Bangårdsombyggnad 2010–2012

Ombyggnaden av Umeå centralstation pågick från hösten 2010 till hösten 2012. Den gamla bangårdens sex spår med ett plattformsspår närmast stationshuset som var anpassad även för godshantering byggdes om till en station främst för persontågsuppehåll med tre spår, varav två plattformsspår med sammanlagt tre plattformslägen.

Bilder och filmer (229)
Bild 51–100

Lördag 9 juni 2012

Sydöstra bangårdsänden sedd från den låga plattformens sydöstra ände.  11 år
ID-nummer:  13028
Direktlänk: /bild/00013028/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Båda plattformsspåren har skyddsväxlar vid anslutningen till normalhuvudspåret.  11 år
ID-nummer:  13029
Direktlänk: /bild/00013029/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från södra sidan i höjd med växlarna.  11 år
ID-nummer:  13030
Direktlänk: /bild/00013030/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydöstra bangårdsändens södra sida.  11 år
ID-nummer:  13031
Direktlänk: /bild/00013031/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet vid bangårdsänden sett från söder.  11 år
ID-nummer:  13032
Direktlänk: /bild/00013032/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från sydost.  11 år
ID-nummer:  13033
Direktlänk: /bild/00013033/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den numera smalare bangården sedd från öster, den plats som frigjorts från spår används nu som byggupplag.  11 år
ID-nummer:  13034
Direktlänk: /bild/00013034/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydöstra bangårdsänden sedd från öster.  11 år
ID-nummer:  13035
Direktlänk: /bild/00013035/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med stoppbocken i änden av spår 3 i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  13036
Direktlänk: /bild/00013036/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydöstra bangårdsänden sedd från norr.  11 år
ID-nummer:  13037
Direktlänk: /bild/00013037/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från väster.  11 år
ID-nummer:  13038
Direktlänk: /bild/00013038/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den avsmalnade bangården sedd från öster mot stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13039
Direktlänk: /bild/00013039/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongelement på hög vid östra bangårdsänden.  11 år
ID-nummer:  13040
Direktlänk: /bild/00013040/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mittemot plattformen vid spår 1 har en betongmur uppförts längs spåren med fästen för ytterligare bullerskydd.  11 år
ID-nummer:  13041
Direktlänk: /bild/00013041/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om den gamla gång- och cykeltunneln under spåren pågår bygget av rampen parallellt med spåren ner till den nya tunneln.  11 år
ID-nummer:  13042
Direktlänk: /bild/00013042/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av nedfarten till tunneln med stationshuset i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  13043
Direktlänk: /bild/00013043/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rampen ner mot tunneln sedd från öster.  11 år
ID-nummer:  13044
Direktlänk: /bild/00013044/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster vid tunnelrampens övre del.  11 år
ID-nummer:  13045
Direktlänk: /bild/00013045/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från nordost med tunnelrampen i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  13046
Direktlänk: /bild/00013046/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget sett västerut från Bangatan, här nordväst om stationshuset börjar också taket över plattformen vid spår 3.  11 år
ID-nummer:  13047
Direktlänk: /bild/00013047/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från Bangatan i norr.  11 år
ID-nummer:  13048
Direktlänk: /bild/00013048/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen på bangårdens norra sida sedd mot sydost mitt emot stationhsuset.  11 år
ID-nummer:  13049
Direktlänk: /bild/00013049/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd västerut från Bangatan.  11 år
ID-nummer:  13050
Direktlänk: /bild/00013050/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygge av plattformstak i olika skeden med stationshuset i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  13051
Direktlänk: /bild/00013051/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygge av plattformstak, takets olika lager.  11 år
ID-nummer:  13052
Direktlänk: /bild/00013052/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket vid spår 3, vy längs Bangatan mot sydost.  11 år
ID-nummer:  13053
Direktlänk: /bild/00013053/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhus och kablar i massor...  11 år
ID-nummer:  13054
Direktlänk: /bild/00013054/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket kompletteras med vindskyddande glasväggar, vy västerut.  11 år
ID-nummer:  13055
Direktlänk: /bild/00013055/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappan ner mot tunneln under spåren från väster mittemot rampen tar form.  11 år
ID-nummer:  13056
Direktlänk: /bild/00013056/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla gång- och cykeltunneln under bangården strax öster om stationshuset har branta ner- och uppfarter och kommer att stängas när den nya står klar.  11 år
ID-nummer:  13057
Direktlänk: /bild/00013057/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 23 augusti 2011

På bangårdens nordöstra sida pågår spontarbeten där nedfarten till den nya gång- och cykeltunneln ska byggas.  12 år
ID-nummer:  11087
Direktlänk: /bild/00011087/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr, det tillfälliga förbigångsspåret som gick vid grusbädden närmast är nu rivet.  12 år
ID-nummer:  11088
Direktlänk: /bild/00011088/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett västerut, växtligheten mellan bangården och Bangatan har också tagits bort.  12 år
ID-nummer:  11089
Direktlänk: /bild/00011089/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren döljs nu delvis av det nya plattformstaket.  12 år
ID-nummer:  11090
Direktlänk: /bild/00011090/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten på bangården utanför stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11091
Direktlänk: /bild/00011091/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bangårdsutsikten från husen på Bangatan sedan träd och buskar tagits bort.  12 år
ID-nummer:  11092
Direktlänk: /bild/00011092/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från Hagasidan strax öster om nuvarande gång-och cykeltunnel under bangården.  12 år
ID-nummer:  11093
Direktlänk: /bild/00011093/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra änden av plattformen vid spår 1 sedd från parkeringen öster om stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11094
Direktlänk: /bild/00011094/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen sedd från sydöstra änden.  12 år
ID-nummer:  11095
Direktlänk: /bild/00011095/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangårdsänden från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  11096
Direktlänk: /bild/00011096/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ramp upp till plattformen finns i höjd med nuvarande gång- och cykeltunnel under spåren.  12 år
ID-nummer:  11097
Direktlänk: /bild/00011097/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost i höjd med rampen ovan.  12 år
ID-nummer:  11098
Direktlänk: /bild/00011098/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från ungefär samma plats.  12 år
ID-nummer:  11099
Direktlänk: /bild/00011099/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och det nya plattformstaket.  12 år
ID-nummer:  11101
Direktlänk: /bild/00011101/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården sedd från plats nära stationshuset. Ett spår saknas ännu till vänster om de två som hittills byggts.  12 år
ID-nummer:  11100
Direktlänk: /bild/00011100/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst under plattformstaket.  12 år
ID-nummer:  11102
Direktlänk: /bild/00011102/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost under plattformstaket.  12 år
ID-nummer:  11103
Direktlänk: /bild/00011103/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fram till den nya gång- och cykeltunneln är kontaktledningsstolparna uppsatta även på motsatt sida av bangården då det inte blir någon plattform där. Norr om gång- och cykeltunneln byggs däremot en kortare plattform.  12 år
ID-nummer:  11104
Direktlänk: /bild/00011104/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför stationshuset och fram till den här kryssväxeln vid gång- och cykeltunneln skyltas spår 1b, spår 1a är således den nordvästra delen fram till E4-bron.  12 år
ID-nummer:  11105
Direktlänk: /bild/00011105/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost vid kryssväxeln mellan spår 1 och 2.  12 år
ID-nummer:  11106
Direktlänk: /bild/00011106/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 13 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–200