Bangården

Den stora ombyggnaden av Uppsala C 2005–2011 förändrade bangårdens utformning helt. Bygget av såväl tunneln under spåren som den nya bangården skedde under pågående trafik och fick därför företas i etapper där antalet tillgängliga spår begränsades något. Tunneln – som egentligen är två separata tunnlar med trapphus mellan – började byggas på statiosnhussidan varefter de gamla spåren lades tillbaka ovanpå den. Därefter kunde de nya spåren börja byggas från andra sidan och spår 8 blev först ut att driftsättas. Därefter stängdes gamla spår och driftsattes nya spår allt eftersom fram till spår 1 och 2 som driftsattes i december 2011.

Bangården före 2005

Personbangården vid Uppsala C hade före ombyggnaden sex genomgående spår, 1–6, och ett säckspår söder om stationshuset, spår 0 samt spår 7 som avgränsats till säckspår norrifrån med hjälp av stoppbockar. Alla spår utom spår 6 hade plattform och plattformarna förbands i norra änden av tre plattformsövergångar i rad mitt framför stationshuset. Från norr breddades bangåden snabbt från två spår på bron över Vaksalagatan till sju spår vid plattformsövergången för att sedan på en betydligt längre sträcka gå samman till tre spår på bron över Strandbodgatan som liksom bron över Vaksalagatan gav upphov till ett rejält backkrön på spåren.

Plattformen mellan spår 4 och 5 var längst med cirka 400 meter och sträckte sig böjd på mitten ända ner till den ännu kvarvarande gamla ställverksbyggnaden något norr om Strandbodgatan. Näst längst var plattformen vid spår 1 följd av plattformen mellan spår 3 och spår 4 som mätte knappt 300 meter. Säckspåren 0 och 7 hade kortare plattformar, spår 7 endast omkring 100 meter, det räckte dock väl för tågen mot Tierp som normalt använde detta spår.

Nordost om personbangården låg en stor bangård med lastspår och lastkajer som sträckte sig ända fram till smalspårsbangården vid gamla Uppsala östra. Den nåddes via ett spår som från godsbangården i söder gick på en separat bro över Strandbodgatan öster om järnvägsbron för huvudspåren. Bangården låg före ombyggnaden öde och under förfall och vissa lastkajer användes som cykelparkering.

Bangården efter 2011

Den nya bangården vid Uppsala C har åtta platt­forms­spår men är utformad så att endast hälften av spåren är genom­gående. Spår 1 närmast stations­huset och spår 8 längst från stations­huset omsluter normal­spårs­bangården och har sido­platt­formar. Övriga spår, 2–7, nås via en gemensam uppgång med rull­trappor, trappa och hiss från Central­passagen. Söder om detta trapphus – Norra entré­hallen – finns två mellan­platt­formar mellan vilka två långa säckspår söder­ifrån ligger, spår 3 och 4. Därmed delar spår 2 och 3 samt spår 4 och 7 varsin plattform. Ytter­spårens (2 och 7) platt­formar slutar i höjd med trapp­huset med stopp­bock­arna för de två säck­spåren 5 och 6 från norr som delar den först breda men snabbt av­smal­nande platt­formen norr om trapp­huset.

Förutom via trappor och hissar i anslutning till Centralpassagen och stationshuset i norr kan plattformarna också nås från Strandbodgatan i söder. Vid samtliga plattformars södra ände finns trappor och hiss direkt till gång- och cykelbanan på Strandbodgatans norra sida under de tre nya järnvägsbroarna där. Den gamla bangården nordost om personbangårdens spår har helt utraderats och en ny genomgående gata, Stationsgatan, har byggts genom området. Smalspåriga Upsala–Lenna Jernväg kommer in från öster, korsar Stationsgatan i plan och har sedan fått två spår inne på nya Uppsala C, varav det ena, spår 9, delar plattform med spår 8. Vid Centralpassagen har de två stora Båghusen uppförts, övriga delar av det gamla bangårdsområdet ska bebyggas med bostäder.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (531)
Bild 451–500

