Bangården

Den stora ombyggnaden av Uppsala C 2005–2011 förändrade bangårdens utformning helt. Bygget av såväl tunneln under spåren som den nya bangården skedde under pågående trafik och fick därför företas i etapper där antalet tillgängliga spår begränsades något. Tunneln – som egentligen är två separata tunnlar med trapphus mellan – började byggas på statiosnhussidan varefter de gamla spåren lades tillbaka ovanpå den. Därefter kunde de nya spåren börja byggas från andra sidan och spår 8 blev först ut att driftsättas. Därefter stängdes gamla spår och driftsattes nya spår allt eftersom fram till spår 1 och 2 som driftsattes i december 2011.

Bangården före 2005

Personbangården vid Uppsala C hade före ombyggnaden sex genomgående spår, 1–6, och ett säckspår söder om stationshuset, spår 0 samt spår 7 som avgränsats till säckspår norrifrån med hjälp av stoppbockar. Alla spår utom spår 6 hade plattform och plattformarna förbands i norra änden av tre plattformsövergångar i rad mitt framför stationshuset. Från norr breddades bangåden snabbt från två spår på bron över Vaksalagatan till sju spår vid plattformsövergången för att sedan på en betydligt längre sträcka gå samman till tre spår på bron över Strandbodgatan som liksom bron över Vaksalagatan gav upphov till ett rejält backkrön på spåren.

Plattformen mellan spår 4 och 5 var längst med cirka 400 meter och sträckte sig böjd på mitten ända ner till den ännu kvarvarande gamla ställverksbyggnaden något norr om Strandbodgatan. Näst längst var plattformen vid spår 1 följd av plattformen mellan spår 3 och spår 4 som mätte knappt 300 meter. Säckspåren 0 och 7 hade kortare plattformar, spår 7 endast omkring 100 meter, det räckte dock väl för tågen mot Tierp som normalt använde detta spår.

Nordost om personbangården låg en stor bangård med lastspår och lastkajer som sträckte sig ända fram till smalspårsbangården vid gamla Uppsala östra. Den nåddes via ett spår som från godsbangården i söder gick på en separat bro över Strandbodgatan öster om järnvägsbron för huvudspåren. Bangården låg före ombyggnaden öde och under förfall och vissa lastkajer användes som cykelparkering.

Bangården efter 2011

Den nya bangården vid Uppsala C har åtta platt­forms­spår men är utformad så att endast hälften av spåren är genom­gående. Spår 1 närmast stations­huset och spår 8 längst från stations­huset omsluter normal­spårs­bangården och har sido­platt­formar. Övriga spår, 2–7, nås via en gemensam uppgång med rull­trappor, trappa och hiss från Central­passagen. Söder om detta trapphus – Norra entré­hallen – finns två mellan­platt­formar mellan vilka två långa säckspår söder­ifrån ligger, spår 3 och 4. Därmed delar spår 2 och 3 samt spår 4 och 7 varsin plattform. Ytter­spårens (2 och 7) platt­formar slutar i höjd med trapp­huset med stopp­bock­arna för de två säck­spåren 5 och 6 från norr som delar den först breda men snabbt av­smal­nande platt­formen norr om trapp­huset.

Förutom via trappor och hissar i anslutning till Centralpassagen och stationshuset i norr kan plattformarna också nås från Strandbodgatan i söder. Vid samtliga plattformars södra ände finns trappor och hiss direkt till gång- och cykelbanan på Strandbodgatans norra sida under de tre nya järnvägsbroarna där. Den gamla bangården nordost om personbangårdens spår har helt utraderats och en ny genomgående gata, Stationsgatan, har byggts genom området. Smalspåriga Upsala–Lenna Jernväg kommer in från öster, korsar Stationsgatan i plan och har sedan fått två spår inne på nya Uppsala C, varav det ena, spår 9, delar plattform med spår 8. Vid Centralpassagen har de två stora Båghusen uppförts, övriga delar av det gamla bangårdsområdet ska bebyggas med bostäder.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (531)
Bild 211–240

