Bangården

Den stora ombyggnaden av Uppsala C 2005–2011 förändrade bangårdens utformning helt. Bygget av såväl tunneln under spåren som den nya bangården skedde under pågående trafik och fick därför företas i etapper där antalet tillgängliga spår begränsades något. Tunneln – som egentligen är två separata tunnlar med trapphus mellan – började byggas på statiosnhussidan varefter de gamla spåren lades tillbaka ovanpå den. Därefter kunde de nya spåren börja byggas från andra sidan och spår 8 blev först ut att driftsättas. Därefter stängdes gamla spår och driftsattes nya spår allt eftersom fram till spår 1 och 2 som driftsattes i december 2011.

Bangården före 2005

Personbangården vid Uppsala C hade före ombyggnaden sex genomgående spår, 1–6, och ett säckspår söder om stationshuset, spår 0 samt spår 7 som avgränsats till säckspår norrifrån med hjälp av stoppbockar. Alla spår utom spår 6 hade plattform och plattformarna förbands i norra änden av tre plattformsövergångar i rad mitt framför stationshuset. Från norr breddades bangåden snabbt från två spår på bron över Vaksalagatan till sju spår vid plattformsövergången för att sedan på en betydligt längre sträcka gå samman till tre spår på bron över Strandbodgatan som liksom bron över Vaksalagatan gav upphov till ett rejält backkrön på spåren.

Plattformen mellan spår 4 och 5 var längst med cirka 400 meter och sträckte sig böjd på mitten ända ner till den ännu kvarvarande gamla ställverksbyggnaden något norr om Strandbodgatan. Näst längst var plattformen vid spår 1 följd av plattformen mellan spår 3 och spår 4 som mätte knappt 300 meter. Säckspåren 0 och 7 hade kortare plattformar, spår 7 endast omkring 100 meter, det räckte dock väl för tågen mot Tierp som normalt använde detta spår.

Nordost om personbangården låg en stor bangård med lastspår och lastkajer som sträckte sig ända fram till smalspårsbangården vid gamla Uppsala östra. Den nåddes via ett spår som från godsbangården i söder gick på en separat bro över Strandbodgatan öster om järnvägsbron för huvudspåren. Bangården låg före ombyggnaden öde och under förfall och vissa lastkajer användes som cykelparkering.

Bangården efter 2011

Den nya bangården vid Uppsala C har åtta platt­forms­spår men är utformad så att endast hälften av spåren är genom­gående. Spår 1 närmast stations­huset och spår 8 längst från stations­huset omsluter normal­spårs­bangården och har sido­platt­formar. Övriga spår, 2–7, nås via en gemensam uppgång med rull­trappor, trappa och hiss från Central­passagen. Söder om detta trapphus – Norra entré­hallen – finns två mellan­platt­formar mellan vilka två långa säckspår söder­ifrån ligger, spår 3 och 4. Därmed delar spår 2 och 3 samt spår 4 och 7 varsin plattform. Ytter­spårens (2 och 7) platt­formar slutar i höjd med trapp­huset med stopp­bock­arna för de två säck­spåren 5 och 6 från norr som delar den först breda men snabbt av­smal­nande platt­formen norr om trapp­huset.

Förutom via trappor och hissar i anslutning till Centralpassagen och stationshuset i norr kan plattformarna också nås från Strandbodgatan i söder. Vid samtliga plattformars södra ände finns trappor och hiss direkt till gång- och cykelbanan på Strandbodgatans norra sida under de tre nya järnvägsbroarna där. Den gamla bangården nordost om personbangårdens spår har helt utraderats och en ny genomgående gata, Stationsgatan, har byggts genom området. Smalspåriga Upsala–Lenna Jernväg kommer in från öster, korsar Stationsgatan i plan och har sedan fått två spår inne på nya Uppsala C, varav det ena, spår 9, delar plattform med spår 8. Vid Centralpassagen har de två stora Båghusen uppförts, övriga delar av det gamla bangårdsområdet ska bebyggas med bostäder.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (531)
Bild 181–210

