Nya bangården från 2013

Bangården vid stations­huset i Umeå ligger i nord­väst-syd­ostlig rikt­ning och utgör alltså en avgräns­ning av centrum­bebygg­elsen, norr om järn­vägen ligger stads­delen Haga. Efter den stora ombyggnaden 2010–2012 har den tre spår med två sido­platt­formar och gods­hanter­ingen har flyttat till den nya gods­ban­gården på Väster­slätt. Under bangården omedelbart väster om stations­huset finns efter ombyggnaden en ny gång- och cykel­tunnel som ersatt den gamla på östra sidan av stationshuset. Umeå C styrdes mellan 1951 och 2003 av ett ställ­verk av typen el-med-el. Sedan 2003 finns här istället ett dator­ställ­verk modell 85.

Bilder och filmer (17)

Måndag 29 september 2014

Lev! Rampen upp mot Haga från tunneln under spåren.  8 år
ID-nummer:  20168
Direktlänk: /bild/00020168/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 3 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i tunneln med en del av glasväggen till vänster.  6 år
ID-nummer:  22688
Direktlänk: /bild/00022688/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 9 januari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappan upp från tunneln mot stationshuset.  8 år
ID-nummer:  20173
Direktlänk: /bild/00020173/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 3 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma trappa sedd från markplanet intill stationshuset.  8 år
ID-nummer:  20169
Direktlänk: /bild/00020169/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 3 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det halvcirkelformade Järnvägstorget med stationshuset till höger.  8 år
ID-nummer:  20170
Direktlänk: /bild/00020170/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 3 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rampen ner mot tunneln under spåren sedd från änden av Rådhusesplanaden.  8 år
ID-nummer:  20171
Direktlänk: /bild/00020171/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 3 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inne i halvcirkeln finns en nybyggd cykelparkering.  8 år
ID-nummer:  20172
Direktlänk: /bild/00020172/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 3 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från Järnvägstorget med skulpturen "Grön eld" till höger.  8 år
ID-nummer:  19675
Direktlänk: /bild/00019675/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 28 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 18 september 2014

Nattåget 91 mot Stockholm och Göteborg har stannat till för resandeutbyte framför stationshuset på kvällen.  4 år
ID-nummer:  27336
Direktlänk: /bild/00027336/
Fotodatum: den 18 september 2014
Publicerad: den 18 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 25 juni 2013

Den gamla gång- och cykeltunneln under bangården är nu riven och platsen där den kom upp till markytan sydost om stationshuset är nyligen asfalterad.  9 år
ID-nummer:  19346
Direktlänk: /bild/00019346/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 15 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från stationshuset där vyn inte längre begränsas av den gamla tunnelns södra nedfart.  9 år
ID-nummer:  19347
Direktlänk: /bild/00019347/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 15 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra tunnelmynningens tidigare plats med plattformen vid spår 1 i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  19348
Direktlänk: /bild/00019348/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 15 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på Haga-sidan av bangården har nedfarten till tunneln rivits.  9 år
ID-nummer:  19349
Direktlänk: /bild/00019349/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 15 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost utanför stationshuset.  9 år
ID-nummer:  19350
Direktlänk: /bild/00019350/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 15 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst vid stationshuset.  9 år
ID-nummer:  19351
Direktlänk: /bild/00019351/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 15 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Citatet "Jag vill se snön brinna" ur Sara Lidmans roman "Vredens barn", den andra boken i det stora jernbaneeposet, pryder den stora fondväggen där trappan från stationshuset når gång- och cykeltunneln under spåren och Järnvägsallén.  9 år
ID-nummer:  18309
Direktlänk: /bild/00018309/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 22 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 4 april 2013

Stationshuset vid Umeå C sett från plattformen vid spår 3.  3 år
ID-nummer:  33742
Direktlänk: /bild/00033742/
Fotodatum: den 4 april 2013
Publicerad: den 4 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!