Bangården

Bangårdens utformning har naturligtvis varierat över tiden. Med den gamla sträckningen av Örnsköldsviksbanan direkt in mot bangården har spåren närmast stationshuset i huvudsak använts för trafik på den banan. Bangården hade vid sekelskiftet 1900 fyra spår med flera mycket smala plattformar. Senare har bangården utökats med ytterligare något spår varefter det utöver stamplattformen fanns en mellanplattform mellan spår 2 och 3. Sedan år 2000 är spår 1 och 2 närmast stationshuset rivna och mellanplattformen har byggts om till sidoplattform vid spår 3. Norr om detta finns ytterligare två signalreglerade spår samt några oelektrifierade sidospår. Driftplatsen styrs sedan 1976 av ett ställverk 59 och blev fjärrstyrd 1977.

Bilder och filmer (29)

Onsdag 30 september 2015

Det på grund av banarbete planerat omledda nattåget från Stockholm mot Luleå har stannat till vid plattformen i Mellansel i gryningen. 6 år
ID-nummer:  19678
Direktlänk: /bild/00019678/
Fotodatum: den 30 september 2015
Publicerad: den 1 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Mellansels järnvägsstation i kvällsljus. 11 år
ID-nummer:  07422
Direktlänk: /bild/00007422/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 20 juli 2008

Mellansels järnvägsstation en tidig sommarmorgon sedd från dagens enda plattform. 11 år
ID-nummer:  07423
Direktlänk: /bild/00007423/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut mot utfarten mot Vännäs. Notera de asymmetriska kontaktledningsbryggorna, kapade vid spårsaneringen närmast stationshuset. 11 år
ID-nummer:  07424
Direktlänk: /bild/00007424/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens östra del ligger i direkt anslutning till jordbruksmarken i norr. 11 år
ID-nummer:  07425
Direktlänk: /bild/00007425/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens norra sida längre västerut finns bland annat Infranords kontors- och verkstadsbyggnader. 11 år
ID-nummer:  07426
Direktlänk: /bild/00007426/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut med stationshuset till höger. 11 år
ID-nummer:  07427
Direktlänk: /bild/00007427/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens västra del sedd västerut. 11 år
ID-nummer:  07428
Direktlänk: /bild/00007428/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra bangårdsänden och lokstallet, notera att stigningen upp mot Anundsjö börjar redan inne på bangården. 11 år
ID-nummer:  07429
Direktlänk: /bild/00007429/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot bebyggelsen i Västersel från västra delen av plattformen, till vänster skymtar Hägglunds fabrik. 11 år
ID-nummer:  07430
Direktlänk: /bild/00007430/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet och västra bangårdsänden från plattformens västra ände. 11 år
ID-nummer:  07432
Direktlänk: /bild/00007432/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden vid lokstallet. 11 år
ID-nummer:  07433
Direktlänk: /bild/00007433/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plattformens västra del. 11 år
ID-nummer:  07434
Direktlänk: /bild/00007434/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården har tre elektrifierade huvudspår samt ett oelektrifierat sidospår. 11 år
ID-nummer:  07435
Direktlänk: /bild/00007435/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåg 92, för dagen draget av ett av SJ:s grå Rc-lok gör uppehåll i Mellansel. 11 år
ID-nummer:  07436
Direktlänk: /bild/00007436/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåg i Mellansel där en del av bangården har ersatts med en gräsmatta. 11 år
ID-nummer:  07438
Direktlänk: /bild/00007438/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Morgonsolen bryter igenom morgonens molnslöjor under uppehållet i Mellansel. 11 år
ID-nummer:  07437
Direktlänk: /bild/00007437/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 juli 2008

Vy mot norra/östra bangårdsänden från den lilla lastkajen vid sidospåret på bangårdens norra sida. 11 år
ID-nummer:  07439
Direktlänk: /bild/00007439/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen är belägen nordost om stationshuset. 11 år
ID-nummer:  07440
Direktlänk: /bild/00007440/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansels stationshus sett från nordväst från bangårdens norra sida. 11 år
ID-nummer:  07441
Direktlänk: /bild/00007441/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området norr om bangården ger ett lite rörigt intryck, vy mot sydost. 11 år
ID-nummer:  07442
Direktlänk: /bild/00007442/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Lokstallet vid södra utfarten, västra bangårdsänden sedd från västra plattformsänden. 13 år
ID-nummer:  01642
Direktlänk: /bild/00001642/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om bangården finner man utöver ett industriområde några åkrar och längre bort byn Västersel. 13 år
ID-nummer:  01643
Direktlänk: /bild/00001643/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i nordostlig riktning. 13 år
ID-nummer:  01644
Direktlänk: /bild/00001644/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut med stationen på södra sidan. Mellansel har idag endast ett plattformsspår. 13 år
ID-nummer:  01645
Direktlänk: /bild/00001645/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österifrån mot utfarten söderut. 13 år
ID-nummer:  01651
Direktlänk: /bild/00001651/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och bangården sedd österifrån. 13 år
ID-nummer:  01652
Direktlänk: /bild/00001652/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra utfarten från Mellansel mot Vännäs och Örnsköldsvik. 13 år
ID-nummer:  01653
Direktlänk: /bild/00001653/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra änden av bangården sedd från plankorsningen mellan densamma och skiljeväxeln för banan mot Örnsköldsvik. 13 år
ID-nummer:  01655
Direktlänk: /bild/00001655/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!