Bangården

Den stora ombyggnaden av Uppsala C 2005–2011 förändrade bangårdens utformning helt. Bygget av såväl tunneln under spåren som den nya bangården skedde under pågående trafik och fick därför företas i etapper där antalet tillgängliga spår begränsades något. Tunneln – som egentligen är två separata tunnlar med trapphus mellan – började byggas på statiosnhussidan varefter de gamla spåren lades tillbaka ovanpå den. Därefter kunde de nya spåren börja byggas från andra sidan och spår 8 blev först ut att driftsättas. Därefter stängdes gamla spår och driftsattes nya spår allt eftersom fram till spår 1 och 2 som driftsattes i december 2011.

Bangården före 2005

Personbangården vid Uppsala C hade före ombyggnaden sex genomgående spår, 1–6, och ett säckspår söder om stationshuset, spår 0 samt spår 7 som avgränsats till säckspår norrifrån med hjälp av stoppbockar. Alla spår utom spår 6 hade plattform och plattformarna förbands i norra änden av tre plattformsövergångar i rad mitt framför stationshuset. Från norr breddades bangåden snabbt från två spår på bron över Vaksalagatan till sju spår vid plattformsövergången för att sedan på en betydligt längre sträcka gå samman till tre spår på bron över Strandbodgatan som liksom bron över Vaksalagatan gav upphov till ett rejält backkrön på spåren.

Plattformen mellan spår 4 och 5 var längst med cirka 400 meter och sträckte sig böjd på mitten ända ner till den ännu kvarvarande gamla ställverksbyggnaden något norr om Strandbodgatan. Näst längst var plattformen vid spår 1 följd av plattformen mellan spår 3 och spår 4 som mätte knappt 300 meter. Säckspåren 0 och 7 hade kortare plattformar, spår 7 endast omkring 100 meter, det räckte dock väl för tågen mot Tierp som normalt använde detta spår.

Nordost om personbangården låg en stor bangård med lastspår och lastkajer som sträckte sig ända fram till smalspårsbangården vid gamla Uppsala östra. Den nåddes via ett spår som från godsbangården i söder gick på en separat bro över Strandbodgatan öster om järnvägsbron för huvudspåren. Bangården låg före ombyggnaden öde och under förfall och vissa lastkajer användes som cykelparkering.

Bangården efter 2011

Den nya bangården vid Uppsala C har åtta platt­forms­spår men är utformad så att endast hälften av spåren är genom­gående. Spår 1 närmast stations­huset och spår 8 längst från stations­huset omsluter normal­spårs­bangården och har sido­platt­formar. Övriga spår, 2–7, nås via en gemensam uppgång med rull­trappor, trappa och hiss från Central­passagen. Söder om detta trapphus – Norra entré­hallen – finns två mellan­platt­formar mellan vilka två långa säckspår söder­ifrån ligger, spår 3 och 4. Därmed delar spår 2 och 3 samt spår 4 och 7 varsin plattform. Ytter­spårens (2 och 7) platt­formar slutar i höjd med trapp­huset med stopp­bock­arna för de två säck­spåren 5 och 6 från norr som delar den först breda men snabbt av­smal­nande platt­formen norr om trapp­huset.

Förutom via trappor och hissar i anslutning till Centralpassagen och stationshuset i norr kan plattformarna också nås från Strandbodgatan i söder. Vid samtliga plattformars södra ände finns trappor och hiss direkt till gång- och cykelbanan på Strandbodgatans norra sida under de tre nya järnvägsbroarna där. Den gamla bangården nordost om personbangårdens spår har helt utraderats och en ny genomgående gata, Stationsgatan, har byggts genom området. Smalspåriga Upsala–Lenna Jernväg kommer in från öster, korsar Stationsgatan i plan och har sedan fått två spår inne på nya Uppsala C, varav det ena, spår 9, delar plattform med spår 8. Vid Centralpassagen har de två stora Båghusen uppförts, övriga delar av det gamla bangårdsområdet ska bebyggas med bostäder.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (531)
Bild 51–100

