Oktober 2017

Under oktober månad låg fokus på att färdigställa så mycket som möjligt av arbetena på bangården och förbereda den för den vinter som snart var i antågande. Stängslingsarbetena runt bangården fortsatte för att kunna färdigställas innan vintern, men arbetet blev allt mer besvärligt när marken frös och blev allt hårdare. Stora delar av stängslet blev klart under månaden, men arbetet fortsatte också in i november.

Kablar, såväl de som skulle ersättas och de som skulle vara kvar, låg på många ställen utanför de kabelrännor som byggts och behövde komma ner i skydd för vinterns snöröjningsarbeten. Lokalställarskåp som under byggtiden legat på marken intill respektive växel restes nu och monterades i slutligt utförande. Arbetena med kablar pågick under hela månaden, men då allt inte kunde slutföras fick vissa arbeten skjutas till sommaren 2018 och temporära lösningar för kabelskydd under vintern ordnas i stället. Intill spåren för uppställning och växling byggdes också flera nya gångbanor för växlingspersonal.

Montering av växelvärme i de nya växlar som ännu inte fått det pågick också med hög prioritet och vikten av detta blev tydlig när snön började falla mot slutet. För att driva växelvärmen behövs mycket el och bygget av det nya system av transformatorer från hjälpkraftledningen, kablar och elskåp pågick för fullt under hela månaden. Installationerna var till största delen inte färdigställda vid slutet av månaden utan fortsatte även de in i november,

Bilder och filmer (245)
Bild 151–200

Onsdag 25 oktober 2017

Stängslet ska sedan fortsätta ner mot lokstallets torn alldeles intill den gamla muren för det tidigare större rundstallet. 19 dgr
ID-nummer:  31584
Direktlänk: /bild/00031584/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut intill växelförbindelsen mellan spår 3 och spår 4 vid lokstallet. 19 dgr
ID-nummer:  31585
Direktlänk: /bild/00031585/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats. 19 dgr
ID-nummer:  31586
Direktlänk: /bild/00031586/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret i anslutning till lokstallet är nu elektrifierat. Här ligger som synes ännu de flesta kablar utanför kabelrännan. 19 dgr
ID-nummer:  31587
Direktlänk: /bild/00031587/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Att göra hål för stängslets stolpar tar allt längre tid ju mer frusen marken blir. 19 dgr
ID-nummer:  31588
Direktlänk: /bild/00031588/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omgivningarna kring norra bangårdsänden städas upp allt mer. 19 dgr
ID-nummer:  31589
Direktlänk: /bild/00031589/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här används fortfarande den gamla kabelränna som låg vid det nu rivna spåret hitom nuvarande spår 1. 19 dgr
ID-nummer:  31590
Direktlänk: /bild/00031590/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På grund av avståndet mellan kabelränna och spår har rännor byggts från den längsgående rännan in till kontaktledningsstolparna. 19 dgr
ID-nummer:  31591
Direktlänk: /bild/00031591/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kilen mellan spår 1 och spår 2 görs de sista markarbetena inför vintern. 19 dgr
ID-nummer:  31592
Direktlänk: /bild/00031592/
Fotodatum: den 25 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 26 oktober 2017

Kabelstädning pågår söder om stationshuset samtidigt som förhållandena blir allt mer vinterlika. 19 dgr
ID-nummer:  31593
Direktlänk: /bild/00031593/
Fotodatum: den 26 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelvärme monteras i växel 471. 19 dgr
ID-nummer:  31594
Direktlänk: /bild/00031594/
Fotodatum: den 26 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya elskåpet intill plattformen mellan stationshuset och godsmagasinet har kommit på plats. 19 dgr
ID-nummer:  31595
Direktlänk: /bild/00031595/
Fotodatum: den 26 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid växeln mellan spår 4 och spår 5 närmare lokstallet sätts ett annat elskåp upp. 19 dgr
ID-nummer:  31596
Direktlänk: /bild/00031596/
Fotodatum: den 26 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya elsystemen måste ordnas snabbt nu så att växelvärmen kan kopplas in. 19 dgr
ID-nummer:  31597
Direktlänk: /bild/00031597/
Fotodatum: den 26 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Saneringsarbetena söder om lokstallet slutförs nu lagom till vinterns intåg på bangården. 19 dgr
ID-nummer:  31598
Direktlänk: /bild/00031598/
Fotodatum: den 26 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med stängsling söder om plankorsningen i norr fortsätter, här har stängslets position markerats längs sidan av bangården. 19 dgr
ID-nummer:  31599
Direktlänk: /bild/00031599/
Fotodatum: den 26 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya stängslet längs vägen intill stickspåret i norr. 19 dgr
ID-nummer:  31600
Direktlänk: /bild/00031600/
Fotodatum: den 26 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hål slås för stängslet intill ställverksbyggnaden norr om lokstallet. 19 dgr
ID-nummer:  31601
Direktlänk: /bild/00031601/
Fotodatum: den 26 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 30 oktober 2017

