Bangården

Den stora ombyggnaden av Uppsala C 2005–2011 förändrade bangårdens utformning helt. Bygget av såväl tunneln under spåren som den nya bangården skedde under pågående trafik och fick därför företas i etapper där antalet tillgängliga spår begränsades något. Tunneln – som egentligen är två separata tunnlar med trapphus mellan – började byggas på statiosnhussidan varefter de gamla spåren lades tillbaka ovanpå den. Därefter kunde de nya spåren börja byggas från andra sidan och spår 8 blev först ut att driftsättas. Därefter stängdes gamla spår och driftsattes nya spår allt eftersom fram till spår 1 och 2 som driftsattes i december 2011.

Bangården före 2005

Personbangården vid Uppsala C hade före ombyggnaden sex genomgående spår, 1–6, och ett säckspår söder om stationshuset, spår 0 samt spår 7 som avgränsats till säckspår norrifrån med hjälp av stoppbockar. Alla spår utom spår 6 hade plattform och plattformarna förbands i norra änden av tre plattformsövergångar i rad mitt framför stationshuset. Från norr breddades bangåden snabbt från två spår på bron över Vaksalagatan till sju spår vid plattformsövergången för att sedan på en betydligt längre sträcka gå samman till tre spår på bron över Strandbodgatan som liksom bron över Vaksalagatan gav upphov till ett rejält backkrön på spåren.

Plattformen mellan spår 4 och 5 var längst med cirka 400 meter och sträckte sig böjd på mitten ända ner till den ännu kvarvarande gamla ställverksbyggnaden något norr om Strandbodgatan. Näst längst var plattformen vid spår 1 följd av plattformen mellan spår 3 och spår 4 som mätte knappt 300 meter. Säckspåren 0 och 7 hade kortare plattformar, spår 7 endast omkring 100 meter, det räckte dock väl för tågen mot Tierp som normalt använde detta spår.

Nordost om personbangården låg en stor bangård med lastspår och lastkajer som sträckte sig ända fram till smalspårsbangården vid gamla Uppsala östra. Den nåddes via ett spår som från godsbangården i söder gick på en separat bro över Strandbodgatan öster om järnvägsbron för huvudspåren. Bangården låg före ombyggnaden öde och under förfall och vissa lastkajer användes som cykelparkering.

Bangården efter 2011

Den nya bangården vid Uppsala C har åtta platt­forms­spår men är utformad så att endast hälften av spåren är genom­gående. Spår 1 närmast stations­huset och spår 8 längst från stations­huset omsluter normal­spårs­bangården och har sido­platt­formar. Övriga spår, 2–7, nås via en gemensam uppgång med rull­trappor, trappa och hiss från Central­passagen. Söder om detta trapphus – Norra entré­hallen – finns två mellan­platt­formar mellan vilka två långa säckspår söder­ifrån ligger, spår 3 och 4. Därmed delar spår 2 och 3 samt spår 4 och 7 varsin plattform. Ytter­spårens (2 och 7) platt­formar slutar i höjd med trapp­huset med stopp­bock­arna för de två säck­spåren 5 och 6 från norr som delar den först breda men snabbt av­smal­nande platt­formen norr om trapp­huset.

Förutom via trappor och hissar i anslutning till Centralpassagen och stationshuset i norr kan plattformarna också nås från Strandbodgatan i söder. Vid samtliga plattformars södra ände finns trappor och hiss direkt till gång- och cykelbanan på Strandbodgatans norra sida under de tre nya järnvägsbroarna där. Den gamla bangården nordost om personbangårdens spår har helt utraderats och en ny genomgående gata, Stationsgatan, har byggts genom området. Smalspåriga Upsala–Lenna Jernväg kommer in från öster, korsar Stationsgatan i plan och har sedan fått två spår inne på nya Uppsala C, varav det ena, spår 9, delar plattform med spår 8. Vid Centralpassagen har de två stora Båghusen uppförts, övriga delar av det gamla bangårdsområdet ska bebyggas med bostäder.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (531)
Bild 301–350

