1866 års stationshus

Stationshuset i Uppsala ritades av SJs chefsarkitekt Adolf Edelsvärd och stod klart till stationens öppnande 1866. Huset har byggts om många gånger, den ursprungliga banhallen över spåren har försvunnit medan nya flyglar i både norr och söder har byggts till. Under den pågående totalombyggnaden av hela stationen har ett nytt modernt stationshus byggts samman med det gamla stationshusets södra flygelbyggnad.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (15)

Torsdag 14 juni 2012

Det gamla stationshuset med ny glasfasad mot spåren sett från plattformen vid spår 5.  11 år
ID-nummer:  14728
Direktlänk: /bild/00014728/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset sett från nordost.  11 år
ID-nummer:  14734
Direktlänk: /bild/00014734/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 13 november 2011

Uppsalas gamla stationshusfasad i nyrenoverat skick belyst av eftermiddagssolen.  12 år
ID-nummer:  11404
Direktlänk: /bild/00011404/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 2 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla stationsbyggnaden sedd från cykelparkeringen väster om densamma, den nya moderna stationsbyggnaden skymtar till höger.  12 år
ID-nummer:  11405
Direktlänk: /bild/00011405/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 2 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 12 november 2011

Det gamla stationshusets nya fasad mot spåren.  12 år
ID-nummer:  12697
Direktlänk: /bild/00012697/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 14 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshusets nya fasad sedd från nordost.  11 år
ID-nummer:  14813
Direktlänk: /bild/00014813/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 22 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets norra flygel.  11 år
ID-nummer:  14814
Direktlänk: /bild/00014814/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 22 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nyrenoverade gamla stationshuset vid Uppsala C sett från väster.  12 år
ID-nummer:  11400
Direktlänk: /bild/00011400/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 2 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusfasaden mot centrala staden sedd från sydväst.  12 år
ID-nummer:  11401
Direktlänk: /bild/00011401/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 2 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusfasaden sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  11402
Direktlänk: /bild/00011402/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 2 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av den mellersta delen av fasaden.  12 år
ID-nummer:  11403
Direktlänk: /bild/00011403/
Fotodatum: den 12 november 2011
Publicerad: den 2 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 31 augusti 2010

Det gamla stationshuset är under upprustning, här sett från söder.  11 år
ID-nummer:  14792
Direktlänk: /bild/00014792/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kvarvarande södra flygeln som tidigare var inbyggd i en modernare byggnadsdel har nu återställts och utgör förbindelse mellan den gamla och nya byggnaden.  11 år
ID-nummer:  14793
Direktlänk: /bild/00014793/
Fotodatum: den 31 augusti 2010
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 12 juni 2007

Stationshuset i Uppsala vid Bangårdsgatans nordöstra ände. Under Linnéåret 2007 dekorerades platsen kring fontänen framför stationshuset med allehanda blommor och palmer.  15 år
ID-nummer:  02148
Direktlänk: /bild/00002148/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 29 januari 2006

Stationshuset med fristående Järnvägsgrillen mitt i bild och Järnvägscaféet i stationshusets södra del till höger.  11 år
ID-nummer:  14302
Direktlänk: /bild/00014302/
Fotodatum: den 29 januari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!