Bangården

Den stora ombyggnaden av Uppsala C 2005–2011 förändrade bangårdens utformning helt. Bygget av såväl tunneln under spåren som den nya bangården skedde under pågående trafik och fick därför företas i etapper där antalet tillgängliga spår begränsades något. Tunneln – som egentligen är två separata tunnlar med trapphus mellan – började byggas på statiosnhussidan varefter de gamla spåren lades tillbaka ovanpå den. Därefter kunde de nya spåren börja byggas från andra sidan och spår 8 blev först ut att driftsättas. Därefter stängdes gamla spår och driftsattes nya spår allt eftersom fram till spår 1 och 2 som driftsattes i december 2011.

Bangården före 2005

Personbangården vid Uppsala C hade före ombyggnaden sex genomgående spår, 1–6, och ett säckspår söder om stationshuset, spår 0 samt spår 7 som avgränsats till säckspår norrifrån med hjälp av stoppbockar. Alla spår utom spår 6 hade plattform och plattformarna förbands i norra änden av tre plattformsövergångar i rad mitt framför stationshuset. Från norr breddades bangåden snabbt från två spår på bron över Vaksalagatan till sju spår vid plattformsövergången för att sedan på en betydligt längre sträcka gå samman till tre spår på bron över Strandbodgatan som liksom bron över Vaksalagatan gav upphov till ett rejält backkrön på spåren.

Plattformen mellan spår 4 och 5 var längst med cirka 400 meter och sträckte sig böjd på mitten ända ner till den ännu kvarvarande gamla ställverksbyggnaden något norr om Strandbodgatan. Näst längst var plattformen vid spår 1 följd av plattformen mellan spår 3 och spår 4 som mätte knappt 300 meter. Säckspåren 0 och 7 hade kortare plattformar, spår 7 endast omkring 100 meter, det räckte dock väl för tågen mot Tierp som normalt använde detta spår.

Nordost om personbangården låg en stor bangård med lastspår och lastkajer som sträckte sig ända fram till smalspårsbangården vid gamla Uppsala östra. Den nåddes via ett spår som från godsbangården i söder gick på en separat bro över Strandbodgatan öster om järnvägsbron för huvudspåren. Bangården låg före ombyggnaden öde och under förfall och vissa lastkajer användes som cykelparkering.

Bangården efter 2011

Den nya bangården vid Uppsala C har åtta platt­forms­spår men är utformad så att endast hälften av spåren är genom­gående. Spår 1 närmast stations­huset och spår 8 längst från stations­huset omsluter normal­spårs­bangården och har sido­platt­formar. Övriga spår, 2–7, nås via en gemensam uppgång med rull­trappor, trappa och hiss från Central­passagen. Söder om detta trapphus – Norra entré­hallen – finns två mellan­platt­formar mellan vilka två långa säckspår söder­ifrån ligger, spår 3 och 4. Därmed delar spår 2 och 3 samt spår 4 och 7 varsin plattform. Ytter­spårens (2 och 7) platt­formar slutar i höjd med trapp­huset med stopp­bock­arna för de två säck­spåren 5 och 6 från norr som delar den först breda men snabbt av­smal­nande platt­formen norr om trapp­huset.

Förutom via trappor och hissar i anslutning till Centralpassagen och stationshuset i norr kan plattformarna också nås från Strandbodgatan i söder. Vid samtliga plattformars södra ände finns trappor och hiss direkt till gång- och cykelbanan på Strandbodgatans norra sida under de tre nya järnvägsbroarna där. Den gamla bangården nordost om personbangårdens spår har helt utraderats och en ny genomgående gata, Stationsgatan, har byggts genom området. Smalspåriga Upsala–Lenna Jernväg kommer in från öster, korsar Stationsgatan i plan och har sedan fått två spår inne på nya Uppsala C, varav det ena, spår 9, delar plattform med spår 8. Vid Centralpassagen har de två stora Båghusen uppförts, övriga delar av det gamla bangårdsområdet ska bebyggas med bostäder.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (531)

Lördag 24 november 2012

Vy norrut från plattformen vid spår 7.  3 år
ID-nummer:  32763
Direktlänk: /bild/00032763/
Fotodatum: den 24 november 2012
Publicerad: den 24 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya byggnader växer fram på bangårdens östra sida där smalspårsbangården tidigare låg.  3 år
ID-nummer:  32764
Direktlänk: /bild/00032764/
Fotodatum: den 24 november 2012
Publicerad: den 24 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats. Spår 7 är uppdelat i en nordlig och en sydlig del utan växlar mellan dessa.  3 år
ID-nummer:  32765
Direktlänk: /bild/00032765/
Fotodatum: den 24 november 2012
Publicerad: den 24 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 14 juni 2012

