Mellansel (Msl)

Mellansels station öppnades den 1 oktober 1891 tillsammans med stambanan mellan Anundsjö och Vännäs. Året efter öppnades även bibanan till Örnsköldsvik och Mellansel fick funktionen som knutpunkt mellan de båda banorna. Ban­gården lades i ungefär väst-östlig riktning på den flacka åkermarken öster om Anundsjön. Här i Moälvens dalgång fanns redan före järn­vägens ankomst till bygden de tre små jord­bruks­byarna Västersel, Mellansel och Yttersel, det blev alltså den mellersta av dessa som fick ge namn åt järn­vägs­stationen. Bynamnet Väster­sel lever kvar omedelbart norr om dagens tätort och Yttersel är byn öster om tät­orten där omformarstationen ligger.

Järnvägsstationen med bangård, stationshus och övriga järnvägsbyggnader låg från början omgiven av åkrar på båda sidor. Efter en tid började dock ett stationssamhälle växa upp i sluttningen söder om bangården. Mellansel blev tidigt ett tingsställe varför ett tingshus upp­fördes 1917, denna epok blev dock kortvarig. 1934 startade Mellansels folk­hög­skola sin verk­samhet i det gamla tings­huset och det utgör än idag skolans huvud­byggnad. I början av 1960-talet fick sam­hället ett stort uppsving när Hägglunds etablerade sig på orten, den stora industri­byggnaden ligger sedan dess norr om ban­gården. De senaste decennierna har in­vånar­antalet åter gått ned och ligger idag omkring 800 i tätorten.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (1)

Lördag 2 juni 2007

Resandeutbyte och hundrastning i Mellansel när nattåget 91 gör uppehåll vid halv tolvtiden på kvällen.  10 mån
ID-nummer:  35877
Direktlänk: /bild/00035877/
Fotodatum: den 2 juni 2007
Publicerad: den 2 juni 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (8)