Bangården

Den stora ombyggnaden av Uppsala C 2005–2011 förändrade bangårdens utformning helt. Bygget av såväl tunneln under spåren som den nya bangården skedde under pågående trafik och fick därför företas i etapper där antalet tillgängliga spår begränsades något. Tunneln – som egentligen är två separata tunnlar med trapphus mellan – började byggas på statiosnhussidan varefter de gamla spåren lades tillbaka ovanpå den. Därefter kunde de nya spåren börja byggas från andra sidan och spår 8 blev först ut att driftsättas. Därefter stängdes gamla spår och driftsattes nya spår allt eftersom fram till spår 1 och 2 som driftsattes i december 2011.

Bangården före 2005

Personbangården vid Uppsala C hade före ombyggnaden sex genomgående spår, 1–6, och ett säckspår söder om stationshuset, spår 0 samt spår 7 som avgränsats till säckspår norrifrån med hjälp av stoppbockar. Alla spår utom spår 6 hade plattform och plattformarna förbands i norra änden av tre plattformsövergångar i rad mitt framför stationshuset. Från norr breddades bangåden snabbt från två spår på bron över Vaksalagatan till sju spår vid plattformsövergången för att sedan på en betydligt längre sträcka gå samman till tre spår på bron över Strandbodgatan som liksom bron över Vaksalagatan gav upphov till ett rejält backkrön på spåren.

Plattformen mellan spår 4 och 5 var längst med cirka 400 meter och sträckte sig böjd på mitten ända ner till den ännu kvarvarande gamla ställverksbyggnaden något norr om Strandbodgatan. Näst längst var plattformen vid spår 1 följd av plattformen mellan spår 3 och spår 4 som mätte knappt 300 meter. Säckspåren 0 och 7 hade kortare plattformar, spår 7 endast omkring 100 meter, det räckte dock väl för tågen mot Tierp som normalt använde detta spår.

Nordost om personbangården låg en stor bangård med lastspår och lastkajer som sträckte sig ända fram till smalspårsbangården vid gamla Uppsala östra. Den nåddes via ett spår som från godsbangården i söder gick på en separat bro över Strandbodgatan öster om järnvägsbron för huvudspåren. Bangården låg före ombyggnaden öde och under förfall och vissa lastkajer användes som cykelparkering.

Bangården efter 2011

Den nya bangården vid Uppsala C har åtta platt­forms­spår men är utformad så att endast hälften av spåren är genom­gående. Spår 1 närmast stations­huset och spår 8 längst från stations­huset omsluter normal­spårs­bangården och har sido­platt­formar. Övriga spår, 2–7, nås via en gemensam uppgång med rull­trappor, trappa och hiss från Central­passagen. Söder om detta trapphus – Norra entré­hallen – finns två mellan­platt­formar mellan vilka två långa säckspår söder­ifrån ligger, spår 3 och 4. Därmed delar spår 2 och 3 samt spår 4 och 7 varsin plattform. Ytter­spårens (2 och 7) platt­formar slutar i höjd med trapp­huset med stopp­bock­arna för de två säck­spåren 5 och 6 från norr som delar den först breda men snabbt av­smal­nande platt­formen norr om trapp­huset.

Förutom via trappor och hissar i anslutning till Centralpassagen och stationshuset i norr kan plattformarna också nås från Strandbodgatan i söder. Vid samtliga plattformars södra ände finns trappor och hiss direkt till gång- och cykelbanan på Strandbodgatans norra sida under de tre nya järnvägsbroarna där. Den gamla bangården nordost om personbangårdens spår har helt utraderats och en ny genomgående gata, Stationsgatan, har byggts genom området. Smalspåriga Upsala–Lenna Jernväg kommer in från öster, korsar Stationsgatan i plan och har sedan fått två spår inne på nya Uppsala C, varav det ena, spår 9, delar plattform med spår 8. Vid Centralpassagen har de två stora Båghusen uppförts, övriga delar av det gamla bangårdsområdet ska bebyggas med bostäder.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (531)
Bild 101–150

