Oktober 2017

Under oktober månad låg fokus på att färdigställa så mycket som möjligt av arbetena på bangården och förbereda den för den vinter som snart var i antågande. Stängslingsarbetena runt bangården fortsatte för att kunna färdigställas innan vintern, men arbetet blev allt mer besvärligt när marken frös och blev allt hårdare. Stora delar av stängslet blev klart under månaden, men arbetet fortsatte också in i november.

Kablar, såväl de som skulle ersättas och de som skulle vara kvar, låg på många ställen utanför de kabelrännor som byggts och behövde komma ner i skydd för vinterns snöröjningsarbeten. Lokalställarskåp som under byggtiden legat på marken intill respektive växel restes nu och monterades i slutligt utförande. Arbetena med kablar pågick under hela månaden, men då allt inte kunde slutföras fick vissa arbeten skjutas till sommaren 2018 och temporära lösningar för kabelskydd under vintern ordnas i stället. Intill spåren för uppställning och växling byggdes också flera nya gångbanor för växlingspersonal.

Montering av växelvärme i de nya växlar som ännu inte fått det pågick också med hög prioritet och vikten av detta blev tydlig när snön började falla mot slutet. För att driva växelvärmen behövs mycket el och bygget av det nya system av transformatorer från hjälpkraftledningen, kablar och elskåp pågick för fullt under hela månaden. Installationerna var till största delen inte färdigställda vid slutet av månaden utan fortsatte även de in i november,

Bilder och filmer (245)
Bild 101–150

Fredag 20 oktober 2017

Den nu upprivna delen av det gamla omformarspåret sedd från nordväst. 19 dgr
ID-nummer:  31552
Direktlänk: /bild/00031552/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transformatorkiosken vid växeln mellan Inlandsbanan och det kvarvarande omformarspåret sedd från söder. 19 dgr
ID-nummer:  31553
Direktlänk: /bild/00031553/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännan vid sidan av bangården fortsätter upp förbi omformarspårets spårspärr. 19 dgr
ID-nummer:  31554
Direktlänk: /bild/00031554/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytorna runt bangården har städats upp längst i norr där även den intilliggande vägen fått ett nytt ytskikt. 19 dgr
ID-nummer:  31555
Direktlänk: /bild/00031555/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av kabelrännan vid sidan av bangården norr om spårspärr och dvärgsignal för omformarspåret. 19 dgr
ID-nummer:  31556
Direktlänk: /bild/00031556/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om gångbron vid stationshuset har det kvarvarande gamla stolpfundamentet intill plattformen knackats ner. 19 dgr
ID-nummer:  31558
Direktlänk: /bild/00031558/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delar av fundamentet blir kvar under marknivån när hålet återfylls. 19 dgr
ID-nummer:  31557
Direktlänk: /bild/00031557/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 23 oktober 2017

