till plattformen vid stationshusets norra del.  11 år
ID-nummer:  14401
Direktlänk: /bild/00014401/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden med den tillfälliga plattformen i förgrunden till vänster.  11 år
ID-nummer:  14402
Direktlänk: /bild/00014402/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 12 juni 2007

Spår 2 är nu kapat för att bygga fortsättningen av tunneln medan spår 1 har återställts ovanpå densamma.  11 år
ID-nummer:  14118
Direktlänk: /bild/00014118/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens nordöstra sida byggs det nya parkeringsgaraget.  11 år
ID-nummer:  14119
Direktlänk: /bild/00014119/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Armeringsarbete pågår på det blivande garagets tak.  11 år
ID-nummer:  14120
Direktlänk: /bild/00014120/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut syns gropen där tunneln under spåren ska komma fram, här syns också gjutformen för den nya bron där nya Stationsgatan ska passera över gång- och cykelstråket.  11 år
ID-nummer:  14121
Direktlänk: /bild/00014121/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnedfarten till gropen i den blivande tunnelns östra ände.  11 år
ID-nummer:  14122
Direktlänk: /bild/00014122/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar man norrut från samma plats syns parkeringsgaragets sydöstra gavelvägg.  11 år
ID-nummer:  14123
Direktlänk: /bild/00014123/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelbygget från stadssidan syns inte så mycket med ett tåg på spår 1, staketen och den något nedsjunkna bortre plattformen skvallrar dock om att arbeten pågår.  11 år
ID-nummer:  14124
Direktlänk: /bild/00014124/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det förkortade spår 7 slutar med en stoppbock och är därefter kapat till förmån för bygget av en ny plattform.  11 år
ID-nummer:  14125
Direktlänk: /bild/00014125/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blivande spår 8 med tillhörande plattform byggs söder om stoppbocken.  11 år
ID-nummer:  14126
Direktlänk: /bild/00014126/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åtskilliga rör ryms i plattformens inre.  11 år
ID-nummer:  14127
Direktlänk: /bild/00014127/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett söderut.  11 år
ID-nummer:  14130
Direktlänk: /bild/00014130/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget tar slut strax söder om den blivande tunnelpassagen.  11 år
ID-nummer:  14131
Direktlänk: /bild/00014131/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från sydöstra sidan av gropen med parkeringsgarage och tunnelpassage.  11 år
ID-nummer:  14128
Direktlänk: /bild/00014128/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot godsmagasinet på andra sidan av det nya parkeringsgaraget.  11 år
ID-nummer:  14129
Direktlänk: /bild/00014129/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsgatan har byggts på den gamla bangården, vy mot sydost.  11 år
ID-nummer:  14132
Direktlänk: /bild/00014132/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av plattformen vid spår 8 sett från sydost med stationshuset i bakgrunden till vänster.  11 år
ID-nummer:  14133
Direktlänk: /bild/00014133/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  14134
Direktlänk: /bild/00014134/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya Stationsgatan, vy mot sydost.  11 år
ID-nummer:  14135
Direktlänk: /bild/00014135/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya Stationsgatan, vy mot nordväst.  11 år
ID-nummer:  14136
Direktlänk: /bild/00014136/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsgatan längre mot sydost.  11 år
ID-nummer:  14137
Direktlänk: /bild/00014137/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från Stationsgatans kurva i sydostra delen.  11 år
ID-nummer:  14138
Direktlänk: /bild/00014138/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grå betongklump till byggnad har placerats intill plattformsbygget.  11 år
ID-nummer:  14141
Direktlänk: /bild/00014141/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
L-betongelement till plattformskanter finns utplacerade längre söderut.  11 år
ID-nummer:  14140
Direktlänk: /bild/00014140/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Alla byggnader och spår på bangårdens östra sida har försvunnit till förmån för bygget av den nya bangården och först ut plattformen vid blivande spår 8.  11 år
ID-nummer:  14139
Direktlänk: /bild/00014139/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bilarna vid Banverkets projektkontor står parkerade på smalspårets blivande banvall upp mot den kommande bron över Strandbodgatan.  11 år
ID-nummer:  14142
Direktlänk: /bild/00014142/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydvästra tunnelmynningen mot centrum är nu klar här sedd från sydväst.  11 år
ID-nummer:  14178
Direktlänk: /bild/00014178/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 18 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 331–360