Måndag 6 september 2010

Arbeten pågår på taket vid blivande spår 2, till höger syns det enda kvarvarande äldre plattformstaket.  10 år
ID-nummer:  14608
Direktlänk: /bild/00014608/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan utanför det nya stationshuset.  10 år
ID-nummer:  14609
Direktlänk: /bild/00014609/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två säckspåren 3 och 4 söder sedda från en av trapphusets utgångar.  10 år
ID-nummer:  14610
Direktlänk: /bild/00014610/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 3 är klar men inte den vid blivande spår 2 till höger, vy mot sydost.  10 år
ID-nummer:  14611
Direktlänk: /bild/00014611/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut blir kontrasten mellan färdigt och ej färdigt ännu större. Vy mot nordväst, notera den tillfälliga stolpen som bär upp den gamla kontaktledningsbryggan.  10 år
ID-nummer:  14612
Direktlänk: /bild/00014612/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla spår 0 och spår 1 ligger kvar i bangårdens södra del, vy söderut.  10 år
ID-nummer:  14613
Direktlänk: /bild/00014613/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två gamla spår passerar över Strandbodgatan i personbangårdens södra ände.  10 år
ID-nummer:  14614
Direktlänk: /bild/00014614/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra änden av plattformen vid spår 3.  10 år
ID-nummer:  14615
Direktlänk: /bild/00014615/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre norrut vid plattformen syns arbeten i höjd med den tillfälliga plankorsning som anordnats söder om plattformen mellan spår 0 och spår 1.  10 år
ID-nummer:  14616
Direktlänk: /bild/00014616/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av säckspåren 3 och 4 sedd från söder.  10 år
ID-nummer:  14617
Direktlänk: /bild/00014617/
Fotodatum: den 6 september 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 31 augusti 2010

Morgon på Uppsala C spår 8, vy mot sydost.  10 år
ID-nummer:  14618
Direktlänk: /bild/00014618/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plats.  10 år
ID-nummer:  14619
Direktlänk: /bild/00014619/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 8 sett norrut söder om plattformstaket.  10 år
ID-nummer:  14621
Direktlänk: /bild/00014621/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats.  10 år
ID-nummer:  14622
Direktlänk: /bild/00014622/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphuset för plattformarna 2–7 över gångtunneln sett från plattformen vid spår 8.  10 år
ID-nummer:  14623
Direktlänk: /bild/00014623/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen mellan de blivande säckspåren 5 och 6 norr om tunneln med det gamla stationshuset i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  14624
Direktlänk: /bild/00014624/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphusbyggnaden sedd från norr från plattformen vid spår 8, i norra änden av byggnaden till höger finns även en hiss.  10 år
ID-nummer:  14625
Direktlänk: /bild/00014625/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från norra änden av plattformen vid spår 8.  10 år
ID-nummer:  14626
Direktlänk: /bild/00014626/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från norra plattformsänden, arbeten pågår lite varstans.  10 år
ID-nummer:  14627
Direktlänk: /bild/00014627/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignal U 264 står strax norr om plattformen vid spår 8.  10 år
ID-nummer:  14628
Direktlänk: /bild/00014628/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya Centralpassagen under spåren sedd från nordost.  10 år
ID-nummer:  14629
Direktlänk: /bild/00014629/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost i riktning mot Fålhagen från nordöstra tunnelmynningen, närmast syns bron för den nya Stationsgatan.  10 år
ID-nummer:  14631
Direktlänk: /bild/00014631/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln sedd i motsatt riktning in mot centrum.  10 år
ID-nummer:  14632
Direktlänk: /bild/00014632/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphuset sett från spårplanet med trapporna ner till tunneln.  10 år
ID-nummer:  14633
Direktlänk: /bild/00014633/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgångarna mot spår 3 och 4 rakt fram och spår 2 och spår 7 på höger respektive vänster sida om dessa.  10 år
ID-nummer:  14634
Direktlänk: /bild/00014634/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppgången från tunneln på sydvästra sidan, det nya stationshuset syns vid höger bildkant.  10 år
ID-nummer:  14635
Direktlänk: /bild/00014635/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln sedd från sydväst, cykelbanan följer högra väggen och passerar därmed under trapporna upp till spår 2–7.  10 år
ID-nummer:  14636
Direktlänk: /bild/00014636/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ovanpå tunneln ligger ännu en träplattform vid spår 1, det enda av de gamla genomgående spåren som ännu används.  10 år
ID-nummer:  14637
Direktlänk: /bild/00014637/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats, här syns ytterligare rester av gamla plattformstak. Det nya stationshuset skymtar vid vänster bildkant.  10 år
ID-nummer:  14638
Direktlänk: /bild/00014638/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 20 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 31 oktober 2009