Onsdag 13 augusti 2008

Här tar också plattformskanten mot blivande spår 4 form och plattformen mellan spår 4 och spår 7 byggs upp med i huvudsak cellplatsblock.  11 år
ID-nummer:  14506
Direktlänk: /bild/00014506/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra änden av plattformen mellan gamla spår 4 och 5 med plattformen för nya spår 4 vid vänster bildkant.  11 år
ID-nummer:  14507
Direktlänk: /bild/00014507/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den gamla plattformens sydligaste del.  11 år
ID-nummer:  14508
Direktlänk: /bild/00014508/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla ställverksbyggnaden Uppsala II i höjd med södra plattformsänden.  11 år
ID-nummer:  14509
Direktlänk: /bild/00014509/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett norrut från södra plattformsänden.  11 år
ID-nummer:  14510
Direktlänk: /bild/00014510/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla spår 5 närmast, plattformen för nya spår 5 strax bortom detta.  11 år
ID-nummer:  14511
Direktlänk: /bild/00014511/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett österut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  14512
Direktlänk: /bild/00014512/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen mellan gamla spår 4 och spår 5 är den gamla bangårdens längsta, vy i riktning mot stationshuset.  11 år
ID-nummer:  14513
Direktlänk: /bild/00014513/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plats åter något längre norrut på samma plattform.  11 år
ID-nummer:  14514
Direktlänk: /bild/00014514/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen mellan spår 0 och spår 1 står näst på tur att smyga sig in bland spåren, vilket gör att plattformen vid spår 1 hamnar på tredje plats i längdligan efter spår 5 och 4. Spår 0 slutar söder om stationshuset och är därför betydligt kortare.  11 år
ID-nummer:  14515
Direktlänk: /bild/00014515/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen dyker även plattformen mellan spår 2 och 3 upp, vy mot nordväst.  11 år
ID-nummer:  14516
Direktlänk: /bild/00014516/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Reginamotorvagnen 9053 passerar söderut på spår 5 alldeles intill den nya plattformskanten för nya spår 4.  11 år
ID-nummer:  14517
Direktlänk: /bild/00014517/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla plattformarna på Uppsala C, vy mot nordväst.  11 år
ID-nummer:  14518
Direktlänk: /bild/00014518/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre plattformarna med stationshuset i bakgrunden till höger.  11 år
ID-nummer:  14519
Direktlänk: /bild/00014519/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut med spår 4 i svag kurva närmast, notera den tillfälligt upplagda kontaktledningsbryggan.  11 år
ID-nummer:  14520
Direktlänk: /bild/00014520/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från samma plattform längre norrut.  11 år
ID-nummer:  14521
Direktlänk: /bild/00014521/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket mellan spår 4 och spår 5 har nu gått samma öde till mötes som övriga tak i höjd med tunnelbygget under spåren.  11 år
ID-nummer:  14522
Direktlänk: /bild/00014522/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan strax söder om den blivande tunneln.  11 år
ID-nummer:  14523
Direktlänk: /bild/00014523/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med de delvis rivna plattformstaken i förgrunden, vy västerut.  11 år
ID-nummer:  14524
Direktlänk: /bild/00014524/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra delen av båda taken finns ännu kvar.  11 år
ID-nummer:  14525
Direktlänk: /bild/00014525/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelbygget sett från plattformen vid spår 4, notera att även plattformen mellan spår 2 och 3 nu har fått ett trädäck på platsen.  11 år
ID-nummer:  14526
Direktlänk: /bild/00014526/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot det kvarvarande taket på plattformen mellan spår 0 och spår 1.  11 år
ID-nummer:  14527
Direktlänk: /bild/00014527/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En reginamotorvagn gör uppehåll vid den tillfälliga korta plattformen i norra delen av spår 1, här sedd från plattformsövergången.  11 år
ID-nummer:  14528
Direktlänk: /bild/00014528/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga plattformen sedd från söder.  11 år
ID-nummer:  14529
Direktlänk: /bild/00014529/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra delen av den tillfälliga plattformen.  11 år
ID-nummer:  14530
Direktlänk: /bild/00014530/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plattform, till vänster syns den ramp som når upp till plattformens nivå i norra delen.  11 år
ID-nummer:  14531
Direktlänk: /bild/00014531/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen ligger omedelbart söder om växlarna i norra bangårdsänden, vy norrut.  11 år
ID-nummer:  14532
Direktlänk: /bild/00014532/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny huvudsignal har satts upp norr om plattformen före växeln.  11 år
ID-nummer:  14533
Direktlänk: /bild/00014533/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norra änden av den tillfälliga plattformen.  11 år
ID-nummer:  14534
Direktlänk: /bild/00014534/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret norr om plattformarna mellan spår 2 och spår 3 har växt igen med sly.  11 år
ID-nummer:  14535
Direktlänk: /bild/00014535/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 271–300