Bangårdsombyggnad 2010–2012

Ombyggnaden av Umeå centralstation pågick från hösten 2010 till hösten 2012. Den gamla bangårdens sex spår med ett plattformsspår närmast stationshuset som var anpassad även för godshantering byggdes om till en station främst för persontågsuppehåll med tre spår, varav två plattformsspår med sammanlagt tre plattformslägen.

Bilder och filmer (229)

Fredag 21 september 2012

Vy mot nordost från plattformen vid spår 3 nära utgången i sydöstra delen.  10 år
ID-nummer:  13643
Direktlänk: /bild/00013643/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från samma plattform något längre mot nordväst.  10 år
ID-nummer:  13644
Direktlänk: /bild/00013644/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från ungefär samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  13645
Direktlänk: /bild/00013645/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väggar på teknikhus som vetter mot plattformen har fått ett vitkaklat ytskikt.  10 år
ID-nummer:  13646
Direktlänk: /bild/00013646/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från nordvästra delen av plattformen vid spår 3.  10 år
ID-nummer:  13647
Direktlänk: /bild/00013647/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från ungefär samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  13648
Direktlänk: /bild/00013648/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra änden av plattformen vid spår 3, här syns också bullerskyddet som finns längs normalhuvudspåret 2 från plattformsänden och västerut.  10 år
ID-nummer:  13649
Direktlänk: /bild/00013649/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från plattformsänden fram mot E4-bron.  10 år
ID-nummer:  13650
Direktlänk: /bild/00013650/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plattformsänden.  10 år
ID-nummer:  13651
Direktlänk: /bild/00013651/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Glasväggar mellan plattform och plattformstak tjänar som både väderskydd för resenärer och bullerskydd för bebyggelsen på Haga.  10 år
ID-nummer:  13652
Direktlänk: /bild/00013652/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I nordvästra delen av plattformen finns en utgång som syns till vänster i denna vy mot sydost.  10 år
ID-nummer:  13653
Direktlänk: /bild/00013653/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgången mot nordvästligaste delen av Bangatan har ännu inte öppnats.  10 år
ID-nummer:  13654
Direktlänk: /bild/00013654/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I sydöstra delen av plattformen finns såväl hiss som trappor ner till tunneln under spåren och också förbindelse mot Bangatan. Trapporna skymtar bakom glasväggen till höger om hissen och nås genom en utgång dold bakom hissen.  10 år
ID-nummer:  13655
Direktlänk: /bild/00013655/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från sydöstra änden av plattformen vid spår 3, här syns också växelkrysset mellan spår 1 och 2.  10 år
ID-nummer:  13656
Direktlänk: /bild/00013656/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plattformsänden, här monteras bullerskyddet även där plattform saknas.  10 år
ID-nummer:  13657
Direktlänk: /bild/00013657/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydöstra plattformsänden vid spår 3.  10 år
ID-nummer:  13658
Direktlänk: /bild/00013658/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgången mot gångtunneln består först av en kort trappa innan den stora trappan ner mot tunneln nås, i bakgrunden syns den långa rampen för gående och cyklister österut.  10 år
ID-nummer:  13659
Direktlänk: /bild/00013659/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den korta trappan sedd i motsatt riktning, här finns också en ramp som gör det möjligt att undvika trappor även om man kommer från gatan intill.  10 år
ID-nummer:  13660
Direktlänk: /bild/00013660/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget längs med Bangatan sett mot nordväst.  10 år
ID-nummer:  13661
Direktlänk: /bild/00013661/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande ingången till Umeå C från Hagasidan ovanför trappan till tunneln, trappan skymtar längst till vänster.  10 år
ID-nummer:  13662
Direktlänk: /bild/00013662/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen något längre mot nordväst.  10 år
ID-nummer:  13663
Direktlänk: /bild/00013663/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan, stationshuset skymtar bakom taket mitt i bild.  10 år
ID-nummer:  13664
Direktlänk: /bild/00013664/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från norra sidan av bangården närmare sydöstra bangårdsänden.  10 år
ID-nummer:  13665
Direktlänk: /bild/00013665/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot bangårdsänden från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  13666
Direktlänk: /bild/00013666/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blivande gång- och cykelstråket under järnvägen börjar på Hagasidan något öster om stationshuset med ramp ner mot den nya tunneln under om spåren väster om stationshuset.  10 år