Torsdag 14 juni 2012

Norra änden av plattformen vid spår 8, det gamla stationshuset skymtar vid vänster bildkant. 8 år
ID-nummer:  14776
Direktlänk: /bild/00014776/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot det gamla stationshuset från samma plats som ovan. 8 år
ID-nummer:  14777
Direktlänk: /bild/00014777/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot trappan ner till Centralpassagen under spåren från nordväst intill spår 8, plattformstaket skymtar vid höger bildkant. 8 år
ID-nummer:  14778
Direktlänk: /bild/00014778/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den stora trappans översta del. 8 år
ID-nummer:  14779
Direktlänk: /bild/00014779/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Centralpassagen sedd i riktning in mot centrum och stationshuset, till vänster uppgången till spår 2–7. 8 år
ID-nummer:  14780
Direktlänk: /bild/00014780/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 13 november 2011

Spårområdet börjar norrifrån vidgas på bron över Vaksalagatan. 8 år
ID-nummer:  14639
Direktlänk: /bild/00014639/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från mellanplattformens norra spets med säckspåret 5 närmast och spår 2 och 1 längre till vänster, dessa spår är ännu inte driftsatta. 8 år
ID-nummer:  14640
Direktlänk: /bild/00014640/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten pågår på spår 1 och 2 bangårdens blivande normalhuvudspår. 8 år
ID-nummer:  14641
Direktlänk: /bild/00014641/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plattform med stationshuset till höger. 8 år
ID-nummer:  14642
Direktlänk: /bild/00014642/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens nordöstra sida förändras vyerna kraftigt när de nya båghusen uppförs. 8 år
ID-nummer:  14643
Direktlänk: /bild/00014643/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från stoppbocken för det östra säckspåret norrifrån med ett tåg på väg in på spår 8. 8 år
ID-nummer:  14644
Direktlänk: /bild/00014644/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma tåg gör här uppehåll på hela den norra delen av spår 8. 8 år
ID-nummer:  14645
Direktlänk: /bild/00014645/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Säckspåren 3 och 4 sedda från södra delen av plattformen vid spår 4. 8 år
ID-nummer:  14646
Direktlänk: /bild/00014646/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats när ett Upptåg är på väg in på spår 3. 8 år
ID-nummer:  14647
Direktlänk: /bild/00014647/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 12 november 2011

