Gamla bangården fram till 2010

Bilder från Umeå C före den senaste ombyggnaden som startade sommaren 2010.

Bilder och filmer (62)

Onsdag 14 juli 2010

Växling av godsvagnar på bangården vid Umeå C.  13 år
ID-nummer:  07892
Direktlänk: /bild/00007892/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsänden vid utfarten mot Umeå östra har kvar den märkliga kurva som kom till sommaren 2009, den lär försvinna på den nya bangården.  13 år
ID-nummer:  07893
Direktlänk: /bild/00007893/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plattformen utanför stationshuset.  13 år
ID-nummer:  07894
Direktlänk: /bild/00007894/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformen utanför stationshuset.  13 år
ID-nummer:  07895
Direktlänk: /bild/00007895/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sett från väster.  13 år
ID-nummer:  07896
Direktlänk: /bild/00007896/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden närmast väster om stationshuset rivs för att ge plats åt bland annat en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen.  13 år
ID-nummer:  07897
Direktlänk: /bild/00007897/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rivningsarbetet väster om stationshuset sett från Järnvägsallén.  13 år
ID-nummer:  07898
Direktlänk: /bild/00007898/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Umeå stationshus, fasaden mot centrala staden.  13 år
ID-nummer:  07899
Direktlänk: /bild/00007899/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 augusti 2009

Vy västerut från plattformen utanför stationshuset.  14 år
ID-nummer:  05953
Direktlänk: /bild/00005953/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från stationshuset.  14 år
ID-nummer:  05954
Direktlänk: /bild/00005954/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra delen av bangården. Lägg märke till transversalen som förbinder alla spår med utfarten österut.  14 år
ID-nummer:  05955
Direktlänk: /bild/00005955/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden med lokstallet till vänster.  14 år
ID-nummer:  05956
Direktlänk: /bild/00005956/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plattformens östra ände.  14 år
ID-nummer:  05957
Direktlänk: /bild/00005957/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från östra plattformsänden.  14 år
ID-nummer:  05958
Direktlänk: /bild/00005958/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet med tillhörande vändskiva ligger vid östra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  05959
Direktlänk: /bild/00005959/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden med banan vidare mot Umeå östra.  14 år
ID-nummer:  05960
Direktlänk: /bild/00005960/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra infarten till gång- och cykeltunneln under bangården.  14 år
ID-nummer:  05961
Direktlänk: /bild/00005961/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norra sidan intill nedfarten till tunneln under spåren, södra uppfarten ur tunneln döljs bakom det röda planket på andra sidan.  14 år
ID-nummer:  05962
Direktlänk: /bild/00005962/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från öster från plats nära lokstallet.  14 år
ID-nummer:  05963
Direktlänk: /bild/00005963/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet med modernare tillbyggnad sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  05964
Direktlänk: /bild/00005964/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stallets portar mot vändskivan.  14 år
ID-nummer:  05965
Direktlänk: /bild/00005965/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändskivan sedd från nordväst, spåret mot Umeå östra i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  05966
Direktlänk: /bild/00005966/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändskivan sedd från nordost med östra plattformsänden i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  05967
Direktlänk: /bild/00005967/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från sydost.  14 år
ID-nummer:  05968
Direktlänk: /bild/00005968/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 juli 2009

Den nya banan in mot Umeå C från nya godsbangården har försetts med spår och kontaktledningsstolpar.  14 år
ID-nummer:  05919
Direktlänk: /bild/00005919/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från stationshuset.  14 år
ID-nummer:  05947
Direktlänk: /bild/00005947/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plattformens ostligaste del, till vänster skymtar lokstallet.  14 år
ID-nummer:  05949
Direktlänk: /bild/00005949/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 mars 2009

Nattåget 92 gör uppehåll i Umeå på morgonen.  5 år
ID-nummer:  25946
Direktlänk: /bild/00025946/
Fotodatum: den 16 mars 2009
Publicerad: den 16 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 juni 2008

Växling pågår på bangården utanför stationshuset en solig sommarmorgon, en vanlig syn, då godsterminalerna längre västerut kräver infart från öster.  14 år
ID-nummer:  05945
Direktlänk: /bild/00005945/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster från plattformen.  14 år
ID-nummer:  05946
Direktlänk: /bild/00005946/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plattformens ostligaste del.  14 år
ID-nummer:  05950
Direktlänk: /bild/00005950/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från bangårdens norra sida.  14 år
ID-nummer:  05951
Direktlänk: /bild/00005951/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  14 år
ID-nummer:  05952
Direktlänk: /bild/00005952/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

I norra delen av Volvoterminalen byggs det nya spåret från Vännäs och den nya godsbangården.  14 år
ID-nummer:  05917
Direktlänk: /bild/00005917/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banvallen sedd mot sydost.  14 år
ID-nummer:  05918
Direktlänk: /bild/00005918/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningen av den nya banan till den gamla sker vid kombiterminalen öster om Volvoterminalen.  14 år
ID-nummer:  05920
Direktlänk: /bild/00005920/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen Uå 131 står precis före infarten till bangården vid Umeå C västerifrån, infatsspåret till Volvoterminalen syns i förgrunden.  14 år
ID-nummer:  05923
Direktlänk: /bild/00005923/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från västra delen.  14 år
ID-nummer:  05924
Direktlänk: /bild/00005924/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelbron över bangården omkring 100 meter väster om E4:an, vy söderut. Bron var en av de första delprojekten i ombyggnadsarbetena som pågår inför Botniabanans öppnande.  14 år
ID-nummer:  05925
Direktlänk: /bild/00005925/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från bron mot västra bangårdsänden och kombiterminalen. Till vänster skymtar väg E12 och till höger syns väg 363 som här går på var sin sida om bangården.  14 år
ID-nummer:  05926
Direktlänk: /bild/00005926/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och kombiterminalen sedd västerut från gång- och cykelbron.  14 år
ID-nummer:  05927
Direktlänk: /bild/00005927/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid brons södra ände går cykelbanan ett varv runt sig själv.  14 år
ID-nummer:  05928
Direktlänk: /bild/00005928/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot E4-bron från gång- och cykelbron.  14 år
ID-nummer:  05929
Direktlänk: /bild/00005929/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även under E4-bron finns en lastterminal.  14 år
ID-nummer:  05930
Direktlänk: /bild/00005930/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra del med E4-bron i bakgrunden sedd från gång- och cykelbron över bangården.  14 år
ID-nummer:  05931
Direktlänk: /bild/00005931/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 11 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 9 juni 2008

Utsikt över bangården vid stationshuset från E4-bron.  14 år
ID-nummer:  05935
Direktlänk: /bild/00005935/
Fotodatum: den 9 juni 2008
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från E4-brons norra del.  14 år
ID-nummer:  05936
Direktlänk: /bild/00005936/
Fotodatum: den 9 juni 2008
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot E4-bron från bangårdens södra sida.  14 år
ID-nummer:  05937
Direktlänk: /bild/00005937/
Fotodatum: den 9 juni 2008
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot andra hållet från nästan samma plats som ovan. Närmast syns de oelektrifierade spåren till lastterminalen under E4-bron.  14 år
ID-nummer:  05938
Direktlänk: /bild/00005938/
Fotodatum: den 9 juni 2008
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från västra änden av stamplattformen vid spår 1.  14 år
ID-nummer:  05939
Direktlänk: /bild/00005939/
Fotodatum: den 9 juni 2008
Publicerad: den 14 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–62