Stambanan genom övre Norrland

Stambanan genom övre Norrland är den 626 kilometer långa järnväg som förbinder Bräcke vid Norrländska tvärbanan i Jämtland med Boden vid Malmbanan i Norrbotten. På väg genom det mycket varierande norrländska landslapet passeras de stora älvarna på flertalet spektakulära broar. Många större och mindre stationssamhällen passeras och den uppmärksamme kan fortfarande upptäcka många gamla stationsbyggnader och andra järnvägsbyggnader längs banan, varje ort har sin historia att berätta.

Banan började byggas i början av 1880-talet och stod färdig på hela sträckan 1894. Den öppnades i etapper enligt följande: Bräcke-Håsjö 16 oktober 1883, Håsjö-Ragunda 1884, Ragunda-Långsele-Sollefteå 1886, Långsele-Anundsjö 1889, Anundsjö-Vännäs 1891, Vännäs-Hällnäs 1892, Hällnäs-Jörn 1893 och Jörn-Boden 1894. Banan byggdes huvudsakligen från söder till norr, men avslutningsvis byggdes det även från Boden och söderut fram till Koler där rallarlagen möttes i december 1893.