Södra infarten

Södra infarten till Mellansel sker i den allra nedersta delen av Anundsjöbacken, den kraftiga lutningen sträcker sig fram precis förbi växlarna i västra bangårdsänden. Strax innanför driftplatsgränsen finns en bevakad plankorsning med Västerselsvägen. Vid bangårdsänden ligger ett lokstall på norra sidan, det uppfördes 1910.

Bilder och filmer (12)

Lördag 19 juli 2008

Lokstallet sett på avstånd från öster. 10 år
ID-nummer:  07443
Direktlänk: /bild/00007443/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från norr. 10 år
ID-nummer:  07444
Direktlänk: /bild/00007444/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av det lilla tornet på stallets västra sida. 10 år
ID-nummer:  07445
Direktlänk: /bild/00007445/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från nordväst. 10 år
ID-nummer:  07446
Direktlänk: /bild/00007446/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från sydväst vid västra bangårdsänden. 10 år
ID-nummer:  07447
Direktlänk: /bild/00007447/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Mellansel sedd från väster, Anundsjöbackens kraftiga lutning sträcker sig ända in på bangården. 10 år
ID-nummer:  07448
Direktlänk: /bild/00007448/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen med Västerselsvägen i västra delen av samhället sedd från norr. 10 år
ID-nummer:  07449
Direktlänk: /bild/00007449/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot bangården från plankorsningenm till vänster skymtar lokstallet. 10 år
ID-nummer:  07450
Direktlänk: /bild/00007450/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot bangården från plankorsningen. 10 år
ID-nummer:  07451
Direktlänk: /bild/00007451/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax väster om plankorsningen finns utfartsblocksignalen mot linjen mot Anundsjö. 10 år
ID-nummer:  07452
Direktlänk: /bild/00007452/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 28 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Södra utfarten från Mellansel ligger i själva verket i väster. Här har Anundsjöbacken upp mot Anundsjö station redan börjat. 12 år
ID-nummer:  01640
Direktlänk: /bild/00001640/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från väster. 12 år
ID-nummer:  01641
Direktlänk: /bild/00001641/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!