Bangårdsombyggnad 2010–2012

Ombyggnaden av Umeå centralstation pågick från hösten 2010 till hösten 2012. Den gamla bangårdens sex spår med ett plattformsspår närmast stationshuset som var anpassad även för godshantering byggdes om till en station främst för persontågsuppehåll med tre spår, varav två plattformsspår med sammanlagt tre plattformslägen.

Bilder och filmer (229)
Bild 1–50

Fredag 21 september 2012

Bangården sedd mot sydost strax nordväst om tunneln. Det är bara precis över tunneln som det är plattformstak på båda sidor av bangården samtidigt.  11 år
ID-nummer:  13693
Direktlänk: /bild/00013693/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst med spår 1 närmast och den nyaste plattformen vid spår 3 på andra sidan.  11 år
ID-nummer:  13694
Direktlänk: /bild/00013694/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelkrysset som delar spår 1 i två delar - 1a och 1b - sett från ungefär samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  13695
Direktlänk: /bild/00013695/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården längre mot nordväst med nordvästligaste delen av plattformen vid spår 3 till höger.  11 år
ID-nummer:  13696
Direktlänk: /bild/00013696/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket vid spår 3 på nordöstra sidan begränsar nu bangårdens bredd och gör avsmalningen från sex till tre spår tydlig.  11 år
ID-nummer:  13697
Direktlänk: /bild/00013697/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 3 sedd från väster från plattformen vid spår 1a.  11 år
ID-nummer:  13698
Direktlänk: /bild/00013698/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot nordvästra änden av plattformen vid spår 3 där visst arbete med en serviceväg till plattformen ännu återstår. I förgrunden syns bullerskyddet vid normalhuvudspåret 2.  11 år
ID-nummer:  13699
Direktlänk: /bild/00013699/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Servicevägen i nordvästra änden av plattformen vid spår 1 är mer färdig. Den passerar de gamla lastkajerna under E4-bron som tidigare användes för den godshantering som nu har flyttat till den nya godsbangården på Västerslätt.  11 år
ID-nummer:  13700
Direktlänk: /bild/00013700/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården fortsätter med tre spår ytterligare en bit västerut, vy från plattformsänden med E4-bron i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  13701
Direktlänk: /bild/00013701/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter till statiosnhuset som kan anas vid höger bildkant. Den kortare plattformen vid spår 3 tar här slut och följs av endast bullerskydd mot bebyggelsen på kanten mot tunnelpassagens ramp.  11 år
ID-nummer:  13702
Direktlänk: /bild/00013702/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plattformen vid spår 3 från den vid spår 1 alldeles utanför stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13703
Direktlänk: /bild/00013703/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbete med bullerskyddet pågår mittemot stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13704
Direktlänk: /bild/00013704/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen strax öster om stationshuset med bebyggelsen på Bangatan i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  13705
Direktlänk: /bild/00013705/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plattformens sydöstra ände.  11 år
ID-nummer:  13706
Direktlänk: /bild/00013706/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolparna på östra sidan ger en föraning om hur bullerskyddet där kommer att se ut.  11 år
ID-nummer:  13707
Direktlänk: /bild/00013707/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I östra änden av bangården ligger lokstallet ännu kvar, även här pågår dock förberedelser för bullerskydd.  11 år
ID-nummer:  13708
Direktlänk: /bild/00013708/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydöstra mynningen på den gamla tunneln under spåren alldeles intill den signalreglerade korsningen med Järnvägsallén.  11 år
ID-nummer:  13709
Direktlänk: /bild/00013709/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla tunnelmynningen med stationshuset i bakgrunden, vy från sydost.  11 år
ID-nummer:  13710
Direktlänk: /bild/00013710/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla tunneln har kraftiga lutningar på båda sidor, här vy från Hagasidan in mot centrum.  11 år
ID-nummer:  13711
Direktlänk: /bild/00013711/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla tunnelmynningen på Hagasidan med stationshuset till höger, nedfarten mot den nya tunneln börjar till höger i bild framför stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13712
Direktlänk: /bild/00013712/
Fotodatum: den 21 september 2012
Publicerad: den 29 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 9 juni 2012

