Oktober 2017

Under oktober månad låg fokus på att färdigställa så mycket som möjligt av arbetena på bangården och förbereda den för den vinter som snart var i antågande. Stängslingsarbetena runt bangården fortsatte för att kunna färdigställas innan vintern, men arbetet blev allt mer besvärligt när marken frös och blev allt hårdare. Stora delar av stängslet blev klart under månaden, men arbetet fortsatte också in i november.

Kablar, såväl de som skulle ersättas och de som skulle vara kvar, låg på många ställen utanför de kabelrännor som byggts och behövde komma ner i skydd för vinterns snöröjningsarbeten. Lokalställarskåp som under byggtiden legat på marken intill respektive växel restes nu och monterades i slutligt utförande. Arbetena med kablar pågick under hela månaden, men då allt inte kunde slutföras fick vissa arbeten skjutas till sommaren 2018 och temporära lösningar för kabelskydd under vintern ordnas i stället. Intill spåren för uppställning och växling byggdes också flera nya gångbanor för växlingspersonal.

Montering av växelvärme i de nya växlar som ännu inte fått det pågick också med hög prioritet och vikten av detta blev tydlig när snön började falla mot slutet. För att driva växelvärmen behövs mycket el och bygget av det nya system av transformatorer från hjälpkraftledningen, kablar och elskåp pågick för fullt under hela månaden. Installationerna var till största delen inte färdigställda vid slutet av månaden utan fortsatte även de in i november,

Bilder och filmer (245)
Bild 51–100

Torsdag 12 oktober 2017

Stängslet längs bangårdens sida färdigställs allt längre norrut upp mot teknikhuset strax söder om plankorsningen. 23 dgr
ID-nummer:  31501
Direktlänk: /bild/00031501/
Fotodatum: den 12 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen monteras fästen för snöskydd i växlarna. 23 dgr
ID-nummer:  31502
Direktlänk: /bild/00031502/
Fotodatum: den 12 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vinterförberedelser och kontroll av anläggningen i norra delen av bangården. 23 dgr
ID-nummer:  31503
Direktlänk: /bild/00031503/
Fotodatum: den 12 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret söder om plankorsningen sett från nordväst. 23 dgr
ID-nummer:  31504
Direktlänk: /bild/00031504/
Fotodatum: den 12 oktober 2017
Publicerad: den 5 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 oktober 2017

Några dagar senare har högen med schaktmassor intill gångbron krympt avsevärt ytterligare. 19 dgr
ID-nummer:  31506
Direktlänk: /bild/00031506/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fortsatta kabelarbeten pågår i södra bangårdsänden. 19 dgr
ID-nummer:  31507
Direktlänk: /bild/00031507/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med en makadamsug letas kablar fram söder om stationshuset. 19 dgr
ID-nummer:  31508
Direktlänk: /bild/00031508/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Som en stor dammsugare suger maskinen upp stenarna. 19 dgr
ID-nummer:  31509
Direktlänk: /bild/00031509/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården ser relativt färdig ut, men fler småjobb återstår uppenbarligen att utföra även här. 19 dgr
ID-nummer:  31510
Direktlänk: /bild/00031510/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förutom snöskydd i växlarna är det växelvärmen som är mest kritisk att få på plats nu när vintern närmar sig. 19 dgr
ID-nummer:  31511
Direktlänk: /bild/00031511/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar vid kabelbrunnen norr om plankorsningen varifrån den stora kabelrännan längs bangårdens västra sida fortsätter norrut. 19 dgr
ID-nummer:  31512
Direktlänk: /bild/00031512/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändplanen i söder är färdig för att stängslas in. 19 dgr
ID-nummer:  31513
Direktlänk: /bild/00031513/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här har det också satts upp en transformatorkiosk för hjälpkraft till växelvärmen i södra bangårdsänden. 19 dgr
ID-nummer:  31514
Direktlänk: /bild/00031514/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Själva transformatorn har dock inte monterats in i kiosken ännu utan står fortfarande utanför. 19 dgr
ID-nummer:  31515
Direktlänk: /bild/00031515/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till bangården söderifrån, på stolpen till höger finns en ny hastighetstavla att använda så snart ombyggnaden är klar. 19 dgr
ID-nummer:  31516
Direktlänk: /bild/00031516/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På eftermiddagen är det dags att bygga anslutningen mellan hjälpkraftledningen och transformatorkiosken vid södra bangårdsänden. 19 dgr
ID-nummer:  31517
Direktlänk: /bild/00031517/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållare för högspänningssäkringar monteras på stolpen. 19 dgr
ID-nummer:  31518
Direktlänk: /bild/00031518/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningsledare skruvas fast i respektive faslina. 19 dgr
ID-nummer:  31519
Direktlänk: /bild/00031519/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledarna ansluts sedan till respektive säkringshållare. 19 dgr
ID-nummer:  31520
Direktlänk: /bild/00031520/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från hållaren för högspänningssäkringarna ska en jordanslutning dras ner till den jordlina som hänger i samma stolpe. 19 dgr
ID-nummer:  31521
Direktlänk: /bild/00031521/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordanslutningen är på plats, nu återstår kabeln som ska föra strömmen vidare ner från stolpen. 19 dgr
ID-nummer:  31522
Direktlänk: /bild/00031522/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln har förberetts och lyfts upp i liftkorgen. 19 dgr
ID-nummer:  31523
Direktlänk: /bild/00031523/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln lyfts upp mot den hållare som redan monterats på stolpen. 19 dgr
ID-nummer:  31524
Direktlänk: /bild/00031524/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln sätts upp, men ansluts inte helt och hållet i stolpen förrän den kopplats in även i transformatorkiosken i andra änden. 19 dgr
ID-nummer:  31525
Direktlänk: /bild/00031525/
Fotodatum: den 17 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 18 oktober 2017

