Oktober 2017

Under oktober månad låg fokus på att färdigställa så mycket som möjligt av arbetena på bangården och förbereda den för den vinter som snart var i antågande. Stängslingsarbetena runt bangården fortsatte för att kunna färdigställas innan vintern, men arbetet blev allt mer besvärligt när marken frös och blev allt hårdare. Stora delar av stängslet blev klart under månaden, men arbetet fortsatte också in i november.

Kablar, såväl de som skulle ersättas och de som skulle vara kvar, låg på många ställen utanför de kabelrännor som byggts och behövde komma ner i skydd för vinterns snöröjningsarbeten. Lokalställarskåp som under byggtiden legat på marken intill respektive växel restes nu och monterades i slutligt utförande. Arbetena med kablar pågick under hela månaden, men då allt inte kunde slutföras fick vissa arbeten skjutas till sommaren 2018 och temporära lösningar för kabelskydd under vintern ordnas i stället. Intill spåren för uppställning och växling byggdes också flera nya gångbanor för växlingspersonal.

Montering av växelvärme i de nya växlar som ännu inte fått det pågick också med hög prioritet och vikten av detta blev tydlig när snön började falla mot slutet. För att driva växelvärmen behövs mycket el och bygget av det nya system av transformatorer från hjälpkraftledningen, kablar och elskåp pågick för fullt under hela månaden. Installationerna var till största delen inte färdigställda vid slutet av månaden utan fortsatte även de in i november,

Bilder och filmer (245)
Bild 1–50

Fredag 6 oktober 2017

Sedan kan skåpet lyftas på plats. 27 dgr
ID-nummer:  31451
Direktlänk: /bild/00031451/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skåpet ställs upp intill kabelrännan. 27 dgr
ID-nummer:  31452
Direktlänk: /bild/00031452/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Höjd och position kontrolleras. 27 dgr
ID-nummer:  31453
Direktlänk: /bild/00031453/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedan kan hålet återfyllas runt skåpet. 27 dgr
ID-nummer:  31454
Direktlänk: /bild/00031454/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När skåpet står på plats kan kabelanslutningarna till det ställas i ordning. 27 dgr
ID-nummer:  31455
Direktlänk: /bild/00031455/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen har även grindarna kommit på plats i det korta stängslet intill spår 1a. 27 dgr
ID-nummer:  31456
Direktlänk: /bild/00031456/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 8 oktober 2017

Nya staket har satts upp under gångbron av samma typ som de som finns längs plattformens bakre kant. 27 dgr
ID-nummer:  31457
Direktlänk: /bild/00031457/
Fotodatum: den 8 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokalställarskåpen har rests framför stationshuset, men många kablar återstår att ordna här. 27 dgr
ID-nummer:  31458
Direktlänk: /bild/00031458/
Fotodatum: den 8 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marken vid stolpe 1312-26 som bär huvuddvärgsignalen norr om stationshuset har ställts i ordning och stolpfundamentet ska gjutas på. 27 dgr
ID-nummer:  31459
Direktlänk: /bild/00031459/
Fotodatum: den 8 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet norr om plattformen färdigställs också bit för bit. 27 dgr
ID-nummer:  31460
Direktlänk: /bild/00031460/
Fotodatum: den 8 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 9 oktober 2017

En traktorgrävare arbetar intill södra plattformsänden på morgonen. 26 dgr
ID-nummer:  31461
Direktlänk: /bild/00031461/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid stationshuset förlängs räcket vid spår 1a runt skylten för ersättningstrafik på samma sätt som gjorts vid spår 1b. 26 dgr
ID-nummer:  31462
Direktlänk: /bild/00031462/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpfundamentet för stolpen som bär dvärgsignalen norr om stationshuset är redo för pågjutning upp till blivande marknivå. 26 dgr
ID-nummer:  31463
Direktlänk: /bild/00031463/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plattformen färdigställs stängslet allt längre norrut. 26 dgr
ID-nummer:  31464
Direktlänk: /bild/00031464/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikter förändras vid norra delen av bangården. 26 dgr
ID-nummer:  31465
Direktlänk: /bild/00031465/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytorna innanför stängslet behöver justeras och färdigställas. 26 dgr
ID-nummer:  31466
Direktlänk: /bild/00031466/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plant och fint ska det vara även innanför stängslet. 26 dgr
ID-nummer:  31467
Direktlänk: /bild/00031467/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppstädning sker vid kabelrännan intill plankorsningen i norr, men alla kablar har inte landat i slutlig position ännu. 26 dgr
ID-nummer:  31468
Direktlänk: /bild/00031468/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret ligger fortfarande kvar norr om plankorsningen. 26 dgr
ID-nummer:  31469
Direktlänk: /bild/00031469/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om lokstallet har saneringen av marken avancerat närmare in mot byggnaderna. 26 dgr
ID-nummer:  31470
Direktlänk: /bild/00031470/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora massor har grävts bort även här långt bort från den nya bangården. 26 dgr
ID-nummer:  31471
Direktlänk: /bild/00031471/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Groparna söder om lokstallet ska fyllas med renare massor. 26 dgr
ID-nummer:  31472
Direktlänk: /bild/00031472/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen sedd från söder med den gamla lokstationen i bakgrunden. 26 dgr
ID-nummer:  31473
Direktlänk: /bild/00031473/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delar av högen med schaktmassor mittemot stationshuset finns kvar och ska användas för att fylla upp groparna vid lokstallet. 26 dgr
ID-nummer:  31474
Direktlänk: /bild/00031474/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset finns många kablar som måste ordnas och skyddas inför vintern. 26 dgr
ID-nummer:  31475
Direktlänk: /bild/00031475/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa kablar och rör kan nu avlägsnas när de ersatts av nya. 26 dgr
ID-nummer:  31476
Direktlänk: /bild/00031476/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det färdiga räcket vid skylten söder om stationshuset på eftermiddagen. 26 dgr
ID-nummer:  31477
Direktlänk: /bild/00031477/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid spår 1b jämnas makadamen ut intill den nya kabelrännan. 26 dgr
ID-nummer:  31478
Direktlänk: /bild/00031478/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även vid sidan av plattformen färdigställs ytskiktet. 26 dgr
ID-nummer:  31479
Direktlänk: /bild/00031479/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resultatet av arbetena vid spår 1 syns här lite senare. 26 dgr
ID-nummer:  31480
Direktlänk: /bild/00031480/
Fotodatum: den 9 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 10 oktober 2017