Full trafik på nya Uppsala C. På spår 8 ankommer nattåg 94 mot Luleå och Narvik samtidigt som ett X2000-tåg från Sundsvall gör uppehåll på spår 7. Detta är dock den mest färdiga delen av det stora byggprojektet.  10 år
ID-nummer:  14581
Direktlänk: /bild/00014581/
Fotodatum: den 31 oktober 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plattformen mellan spår 4 och 7 sedd från plattformen vid spår 8.  10 år
ID-nummer:  14582
Direktlänk: /bild/00014582/
Fotodatum: den 31 oktober 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plats som ovan, tåget till vänster står på gamla spår 1 vid stationshuset.  10 år
ID-nummer:  14583
Direktlänk: /bild/00014583/
Fotodatum: den 31 oktober 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av plattformen vid spår 8.  10 år
ID-nummer:  14584
Direktlänk: /bild/00014584/
Fotodatum: den 31 oktober 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångvägen som förbinder den nya plattformen för spår 4 och 7 med plattformsövergången i höjd med stationshuset. Mitt i bild pågår bygget av det nya trapphuset över den nya tunneln under spåren.  10 år
ID-nummer:  14585
Direktlänk: /bild/00014585/
Fotodatum: den 31 oktober 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen stängs snart och resenärerna får lära sig en ny krokig väg genom byggarbetsplatsen.  10 år
ID-nummer:  14586
Direktlänk: /bild/00014586/
Fotodatum: den 31 oktober 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra änden av plattformen vid spår 7, gångvägen som snart stängs syns till vänster. Plattformen ska senare förlängas fram till stoppbocken för spår 6 som skymtar nära huvudsignalen till vänster.  10 år
ID-nummer:  14587
Direktlänk: /bild/00014587/
Fotodatum: den 31 oktober 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  14588
Direktlänk: /bild/00014588/
Fotodatum: den 31 oktober 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 4, det ena säckspåret söderut har öppnats, i bakgrunden syns utrymme och plattform för blivande säckspåret 3.  10 år
ID-nummer:  14589
Direktlänk: /bild/00014589/
Fotodatum: den 31 oktober 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En tillfällig stoppbock för spår 4 föregår den tillfälliga träbro som ska utgöra vägen mellan stationshuset och plattformen för spår 4 och 7 via plattformen vid spår 2 när den andra gångvägen stängs, ordinarie stoppbock skymtar bakom träkonstruktionen. Till vänster skymtar dels det gamla plattformstaket vid spår 1 och bygget av den nya stationsbyggnaden.  10 år
ID-nummer:  14590
Direktlänk: /bild/00014590/
Fotodatum: den 31 oktober 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny stationsbyggnad växer fram, här sedd från sydost från plattformen vid spår 2.  10 år
ID-nummer:  14591
Direktlänk: /bild/00014591/
Fotodatum: den 31 oktober 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten del av gamla Uppsala C finns kvar.  10 år
ID-nummer:  14592
Direktlänk: /bild/00014592/
Fotodatum: den 31 oktober 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 8 mars 2009

Tidig marsmorgon på ett Uppsala C i omvandling, vy mot sydost från plattformsövergången vid spår 1 närmast stationshuset.  10 år
ID-nummer:  14551
Direktlänk: /bild/00014551/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats, det nya konserthuset skymtar i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  14552
Direktlänk: /bild/00014552/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 sett norrut från plattformsövergången.  10 år
ID-nummer:  14553
Direktlänk: /bild/00014553/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformsövergången vid spår 3. Spåret är nyss taget ur drift och av huvuddvärgsignalen U 266 återstår endast märktavlan.  10 år
ID-nummer:  14554
Direktlänk: /bild/00014554/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs med spår 3 mot norra bangårdsänden.  10 år
ID-nummer:  14555
Direktlänk: /bild/00014555/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformsövergången vid det nu för elfordon för gott stängda gamla spår 3.  10 år
ID-nummer:  14556
Direktlänk: /bild/00014556/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av den nya stationen och nu finns två nya och två gamla genomgående spår tillgängliga för trafik.  10 år
ID-nummer:  14557
Direktlänk: /bild/00014557/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 7 och 8 sedda från den tillfälliga plattformsövergång som byggts på den gamla platsen, till höger syns gångvägen mot plattformen mellan spår 7 och blivande spår 4.  10 år
ID-nummer:  14558
Direktlänk: /bild/00014558/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den tillfälliga plattformsövergången, spår 8 till höger går här ihop med spår 7.  10 år
ID-nummer:  14559
Direktlänk: /bild/00014559/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 201–250