Bangården

Den stora ombyggnaden av Uppsala C 2005–2011 förändrade bangårdens utformning helt. Bygget av såväl tunneln under spåren som den nya bangården skedde under pågående trafik och fick därför företas i etapper där antalet tillgängliga spår begränsades något. Tunneln – som egentligen är två separata tunnlar med trapphus mellan – började byggas på statiosnhussidan varefter de gamla spåren lades tillbaka ovanpå den. Därefter kunde de nya spåren börja byggas från andra sidan och spår 8 blev först ut att driftsättas. Därefter stängdes gamla spår och driftsattes nya spår allt eftersom fram till spår 1 och 2 som driftsattes i december 2011.

Bangården före 2005

Personbangården vid Uppsala C hade före ombyggnaden sex genomgående spår, 1–6, och ett säckspår söder om stationshuset, spår 0 samt spår 7 som avgränsats till säckspår norrifrån med hjälp av stoppbockar. Alla spår utom spår 6 hade plattform och plattformarna förbands i norra änden av tre plattformsövergångar i rad mitt framför stationshuset. Från norr breddades bangåden snabbt från två spår på bron över Vaksalagatan till sju spår vid plattformsövergången för att sedan på en betydligt längre sträcka gå samman till tre spår på bron över Strandbodgatan som liksom bron över Vaksalagatan gav upphov till ett rejält backkrön på spåren.

Plattformen mellan spår 4 och 5 var längst med cirka 400 meter och sträckte sig böjd på mitten ända ner till den ännu kvarvarande gamla ställverksbyggnaden något norr om Strandbodgatan. Näst längst var plattformen vid spår 1 följd av plattformen mellan spår 3 och spår 4 som mätte knappt 300 meter. Säckspåren 0 och 7 hade kortare plattformar, spår 7 endast omkring 100 meter, det räckte dock väl för tågen mot Tierp som normalt använde detta spår.

Nordost om personbangården låg en stor bangård med lastspår och lastkajer som sträckte sig ända fram till smalspårsbangården vid gamla Uppsala östra. Den nåddes via ett spår som från godsbangården i söder gick på en separat bro över Strandbodgatan öster om järnvägsbron för huvudspåren. Bangården låg före ombyggnaden öde och under förfall och vissa lastkajer användes som cykelparkering.

Bangården efter 2011

Den nya bangården vid Uppsala C har åtta platt­forms­spår men är utformad så att endast hälften av spåren är genom­gående. Spår 1 närmast stations­huset och spår 8 längst från stations­huset omsluter normal­spårs­bangården och har sido­platt­formar. Övriga spår, 2–7, nås via en gemensam uppgång med rull­trappor, trappa och hiss från Central­passagen. Söder om detta trapphus – Norra entré­hallen – finns två mellan­platt­formar mellan vilka två långa säckspår söder­ifrån ligger, spår 3 och 4. Därmed delar spår 2 och 3 samt spår 4 och 7 varsin plattform. Ytter­spårens (2 och 7) platt­formar slutar i höjd med trapp­huset med stopp­bock­arna för de två säck­spåren 5 och 6 från norr som delar den först breda men snabbt av­smal­nande platt­formen norr om trapp­huset.

Förutom via trappor och hissar i anslutning till Centralpassagen och stationshuset i norr kan plattformarna också nås från Strandbodgatan i söder. Vid samtliga plattformars södra ände finns trappor och hiss direkt till gång- och cykelbanan på Strandbodgatans norra sida under de tre nya järnvägsbroarna där. Den gamla bangården nordost om personbangårdens spår har helt utraderats och en ny genomgående gata, Stationsgatan, har byggts genom området. Smalspåriga Upsala–Lenna Jernväg kommer in från öster, korsar Stationsgatan i plan och har sedan fått två spår inne på nya Uppsala C, varav det ena, spår 9, delar plattform med spår 8. Vid Centralpassagen har de två stora Båghusen uppförts, övriga delar av det gamla bangårdsområdet ska bebyggas med bostäder.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (531)
Bild 401–450