Onsdag 2 februari 2005

Vy mot nordväst från den sydöstra delen av den övergivna bangården mellan plattformsspåren och smalspåret.  10 år
ID-nummer:  14161
Direktlänk: /bild/00014161/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En väg passerar mellan spåren, vy i samma riktning som ovan från andra sidan av denna.  10 år
ID-nummer:  14162
Direktlänk: /bild/00014162/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats.  10 år
ID-nummer:  14163
Direktlänk: /bild/00014163/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra änden går vägen samman med den väg som går från plattformen vid spår 7 hela vägen till strandbodgatan i sydost.  10 år
ID-nummer:  14164
Direktlänk: /bild/00014164/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En växel på den gamla bangården.  10 år
ID-nummer:  14165
Direktlänk: /bild/00014165/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen längs personbangårdens nordöstra sida, vy mot nordväst.  10 år
ID-nummer:  14166
Direktlänk: /bild/00014166/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen korsar spåren i södra änden av bangården. Spåren till höger kommer från personbangården.  10 år
ID-nummer:  14168
Direktlänk: /bild/00014168/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tre bommar behövs i plankorsningen, en på vardera sidan och en vid vägen mellan spåren.  10 år
ID-nummer:  14167
Direktlänk: /bild/00014167/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningens västra sida.  10 år
ID-nummer:  14169
Direktlänk: /bild/00014169/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plankorsningen, till höger skymtar vagnar som blivit kvar.  10 år
ID-nummer:  14170
Direktlänk: /bild/00014170/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från sydost. Hindertavlan i spåren är nog lämplig med tanke på hur högt sly som växer i spåren på andra sidan korsningen.  10 år
ID-nummer:  14171
Direktlänk: /bild/00014171/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på andra sidan bangården är åtminstone ett spår helt överväxt.  10 år
ID-nummer:  14172
Direktlänk: /bild/00014172/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst ytterligare något längre söderut.  10 år
ID-nummer:  14173
Direktlänk: /bild/00014173/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårväxlarna vid södra änden av den övergivna bangården.  10 år
ID-nummer:  14174
Direktlänk: /bild/00014174/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från den enkla plankorsning som finns här, bortom dessa växlar finns bron över Strandbodgatan.  10 år
ID-nummer:  14175
Direktlänk: /bild/00014175/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst på andra sidan bron över Strandbodgatan, bron skymtar till höger.  10 år
ID-nummer:  14176
Direktlänk: /bild/00014176/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tre spår i bredd in mot plattformarna vid Uppsala C passerar över Strandbodgatan något längre mot sydväst.  10 år
ID-nummer:  14177
Direktlänk: /bild/00014177/
Fotodatum: den 2 februari 2005
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 19 januari 2005

Vy söderut från södra delen av plattformen vid spår 4, till höger syns spåren 4, 3, 2, 1 och 0.  10 år
ID-nummer:  14195
Direktlänk: /bild/00014195/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Denna ostligaste av mellanplattformarna är också längst och sträcker sig ända ner till den gamla ställverksbyggnaden Uppsala II som syns till höger.  10 år
ID-nummer:  14196
Direktlänk: /bild/00014196/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksbyggnaden Uppsala II alldeles intill bangården sedd från plattformens södra ände.  10 år
ID-nummer:  14197
Direktlänk: /bild/00014197/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren sedda norrut från södra plattformsänden där spår 3 och 4 växlas ut från spår 2.  10 år
ID-nummer:  14198
Direktlänk: /bild/00014198/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I personbangårdens södra ände passerar tre spår över Strandbodgatan där det precis som vid Vaksalagatan i norr bildas en puckel i spåren.  10 år
ID-nummer:  14199
Direktlänk: /bild/00014199/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärgsignalen U 269 visar körsignal vid södra änden av spår 5, i bakgrunden syns också det genomgående plattformslösa spår 6.  10 år
ID-nummer:  14200
Direktlänk: /bild/00014200/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats med spår 5 närmast, spår 6 på andra sidan kabelrännan och därefter ett elektrifierat stickspår.  10 år
ID-nummer:  14201
Direktlänk: /bild/00014201/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost något längre norrut på samma plattform.  10 år
ID-nummer:  14203
Direktlänk: /bild/00014203/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 5 och 6 närmast plattformen och det tidigare nämnda stickspåret syns närmast plattformen medan två andra spår går på andra sidan om byggnaden mitt i bild via spåret till den övergivna bangården på östra sidan.  10 år
ID-nummer:  14204
Direktlänk: /bild/00014204/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två spåren som kommer in från sydost via den östra bron över strandbodgatan. Spåret närmast kajen har numera stoppbock längre norrut, spåret intill är visserligen genomgående men ser ut att vara i dåligt skick. Notera spårspärren mot det av godståg trafikerade spår 6 närmast.  10 år
ID-nummer:  14205
Direktlänk: /bild/00014205/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stoppbockarna på spår 7 närmast kajen, spåret används för tåg norrifrån fram till den vänstra av de två.  10 år
ID-nummer:  14202
Direktlänk: /bild/00014202/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 15 januari 2005

Vy norrut från plattformen vid spår 2 med plattformsövergången mot stationshuset i förgrunden till vänster.  10 år
ID-nummer:  14192
Direktlänk: /bild/00014192/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd norrut från intill spår 1.  10 år
ID-nummer:  14193
Direktlänk: /bild/00014193/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost från bron över Vaksalagatan.  10 år
ID-nummer:  14194
Direktlänk: /bild/00014194/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!