Bangårdsombyggnad 2010–2012

Ombyggnaden av Umeå centralstation pågick från hösten 2010 till hösten 2012. Den gamla bangårdens sex spår med ett plattformsspår närmast stationshuset som var anpassad även för godshantering byggdes om till en station främst för persontågsuppehåll med tre spår, varav två plattformsspår med sammanlagt tre plattformslägen.

Bilder och filmer (229)
Bild 1–30

Fredag 21 september 2012

Gångtunneln och rampen till/från den på bangårdens nordöstra sida sedd från den stora trappans övre del, Bangatan följer parallellt till vänster.  11 år
ID-nummer:  13673
Direktlänk: /bild/00013673/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid tunnelmynningen blir det en tvär sväng för cyklister, men cykelbanan blir väl utmärkt med kantsten och gångområdena är stensatta.  11 år
ID-nummer:  13674
Direktlänk: /bild/00013674/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelmynningen och rampen på bangårdens nordöstra sida, vy från den stora trappan.  11 år
ID-nummer:  13675
Direktlänk: /bild/00013675/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rampen upp från tunneln mot Haga.  11 år
ID-nummer:  13676
Direktlänk: /bild/00013676/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln under spåren sedd från norr.  11 år
ID-nummer:  13677
Direktlänk: /bild/00013677/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hissen från plattformen vid spår 3 ansluter till tunneln nedanför trappan.  11 år
ID-nummer:  13678
Direktlänk: /bild/00013678/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hissen och den stora trappan på norra sidan.  11 år
ID-nummer:  13679
Direktlänk: /bild/00013679/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter tunneln under järnvägen fortsätter gång- och cykelpassagen vidare under Järnvägsallén innan den på Järnvägstorget åter går upp i gatuplanet. Trappan upp mot järnvägsstationen och spår 1 skymtar till vänster mellan de båda tunnlarna.  11 år
ID-nummer:  13680
Direktlänk: /bild/00013680/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I mellanrummet mellan tunnlarna pågick montage av den glasade väggen på passagens nordvästra sida.  11 år
ID-nummer:  13681
Direktlänk: /bild/00013681/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln under spåren med den glasade nordvästväggen.  11 år
ID-nummer:  13682
Direktlänk: /bild/00013682/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappan upp mot stationshuset och plattformen vid spår 1.  11 år
ID-nummer:  13683
Direktlänk: /bild/00013683/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten i passagen nedanför trappan och i tunneln under Järnvägsallén.  11 år
ID-nummer:  13684
Direktlänk: /bild/00013684/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelpassagen sedd från trappan ner mot densamma vid stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13685
Direktlänk: /bild/00013685/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kort trappa följer efter den stora för den som önskar ta sig upp på plattformen vid spår 1.  11 år
ID-nummer:  13686
Direktlänk: /bild/00013686/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy ut över det av byggarbeten präglade Järnvägstorget med passagen från tunneln i bild till höger.  11 år
ID-nummer:  13687
Direktlänk: /bild/00013687/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plattformen utanför stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13688
Direktlänk: /bild/00013688/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformen vid spår 1 nära stationshuset, plattformen vid spår 3 syns till höger och tunneln under spåren skymtar vid vänster bildkant.  11 år
ID-nummer:  13689
Direktlänk: /bild/00013689/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hissen mellan tunneln och spår 1 står något utanför plattformstaket.  11 år
ID-nummer:  13690
Direktlänk: /bild/00013690/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även hisschaktet får den ytfinish som används i hela projektet.  11 år
ID-nummer:  13691
Direktlänk: /bild/00013691/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppgångarna från tunneln med trappa och hiss strax nordväst om stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13692
Direktlänk: /bild/00013692/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost strax nordväst om tunneln. Det är bara precis över tunneln som det är plattformstak på båda sidor av bangården samtidigt.  11 år
ID-nummer:  13693
Direktlänk: /bild/00013693/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst med spår 1 närmast och den nyaste plattformen vid spår 3 på andra sidan.  11 år
ID-nummer:  13694
Direktlänk: /bild/00013694/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelkrysset som delar spår 1 i två delar - 1a och 1b - sett från ungefär samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  13695
Direktlänk: /bild/00013695/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården längre mot nordväst med nordvästligaste delen av plattformen vid spår 3 till höger.  11 år
ID-nummer:  13696
Direktlänk: /bild/00013696/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket vid spår 3 på nordöstra sidan begränsar nu bangårdens bredd och gör avsmalningen från sex till tre spår tydlig.  11 år
ID-nummer:  13697
Direktlänk: /bild/00013697/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 3 sedd från väster från plattformen vid spår 1a.  11 år
ID-nummer:  13698
Direktlänk: /bild/00013698/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot nordvästra änden av plattformen vid spår 3 där visst arbete med en serviceväg till plattformen ännu återstår. I förgrunden syns bullerskyddet vid normalhuvudspåret 2.  11 år
ID-nummer:  13699
Direktlänk: /bild/00013699/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Servicevägen i nordvästra änden av plattformen vid spår 1 är mer färdig. Den passerar de gamla lastkajerna under E4-bron som tidigare användes för den godshantering som nu har flyttat till den nya godsbangården på Västerslätt.  11 år
ID-nummer:  13700
Direktlänk: /bild/00013700/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården fortsätter med tre spår ytterligare en bit västerut, vy från plattformsänden med E4-bron i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  13701
Direktlänk: /bild/00013701/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter till statiosnhuset som kan anas vid höger bildkant. Den kortare plattformen vid spår 3 tar här slut och följs av endast bullerskydd mot bebyggelsen på kanten mot tunnelpassagens ramp.  11 år
ID-nummer:  13702
Direktlänk: /bild/00013702/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90