Ett tunt snötäcke har fallit över den nya bangården, vy söderut längs spår 1. 19 dgr
ID-nummer:  31559
Direktlänk: /bild/00031559/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs spår 1 vid stationshuset. 19 dgr
ID-nummer:  31560
Direktlänk: /bild/00031560/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från gångbron intill stationshuset. 19 dgr
ID-nummer:  31561
Direktlänk: /bild/00031561/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från gångbron. 19 dgr
ID-nummer:  31562
Direktlänk: /bild/00031562/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norr om gångbron, här syns fler kablar som ännu inte flyttats till sin slutliga plats. 19 dgr
ID-nummer:  31563
Direktlänk: /bild/00031563/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det mesta av schaktmassorna har nu avlägsnats och marken närmast älven har planerats och förberetts för stängsling. 19 dgr
ID-nummer:  31564
Direktlänk: /bild/00031564/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpar för stängslet mot gångvägen längs älven har lagts ut. 19 dgr
ID-nummer:  31565
Direktlänk: /bild/00031565/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder med spår 4 mitt i bild. 19 dgr
ID-nummer:  31566
Direktlänk: /bild/00031566/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strålande senhöstmorgon över den nya bangården. 19 dgr
ID-nummer:  31567
Direktlänk: /bild/00031567/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformen vid spår 1a lite senare på dagen. 19 dgr
ID-nummer:  31568
Direktlänk: /bild/00031568/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Halvbrunnar har nu fått lock, medan rännorna intill ännu väntar på sina. 18 dgr
ID-nummer:  31703
Direktlänk: /bild/00031703/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal räls körs undan medan stängslet längs norra delen av bangården tar form. 18 dgr
ID-nummer:  31704
Direktlänk: /bild/00031704/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i norr håller man på att installera växelvärme i växlarna. 18 dgr
ID-nummer:  31705
Direktlänk: /bild/00031705/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet ska fortsätta en kort bit norr om plankorsningen och avslutas med en grind där grävaren står. 18 dgr
ID-nummer:  31706
Direktlänk: /bild/00031706/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktmassor sållas innan de läggs ut för att återställa marken söder om lokstallet. 18 dgr
ID-nummer:  31707
Direktlänk: /bild/00031707/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det mesta av marken återställts efter saneringen. 19 dgr
ID-nummer:  31569
Direktlänk: /bild/00031569/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stängsel av samma enklare typ som tidigare funnits mot älven mittemot stationshuset sätts upp vidare norrut upp mot lokstallet. 18 dgr
ID-nummer:  31708
Direktlänk: /bild/00031708/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya stängslet längs bangårdens sydvästra sida. 18 dgr
ID-nummer:  31709
Direktlänk: /bild/00031709/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blivande stängslet med stationshuset och gångbron i bakgrunden. 18 dgr
ID-nummer:  31720
Direktlänk: /bild/00031720/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet följer gångvägen längs älven närmast gångbron och viker sedan av rakt mot lokstallet. 18 dgr
ID-nummer:  31710
Direktlänk: /bild/00031710/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från gångbron, här ska nu fundament till ett par belysningsmaster placeras ut. 18 dgr
ID-nummer:  31711
Direktlänk: /bild/00031711/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden håller man på att montera snöskydd på bangårdens sydligaste växel. 18 dgr
ID-nummer:  31712
Direktlänk: /bild/00031712/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De numrerade skivorna placeras ut på de tidigare monterade hållarna. 18 dgr
ID-nummer:  31713
Direktlänk: /bild/00031713/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa arbeten med kablar och växelvärme pågår ännu i samma växels rörliga korsning. 18 dgr
ID-nummer:  31714
Direktlänk: /bild/00031714/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra sidan av bangårdsänden. 18 dgr
ID-nummer:  31715
Direktlänk: /bild/00031715/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelvärme monteras i växeln mellan spår 2 och spår 3. 18 dgr
ID-nummer:  31716
Direktlänk: /bild/00031716/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snöskydden ska placeras i nummerordning och på rätt sida av rälsen. 18 dgr
ID-nummer:  31717
Direktlänk: /bild/00031717/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skivorna läggs ner på hållarna som tidigare monterats på sliprarna. 18 dgr
ID-nummer:  31718
Direktlänk: /bild/00031718/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När skydden läggs på plats ska tapparna som finns på hållarna passas in i hål som finns på varje skiva. 18 dgr
ID-nummer:  31719
Direktlänk: /bild/00031719/
Fotodatum: den 23 oktober 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 24 oktober 2017

Stolpar för stängsel sätts för de återstående delarna längs älvsidan mellan södra bangårdsänden och gångbron. 19 dgr
ID-nummer:  31570
Direktlänk: /bild/00031570/
Fotodatum: den 24 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset har marken återfyllts runt det pågjutna fundamentet för stolpe 1312-26. 19 dgr
ID-nummer:  31571
Direktlänk: /bild/00031571/
Fotodatum: den 24 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den på alla detaljer ännu inte riktigt färdiga bangården börjar dock bli redo för vintern. 19 dgr
ID-nummer:  31572
Direktlänk: /bild/00031572/
Fotodatum: den 24 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar som ännu löper oskyddat ovan jord ska skyddas med kabelrör. 19 dgr
ID-nummer:  31573
Direktlänk: /bild/00031573/
Fotodatum: den 24 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln stoppas in i ett rör som kapats till rätt längd. 19 dgr
ID-nummer:  31574
Direktlänk: /bild/00031574/
Fotodatum: den 24 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid teknikhuset strax söder om plankorsningen i norr ska kablars läge kontrolleras och justeras inför stängsling. 19 dgr
ID-nummer:  31575
Direktlänk: /bild/00031575/
Fotodatum: den 24 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt besiktigas den nya bangården för att se vad som återstår att göra. 19 dgr
ID-nummer:  31576
Direktlänk: /bild/00031576/
Fotodatum: den 24 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Besiktningsrunda i norra bangårdsänden. 19 dgr
ID-nummer:  31577
Direktlänk: /bild/00031577/
Fotodatum: den 24 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 25 oktober 2017

Bangården har klätts med ännu lite vitare kläder samtidigt som arbetena med växelvärme till alla nya växlar måste påskyndas. 19 dgr
ID-nummer:  31578
Direktlänk: /bild/00031578/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nu vita bangården sedd norrut. 19 dgr
ID-nummer:  31579
Direktlänk: /bild/00031579/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid planen på bangårdens sydvästra sida pågår grävarbeten för de belysningsmaster som ska sättas upp intill lastspåret 6. 19 dgr
ID-nummer:  31580
Direktlänk: /bild/00031580/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid stickspåret i bangårdens norra del, även här ska stängsel sättas upp mot vägen intill. 19 dgr
ID-nummer:  31581
Direktlänk: /bild/00031581/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksbyggnaden norr om lokstallet ska också hamna innanför stängsel. 19 dgr
ID-nummer:  31582
Direktlänk: /bild/00031582/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya stängslet ska runda ställverksbyggnaden. 19 dgr
ID-nummer:  31583
Direktlänk: /bild/00031583/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 201–245