Stationshuset

Stationshuset i Mellansel ritades av SJ:s dåvarande chefsarkitekt Adolf Edelsvärd som ett av hans totalt 26 modellhus. Mellanselsmodellen har precis som den större Vännäsmodellen fornnordiska drag med fasader av liggande timmer med utstickande timmerknutar, fasadtimret fick behålla sin runda form och var endast avbarkat. Den något asymmetriska Mellanselsmodellen fick stor detaljrikedom och blev därför dyr att uppföra, så dyr att den endast kom att byggas i sin ursprungliga form i just Mellansel. När Edelsvärd ville använda samma modell i Jörn blev villkoret att modifiera ritningarna för att sänka kostnaderna, så skedde också varför ett liknande hus finns även där.

Stationshuset byggdes på södra sidan av bangården, den sida som stationssamhället sedan växte upp på. Huset är idag välbevarat och har inte genomgått någon större om- eller tillbyggnad sedan det stod klart i början av 1890-talet. Väster om stationshuset har flera andra byggnader med anknytning till järnvägen funnits. Drygt 200 meter väster om stationshuset finns en byggnad som bör ha varit någon typ av bostadsbyggnad, här finns också ett uthus.

Bilder och filmer (29)

Måndag 2 augusti 2021

 2 år
ID-nummer:  34473
Direktlänk: /bild/00034473/
Fotodatum: den 2 augusti 2021
Publicerad: den 2 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 maj 2013

Mellansel en regnig försommarkväll.  10 år
ID-nummer:  17255
Direktlänk: /bild/00017255/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 25 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansels station sedd från nattåg 93, några veckor återstår av persontrafiken på järnväg i Mellansel.  10 år
ID-nummer:  17256
Direktlänk: /bild/00017256/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 25 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Stationshuset sett från nordväst.  13 år
ID-nummer:  07410
Direktlänk: /bild/00007410/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  13 år
ID-nummer:  07411
Direktlänk: /bild/00007411/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  07412
Direktlänk: /bild/00007412/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, södra fasaden mot samhället.  13 år
ID-nummer:  07413
Direktlänk: /bild/00007413/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  13 år
ID-nummer:  07414
Direktlänk: /bild/00007414/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i augustiskymningen.  13 år
ID-nummer:  07415
Direktlänk: /bild/00007415/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nuvarande plattform, mellan den och huset på platsen för gräsmattan i förgrunden låg förut ytterligare två spår. 1  13 år
ID-nummer:  07416
Direktlänk: /bild/00007416/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 26 april 2010
#1 Birgitta, 8 november 2022, 14:03
Huset strax bakom stationen, var det möjligen ett kafe på 1950-talet? Minns att vi fikade i närheten av stn i väntan på buss mot Åsele, som vi åkte till varje sommar under min barndom.
Detalj av stationshusets fasad mot spåren.  13 år
ID-nummer:  07417
Direktlänk: /bild/00007417/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  13 år
ID-nummer:  07418
Direktlänk: /bild/00007418/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, fasaden mot spåren.  13 år
ID-nummer:  07419
Direktlänk: /bild/00007419/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 20 juli 2008

Stationshuset ligger idag en bit från spåren då två spår närmast huset har tagits bort.  13 år
ID-nummer:  07401
Direktlänk: /bild/00007401/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen i nordost.  13 år
ID-nummer:  07402
Direktlänk: /bild/00007402/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets sett från sydväst.  13 år
ID-nummer:  07403
Direktlänk: /bild/00007403/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets södra fasad.  13 år
ID-nummer:  07404
Direktlänk: /bild/00007404/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost från Järnvägsgatan som går parallellt med bangården genom samhället.  13 år
ID-nummer:  07405
Direktlänk: /bild/00007405/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre västerut längs Järnvägsgatan finns denna gamla järnvägsbostad med tillhörande uthus.  13 år
ID-nummer:  07406
Direktlänk: /bild/00007406/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bostadsbyggnaden söder om bangården.  13 år
ID-nummer:  07407
Direktlänk: /bild/00007407/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset.  13 år
ID-nummer:  07408
Direktlänk: /bild/00007408/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bostadshuset och uthuset sett från sydväst.  13 år
ID-nummer:  07409
Direktlänk: /bild/00007409/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 juli 2008

Stationshuset i Mellansel ligger på bangårdens södra sida, precis som övriga samhället.  13 år
ID-nummer:  07400
Direktlänk: /bild/00007400/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Längs huvudgatan genom samhället finner man denna stationsskylt.  15 år
ID-nummer:  01646
Direktlänk: /bild/00001646/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  15 år
ID-nummer:  01647
Direktlänk: /bild/00001647/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  15 år
ID-nummer:  01648
Direktlänk: /bild/00001648/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  15 år
ID-nummer:  01649
Direktlänk: /bild/00001649/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr, spårsidan.  15 år
ID-nummer:  01650
Direktlänk: /bild/00001650/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansels stationshus belyst av en varm kvällssol.  15 år
ID-nummer:  01654
Direktlänk: /bild/00001654/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!