Nya bangården från 2013

Bangården vid stations­huset i Umeå ligger i nord­väst-syd­ostlig rikt­ning och utgör alltså en avgräns­ning av centrum­bebygg­elsen, norr om järn­vägen ligger stads­delen Haga. Efter den stora ombyggnaden 2010–2012 har den tre spår med två sido­platt­formar och gods­hanter­ingen har flyttat till den nya gods­ban­gården på Väster­slätt. Under bangården omedelbart väster om stations­huset finns efter ombyggnaden en ny gång- och cykel­tunnel som ersatt den gamla på östra sidan av stationshuset. Umeå C styrdes mellan 1951 och 2003 av ett ställ­verk av typen el-med-el. Sedan 2003 finns här istället ett dator­ställ­verk modell 85.

Bilder och filmer (15)

Måndag 29 september 2014

Lev! Rampen upp mot Haga från tunneln under spåren. 2 år
ID-nummer:  20168
Direktlänk: /bild/00020168/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 3 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i tunneln med en del av glasväggen till vänster. 11 mån
ID-nummer:  22688
Direktlänk: /bild/00022688/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 9 januari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappan upp från tunneln mot stationshuset. 2 år
ID-nummer:  20173
Direktlänk: /bild/00020173/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 3 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma trappa sedd från markplanet intill stationshuset. 2 år
ID-nummer:  20169
Direktlänk: /bild/00020169/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 3 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det halvcirkelformade Järnvägstorget med stationshuset till höger. 2 år
ID-nummer:  20170
Direktlänk: /bild/00020170/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 3 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rampen ner mot tunneln under spåren sedd från änden av Rådhusesplanaden. 2 år
ID-nummer:  20171
Direktlänk: /bild/00020171/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 3 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inne i halvcirkeln finns en nybyggd cykelparkering. 2 år
ID-nummer:  20172
Direktlänk: /bild/00020172/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 3 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från Järnvägstorget med skulpturen "Grön eld" till höger. 3 år
ID-nummer:  19675
Direktlänk: /bild/00019675/
Fotodatum: den 29 september 2014
Publicerad: den 28 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 25 juni 2013

Den gamla gång- och cykeltunneln under bangården är nu riven och platsen där den kom upp till markytan sydost om stationshuset är nyligen asfalterad. 3 år
ID-nummer:  19346
Direktlänk: /bild/00019346/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 15 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från stationshuset där vyn inte längre begränsas av den gamla tunnelns södra nedfart. 3 år
ID-nummer:  19347
Direktlänk: /bild/00019347/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 15 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra tunnelmynningens tidigare plats med plattformen vid spår 1 i bakgrunden. 3 år
ID-nummer:  19348
Direktlänk: /bild/00019348/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 15 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på Haga-sidan av bangården har nedfarten till tunneln rivits. 3 år
ID-nummer:  19349
Direktlänk: /bild/00019349/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 15 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost utanför stationshuset. 3 år
ID-nummer:  19350
Direktlänk: /bild/00019350/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 15 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst vid stationshuset. 3 år
ID-nummer:  19351
Direktlänk: /bild/00019351/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 15 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Citatet "Jag vill se snön brinna" ur Sara Lidmans roman "Vredens barn", den andra boken i det stora jernbaneeposet, pryder den stora fondväggen där trappan från stationshuset når gång- och cykeltunneln under spåren och Järnvägsallén. 4 år
ID-nummer:  18309
Direktlänk: /bild/00018309/
Fotodatum: den 25 juni 2013
Publicerad: den 22 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!