Bangården

Den stora ombyggnaden av Uppsala C 2005–2011 förändrade bangårdens utformning helt. Bygget av såväl tunneln under spåren som den nya bangården skedde under pågående trafik och fick därför företas i etapper där antalet tillgängliga spår begränsades något. Tunneln – som egentligen är två separata tunnlar med trapphus mellan – började byggas på statiosnhussidan varefter de gamla spåren lades tillbaka ovanpå den. Därefter kunde de nya spåren börja byggas från andra sidan och spår 8 blev först ut att driftsättas. Därefter stängdes gamla spår och driftsattes nya spår allt eftersom fram till spår 1 och 2 som driftsattes i december 2011.

Bangården före 2005

Personbangården vid Uppsala C hade före ombyggnaden sex genomgående spår, 1–6, och ett säckspår söder om stationshuset, spår 0 samt spår 7 som avgränsats till säckspår norrifrån med hjälp av stoppbockar. Alla spår utom spår 6 hade plattform och plattformarna förbands i norra änden av tre plattformsövergångar i rad mitt framför stationshuset. Från norr breddades bangåden snabbt från två spår på bron över Vaksalagatan till sju spår vid plattformsövergången för att sedan på en betydligt längre sträcka gå samman till tre spår på bron över Strandbodgatan som liksom bron över Vaksalagatan gav upphov till ett rejält backkrön på spåren.

Plattformen mellan spår 4 och 5 var längst med cirka 400 meter och sträckte sig böjd på mitten ända ner till den ännu kvarvarande gamla ställverksbyggnaden något norr om Strandbodgatan. Näst längst var plattformen vid spår 1 följd av plattformen mellan spår 3 och spår 4 som mätte knappt 300 meter. Säckspåren 0 och 7 hade kortare plattformar, spår 7 endast omkring 100 meter, det räckte dock väl för tågen mot Tierp som normalt använde detta spår.

Nordost om personbangården låg en stor bangård med lastspår och lastkajer som sträckte sig ända fram till smalspårsbangården vid gamla Uppsala östra. Den nåddes via ett spår som från godsbangården i söder gick på en separat bro över Strandbodgatan öster om järnvägsbron för huvudspåren. Bangården låg före ombyggnaden öde och under förfall och vissa lastkajer användes som cykelparkering.

Bangården efter 2011

Den nya bangården vid Uppsala C har åtta platt­forms­spår men är utformad så att endast hälften av spåren är genom­gående. Spår 1 närmast stations­huset och spår 8 längst från stations­huset omsluter normal­spårs­bangården och har sido­platt­formar. Övriga spår, 2–7, nås via en gemensam uppgång med rull­trappor, trappa och hiss från Central­passagen. Söder om detta trapphus – Norra entré­hallen – finns två mellan­platt­formar mellan vilka två långa säckspår söder­ifrån ligger, spår 3 och 4. Därmed delar spår 2 och 3 samt spår 4 och 7 varsin plattform. Ytter­spårens (2 och 7) platt­formar slutar i höjd med trapp­huset med stopp­bock­arna för de två säck­spåren 5 och 6 från norr som delar den först breda men snabbt av­smal­nande platt­formen norr om trapp­huset.

Förutom via trappor och hissar i anslutning till Centralpassagen och stationshuset i norr kan plattformarna också nås från Strandbodgatan i söder. Vid samtliga plattformars södra ände finns trappor och hiss direkt till gång- och cykelbanan på Strandbodgatans norra sida under de tre nya järnvägsbroarna där. Den gamla bangården nordost om personbangårdens spår har helt utraderats och en ny genomgående gata, Stationsgatan, har byggts genom området. Smalspåriga Upsala–Lenna Jernväg kommer in från öster, korsar Stationsgatan i plan och har sedan fått två spår inne på nya Uppsala C, varav det ena, spår 9, delar plattform med spår 8. Vid Centralpassagen har de två stora Båghusen uppförts, övriga delar av det gamla bangårdsområdet ska bebyggas med bostäder.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (531)
Bild 241–270