ID-nummer:  13667
Direktlänk: /bild/00013667/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bullerskydd monteras längs bangårdens nordöstra sida.  10 år
ID-nummer:  13668
Direktlänk: /bild/00013668/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rampen ner mot tunneln under spåren sedd från öster, stationshuset skymtar uppe till vänster.  10 år
ID-nummer:  13669
Direktlänk: /bild/00013669/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedfarten kantas av vitkaklade ytor som mot spåren toppas med bullerskydd.  10 år
ID-nummer:  13670
Direktlänk: /bild/00013670/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vyerna mot stationshusets fasad mot spåren begränsas ytterligare när det nya bullerskyddet kommer på plats.  10 år
ID-nummer:  13671
Direktlänk: /bild/00013671/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora trappan ner mot tunneln under spåren som skymtar till vänster går ner från motsatt håll som rampen.  10 år
ID-nummer:  13672
Direktlänk: /bild/00013672/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångtunneln och rampen till/från den på bangårdens nordöstra sida sedd från den stora trappans övre del, Bangatan följer parallellt till vänster.  10 år
ID-nummer:  13673
Direktlänk: /bild/00013673/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid tunnelmynningen blir det en tvär sväng för cyklister, men cykelbanan blir väl utmärkt med kantsten och gångområdena är stensatta.  10 år
ID-nummer:  13674
Direktlänk: /bild/00013674/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelmynningen och rampen på bangårdens nordöstra sida, vy från den stora trappan.  10 år
ID-nummer:  13675
Direktlänk: /bild/00013675/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rampen upp från tunneln mot Haga.  10 år
ID-nummer:  13676
Direktlänk: /bild/00013676/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln under spåren sedd från norr.  10 år
ID-nummer:  13677
Direktlänk: /bild/00013677/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hissen från plattformen vid spår 3 ansluter till tunneln nedanför trappan.  10 år
ID-nummer:  13678
Direktlänk: /bild/00013678/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hissen och den stora trappan på norra sidan.  10 år
ID-nummer:  13679
Direktlänk: /bild/00013679/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter tunneln under järnvägen fortsätter gång- och cykelpassagen vidare under Järnvägsallén innan den på Järnvägstorget åter går upp i gatuplanet. Trappan upp mot järnvägsstationen och spår 1 skymtar till vänster mellan de båda tunnlarna.  10 år
ID-nummer:  13680
Direktlänk: /bild/00013680/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I mellanrummet mellan tunnlarna pågick montage av den glasade väggen på passagens nordvästra sida.  10 år
ID-nummer:  13681
Direktlänk: /bild/00013681/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln under spåren med den glasade nordvästväggen.  10 år
ID-nummer:  13682
Direktlänk: /bild/00013682/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappan upp mot stationshuset och plattformen vid spår 1.  10 år
ID-nummer:  13683
Direktlänk: /bild/00013683/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten i passagen nedanför trappan och i tunneln under Järnvägsallén.  10 år
ID-nummer:  13684
Direktlänk: /bild/00013684/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelpassagen sedd från trappan ner mot densamma vid stationshuset.  10 år
ID-nummer:  13685
Direktlänk: /bild/00013685/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kort trappa följer efter den stora för den som önskar ta sig upp på plattformen vid spår 1.  10 år
ID-nummer:  13686
Direktlänk: /bild/00013686/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy ut över det av byggarbeten präglade Järnvägstorget med passagen från tunneln i bild till höger.  10 år
ID-nummer:  13687
Direktlänk: /bild/00013687/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plattformen utanför stationshuset.  10 år
ID-nummer:  13688
Direktlänk: /bild/00013688/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformen vid spår 1 nära stationshuset, plattformen vid spår 3 syns till höger och tunneln under spåren skymtar vid vänster bildkant.  10 år
ID-nummer:  13689
Direktlänk: /bild/00013689/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hissen mellan tunneln och spår 1 står något utanför plattformstaket.  10 år
ID-nummer:  13690
Direktlänk: /bild/00013690/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även hisschaktet får den ytfinish som används i hela projektet.  10 år
ID-nummer:  13691
Direktlänk: /bild/00013691/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppgångarna från tunneln med trappa och hiss strax nordväst om stationshuset.  10 år
ID-nummer:  13692
Direktlänk: /bild/00013692/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100