November 2017

När vintern nu hade kommit till Gällivare och snötäcket så smått börjat växa kom det andra byggåret på bangården till ett naturligt slut fastän allting inte riktigt hunnits med att slutföras. Det gällde nu att slutföra det som måste bli klart för att trafiken skulle kunna upprätthållas under vintern och se till att de kablar som ännu inte kommit på plats skyddades för den snöröjning som skulle bedrivas under de kommande vintermånaderna. Allt annat fick nu vänta till nästa sommar, den tredje under projektet.

Allra viktigast för att klara vintern var att få igång växelvärmen i bangårdens alla nya växlar. Själva utrustningen i växlarna kom i de flesta fall på plats ganska tidigt, men hela det nya elsystem som skulle byggas upp för att driva bland annat växelvärmen från ett antal nya transformatorkiosker runt om på bangården drog ut på tiden en aning och gjorde att snön hann ställa till med vissa problem i de kalla växlarna innan systemen kunde tas i bruk.

Ett för driften mindre kritiskt men icke desto mindre tidskrävande arbete var att lägga lock på alla bangårdens nya kabelrännor. Arbetet görs med maskiner men varje litet lock måste läggas ett och ett, vilket gör att det tar ganska lång tid. Under månaden färdigställdes också de stängsel som byggts runt den nya bangården för att förhindra obehörigt spårbeträdande. När arbetena stannat av mot slutet av månaden kunde så också hastigheten på de tre mötesspåren 1–3 höjas till 80 km/h, en av de stora förbättringar för trafiken som den nya bangården medför.

Bilder och filmer (72)

Onsdag 1 november 2017

Lock läggs på kabelrännan mellan spår 5 och 6.  3 år
ID-nummer:  31630
Direktlänk: /bild/00031630/
Fotodatum: den 1 november 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är den smalare delen av rännan som får lock här.  3 år
ID-nummer:  31631
Direktlänk: /bild/00031631/
Fotodatum: den 1 november 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Locken har lagts med början från söder.  3 år
ID-nummer:  31632
Direktlänk: /bild/00031632/
Fotodatum: den 1 november 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Locken läggs först ut med lite mellanrum för att sedan skjutas ihop.  3 år
ID-nummer:  31633
Direktlänk: /bild/00031633/
Fotodatum: den 1 november 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En hel hög lock ställs ner på rännan varefter maskinen släpper taget och tar ett nytt grepp om alla utom det understa locket.  3 år
ID-nummer:  31634
Direktlänk: /bild/00031634/
Fotodatum: den 1 november 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Processen upprepas alldeles intill led förra locket.  3 år
ID-nummer:  31635
Direktlänk: /bild/00031635/
Fotodatum: den 1 november 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Högen minskar allt mer i gripklon.  3 år
ID-nummer:  31636
Direktlänk: /bild/00031636/
Fotodatum: den 1 november 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Alla lock i högen har lagts ut.  3 år
ID-nummer:  31637
Direktlänk: /bild/00031637/
Fotodatum: den 1 november 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Locken kan sedan skjutas ihop så att de ligger tätt och fint.  3 år
ID-nummer:  31638
Direktlänk: /bild/00031638/
Fotodatum: den 1 november 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler lock körs fram med en annan grävmaskin och läggningen kan fortsätta norrut.  3 år
ID-nummer:  31639
Direktlänk: /bild/00031639/
Fotodatum: den 1 november 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läggning av lock på kabelrännan intill spår 4 sett från plattformen.  3 år
ID-nummer:  31640
Direktlänk: /bild/00031640/
Fotodatum: den 1 november 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 3 november 2017

Fler lock till kabelrännor har körts fram för att läggas på.  3 år
ID-nummer:  31642
Direktlänk: /bild/00031642/
Fotodatum: den 3 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler och fler snöskydd i växlarna kommer också på plats, här skydden i korsningen i växel 472.  3 år
ID-nummer:  31643
Direktlänk: /bild/00031643/
Fotodatum: den 3 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I växlarna längst i norr är snöskydden ännu inte monterade.  3 år
ID-nummer:  31644
Direktlänk: /bild/00031644/
Fotodatum: den 3 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plankorsningen har stolpar för det nya stängslet nu satts upp intill stickspåret.  3 år
ID-nummer:  31646
Direktlänk: /bild/00031646/
Fotodatum: den 3 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet går ända fram till plankorsningen och den nya skyddsportalen närmast spåren.  3 år
ID-nummer:  31645
Direktlänk: /bild/00031645/
Fotodatum: den 3 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid utfartsvägen från lokstallet finns ingen grind, bara en sträcka med staket på båda sidor av vägen.  3 år
ID-nummer:  31647
Direktlänk: /bild/00031647/
Fotodatum: den 3 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslingen längs tomtgränsen mot älven fortgår norrut och staketet ska här vika av och ansluta till lokstallet.  3 år
ID-nummer:  31648
Direktlänk: /bild/00031648/
Fotodatum: den 3 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Påkörningsskydden för de blivande belysningsmasterna längs med spår 6 är färdiga, här de två norr om gångbron.  3 år
ID-nummer:  31651
Direktlänk: /bild/00031651/
Fotodatum: den 3 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inne bakom räcket finns det fundament som ska bära belysningsmasten.  3 år
ID-nummer:  31650
Direktlänk: /bild/00031650/
Fotodatum: den 3 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet söder om gångbron står så nära det ännu inte färdigställda stängslet mot älven att räcke bara satts upp på övriga tre sidor.  3 år
ID-nummer:  31649
Direktlänk: /bild/00031649/
Fotodatum: den 3 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 6 november 2017