Onsdag 13 augusti 2008

Vy mot sydost med stationshuset till höger.  11 år
ID-nummer:  14536
Direktlänk: /bild/00014536/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot övriga plattformar från den tillfälliga plattformens södra ände.  11 år
ID-nummer:  14537
Direktlänk: /bild/00014537/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats, det är många stolpar som tar upp plats på den korta plattformen.  11 år
ID-nummer:  14538
Direktlänk: /bild/00014538/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även söder om den tillfälliga plattformen finns en nyuppsatt huvudsignal för att spår 1 trafikmässigt ska kunna delas i en nordlig och en sydlig del.  11 år
ID-nummer:  14539
Direktlänk: /bild/00014539/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg ankommer till spår 1, här syns träplattformarna tydligt.  11 år
ID-nummer:  14540
Direktlänk: /bild/00014540/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför statiosnhuset finns nu skyltning till både spår 1S och spår 1N.  11 år
ID-nummer:  14544
Direktlänk: /bild/00014544/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Folkström över plattformsövergången vid stationshuset. Notera att huvudsignalen norrut på spår 1 har ersatts av en huvuddvärgsignal.  11 år
ID-nummer:  14541
Direktlänk: /bild/00014541/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången för spår 3 och 4 sedd norrut från plattformen vid det förstnämnda spåret.  11 år
ID-nummer:  14542
Direktlänk: /bild/00014542/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärgsignaler reglerar färden norrut från plattformarna på spår 3 och 4, i bakgrunden skymtar arbetet med nya spår 8.  11 år
ID-nummer:  14543
Direktlänk: /bild/00014543/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 augusti 2007

Vy mot nordväst från plattformsövergångens östra ände vid spår 7.  11 år
ID-nummer:  14428
Direktlänk: /bild/00014428/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bommarna ligger nere på Uppsala C och långa köer skapas.  11 år
ID-nummer:  14429
Direktlänk: /bild/00014429/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya tillfälliga plattformen i norra delen av spår 1 sedd från plattformsövergången.  11 år
ID-nummer:  14430
Direktlänk: /bild/00014430/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelbygget tar spår 2 och plattformen intill i anspråk, den smala kvarvarande delen av plattformen skapar trängsel när tåg ankommer på spår 3.  11 år
ID-nummer:  14431
Direktlänk: /bild/00014431/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Träplattformen vid spår 1 där tunnelbygget har kommit en bit på väg.  11 år
ID-nummer:  14432
Direktlänk: /bild/00014432/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetsplatsen sedd mot sydväst från plattformen vid spår 1.  11 år
ID-nummer:  14433
Direktlänk: /bild/00014433/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett i motsatt riktning från samma plattform.  11 år
ID-nummer:  14434
Direktlänk: /bild/00014434/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelbygget sett nära stationshuset södra gavel där det nya stationshuset senare ska byggas.  11 år
ID-nummer:  14435
Direktlänk: /bild/00014435/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneluppfarten med busstationen i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  14436
Direktlänk: /bild/00014436/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelmynningen mot sydväst.  11 år
ID-nummer:  14437
Direktlänk: /bild/00014437/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 20 augusti 2007

Arbetet med den nya tunneln sett från plarrformen vid spår 4. Plattformen närmast i bild har halverad bredd vid arbetsplatsen och vid spår 1 längst bort har en tillfällig träplattform byggts.  11 år
ID-nummer:  14388
Direktlänk: /bild/00014388/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformsövergångens östra del med spår 5 närmast nere till vänster.  11 år
ID-nummer:  14389
Direktlänk: /bild/00014389/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra bangårdsänden har nya kontaktledningsbryggor satts upp.  11 år
ID-nummer:  14390
Direktlänk: /bild/00014390/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformsövergången.  11 år
ID-nummer:  14391
Direktlänk: /bild/00014391/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen vid spår 7.  11 år
ID-nummer:  14392
Direktlänk: /bild/00014392/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot tunnelbygget från plattformen vid spår 7.  11 år
ID-nummer:  14393
Direktlänk: /bild/00014393/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De kvarvarande plattformstaken mellan spår 4 och 5 närmast och mellan spår 0 och 1 längre bort.  11 år
ID-nummer:  14394
Direktlänk: /bild/00014394/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets södra del skymtar under plattformstaket norr om byggarbetsplatsen.  11 år
ID-nummer:  14395
Direktlänk: /bild/00014395/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I spontgropen på bangårdens nordöstra sida byggs tunnelmynningen mot Fålhagen, här syns också Stationsgatans nya bro över gång- och cykelpassagen.  11 år
ID-nummer:  14396
Direktlänk: /bild/00014396/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy ner i gropen och mot den nya bron något längre söderut.  11 år
ID-nummer:  14397
Direktlänk: /bild/00014397/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen sedd från sydost, det nu till det yttre färdigbyggda men ännu inte överbyggda parkeringsgaraget syns här mitt i bild.  11 år
ID-nummer:  14398
Direktlänk: /bild/00014398/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 301–330