Fredag 28 oktober 2005

Vy norrut närmare plattformen vid spår 7, alla lastkajer är nu borta.  10 år
ID-nummer:  14256
Direktlänk: /bild/00014256/
Fotodatum: den 28 oktober 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sikten mot smalspårsbangården Uppsala östra är också öppen, men även den bangården har rivits.  10 år
ID-nummer:  14257
Direktlänk: /bild/00014257/
Fotodatum: den 28 oktober 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost, spår efter de rivna lastkajerna kan anas.  10 år
ID-nummer:  14258
Direktlänk: /bild/00014258/
Fotodatum: den 28 oktober 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den rivna smalspårsbangården, till vänster syns den parkering som ännu finns kvar sydost om godsmagasinet.  10 år
ID-nummer:  14259
Direktlänk: /bild/00014259/
Fotodatum: den 28 oktober 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 23 juni 2005

Taket över plattformsövergången skyddar mot regn vid blötare väder och skänker skugga varma sommardagar som denna.  10 år
ID-nummer:  14208
Direktlänk: /bild/00014208/
Fotodatum: den 23 juni 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs spår 1 från plattformsövergången.  10 år
ID-nummer:  14209
Direktlänk: /bild/00014209/
Fotodatum: den 23 juni 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen vid spår 2 i höjd med plattformsövergången kan liksom motsvarande signal vid spår 1 visa tre gröna när nästa huvudsignal före plankorsningen med S:t Persgatan visar stopp.  10 år
ID-nummer:  14210
Direktlänk: /bild/00014210/
Fotodatum: den 23 juni 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En blomsterrabatt i södra änden av plattformen vid spår 4.  10 år
ID-nummer:  14211
Direktlänk: /bild/00014211/
Fotodatum: den 23 juni 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 maj 2005

