Bangården

Den stora ombyggnaden av Uppsala C 2005–2011 förändrade bangårdens utformning helt. Bygget av såväl tunneln under spåren som den nya bangården skedde under pågående trafik och fick därför företas i etapper där antalet tillgängliga spår begränsades något. Tunneln – som egentligen är två separata tunnlar med trapphus mellan – började byggas på statiosnhussidan varefter de gamla spåren lades tillbaka ovanpå den. Därefter kunde de nya spåren börja byggas från andra sidan och spår 8 blev först ut att driftsättas. Därefter stängdes gamla spår och driftsattes nya spår allt eftersom fram till spår 1 och 2 som driftsattes i december 2011.

Bangården före 2005

Personbangården vid Uppsala C hade före ombyggnaden sex genomgående spår, 1–6, och ett säckspår söder om stationshuset, spår 0 samt spår 7 som avgränsats till säckspår norrifrån med hjälp av stoppbockar. Alla spår utom spår 6 hade plattform och plattformarna förbands i norra änden av tre plattformsövergångar i rad mitt framför stationshuset. Från norr breddades bangåden snabbt från två spår på bron över Vaksalagatan till sju spår vid plattformsövergången för att sedan på en betydligt längre sträcka gå samman till tre spår på bron över Strandbodgatan som liksom bron över Vaksalagatan gav upphov till ett rejält backkrön på spåren.

Plattformen mellan spår 4 och 5 var längst med cirka 400 meter och sträckte sig böjd på mitten ända ner till den ännu kvarvarande gamla ställverksbyggnaden något norr om Strandbodgatan. Näst längst var plattformen vid spår 1 följd av plattformen mellan spår 3 och spår 4 som mätte knappt 300 meter. Säckspåren 0 och 7 hade kortare plattformar, spår 7 endast omkring 100 meter, det räckte dock väl för tågen mot Tierp som normalt använde detta spår.

Nordost om personbangården låg en stor bangård med lastspår och lastkajer som sträckte sig ända fram till smalspårsbangården vid gamla Uppsala östra. Den nåddes via ett spår som från godsbangården i söder gick på en separat bro över Strandbodgatan öster om järnvägsbron för huvudspåren. Bangården låg före ombyggnaden öde och under förfall och vissa lastkajer användes som cykelparkering.

Bangården efter 2011

Den nya bangården vid Uppsala C har åtta platt­forms­spår men är utformad så att endast hälften av spåren är genom­gående. Spår 1 närmast stations­huset och spår 8 längst från stations­huset omsluter normal­spårs­bangården och har sido­platt­formar. Övriga spår, 2–7, nås via en gemensam uppgång med rull­trappor, trappa och hiss från Central­passagen. Söder om detta trapphus – Norra entré­hallen – finns två mellan­platt­formar mellan vilka två långa säckspår söder­ifrån ligger, spår 3 och 4. Därmed delar spår 2 och 3 samt spår 4 och 7 varsin plattform. Ytter­spårens (2 och 7) platt­formar slutar i höjd med trapp­huset med stopp­bock­arna för de två säck­spåren 5 och 6 från norr som delar den först breda men snabbt av­smal­nande platt­formen norr om trapp­huset.

Förutom via trappor och hissar i anslutning till Centralpassagen och stationshuset i norr kan plattformarna också nås från Strandbodgatan i söder. Vid samtliga plattformars södra ände finns trappor och hiss direkt till gång- och cykelbanan på Strandbodgatans norra sida under de tre nya järnvägsbroarna där. Den gamla bangården nordost om personbangårdens spår har helt utraderats och en ny genomgående gata, Stationsgatan, har byggts genom området. Smalspåriga Upsala–Lenna Jernväg kommer in från öster, korsar Stationsgatan i plan och har sedan fått två spår inne på nya Uppsala C, varav det ena, spår 9, delar plattform med spår 8. Vid Centralpassagen har de två stora Båghusen uppförts, övriga delar av det gamla bangårdsområdet ska bebyggas med bostäder.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (531)
Bild 351–400

Söndag 12 mars 2006

Vy mot sydost från plattformen mellan spår 2 och 3.  10 år
ID-nummer:  14346
Direktlänk: /bild/00014346/
Fotodatum: den 12 mars 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående X2000-tåg ankommer spår 2.  10 år
ID-nummer:  14347
Direktlänk: /bild/00014347/
Fotodatum: den 12 mars 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny kontaktledningsstolpe har också satts upp söder om plattformstaket mellan spår 4 och 5.  10 år
ID-nummer:  14348
Direktlänk: /bild/00014348/
Fotodatum: den 12 mars 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även vid spår 7 finns en ny stolpe.  10 år
ID-nummer:  14349
Direktlänk: /bild/00014349/
Fotodatum: den 12 mars 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 26 februari 2006