Lördag 2 september 2006

Vy mot stationshuset från plattformen vid spår 4, taken över de båda plattformarna närmast stationshuset är rivna inför bygget av den nya tunneln under spåren.  10 år
ID-nummer:  14063
Direktlänk: /bild/00014063/
Fotodatum: den 2 september 2006
Publicerad: den 11 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelbygget har nu tagit spår 1 i anspråk medan spår 2 åter öppnats alldeles intill träräcket.  10 år
ID-nummer:  14062
Direktlänk: /bild/00014062/
Fotodatum: den 2 september 2006
Publicerad: den 11 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Träövergången mellan plattformarna vid spår 1 och 2 har lagts upp på den bortre plattformen eftersom spår 2 har återöppnats.  10 år
ID-nummer:  14061
Direktlänk: /bild/00014061/
Fotodatum: den 2 september 2006
Publicerad: den 11 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan har kontaktledningsbryggorna kapats och stagas upp med stöttor på spår 7.  10 år
ID-nummer:  14064
Direktlänk: /bild/00014064/
Fotodatum: den 2 september 2006
Publicerad: den 11 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flera byggen pågår i Uppsala, här syns bygget av konsert- och kongresshuset bakom bygget av parkeringsgaraget intill godsmagasinet på bangårdens nordöstra sida.  10 år
ID-nummer:  14065
Direktlänk: /bild/00014065/
Fotodatum: den 2 september 2006
Publicerad: den 11 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen vid spår 4 längre norrut än tidigare mot arbetena med tunneln under spåren.  10 år
ID-nummer:  14066
Direktlänk: /bild/00014066/
Fotodatum: den 2 september 2006
Publicerad: den 11 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från plattformsövergången söderut, här syns det avstängda spår 1 och återöppnade spår 2.  10 år
ID-nummer:  14067
Direktlänk: /bild/00014067/
Fotodatum: den 2 september 2006
Publicerad: den 11 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 31 juli 2006

Spår 1 och 2 närmast stationshuset är avstängda när bygget av den nya centralpassagen nu går in på bangården.  11 år
ID-nummer:  10980
Direktlänk: /bild/00010980/
Fotodatum: den 31 juli 2006
Publicerad: den 11 juli 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om stationshuset är de båda spåren kapade.  11 år
ID-nummer:  10981
Direktlänk: /bild/00010981/
Fotodatum: den 31 juli 2006
Publicerad: den 11 juli 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålspont har slagits ned och schaktarbeten för bygget har inletts.  11 år
ID-nummer:  10982
Direktlänk: /bild/00010982/
Fotodatum: den 31 juli 2006
Publicerad: den 11 juli 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om byggarbetsplatsen har en träbrygga byggts över spår 1 och 2 för att resenärer ska kunna nå spår 0.  11 år
ID-nummer:  10985
Direktlänk: /bild/00010985/
Fotodatum: den 31 juli 2006
Publicerad: den 11 juli 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetsplatsen sedd från träbryggan ovan.  11 år
ID-nummer:  10983
Direktlänk: /bild/00010983/
Fotodatum: den 31 juli 2006
Publicerad: den 11 juli 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I en första etapp grävs gropen fram till spont som har slagits ned mellan spår 1 och spår 2.  11 år
ID-nummer:  10984
Direktlänk: /bild/00010984/
Fotodatum: den 31 juli 2006
Publicerad: den 11 juli 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De borttagna spårspannen ligger upplagda söder om träbryggan mellan plattformarna.  11 år
ID-nummer:  10986
Direktlänk: /bild/00010986/
Fotodatum: den 31 juli 2006
Publicerad: den 11 juli 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 2 juli 2006

Arbetena med tunneln avancerar in på bangården, vy söderut.  10 år
ID-nummer:  14380
Direktlänk: /bild/00014380/
Fotodatum: den 2 juli 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålspont slås ned för att staga upp marken runt arbetsplatsen.  10 år
ID-nummer:  14381
Direktlänk: /bild/00014381/
Fotodatum: den 2 juli 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen ligger alldeles intill stationshusets södra flygel.  10 år
ID-nummer:  14382
Direktlänk: /bild/00014382/
Fotodatum: den 2 juli 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålspont slås ner i den nu delvis uppgrävda plattformen mellan spår 2 och spår 3.  10 år
ID-nummer:  14383
Direktlänk: /bild/00014383/
Fotodatum: den 2 juli 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 26 juni 2006

Spår 1 och 2 har kapats vid bygget av den nya tunneln.  10 år
ID-nummer:  14379
Direktlänk: /bild/00014379/
Fotodatum: den 26 juni 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren är borta på en kortare sträcka sydost om stationshuset.  10 år
ID-nummer:  14378
Direktlänk: /bild/00014378/
Fotodatum: den 26 juni 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 11 juni 2006

Spontningsarbeten inför tunnelbygget har påbörjats omedelbart söder om stationshuset.  10 år
ID-nummer:  14374
Direktlänk: /bild/00014374/
Fotodatum: den 11 juni 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sommarkväll på Uppsala C, ett tåg från Dalarna ankommer.  10 år
ID-nummer:  14375
Direktlänk: /bild/00014375/
Fotodatum: den 11 juni 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvällssolen belyser den södra delen av personbangården, vy från plattformen vid spår 1.  10 år
ID-nummer:  14376
Direktlänk: /bild/00014376/
Fotodatum: den 11 juni 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På nordvästra sidan av bangården pågår bygget av det nya parkeringsgaraget.  10 år
ID-nummer:  14377
Direktlänk: /bild/00014377/
Fotodatum: den 11 juni 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 6 maj 2006