Uppsala C en tidig novembermorgon vy söderut från plattformen vid spår 8. 8 år
ID-nummer:  14648
Direktlänk: /bild/00014648/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot gamla stationshuset från samma plattform. 8 år
ID-nummer:  14649
Direktlänk: /bild/00014649/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst något längre söderut, här syns stoppbockarna för spår 3 och 4 mitt i bild. 8 år
ID-nummer:  14651
Direktlänk: /bild/00014651/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra del sedd söderut. 8 år
ID-nummer:  14652
Direktlänk: /bild/00014652/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats. 8 år
ID-nummer:  14653
Direktlänk: /bild/00014653/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 7 och spår 8 är uppdelade i två delar som avskiljs med huvuddvärgsignaler, här U 260 i norra änden av södra delen av spår 8. 8 år
ID-nummer:  14654
Direktlänk: /bild/00014654/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En nära nog tom järnvägsstation i lätt morgondimma, vy norrut från södra delen av plattformen vid spår 8. 8 år
ID-nummer:  14655
Direktlänk: /bild/00014655/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphus och hissar under uppförande i södra änden av plattformarna. 8 år
ID-nummer:  14656
Direktlänk: /bild/00014656/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 7 och 8 sedda söderut, trappan ner mot Strandbodgatan skymtar längst till vänster. 8 år
ID-nummer:  14657
Direktlänk: /bild/00014657/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen U 233 med tillhörande medgivandedvärgsignal reglerar utfart söderut från spår 8. 8 år
ID-nummer:  14658
Direktlänk: /bild/00014658/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från södra plattformsänden. 8 år
ID-nummer:  14659
Direktlänk: /bild/00014659/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphuset som förbinder Centralpassagen under spåren med plattformarna 2–7 sett från öster. 8 år
ID-nummer:  14660
Direktlänk: /bild/00014660/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Säckspåret 6 i norra delen ligger nu på plats men har inte driftsatts. 8 år
ID-nummer:  14661
Direktlänk: /bild/00014661/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen U 264 vid norra änden av spår 8, gamla stationshuset till vänster. 8 år
ID-nummer:  14662
Direktlänk: /bild/00014662/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphuset sett från norr från samma plats som ovan. 8 år
ID-nummer:  14663
Direktlänk: /bild/00014663/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Säckspåret 6 under byggnad, den norra delen av plattformen är fortfarande avspärrad. 8 år
ID-nummer:  14664
Direktlänk: /bild/00014664/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stoppbocken för spår 6, vy från norr med trapphuset till höger. 8 år
ID-nummer:  14665
Direktlänk: /bild/00014665/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stoppbocken för spår 5 på andra sidan trapphuset. 8 år
ID-nummer:  14666
Direktlänk: /bild/00014666/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset sett från plattformen vid spår 5. 8 år
ID-nummer:  14667
Direktlänk: /bild/00014667/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plattform med det nya stationshuset till höger. 8 år
ID-nummer:  14668
Direktlänk: /bild/00014668/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från plattformens norra ände. 8 år
ID-nummer:  14669
Direktlänk: /bild/00014669/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6–8 sedda mot sydost från mellanplattformens nordligaste del. 8 år
ID-nummer:  14670
Direktlänk: /bild/00014670/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanplattformen sedd norrut från trapphusets norra sida. 8 år
ID-nummer:  14671
Direktlänk: /bild/00014671/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 5 sett norrut med nya och gamla stationshuset till vänster. 8 år
ID-nummer:  14672
Direktlänk: /bild/00014672/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Säckspåren 3 och 4 söderut sedda från stoppbocken. 8 år
ID-nummer:  14673
Direktlänk: /bild/00014673/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma två spår sedda i motsatt riktning. 8 år
ID-nummer:  14674
Direktlänk: /bild/00014674/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 6 september 2010

Ett X2000-tåg passerar den norra bangårdsänden som liksom övriga bangården byggs om, vy från den tillfälliga plattformen vid spår 1 norr om stationshuset. 8 år
ID-nummer:  14598
Direktlänk: /bild/00014598/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården sedd från södra delen av samma korta plattform. 8 år
ID-nummer:  14599
Direktlänk: /bild/00014599/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 närmast ligger kvar som tidigare, i övrigt är eller håller det mesta på att byggas upp i ny utformning. 8 år
ID-nummer:  14604
Direktlänk: /bild/00014604/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En plattformsövergång från mellanplattformens norra spets till nordöstra sidan av bangården vid godsmagasinet ger arbetsfordon möjlighet att ta sig ut på plattformen. 8 år
ID-nummer:  14600
Direktlänk: /bild/00014600/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya spår och plattformar växer fram allt eftersom bygget fortskrider. 8 år
ID-nummer:  14601
Direktlänk: /bild/00014601/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen mellan de blivande säckspåren 5 och 6 från norr går framåt, själva spåren återstår dock att lägga. 8 år
ID-nummer:  14602
Direktlänk: /bild/00014602/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från den tillfälliga plattformen vid spår 1 med stationshuset till höger. 8 år
ID-nummer:  14603
Direktlänk: /bild/00014603/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla plattformsövergången utanför stationshuset har stängts permanent och ses bakom en mer tillfällig avspärrning. 8 år
ID-nummer:  14605
Direktlänk: /bild/00014605/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut längs med det gamla stationshuset ser arbetsplatsen ut såhär, det nya stationshuset skymtar dessutom längst till höger. 8 år
ID-nummer:  14606
Direktlänk: /bild/00014606/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan. 8 år
ID-nummer:  14607
Direktlänk: /bild/00014607/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–200