Vy från plattformen vid spår 5 mot plattformen och väderskyddet på spår 7 där Upptågets stannar en snöig februarikväll.  10 år
ID-nummer:  14334
Direktlänk: /bild/00014334/
Fotodatum: den 26 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen mellan spår 4 och spår 5.  10 år
ID-nummer:  14335
Direktlänk: /bild/00014335/
Fotodatum: den 26 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy med spår 4 och 3 söderut.  10 år
ID-nummer:  14336
Direktlänk: /bild/00014336/
Fotodatum: den 26 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vinterkväll på Uppsala C, vy söderut.  10 år
ID-nummer:  14337
Direktlänk: /bild/00014337/
Fotodatum: den 26 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsskylt på plattformen mellan spår 3 och 4 med plattformstaket mellan spår 0 och 1 i bakgrunden, till vänster har en ny kontaktledningsstolpe satts upp.  10 år
ID-nummer:  14338
Direktlänk: /bild/00014338/
Fotodatum: den 26 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg ses ankomma norrifrån från plattformen vid spår 4.  10 år
ID-nummer:  14339
Direktlänk: /bild/00014339/
Fotodatum: den 26 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett annat tåg rullar söderut från spår 3.  10 år
ID-nummer:  14340
Direktlänk: /bild/00014340/
Fotodatum: den 26 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen vid spår 5 med godsmagasinet till höger.  10 år
ID-nummer:  14341
Direktlänk: /bild/00014341/
Fotodatum: den 26 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 21 februari 2006

Vy söderut från kajen längs med personbangårdens nordöstra sida, spåret närmast denna har nu rivits söder om plattformen bakom fotografen.  10 år
ID-nummer:  14330
Direktlänk: /bild/00014330/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy söderut med det plattformslösa spår 6 i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  14331
Direktlänk: /bild/00014331/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot stationshuset och norra delen av plattformarna, närmast till höger spår 7 med Upptågets plattform.  10 år
ID-nummer:  14332
Direktlänk: /bild/00014332/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 14 februari 2006

Plattformstaket på plattformen mellan spår 2 och 3 i Uppsala.  10 år
ID-nummer:  14314
Direktlänk: /bild/00014314/
Fotodatum: den 14 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förbredande kabelarbeten pågår mellan spår 1 och 2 på platsen där den nya tunneln under spåren ska byggas.  10 år
ID-nummer:  14315
Direktlänk: /bild/00014315/
Fotodatum: den 14 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 0 har kortats av något för att ge plats åt tunnelbygget.  10 år
ID-nummer:  14317
Direktlänk: /bild/00014317/
Fotodatum: den 14 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från väster med busstationen i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  14318
Direktlänk: /bild/00014318/
Fotodatum: den 14 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två fundament för kontaktledningsstolpar står och väntar med det avkortade spår 0 i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  14319
Direktlänk: /bild/00014319/
Fotodatum: den 14 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 0 med stationshuset i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  14320
Direktlänk: /bild/00014320/
Fotodatum: den 14 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stoppbocken på spår 0 i ny position.  10 år
ID-nummer:  14321
Direktlänk: /bild/00014321/
Fotodatum: den 14 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vinter på Uppsala C, vy mot sydost från plattformsövergången vid spår 3.  10 år
ID-nummer:  14322
Direktlänk: /bild/00014322/
Fotodatum: den 14 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra delen av den långa plattformen mellan spår 4 och 5, plattformslösa spår 6 syns till vänster.  10 år
ID-nummer:  14323
Direktlänk: /bild/00014323/
Fotodatum: den 14 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En norrgående X40-motorvagn ankommer spår 2.  10 år
ID-nummer:  14324
Direktlänk: /bild/00014324/
Fotodatum: den 14 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena påverkar nu vägen mellan bangården och godsmagasinet på nordöstra sidan, vy norrut.  10 år
ID-nummer:  14325
Direktlänk: /bild/00014325/
Fotodatum: den 14 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 29 januari 2006