En del av de baracker som använts som platskontor intill det gamla godsmagasinet ska nu lämna bangården efter fullgjort uppdrag.  3 år
ID-nummer:  31652
Direktlänk: /bild/00031652/
Fotodatum: den 6 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangården ställer nysnön till problem då många växlar ännu saknar växelvärme, här är det korsningen i växel 471 som rensas från snö.  3 år
ID-nummer:  31653
Direktlänk: /bild/00031653/
Fotodatum: den 6 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeltungorna i samma växel rengörs också.  3 år
ID-nummer:  31654
Direktlänk: /bild/00031654/
Fotodatum: den 6 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av modulerna på övre våningen av platskontoret lyfts bort efter ett och ett halvt år på platsen.  3 år
ID-nummer:  31655
Direktlänk: /bild/00031655/
Fotodatum: den 6 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Modulen lastas på en bil för att kunna köras bort.  3 år
ID-nummer:  31656
Direktlänk: /bild/00031656/
Fotodatum: den 6 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platskontoret ska nu minskas ordentligt eftersom de arbeten som återstår nu kräver en mindre personalstyrka.  3 år
ID-nummer:  31657
Direktlänk: /bild/00031657/
Fotodatum: den 6 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På eftermiddagen har de flesta moduler på övre våningen lyfts bort.  3 år
ID-nummer:  31658
Direktlänk: /bild/00031658/
Fotodatum: den 6 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 november 2017

Läggningen av lock på kabelrännorna fortsätter.  3 år
ID-nummer:  31659
Direktlänk: /bild/00031659/
Fotodatum: den 13 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården är nu klädd i ett lager snö och de flesta andra arbeten har avstannat.  3 år
ID-nummer:  31660
Direktlänk: /bild/00031660/
Fotodatum: den 13 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med att få fram el till växelvärmen pågår dock för fullt, bland annat vid detta elskåp intill norra änden av spår 5 och spår 6.  3 år
ID-nummer:  31661
Direktlänk: /bild/00031661/
Fotodatum: den 13 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I plankorsningen i norr har bommarna på sydvästra sidan nu flyttats in till sitt nya läge, men den gamla portalen ytterst står kvar.  3 år
ID-nummer:  31663
Direktlänk: /bild/00031663/
Fotodatum: den 13 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bommarna har flyttats in men är nu för långa då de nu är placerade närmare varandra.  3 år
ID-nummer:  31662
Direktlänk: /bild/00031662/
Fotodatum: den 13 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna söder om plankorsningen är klara för vintern.  3 år
ID-nummer:  31664
Direktlänk: /bild/00031664/
Fotodatum: den 13 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även norr om plankorsningen har snöskydden nu satts på plats.  3 år
ID-nummer:  31665
Direktlänk: /bild/00031665/
Fotodatum: den 13 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läggningen av lock fortsätter norrut denna soliga vinterdag.  3 år
ID-nummer:  31666
Direktlänk: /bild/00031666/
Fotodatum: den 13 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 14 november 2017

Plankorsningen i norra delen av bangården sedd från öster.  3 år
ID-nummer:  31667
Direktlänk: /bild/00031667/
Fotodatum: den 14 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från nordost.  3 år
ID-nummer:  31668
Direktlänk: /bild/00031668/
Fotodatum: den 14 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bommarna på sydvästra sidan har nu blivit kortare.  3 år
ID-nummer:  31669
Direktlänk: /bild/00031669/
Fotodatum: den 14 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från sydväst.  3 år
ID-nummer:  31670
Direktlänk: /bild/00031670/
Fotodatum: den 14 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpar för stängslet fram mot plankorsningen håller på att gjutas fast.  3 år
ID-nummer:  31671
Direktlänk: /bild/00031671/
Fotodatum: den 14 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutning för stängsel söder om plankorsningen under kyliga vinterförhållanden.  3 år
ID-nummer:  31672
Direktlänk: /bild/00031672/
Fotodatum: den 14 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya bommarna går ner och syns nu vara av rätt längd.  3 år
ID-nummer:  31673
Direktlänk: /bild/00031673/
Fotodatum: den 14 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bommarna ligger nere i sin nya position närmare det kvarvarande spåret sedan två spår tagits bort på den sidan.  3 år
ID-nummer:  31674
Direktlänk: /bild/00031674/
Fotodatum: den 14 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny bangård går in i vintern och de återstående arbetena får ta en paus till nästa sommar, bland annat ska då kablarna till höger i bild åtgärdas.  3 år
ID-nummer:  31675
Direktlänk: /bild/00031675/
Fotodatum: den 14 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 24 november 2017

Det blev rejäl vinter redan under andra halvan av månaden och de arbeten som inte hann bli klara har nu fått läggas i dvala.  3 år
ID-nummer:  31676
Direktlänk: /bild/00031676/
Fotodatum: den 24 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya bänkarna på plattformen är lite svåra att använda för tillfället.  3 år
ID-nummer:  31677
Direktlänk: /bild/00031677/
Fotodatum: den 24 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen plogas med bli efter detta kraftiga snöfall.  3 år
ID-nummer:  31678
Direktlänk: /bild/00031678/
Fotodatum: den 24 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelvärmen hann kopplas in innan snöfallet och får nu jobba hårt för att smälta snön kring de rörliga delarna.  3 år
ID-nummer:  31679
Direktlänk: /bild/00031679/
Fotodatum: den 24 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsmiljön denna snörika novembermånad.  3 år
ID-nummer:  31680
Direktlänk: /bild/00031680/
Fotodatum: den 24 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–72