Anundsjö-Mellansel

Linjen Anundsjö–Mellansel är 6,9 kilometer lång och består av två blocksträckor. Den sträcker sig från Anundsjö station, där bangården är belägen 176 meter över havet, österut längs bergssluttningen söder om Anundsjön ner till Mellansel, där bangården är belägen 64 meter över havet. Höjdskillnaden mellan driftplatserna i linjens ändpunkter är alltså hela 112 meter, varför maxlutning råder på större delen av sträckan. Denna den så kallade Anundsjöbacken är en av de mest besvärliga backarna längs Stambanan genom övre Norrland där det vid svåra förhållanden är lätt att tunga tåg fastnar i den långa stigningen.

Linjen Anundsjö–Mellansel är 6,9 kilometer lång och består av två blocksträckor. Den sträcker sig från Anundsjö station, där bangården är belägen 176 meter över havet, österut längs bergssluttningen söder om Anundsjön ner till Mellansel, där bangården är belägen 64 meter över havet. Höjdskillnaden mellan driftplatserna i linjens ändpunkter är alltså hela 112 meter, varför maxlutning råder på större delen av sträckan. Denna den så kallade Anundsjöbacken är en av de mest besvärliga backarna längs Stambanan genom övre Norrland där det vid svåra förhållanden är lätt att tunga tåg fastnar i den långa stigningen.

Vid utfarten från Anundsjö råder 14 promilles medlut, vilket efter en halv kilometer ökar till 16 promille. Genom en relativt svag högerkurva leds banan fram till en betydligt skarpare närmare 380 meter lång vänsterkurva som vrider banan mot nordostlig riktning efter att den varit sydostlig. I slutet av denna kurva finns en 350 meter lång horisontell sträcka på denna annars så branta linje som därför genast återgår till 16 promilles lutning efter detta. En s-kurva med radier 485 och 470 meter följs av en svag högerkurva och en kortare raklinje. Efter en skarpare högerkurva, en svag vänsterkurva och en 300 meter lång raklinje nås bron över väg 348 vid vilken mellanblocksignalen också finns.

Bron över väg 348 mellan Örnsköldsvik och Bredbyn är 78 meter lång och byggd i tre spann. Omedelbart öster om denna i övre delen av byn Sörböle finns mellanblocksignalen, där också hållplatsen Sörböle (Söbl) låg mellan åren 1948 och 1965. Byn sträcker sig ända ner till Anundsjön som kan ett kort ögonblick kan anas från järnvägen. Den 3,8 kilometer långa blocksträckan närmast Mellansel är liksom den ovan beskrivna mycket kurvig, även om raklinjer finns företrädelsevis närmast mellanblocksignalen där kurvorna också är svagare och kortare. Närmast Mellansel följer en serie om sex kurvor med radier mellan 470 och 500 meter. Det 2,5 kilometer långa sammanhängade 17-promillesmedlutet som finns här tar inte slut förrän inne på bangården i Mellansel. Kurvorna upphör däremot lite tidigare och driftplatsgränsen ligger på en raklinje strax väster om den västra bevakade plankorsningen inne i Mellansel.

Bilder och filmer (24)

Söndag 20 juli 2008

Lutningen och kurvorna börjar redan vid utfarten från Anundsjö ner mot Mellansel.  11 år
ID-nummer:  07467
Direktlänk: /bild/00007467/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kilometer 730 finns en kortare horisontell sträcka innan lutningen åter blir 16 promille fram till Anundsjö station.  11 år
ID-nummer:  07466
Direktlänk: /bild/00007466/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd västerut omkring en kilometer öster om Anundsjö station.  11 år
ID-nummer:  07465
Direktlänk: /bild/00007465/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Anundsjö.  11 år
ID-nummer:  07464
Direktlänk: /bild/00007464/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurva efter kurva följer i backen mellan Mellansel och Anundsjö, längst bort i bild skymtar försignalen till mellanblocksignalen i riktning ner mot Mellansel.  11 år
ID-nummer:  07463
Direktlänk: /bild/00007463/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid kilometer 731, längre bort skymtar en del av berget Lillklocken vid Anundsjö station.  11 år
ID-nummer:  07462
Direktlänk: /bild/00007462/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut strax väster om bron över landsvägen.  11 år
ID-nummer:  07461
Direktlänk: /bild/00007461/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över länsväg 348 sedd från nordväst. Den ena går upp och den andra går ner.  11 år
ID-nummer:  07460
Direktlänk: /bild/00007460/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid mellanblocksignalerna ges en snabb vy ner mot Anundsjön på ungefär samma nivå som Mellansel, höjdskillnaden ner till sjön är här omkring 80 meter.  11 år
ID-nummer:  07459
Direktlänk: /bild/00007459/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalen Anö L4 i riktning mot Mellansel strax öster om bron över landsvägen.  11 år
ID-nummer:  07457
Direktlänk: /bild/00007457/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalen Msl L3 på samma stolpe i riktning mot Anundsjö.  11 år
ID-nummer:  07458
Direktlänk: /bild/00007458/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över landsvägen sedd från öster.  11 år
ID-nummer:  07456
Direktlänk: /bild/00007456/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid mellanblocksignalen drygt halvvägs upp i backen mot Anundsjö passerar järnvägen över väg 348 mellan Örnsköldsvik och Bredbyn, vy från sydost.  11 år
ID-nummer:  07455
Direktlänk: /bild/00007455/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen går fram i skogen söder om Anundsjön. Här en järnvägslös vy norrut från landsvägen väster om Mellansel mot Anundsjön och Norrböle, banan går längre ner i sluttningen.  11 år
ID-nummer:  07454
Direktlänk: /bild/00007454/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut från Mellansel sker i själva verket i västlig riktning. Redan vid utfarten är motlutet kraftigt.  11 år
ID-nummer:  07453
Direktlänk: /bild/00007453/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Norra stationsgränsen i Anundsjö ligger på cirka 175 meter över havet. Backarna börjar egentligen redan några kilometer söder om Anundsjö där höjden är 225 m.ö.h.  14 år
ID-nummer:  00321
Direktlänk: /bild/00000321/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ungefär mitt på linjen mellan Anundsjö och Mellansel passerar banan på bro över väg 348.  14 år
ID-nummer:  00322
Direktlänk: /bild/00000322/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs banan i riktning Anundsjö vid bron över väg 348.  14 år
ID-nummer:  00323
Direktlänk: /bild/00000323/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt i backen kan men en kort stund se denna vy ner mot Anundsjön. Mellansel ligger på ungefär samma höjd som denna sjö.  14 år
ID-nummer:  00324
Direktlänk: /bild/00000324/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalerna Anö L4 och Msl L3 mitt på linjen. Notera också dressinstallet.  14 år
ID-nummer:  00325
Direktlänk: /bild/00000325/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Denna signal i det kraftiga motlutet vill man nog som lokförare inte se lysa rött.  14 år
ID-nummer:  00326
Direktlänk: /bild/00000326/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen mot Mellansel sedd från mellanblocksignalerna på linjen.  14 år
ID-nummer:  00327
Direktlänk: /bild/00000327/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan vid södra stationsgränsen i Mellansel, lutningen är redan här påtaglig.  14 år
ID-nummer:  00328
Direktlänk: /bild/00000328/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lutningen slutar inte förrän inne på bangården i Mellansel, vilken är belägen på cirka 65 meters höjd över havet.  14 år
ID-nummer:  00329
Direktlänk: /bild/00000329/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!