Miljön utanför stationshusets södra ände där tunneln under spåren ska byggas, vy österut.  10 år
ID-nummer:  14304
Direktlänk: /bild/00014304/
Fotodatum: den 29 januari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost vid stationshusets södra ände.  10 år
ID-nummer:  14305
Direktlänk: /bild/00014305/
Fotodatum: den 29 januari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats, träden står snart i vägen för tunnelbygget.  10 år
ID-nummer:  14306
Direktlänk: /bild/00014306/
Fotodatum: den 29 januari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från sydväst med busstationen till höger, här ska man i framtiden gå ner i tunnelpassagen under spåren.  10 år
ID-nummer:  14307
Direktlänk: /bild/00014307/
Fotodatum: den 29 januari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning jämfört med ovan, från bangården mot sydväst.  10 år
ID-nummer:  14308
Direktlänk: /bild/00014308/
Fotodatum: den 29 januari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med plattformar och plattformstak i den blivande tunnelns sträckning.  10 år
ID-nummer:  14309
Direktlänk: /bild/00014309/
Fotodatum: den 29 januari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plattformen vid spår 1.  10 år
ID-nummer:  14310
Direktlänk: /bild/00014310/
Fotodatum: den 29 januari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid plattformen vid spår 7.  10 år
ID-nummer:  14311
Direktlänk: /bild/00014311/
Fotodatum: den 29 januari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från samma plats som ovan med norra plattformsändarna och plattformsövergången i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  14312
Direktlänk: /bild/00014312/
Fotodatum: den 29 januari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot norra bangårdsänden med plattformsövergången närmast.  10 år
ID-nummer:  14313
Direktlänk: /bild/00014313/
Fotodatum: den 29 januari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 27 januari 2006

Norra bangårdsänden sedd från stationshuset med godsmagasinet längst till höger samtidigt som en X40-motorvagn rullar in från norr.  10 år
ID-nummer:  14303
Direktlänk: /bild/00014303/
Fotodatum: den 27 januari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 13 december 2005

En färgrik decembermorgon på Uppsala C, vy söderut från plattformen vid spår 2.  10 år
ID-nummer:  14262
Direktlänk: /bild/00014262/
Fotodatum: den 13 december 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Morgonhimlen sedd från plattformen vid spår 3.  10 år
ID-nummer:  14263
Direktlänk: /bild/00014263/
Fotodatum: den 13 december 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Himlen skapar vackert ljus även norrut.  10 år
ID-nummer:  14264
Direktlänk: /bild/00014264/
Fotodatum: den 13 december 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Stockholm står inne på spår 4.  10 år
ID-nummer:  14265
Direktlänk: /bild/00014265/
Fotodatum: den 13 december 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Dalarna ankommer på spår 1.  10 år
ID-nummer:  14266
Direktlänk: /bild/00014266/
Fotodatum: den 13 december 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 8 december 2005

Bangården med sju plattformsspår varav fem här används sedd från bron över Vaksalagatan i nordväst.  10 år
ID-nummer:  14260
Direktlänk: /bild/00014260/
Fotodatum: den 8 december 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra änden av personbangården sedd från plattformen mellan spår 2 och 3 med huvudsignalerna för spår 2 och 1.  10 år
ID-nummer:  14261
Direktlänk: /bild/00014261/
Fotodatum: den 8 december 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 5 november 2005

Vy norrut från plattformen vid spår 2 denna dimmiga eftermiddag.  2 år
ID-nummer:  32751
Direktlänk: /bild/00032751/
Fotodatum: den 5 november 2005
Publicerad: den 5 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 28 oktober 2005

Den gamla bangården på nordöstra sidan av personbangården är nu riven, vy mot sydost.  10 år
ID-nummer:  14251
Direktlänk: /bild/00014251/
Fotodatum: den 28 oktober 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En tom yta att fylla med något nytt, endast den stensatta vägen finns kvar.  10 år
ID-nummer:  14252
Direktlänk: /bild/00014252/
Fotodatum: den 28 oktober 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot husen på Salagatan från den rensade bangården.  10 år
ID-nummer:  14253
Direktlänk: /bild/00014253/
Fotodatum: den 28 oktober 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelvägen över både normalspårsbangården och smalspårsbangården är nu stängd.  10 år
ID-nummer:  14254
Direktlänk: /bild/00014254/
Fotodatum: den 28 oktober 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats, området är nu avspärrat.  10 år
ID-nummer:  14255
Direktlänk: /bild/00014255/
Fotodatum: den 28 oktober 2005
Publicerad: den 20 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 451–500