Kabelarbeten vid södra plattformsänden på eftermiddagen. 26 dgr
ID-nummer:  31481
Direktlänk: /bild/00031481/
Fotodatum: den 10 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängselarbetena fortsätter på älvsidan av bangården där delar av det gamla staketet rivits medan resterande delar blir kvar. 26 dgr
ID-nummer:  31482
Direktlänk: /bild/00031482/
Fotodatum: den 10 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet norr om stationshuset har gjutits på för att komma upp till marknivån. 26 dgr
ID-nummer:  31483
Direktlänk: /bild/00031483/
Fotodatum: den 10 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytskiktet på bangården snyggas till även längs med spår 3. 26 dgr
ID-nummer:  31484
Direktlänk: /bild/00031484/
Fotodatum: den 10 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från norra delen av plattformen. 26 dgr
ID-nummer:  31485
Direktlänk: /bild/00031485/
Fotodatum: den 10 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma position. 26 dgr
ID-nummer:  31486
Direktlänk: /bild/00031486/
Fotodatum: den 10 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med grävmaskin pågår vid kabelrännan intill spåret in mot lokstallet. 26 dgr
ID-nummer:  31487
Direktlänk: /bild/00031487/
Fotodatum: den 10 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även vid brygga 1313-2 strax norr om norra plattformsänden arbetar en grävmaskin. 26 dgr
ID-nummer:  31488
Direktlänk: /bild/00031488/
Fotodatum: den 10 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 11 oktober 2017

Slänten vid vändplanen intill södra bangårdsänden planeras inför sättning av stängsel. 26 dgr
ID-nummer:  31489
Direktlänk: /bild/00031489/
Fotodatum: den 11 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer grus läggs på gångbanan vid spår 4 och norra delen av spår 5. 26 dgr
ID-nummer:  31490
Direktlänk: /bild/00031490/
Fotodatum: den 11 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fortsatta kabelarbeten strax norr om gångbron, men vissa kablar hinner man inte åtgärda innan vintern. 26 dgr
ID-nummer:  31491
Direktlänk: /bild/00031491/
Fotodatum: den 11 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 12 oktober 2017

En kabel till tbfh-skåpet vid spår spår 1a ska grävas ner utanför plattformen. 26 dgr
ID-nummer:  31492
Direktlänk: /bild/00031492/
Fotodatum: den 12 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamnivån i växelförbindelsen mellan spår 2 och spår 1 söder om stationshuset justeras. 26 dgr
ID-nummer:  31493
Direktlänk: /bild/00031493/
Fotodatum: den 12 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nygjutna fundamentet norr om stationshuset är klart. 26 dgr
ID-nummer:  31494
Direktlänk: /bild/00031494/
Fotodatum: den 12 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om godsmagasinet ska ett elskåp ställas upp intill plattformen. 26 dgr
ID-nummer:  31495
Direktlänk: /bild/00031495/
Fotodatum: den 12 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr har den återstående delen av gamla omformarspåret rivits upp norr om plankorsningen. 26 dgr
ID-nummer:  31496
Direktlänk: /bild/00031496/
Fotodatum: den 12 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppe vid växeln där det kvarvarande omformarspåret nu ansluter till övriga spår har en transformatorkiosk satts upp. 26 dgr
ID-nummer:  31497
Direktlänk: /bild/00031497/
Fotodatum: den 12 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder mon plankorsningen har ytorna runt stickspåret snyggats till. 26 dgr
ID-nummer:  31498
Direktlänk: /bild/00031498/
Fotodatum: den 12 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret i det gamla omformarspårets sträckning sett från plankorsningen. 26 dgr
ID-nummer:  31499
Direktlänk: /bild/00031499/
Fotodatum: den 12 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I huvudspåren intill dras ännu kablar för fullt. 26 dgr
ID-nummer:  31500
Direktlänk: /bild/00031500/
Fotodatum: den 12 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150