Arbeten med fundament och kabeldragning för belysningsmaster på bangårdens sydvästra sida på förmiddagen. 19 dgr
ID-nummer:  31602
Direktlänk: /bild/00031602/
Fotodatum: den 30 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongfundament för belysningsmasten närmast norr om gångbron. 19 dgr
ID-nummer:  31604
Direktlänk: /bild/00031604/
Fotodatum: den 30 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste av tre belysningsmaster ska stå i höjd med nordligaste delen av spår 6 och fundamentet förses här med räcken som påkörningsskydd. 19 dgr
ID-nummer:  31605
Direktlänk: /bild/00031605/
Fotodatum: den 30 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det sydligaste av tre fundament har satts strax söder om gångbron. 19 dgr
ID-nummer:  31606
Direktlänk: /bild/00031606/
Fotodatum: den 30 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Härifrån kan den sydligaste delen av den oelektrifierade delen av spår 6 belysas. 19 dgr
ID-nummer:  31607
Direktlänk: /bild/00031607/
Fotodatum: den 30 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Staketet mot älven är nu klart från gångbron och norrut. 19 dgr
ID-nummer:  31603
Direktlänk: /bild/00031603/
Fotodatum: den 30 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med skyddsräcken runt den nordligaste blivande belysningsmasten sedda från plattformen. 19 dgr
ID-nummer:  31608
Direktlänk: /bild/00031608/
Fotodatum: den 30 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Påkörningsskyddet för den nordligaste belysningsmasten tar form. 19 dgr
ID-nummer:  31609
Direktlänk: /bild/00031609/
Fotodatum: den 30 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den återställda marken söder om lokstallet sedd från norra plattformsänden. 19 dgr
ID-nummer:  31610
Direktlänk: /bild/00031610/
Fotodatum: den 30 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer kabel dras ännu norr om plankorsningen i norr. 19 dgr
ID-nummer:  31611
Direktlänk: /bild/00031611/
Fotodatum: den 30 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med en hel del möda slås hålen för stängslet i den nu frusna marken. 19 dgr
ID-nummer:  31612
Direktlänk: /bild/00031612/
Fotodatum: den 30 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen runt det nya fundamentet för belysningen återfylls med de tidigare uppgrävda massorna. 19 dgr
ID-nummer:  31613
Direktlänk: /bild/00031613/
Fotodatum: den 30 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även fundamentet närmast norr om gångbron ska förses med påkörningsskydd. 19 dgr
ID-nummer:  31614
Direktlänk: /bild/00031614/
Fotodatum: den 30 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 31 oktober 2017

Under förmiddagen har även det sydligaste av de tre fundamenten för belysningsmaster intill spår 6 försetts med räcke för påkörnngsskydd. 19 dgr
ID-nummer:  31615
Direktlänk: /bild/00031615/
Fotodatum: den 31 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kabelränna har försetts med änddel inför det att locken ska läggas på för vintern. 19 dgr
ID-nummer:  31616
Direktlänk: /bild/00031616/
Fotodatum: den 31 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågväg genom en bangård där de återstående arbetena håller på att gå i vinterdvala. 19 dgr
ID-nummer:  31617
Direktlänk: /bild/00031617/
Fotodatum: den 31 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plankorsningen i norr återstår fortfarande en del stängslingsarbete som fortsätter trots det kyliga vädret. 19 dgr
ID-nummer:  31618
Direktlänk: /bild/00031618/
Fotodatum: den 31 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet sätts här alldeles intill den yttre äldre kabelränna som löper från plankorsningen till teknikhuset söder om den. 19 dgr
ID-nummer:  31619
Direktlänk: /bild/00031619/
Fotodatum: den 31 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Varje hål tar tid att få upp i den frusna jorden. 19 dgr
ID-nummer:  31620
Direktlänk: /bild/00031620/
Fotodatum: den 31 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen behöver marken tinas för att kabelarbetena ska kunna slutföras. 19 dgr
ID-nummer:  31621
Direktlänk: /bild/00031621/
Fotodatum: den 31 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En transformatorkiosk och ett par nya elskåp har satts upp vid sidan av bangården strax norr om lokstallet. 19 dgr
ID-nummer:  31623
Direktlänk: /bild/00031623/
Fotodatum: den 31 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transformatorn har satts in i kiosken men ännu inte kopplats in. 19 dgr
ID-nummer:  31622
Direktlänk: /bild/00031622/
Fotodatum: den 31 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sena eftermiddagen pågår markarbeten norr om plankorsningen i norr. 19 dgr
ID-nummer:  31624
Direktlänk: /bild/00031624/
Fotodatum: den 31 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Diket mot den intilliggande vägen måste återställas. 19 dgr
ID-nummer:  31625
Direktlänk: /bild/00031625/
Fotodatum: den 31 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kopplingsarbeten pågår samtidigt i det skåp som satts upp intill transformatorkiosken längst i norr. 19 dgr
ID-nummer:  31626
Direktlänk: /bild/00031626/
Fotodatum: den 31 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Markarbetena intill plankorsningen i norr sedda från nordväst. 19 dgr
ID-nummer:  31627
Direktlänk: /bild/00031627/
Fotodatum: den 31 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marken intill den här avsmalnade bangården görs i ordning. 19 dgr
ID-nummer:  31628
Direktlänk: /bild/00031628/
Fotodatum: den 31 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!