Vy mot norra bangårdsänden från norra änden av plattformen vid spår 1, vid det gamla stationshusets nya glasfasad mot spåren till vänster finns en serviceväg.  11 år
ID-nummer:  14675
Direktlänk: /bild/00014675/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tre gröna ges i huvudsignalen när nästa huvudsignal strax före plankorsningen med S:t Persgatan visar stopp. I förgrunden syns bommen som markerar gränsen mellan servicevägen och plattformen.  11 år
ID-nummer:  14676
Direktlänk: /bild/00014676/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Dalarna inväntar avgång från Uppsala C.  11 år
ID-nummer:  14677
Direktlänk: /bild/00014677/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut på plattformen vid spår 1 utanför det nya stationshuset.  11 år
ID-nummer:  14678
Direktlänk: /bild/00014678/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plattform ovanpå Centralpassagen under spåren.  11 år
ID-nummer:  14679
Direktlänk: /bild/00014679/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Numera finns möjlighet att lämna plattform även i södra änden vilket också skyltas.  11 år
ID-nummer:  14680
Direktlänk: /bild/00014680/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot säckspåret 5 där en Reginamotorvagn står inne, stationshuset skymtar till vänster.  11 år
ID-nummer:  14681
Direktlänk: /bild/00014681/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 sedda norrut med stationshuset till vänster och trapphuset ner till tunneln till höger, vy norrut.  11 år
ID-nummer:  14682
Direktlänk: /bild/00014682/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 1 sedd söderut, till höger kommer man också att kunna lämna stationsområdet utan att gå via stationshuset eller Strandbodgatan.  11 år
ID-nummer:  14683
Direktlänk: /bild/00014683/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstak saknas på södra halvan av plattformarna, här vy söderut på den taklösa delen av plattformen vid spår 1.  11 år
ID-nummer:  14684
Direktlänk: /bild/00014684/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Enklare väderskydd finns också på södra delen av plattformen, här syns också den mur som i södra delen avgränsar plattformen på bangårdens sydvästra sida.  11 år
ID-nummer:  14685
Direktlänk: /bild/00014685/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plattform.  11 år
ID-nummer:  14686
Direktlänk: /bild/00014686/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens södra del sedd söderut.  11 år
ID-nummer:  14687
Direktlänk: /bild/00014687/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformens sydligaste del.  11 år
ID-nummer:  14688
Direktlänk: /bild/00014688/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksbyggnaden Uppsala II står kvar intill den nya plattformen, här sedd från norr. Till höger bakom avspärrningen skymtar en trappa.  11 år
ID-nummer:  14689
Direktlänk: /bild/00014689/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd söderut med ställverksbyggnaden till höger.  11 år
ID-nummer:  14690
Direktlänk: /bild/00014690/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan stiger upp mot ett krön på bron över Strandbodgatan vid plattformarnas slut, dock inte alls lika markerat nu som före ombyggnaden.  11 år
ID-nummer:  14691
Direktlänk: /bild/00014691/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  14692
Direktlänk: /bild/00014692/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 1 sedd norrut med ställverksbyggnaden till vänster, en avsevärd höjdskillnad föreligger här då spåren söderut ska gå över Strandbodgatan.  11 år
ID-nummer:  14693
Direktlänk: /bild/00014693/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plattformarnas södra ände finns trappor och hissar ner till Strandbodgatan.  11 år
ID-nummer:  14694
Direktlänk: /bild/00014694/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra ände av plattformen vid spår 1, för att komma till trappa och hiss finns här en ramp med svag lutning till höger i bild.  11 år
ID-nummer:  14695
Direktlänk: /bild/00014695/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från södra plattformsänden vid spår 1.  11 år
ID-nummer:  14696
Direktlänk: /bild/00014696/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen U 261 sedd från rampen fram mot trappa och hiss.  11 år
ID-nummer:  14697
Direktlänk: /bild/00014697/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 sedda norrut från södra änden av plattformen vid spår 2 utanför hissen från Strandbodgatan, trappan upp ses vid vänster bildkant.  11 år
ID-nummer:  14699
Direktlänk: /bild/00014699/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  14700
Direktlänk: /bild/00014700/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och två med ställverksbyggnaden till vänster.  11 år
ID-nummer:  14701
Direktlänk: /bild/00014701/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Säckspåren 3 och 4 mitt på bangården sedda från söder.  11 år
ID-nummer:  14702
Direktlänk: /bild/00014702/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60