Vy söderut från plattformen vid spår 4 med södra spetsen av plattformen mellan spår 2 och 3 vid höger bildkant och plattformen mellan spår 0 och 1 längre bort till höger.  10 år
ID-nummer:  14361
Direktlänk: /bild/00014361/
Fotodatum: den 6 maj 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plattform.  10 år
ID-nummer:  14362
Direktlänk: /bild/00014362/
Fotodatum: den 6 maj 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost över den gräsbevuxna och delvis rivna bangården.  10 år
ID-nummer:  14363
Direktlänk: /bild/00014363/
Fotodatum: den 6 maj 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot sydost från samma plattform.  10 år
ID-nummer:  14364
Direktlänk: /bild/00014364/
Fotodatum: den 6 maj 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut, bortom den stensatta kajen är bangården nu riven.  10 år
ID-nummer:  14365
Direktlänk: /bild/00014365/
Fotodatum: den 6 maj 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot det kvarvarande spår 7 i norra änden av kajen.  10 år
ID-nummer:  14366
Direktlänk: /bild/00014366/
Fotodatum: den 6 maj 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av tunneln under spåren har börjat så smått.  10 år
ID-nummer:  14367
Direktlänk: /bild/00014367/
Fotodatum: den 6 maj 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången över spår 5, 6 och 7, i bakgrunden syns avspärrningar för bygget av det nya parkeringsgaraget sydost om godsmagasinet.  10 år
ID-nummer:  14368
Direktlänk: /bild/00014368/
Fotodatum: den 6 maj 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten norrut vid spår 1, 66 järnvägskilometer från Stockholms central.  10 år
ID-nummer:  14369
Direktlänk: /bild/00014369/
Fotodatum: den 6 maj 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid spår 1.  10 år
ID-nummer:  14370
Direktlänk: /bild/00014370/
Fotodatum: den 6 maj 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar mellan spår 1 och 2 påverkas av det kommande tunnelbygget.  10 år
ID-nummer:  14371
Direktlänk: /bild/00014371/
Fotodatum: den 6 maj 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid spår 7 har en ny U-tavla dykt upp redan efter halva plattformen. Möjligheten att ställa upp ett fordon i södra änden av spåret kommer snart att försvinna då spåret kortas inför tunnelbygget.  10 år
ID-nummer:  14372
Direktlänk: /bild/00014372/
Fotodatum: den 6 maj 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
U-tavla vid spår 7 som nu kortas ytterligare.  10 år
ID-nummer:  14373
Direktlänk: /bild/00014373/
Fotodatum: den 6 maj 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 5 april 2006

I södra änden av den de sista åren övergivna bangården på nordöstra sidan av trafikspåren har utöver spåren också den kvarvarande magasinsbyggnaden rivits.  10 år
ID-nummer:  14358
Direktlänk: /bild/00014358/
Fotodatum: den 5 april 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från plattformen vid spår 7, en ny brygga har nu moterats för att hänga upp kontaktledningen under bygget av tunneln.  10 år
ID-nummer:  14359
Direktlänk: /bild/00014359/
Fotodatum: den 5 april 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggstök på Uppsala C, omvandlingen av stationen har börjat.  10 år
ID-nummer:  14360
Direktlänk: /bild/00014360/
Fotodatum: den 5 april 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 26 mars 2006

Stationshusets södra flygel sedd från plattformen vid spår 1 där plattformstaket nu har sågats ner.  10 år
ID-nummer:  14350
Direktlänk: /bild/00014350/
Fotodatum: den 26 mars 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det bortkapade taket söder om stationshuset.  10 år
ID-nummer:  14351
Direktlänk: /bild/00014351/
Fotodatum: den 26 mars 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen mellan spår 1 till vänster och spår 0 till höger, här syns också den nya tillfälliga upphängningen av kontaktledningen.  10 år
ID-nummer:  14352
Direktlänk: /bild/00014352/
Fotodatum: den 26 mars 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstak som sjunger på sista versen.  10 år
ID-nummer:  14353
Direktlänk: /bild/00014353/
Fotodatum: den 26 mars 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer plattformstak.  10 år
ID-nummer:  14354
Direktlänk: /bild/00014354/
Fotodatum: den 26 mars 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det vackra breda taket mellan spår 1 och 0 har halverats på längden.  10 år
ID-nummer:  14355
Direktlänk: /bild/00014355/
Fotodatum: den 26 mars 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma plattform på platsen där tunneln ska mynna mot centrum.  10 år
ID-nummer:  14356
Direktlänk: /bild/00014356/
Fotodatum: den 26 mars 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avspärrningar ockuperar delar av den gamla busstationen.  10 år
ID-nummer:  14357
Direktlänk: /bild/00014357/
Fotodatum: den 26 mars 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 12 mars 2006

Nya kontaktledningsstolpar har satts upp på båda sidor om platsen där tunneln under spåren ska byggas för att ersätta den brygga som står i vägen för bygget.  10 år
ID-nummer:  14344
Direktlänk: /bild/00014344/
Fotodatum: den 12 mars 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 sedda söderut, den andra nya kontaktledningsstolpen går genom plattformstaket till höger.  10 år
ID-nummer:  14345
Direktlänk: /bild/00014345/
Fotodatum: den 12 mars 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 401–450