Söndag 8 mars 2009

I södra änden av bangården är byggarbetsplatsen åter dominerande.  11 år
ID-nummer:  14570
Direktlänk: /bild/00014570/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här byggs hisschakt och trappor mellan nya broar över Strandbodgatan, i förgrunden en tillfällig plankorsning för arbetsfordon.  11 år
ID-nummer:  14571
Direktlänk: /bild/00014571/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Genom plankorsningen kan arbetsfordon komma in till områden mellan gamla spår 1-2 och nya spår 7-8, de fyra trafikerade genomgående spåren.  11 år
ID-nummer:  14572
Direktlänk: /bild/00014572/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från södra änden av plattformen vid spår 8.  11 år
ID-nummer:  14573
Direktlänk: /bild/00014573/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett Upptåg avgår söderut från något av de gamla spåren.  11 år
ID-nummer:  14574
Direktlänk: /bild/00014574/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset har nu, bakom en skärm med tak mot plattformen vid spår 1, kortats av när den sydligaste yngre flygeln har rivits för att ge plats å den nya stationsbyggnaden.  11 år
ID-nummer:  14575
Direktlänk: /bild/00014575/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammalt och nytt sett mot sydost från plattformen vid spår 1 över den nya tunneln under spåren. En del av det gamla plattformstaket av trä mellan spår 1 och spår 0 med mjuka former står kvar till höger i kontrast mot det nya stramare rätvinkliga taket mellan nya spår 4 och spår 7 till vänster.  11 år
ID-nummer:  14576
Direktlänk: /bild/00014576/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En halva av det gamla plattformstaket av stål står kvar på mellanplattformen närmast stationshuset, av den andra plattformen som låg bortom den finns inget kvar.  11 år
ID-nummer:  14577
Direktlänk: /bild/00014577/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tomtåg till morgonens första tåg mot Stockholm ankommer till spår 1 med en del av det vackra plattformstaket i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  14578
Direktlänk: /bild/00014578/
Fotodatum: den 8 mars 2009
Publicerad: den 8 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 13 augusti 2008

Plattformen och plattformstaket vid nya spår 8 växer fram, här sett från plattformsövergången.  11 år
ID-nummer:  14485
Direktlänk: /bild/00014485/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats, det nya spåret byggs där spår 6 och spår 7 tidigare låg.  11 år
ID-nummer:  14486
Direktlänk: /bild/00014486/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I övrigt ligger de flesta spåren kvar som tidigare vid norra bangårdsänden.  11 år
ID-nummer:  14487
Direktlänk: /bild/00014487/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 5 alldeles intill arbetsplatsen kring det nya spåret trafikeras för fullt.  11 år
ID-nummer:  14488
Direktlänk: /bild/00014488/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången har också förändrats när antalet spår genom den gått från tre till två.  11 år
ID-nummer:  14489
Direktlänk: /bild/00014489/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med plattformstaket bedrivs delvis från skylift.  11 år
ID-nummer:  14490
Direktlänk: /bild/00014490/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammalt möter nytt, gamla spår 5 och nya spår 8.  11 år
ID-nummer:  14491
Direktlänk: /bild/00014491/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite längre söderut går spåren på större avstånd, här syns också tunneln som byggts fram till spå 5 från nordöstra sidan.  11 år
ID-nummer:  14492
Direktlänk: /bild/00014492/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelbygget har bedrivits inom stålsont som sticker upp alldeles intill spår 5.  11 år
ID-nummer:  14493
Direktlänk: /bild/00014493/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet sett norrut i höjd med tunneln.  11 år
ID-nummer:  14494
Direktlänk: /bild/00014494/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut är plattformstaket färdigbyggt.  11 år
ID-nummer:  14495
Direktlänk: /bild/00014495/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelns nordöstra del sedd från söder.  11 år
ID-nummer:  14496
Direktlänk: /bild/00014496/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen mellan spår 4 och 5 är mycket sig likt när omgivningen skyms av tåg, men inte allt.  11 år
ID-nummer:  14497
Direktlänk: /bild/00014497/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut har ännu ett plattformstak börjat ta form intill det gamla spår 5.  11 år
ID-nummer:  14498
Direktlänk: /bild/00014498/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är plattformen vid nya spår 7 som byggs intill gamla spår 5, vy från söder.  11 år
ID-nummer:  14499
Direktlänk: /bild/00014499/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utrymmet att bygga nytt blir större i södra delen av bangården där spår 5 vrider av något.  11 år
ID-nummer:  14500
Direktlänk: /bild/00014500/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett norrut där gamla spår 5 svänger.  11 år
ID-nummer:  14501
Direktlänk: /bild/00014501/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från ungefär samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  14502
Direktlänk: /bild/00014502/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare lite längre söderut tar även själva plattformen form.  11 år
ID-nummer:  14503
Direktlänk: /bild/00014503/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats med södra änden av taket vid spår 8 i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  14504
Direktlänk: /bild/00014504/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett norrut ytterligare något längre söderut.  11 år
ID-nummer:  14505
Direktlänk: /bild/00014505/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 241–270