Mellansel–Österalnö I

Den ursprungliga utfarten från Mellansel mot Örnsköldsvik gick parallellt med nuvarande Brandtjälsvägen, en cirka 800 meter lång raklinje från korsningen med Järnvägsgatan. Den nya utfarten som stod klar 1977 lades på åkermarken öster om samhället. Genom den 350 meter långa kurvan med radie 300 meter vrids banan vid utfarten från ostnordostlig till sydsydostlig, driftplatsgränsen finns i senare delen av kurvan. Efter en kort raklinje vrids banan mot sydost genom en kortare och betydligt svagare kurva än den föregående samtidigt som den gamla banvallen ansluter på sydvästra sidan. I slutet av kurvan finns banans första obevakade plankorsning som leder till Mellansels reningsverk och till ägovägar på järnvägens nordöstra sida. I denna inledande del av banan råder motlut på 10 promille i riktning mot Örnsköldsvik.

Banan går nu genom jordbrukslandskapet på Moälvens södra sida och närmar sig den brantare bergssluttningen i söder. Den når banan efter den första av flera längre raklinjer, 630 meter lång, där fin utsikt mot bebyggelsen i Yttersel på norra sidan älven ges. I den följande kurvan vrids banan ytterligare något österut för att följa parallellt med sluttningen, här ligger banvaktstugan Brandtjäl på södra sidan. Vid sydöstra delen av kurvan finns försignalen till Mellansel från Örnsköldsvikshållet, strax efter denna slutar ATC.

Efter kurvan vid banvaktstugan följer en omkring 600 meter lång raklinje där lutningen inledningsvis planar ut från 11 promille till horisontell på en sträcka av 200 meter. Detta är platsen för hållplatsen Brandtjäl (Btj) som var i drift 1929 till 1974. Byn Brandtjäl ligger längre upp i den relativt branta sluttningen på banans södra sida, men dess ägor omger banan. Raklinjen vid den f.d. hållplatsen följs av ytterligare två något längre raklinjer med två mellanliggande svaga och korta kurvor. I den första av dessa kurvor finns ännu en obevakad plankorsning vid vändplanen för den allmänna vägen genom Brandtjäl, banan lämnar samtidigt också jordbrukslandskapet kring Mellansel och Brandtjäl. Lutningen varierar på den här sträckan mellan 5 och 16 promilles motlut.

Bilder och filmer (16)

Fredag 16 juli 2010

Den gamla banvallen längs Brandtjälsvägen sedd in mot bangården i Mellansel. 10 år
ID-nummer:  07867
Direktlänk: /bild/00007867/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan. 10 år
ID-nummer:  07868
Direktlänk: /bild/00007868/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första obevakade plankorsningen sedd från sydväst. 10 år
ID-nummer:  07869
Direktlänk: /bild/00007869/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den obevakade plankorsningen går den gamla banvallen till vänster samman med dagens järnväg till höger. 10 år
ID-nummer:  07870
Direktlänk: /bild/00007870/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartskurvan från Mellansel sedd från norr. 10 år
ID-nummer:  07871
Direktlänk: /bild/00007871/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nyare bansträckningen sedd från den första obevakade plankorsningen. 10 år
ID-nummer:  07872
Direktlänk: /bild/00007872/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Brandkäl från samma plankorsning. 10 år
ID-nummer:  07873
Direktlänk: /bild/00007873/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första längre raklinjen i jordbrukslandskapet mellan Mellansel och Brandtjäl. 10 år
ID-nummer:  07874
Direktlänk: /bild/00007874/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot Moälven och Yttersel på dess norra sida från raklinjen ovan. 10 år
ID-nummer:  07875
Direktlänk: /bild/00007875/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma raklinje sedd från Brandtjälshållet. 10 år
ID-nummer:  07876
Direktlänk: /bild/00007876/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Mellansel söderifrån, banvaktstugan Brandtjäl döljs bakom skogen längre fram i kurvan. 10 år
ID-nummer:  07877
Direktlänk: /bild/00007877/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan. Lite på denna korta horisontella sträcka låg hållplatsen Brandtjäl. 10 år
ID-nummer:  07878
Direktlänk: /bild/00007878/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt norrut mot Yttersel från samma plats som ovan. 10 år
ID-nummer:  07879
Direktlänk: /bild/00007879/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen i ostligaste delen av Brandtjäl sedd från sydväst. 10 år
ID-nummer:  07880
Direktlänk: /bild/00007880/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd västerut från den obevakade plankorsningen ovan. 10 år
ID-nummer:  07881
Direktlänk: /bild/00007881/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd österut från samma plankorsning. 10 år
ID-nummer:  07882
Direktlänk: /bild/00007882/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 22 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!