Bangårdsombyggnad 2010–2012

Ombyggnaden av Umeå centralstation pågick från hösten 2010 till hösten 2012. Den gamla bangårdens sex spår med ett plattformsspår närmast stationshuset som var anpassad även för godshantering byggdes om till en station främst för persontågsuppehåll med tre spår, varav två plattformsspår med sammanlagt tre plattformslägen.

Bilder och filmer (229)
Bild 151–200

Fredag 27 maj 2011

Lokstallet sett från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  10833
Direktlänk: /bild/00010833/
Fotodatum: den 27 maj 2011
Publicerad: den 9 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från plats något längre västerut.  11 år
ID-nummer:  10834
Direktlänk: /bild/00010834/
Fotodatum: den 27 maj 2011
Publicerad: den 9 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna vid den nya bangårdens sydöstra ände, lokstallet syns till vänster.  11 år
ID-nummer:  10835
Direktlänk: /bild/00010835/
Fotodatum: den 27 maj 2011
Publicerad: den 9 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stamplattformens östra ände är belägen något närmare stationshuset än den gamla.  11 år
ID-nummer:  10836
Direktlänk: /bild/00010836/
Fotodatum: den 27 maj 2011
Publicerad: den 9 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydöstra delen av byggarbetsplatsen sedd från parkeringen öster om stationshuset.  11 år
ID-nummer:  10837
Direktlänk: /bild/00010837/
Fotodatum: den 27 maj 2011
Publicerad: den 9 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från stamplattformen öster om stationshuset.  11 år
ID-nummer:  10838
Direktlänk: /bild/00010838/
Fotodatum: den 27 maj 2011
Publicerad: den 9 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  10839
Direktlänk: /bild/00010839/
Fotodatum: den 27 maj 2011
Publicerad: den 9 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya former på Umeå C.  11 år
ID-nummer:  10840
Direktlänk: /bild/00010840/
Fotodatum: den 27 maj 2011
Publicerad: den 9 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 7 september 2010

Bangården sedd från öster.  12 år
ID-nummer:  08314
Direktlänk: /bild/00008314/
Fotodatum: den 7 september 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I sydöstra delen av bangården och framför stationshuset har de gamla kontaktledningsbryggorna avlägsnats, i nordvästra delen arbetade man med demonteringen.  12 år
ID-nummer:  08315
Direktlänk: /bild/00008315/
Fotodatum: den 7 september 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset vars grund mot bangården nu har frilagts.  12 år
ID-nummer:  08316
Direktlänk: /bild/00008316/
Fotodatum: den 7 september 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med gång- och cykeltunneln nordväst om stationshuset.  12 år
ID-nummer:  08317
Direktlänk: /bild/00008317/
Fotodatum: den 7 september 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det spontade område där tunneln ska byggas med stationshuset i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  08318
Direktlänk: /bild/00008318/
Fotodatum: den 7 september 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 27 augusti 2010

Den uppgrävda bangården sedd från sydöstra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  08297
Direktlänk: /bild/00008297/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydöstra bangårdsänden med lokstallet till vänster.  12 år
ID-nummer:  08298
Direktlänk: /bild/00008298/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från sydost mot stationshuset, gropen mitt i bild visar ungefär var plattformen tidigare låg.  12 år
ID-nummer:  08300
Direktlänk: /bild/00008300/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot sydöstra bangårdsänden och lokstallet.  12 år
ID-nummer:  08301
Direktlänk: /bild/00008301/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den uppgrävda bangården sedd österut från stationshuset.  12 år
ID-nummer:  08302
Direktlänk: /bild/00008302/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plats som ovan med stationshuset till vänster.  12 år
ID-nummer:  08303
Direktlänk: /bild/00008303/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dörren från väntsalen ut till bangården är låst, utanför finns bara en djup grop där plattformen tidigare låg.  12 år
ID-nummer:  08304
Direktlänk: /bild/00008304/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordväst om stationshuset byggs en ny gång- och cykeltunnel under den ombyggda bangården.  12 år
ID-nummer:  08305
Direktlänk: /bild/00008305/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av tunneln kommer att ske inom stålspont som nu pålas ner, vy mot nordväst från stationshuset.  12 år
ID-nummer:  08306
Direktlänk: /bild/00008306/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av gång- och cykeltunnel sett från bangårdens nordöstra sida.  12 år
ID-nummer:  08307
Direktlänk: /bild/00008307/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och den uppgrävda bangården, vy från norr. I förgrunden syns det tillfälliga spåret förbi arbetsplatsen.  12 år
ID-nummer:  08308
Direktlänk: /bild/00008308/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den uppgrävda bangården sedd från öster.  12 år
ID-nummer:  08309
Direktlänk: /bild/00008309/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från sydöstra änden vid lokstallet.  12 år
ID-nummer:  08310
Direktlänk: /bild/00008310/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tillfälliga spåret ligger på den nordöstra sidan av det gamla bangårdsområdet.  12 år
ID-nummer:  08311
Direktlänk: /bild/00008311/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydöstra bangårdsänden sedd söderut, här finns ett kort byggspår som slutar vid höger bildkant.  12 år
ID-nummer:  08312
Direktlänk: /bild/00008312/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydost.  12 år
ID-nummer:  08313
Direktlänk: /bild/00008313/
Fotodatum: den 27 augusti 2010
Publicerad: den 10 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!