Kabelarbetena tar till synes aldrig slut, här arbetar man strax norr om norra plattformsänden. 19 dgr
ID-nummer:  31526
Direktlänk: /bild/00031526/
Fotodatum: den 18 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden justeras markytorna intill kabelrännan där. 19 dgr
ID-nummer:  31527
Direktlänk: /bild/00031527/
Fotodatum: den 18 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 19 oktober 2017

Området runt växlarna i spår 1 framför stationshuset fylls nu upp med makadam trots att många kablar ännu ligger utanför kabelrännorna. 19 dgr
ID-nummer:  31528
Direktlänk: /bild/00031528/
Fotodatum: den 19 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarnas växeldriv har också försetts med käppar som ska underlätta snöröjningen. 19 dgr
ID-nummer:  31529
Direktlänk: /bild/00031529/
Fotodatum: den 19 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet framför stationshuset sett från norr. 19 dgr
ID-nummer:  31531
Direktlänk: /bild/00031531/
Fotodatum: den 19 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
V-försignalerna i söder gäller för båda plankorsningarna söder om bangården och har nu försetts med skylt om detta. 19 dgr
ID-nummer:  31530
Direktlänk: /bild/00031530/
Fotodatum: den 19 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen i norr där utrustningen i och omkring växlarna börjar komma på plats. 19 dgr
ID-nummer:  31532
Direktlänk: /bild/00031532/
Fotodatum: den 19 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med lokstallet har nu orienteringstavlor för hastighetstavlan i södra utfarten satts upp vid de tre mötesspåren. 19 dgr
ID-nummer:  31533
Direktlänk: /bild/00031533/
Fotodatum: den 19 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre V-försignalerna i söder med nya tilläggsskyltar sedda från norr. 19 dgr
ID-nummer:  31534
Direktlänk: /bild/00031534/
Fotodatum: den 19 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden färdigställs allt mer och förbereds för den kommande vintern. 19 dgr
ID-nummer:  31535
Direktlänk: /bild/00031535/
Fotodatum: den 19 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 20 oktober 2017

Stolparna för det nya stängslet har nu kommit på plats runt vändplanen vid södra bangårdsänden. 19 dgr
ID-nummer:  31536
Direktlänk: /bild/00031536/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet fortsätter förbi skyddsväxeln. 19 dgr
ID-nummer:  31537
Direktlänk: /bild/00031537/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsväxeln och södra bangårdsänden sedd norrut från stolpen där staketet slutar på den här sidan av bangården. 19 dgr
ID-nummer:  31538
Direktlänk: /bild/00031538/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya stängslet avskiljer bangården och vändplanen från den parkering som finns intill bangården. 19 dgr
ID-nummer:  31539
Direktlänk: /bild/00031539/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder. 19 dgr
ID-nummer:  31540
Direktlänk: /bild/00031540/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelbrunnarna i södra delen av bangården har nu försetts med lock. 19 dgr
ID-nummer:  31541
Direktlänk: /bild/00031541/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid stolpe 1312-23 något söder om gångbron har flera högspänningsledningar förberetts för att sättas upp i stolpen. 19 dgr
ID-nummer:  31542
Direktlänk: /bild/00031542/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skiljet mellan spåren mot Koskullskulle och mot Kiruna i norr. 19 dgr
ID-nummer:  31543
Direktlänk: /bild/00031543/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här norr om plankorsningen ligger många kablar ännu utanför sina rännor. 19 dgr
ID-nummer:  31544
Direktlänk: /bild/00031544/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där växeln mot Aitik-terminalen tidigare låg är det nu rakspår mot Koskullskulle. 19 dgr
ID-nummer:  31545
Direktlänk: /bild/00031545/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan mot Koskullskulle har ännu kvar sin något antika kontaktledning, men den ska bytas inom några år. 19 dgr
ID-nummer:  31546
Direktlänk: /bild/00031546/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till bangården norrifrån sedd från sträckningen av den tidigare banan från Malmberget. 19 dgr
ID-nummer:  31547
Direktlänk: /bild/00031547/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från norr med växlarna och plankorsningen. 19 dgr
ID-nummer:  31548
Direktlänk: /bild/00031548/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen som ursprungligen var järnvägen mot Malmberget och senare anslutning till Aitik-terminalen ligger nu spårlös, men kontaktledningen hänger kvar. 19 dgr
ID-nummer:  31549
Direktlänk: /bild/00031549/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarterna mot Kiruna och mot Porjus vrider västerut norr om bangården. 19 dgr
ID-nummer:  31550
Direktlänk: /bild/00031550/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar intill växeln mellan spår 2 och 3 söder om plankorsningen. 19 dgr
ID-nummer:  31551
Direktlänk: /bild/00031551/
Fotodatum: den 20 oktober 2017
Publicerad: den 9 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–200