Bangården sedd från sydöstra änden av platformen vid spår 1 närmast stationshuset.  11 år
ID-nummer:  12998
Direktlänk: /bild/00012998/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens sydöstra ände sedd i riktning mot Umeå östra.  11 år
ID-nummer:  12999
Direktlänk: /bild/00012999/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot byggarbetena på norra sidan av bangården med stationshuset vid vänster bildkant.  11 år
ID-nummer:  13000
Direktlänk: /bild/00013000/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga plattformen framför stationshuset sedd från sydost.  11 år
ID-nummer:  13001
Direktlänk: /bild/00013001/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgången från plattformen mot parkeringen vid Järnvägsallén finns strax öster om stationshuset vid den gamla gång- och cykeltunneln under spåren.  11 år
ID-nummer:  13002
Direktlänk: /bild/00013002/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformen utanför stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13003
Direktlänk: /bild/00013003/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost utanför stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13004
Direktlänk: /bild/00013004/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattform och plattformstak byggs nu vid spår 3.  11 år
ID-nummer:  13005
Direktlänk: /bild/00013005/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett växelkryss mellan spår 1 och det plattfomslösa spår 2 finns strax väster om stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13006
Direktlänk: /bild/00013006/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygge av plattformstak, första steget.  11 år
ID-nummer:  13007
Direktlänk: /bild/00013007/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i riktning mot Vännäs strax nordväst om stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13008
Direktlänk: /bild/00013008/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett godståg passerar på det plattformslösa normalhuvudspåret 2.  11 år
ID-nummer:  13009
Direktlänk: /bild/00013009/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstak på båda sidor samtidigt finns bara på en kort sträcka nära stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13011
Direktlänk: /bild/00013011/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst ytterligare något längre bort från stationshuset i samma riktning.  11 år
ID-nummer:  13010
Direktlänk: /bild/00013010/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygge av plattformstak och plattform, här har undertaket kommit på plats.  11 år
ID-nummer:  13012
Direktlänk: /bild/00013012/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till vänster är plattformens värmeslingor ännu synliga, under ställningarna är plattformen mer färdig.  11 år
ID-nummer:  13013
Direktlänk: /bild/00013013/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot växelkrysset med stationshuset längre bort till höger.  11 år
ID-nummer:  13014
Direktlänk: /bild/00013014/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordvästra delen av bangården sedd i riktning mot Vännäs.  11 år
ID-nummer:  13015
Direktlänk: /bild/00013015/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I västra delen finns plattformstak på den kortare plattformen vid spår 3 men inte på den längre vid spår 1.  11 år
ID-nummer:  13016
Direktlänk: /bild/00013016/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från den nordvästra delen med nordvästra änden av den kortare plattformen till vänster, här syns också ett bullerskydd mellan spår 2 och 3.  11 år
ID-nummer:  13017
Direktlänk: /bild/00013017/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra änden av plattformen vid spår 1 med E4-bron i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  13018
Direktlänk: /bild/00013018/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under E4-bron finns ännu resterna av den gamla godsbangårdens lastkajer, vy från plattformens nordvästra ände.  11 år
ID-nummer:  13019
Direktlänk: /bild/00013019/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från nordvästra plattformsänden.  11 år
ID-nummer:  13020
Direktlänk: /bild/00013020/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut under E4-bron med spåren vidare mot nya godsbangården och Vännäs.  11 år
ID-nummer:  13021
Direktlänk: /bild/00013021/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av gång- och cykeltunneln under spåren och Järnvägsallén fortsätter, vy ut över Järnvägstorget från plattformen rakt över den nya tunneln.  11 år
ID-nummer:  13022
Direktlänk: /bild/00013022/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan tunneln under järnvägen och tunneln under Järnvägsallén finns en liten öppning med trappa upp mot stationshuset, vy från plattformen.  11 år
ID-nummer:  13023
Direktlänk: /bild/00013023/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappan ner mot tunneln sedd från plattformen närmare stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13025
Direktlänk: /bild/00013025/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappan ner mot tunneln med stationshuset i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  13024
Direktlänk: /bild/00013024/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetsplatsen omedelbart väster om stationhuset där den nya tunneln nu har täckts över.  11 år
ID-nummer:  13026
Direktlänk: /bild/00013026/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappan ner till gång- och cykeltunneln sedd från stationshussidan.  11 år
ID-nummer:  13027
Direktlänk: /bild/00013027/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 21 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150