Vy norrut från den enkla plankorsningen vid södra infarten till bangården nordost om plattformsspåren.  10 år
ID-nummer:  14212
Direktlänk: /bild/00014212/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Antalet spår ökar snabbt fram mot den långa bevakade plankorsningen något längre norrut.  10 år
ID-nummer:  14213
Direktlänk: /bild/00014213/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats, omedelbart söder om växlarna passerar spåret på en bro över Strandbodgatan.  10 år
ID-nummer:  14214
Direktlänk: /bild/00014214/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen sedd från sydost.  10 år
ID-nummer:  14215
Direktlänk: /bild/00014215/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren sedd söderut från plankorsningens östra del. Södra delen av personbangården ligger bakom byggnaden till höger.  10 år
ID-nummer:  14216
Direktlänk: /bild/00014216/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut något längre västerut i samma plankorsning.  10 år
ID-nummer:  14217
Direktlänk: /bild/00014217/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt i korsningen ansluter ytterligare en väg parallell med spåren till plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  14218
Direktlänk: /bild/00014218/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i plankorsningen med Banverkets projektkontor i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  14219
Direktlänk: /bild/00014219/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sly har avverkats och fler spår tittar fram. Närmast förlängningen av spår 7, sedan det till spår 6 tidigare anslutna genomgående spåret. Längst till höger skymtar ett stickspår, lastspåret närmast magasinsbyggnaden mitt i bild, det avslutas med en stoppbock strax utanför höger bildkant.  10 år
ID-nummer:  14220
Direktlänk: /bild/00014220/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  14221
Direktlänk: /bild/00014221/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen från plankorsningen fortsätter längs med spåren upp mot godsmagasinet.  10 år
ID-nummer:  14222
Direktlänk: /bild/00014222/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla spår och växlar på väg att rivas.  10 år
ID-nummer:  14223
Direktlänk: /bild/00014223/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Varning för livsfarlig ledning i nordvästra delen av plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  14224
Direktlänk: /bild/00014224/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till plankorsningen norrifrån med kryssmärke för flera spår och ljussignal med endast en ljusöppning.  10 år
ID-nummer:  14225
Direktlänk: /bild/00014225/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin är på plats för att riva bangården, kontaktledningen är redan nedplockad.  10 år
ID-nummer:  14226
Direktlänk: /bild/00014226/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen står strax öster om den östra vägen mellan spåren, den senare är stensatt med gatsten.  10 år
ID-nummer:  14227
Direktlänk: /bild/00014227/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av många stoppbockar på den gamla bangården.  10 år
ID-nummer:  14228
Direktlänk: /bild/00014228/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  14229
Direktlänk: /bild/00014229/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren mellan de båda vägarna på bangården sedda mot nordväst med godsmagasinet längre bort, plattformen vid spår 7 skymtar till vänster.  10 år
ID-nummer:  14231
Direktlänk: /bild/00014231/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  14230
Direktlänk: /bild/00014230/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från en av stoppbockarna i bangårdens nordvästra ände.  10 år
ID-nummer:  14232
Direktlänk: /bild/00014232/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår längre österut, vy mot sydost.  10 år
ID-nummer:  14233
Direktlänk: /bild/00014233/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dessa spår går fram till en lastkaj som nu används som cykelparkering.  10 år
ID-nummer:  14234
Direktlänk: /bild/00014234/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret på andra sidan av samma lastkaj, båda är nu överasfalterade för en gång- och cykelväg.  10 år
ID-nummer:  14235
Direktlänk: /bild/00014235/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma spår sett mot sydost, nästa spår till vänster är smalspår.  10 år
ID-nummer:  14236
Direktlänk: /bild/00014236/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smalspårsdelen av bangården sedd mot sydost från samma gång- och cykelväg som ovan.  10 år
ID-nummer:  14238
Direktlänk: /bild/00014238/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I motsatt riktning blickar vi mot plattformen vid smalspårsstationen Uppsala östra.  10 år
ID-nummer:  14239
Direktlänk: /bild/00014239/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nyare rundgångsspår som byggdes när Uppsala östra fick flytta något mot sydost.  10 år
ID-nummer:  14240
Direktlänk: /bild/00014240/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost med samma förbigångsspår till vänster.  10 år
ID-nummer:  14241
Direktlänk: /bild/00014241/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från nordost med smalspåret närmast.  10 år
ID-nummer:  14237
Direktlänk: /bild/00014237/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snalspårets utfart med normalspårsbangården i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  14242
Direktlänk: /bild/00014242/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En vagn vid en lastkaj närmare personbangården.  10 år
ID-nummer:  14243
Direktlänk: /bild/00014243/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma lastkaj som är en ramp för lastning från vagnsänden.  10 år
ID-nummer:  14244
Direktlänk: /bild/00014244/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avverkat sly i spåren väster om lastkajen.  10 år
ID-nummer:  14245
Direktlänk: /bild/00014245/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En avverkad slyskog på bangården i Uppsala.  10 år
ID-nummer:  14246
Direktlänk: /bild/00014246/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många stammar har frodats här, spåret som skymtar vid nedre bildkanten har inte varit farbart de senaste åren.  10 år
ID-nummer:  14247
Direktlänk: /bild/00014247/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost lite längre söderut med spår 7 till vänster och lastkajerna till höger.  10 år
ID-nummer:  14248
Direktlänk: /bild/00014248/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln i spår 6 för spåret in mot bangården som nu rivs har tagits bort, vy söderut.  10 år
ID-nummer:  14249
Direktlänk: /bild/00014249/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 7 avslutas nu med en stoppbock strax norr om ytterligare en motriktad stoppbock, den senare skymtar på bilden ovan.  10 år
ID-nummer:  14250
Direktlänk: /bild/00014250/
Fotodatum: den 15 maj 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 20 februari 2005

Vy norrut från plattformen vis spår 4.  10 år
ID-nummer:  14207
Direktlänk: /bild/00014207/
Fotodatum: den 20 februari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett X2000 tåg ankommer Uppsala C spår 5 norrifrån på eftermiddagen.  10 år
ID-nummer:  14206
Direktlänk: /bild/00014206/
Fotodatum: den 20 februari 2005
Publicerad: den 19 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnsläge D i skymningsljus.  2 år
ID-nummer:  32027
Direktlänk: /bild/00032027/
Fotodatum: den 20 februari 2005
Publicerad: den 7 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 501–531