Vännäs–Umeå

Bandelen Vännäs–Umeå är omkring 30 kilometer lång och går från stambanan på 89 meters höjd över havet till Umeå central som ligger 12 meter över havet. Större delen av höjdförändringen sker i backarna vid Klockarbäcken där banan går ner mot slättlandet väster om Umeå. Banan följer annars närmare Vännäs Umeälvens dalgång och korsar Vindelälven vid dess sammanflöde med Umeälven strax öster om Vännäsby.

Brännland är utöver ändstationerna den enda ursprungliga stationen på sträckan som öppnades 1896. Tre år senare tillkom Spölands station (senare Vännäsby), dessutom har Gubböle också haft status som station en kortare tid. De frånföll emellertid i omvänd ordning och på senare tid har Brännland åter varit enda mötesplatsen på sträckan. Utöver stationerna har det funnits många hållplatser för den lokala persontrafiken på sträckan som pågick fram till 1968. Sträckan Vännäs–Umeå elektrifierades 1981 och fick då sina karakteristiska betongstolpar.

Det långa avståndet till Brännland från Vännäs och det speciellt också från närmaste mötesspår i Tväråbäck för tåg norrifrån ledde dock till bygget av Brattby mötesdriftplats 2009-2010. Sommaren 2010 lades banan också om vid infarten till Umeå så att den nu passerar Umeå godsbangård, detta medförde en banförlängning på cirka en kilometer, men skapade också ytterligare en mötesplats vid godsbangården. I samband med omläggningen fick även den tidigare linjeplatsen Klockarbäcken status som driftplats trots att den saknar mötesspår.

Tillhörande sidor (24)
Geografisk översikt