Norra infarten

Stambanans norra driftplatsgräns i Mellansel finns strax söder om bron över Moälven. Infartskurvan är som tidigare nämnts omlagd något i samband med den nya bron över Moälven, i infartskurvan kan man se den gamla banvallen på sydöstra sidan. Mitt i infartskurvan finns också en obevakad plankorsning. Omedelbart före den bevakade plankorsningen med Järnvägsgatan, dvs vägen från bland annat Gottne in mot Mellansel, ansluter banan från Örnsköldsvik från sydost. Denna infart började trafikeras i maj 1977 och innebar en omläggning av Örnsköldsviksbanan på en sträcka av en knapp kilometer. Den gamla bansträckningen gick rakare in mot bangården parallellt med Brandtjälsvägen och anslöt direkt till bangårdens södra sida. Den gamla banvallen syns ännu tydligt i terrängen.

Bilder och filmer (15)

Söndag 20 juli 2008

Infartssignalen till Mellansel norrifrån står strax söder om Moälven. 11 år
ID-nummer:  07384
Direktlänk: /bild/00007384/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om driftplatsgränsen syns denna gamla banvall sydost om nuvarande järnväg, här gick linjen före nuvarande bro över Moälven byggdes. 11 år
ID-nummer:  07385
Direktlänk: /bild/00007385/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I infartskurvan finns också en obevakad plankorsning med en ägoväg, sikten är inte särskilt bra så här finns en ägovägssignal. I bakgrunden syns banan från Örnsköldsvik. 11 år
ID-nummer:  07386
Direktlänk: /bild/00007386/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd in mot Mellansel från plankorsningen ovan, till vänster syns banan från Örnsköldsvik. 11 år
ID-nummer:  07387
Direktlänk: /bild/00007387/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen är synlig även väster om ägovägen mellan de båda sammanstrålande banorna. 11 år
ID-nummer:  07388
Direktlänk: /bild/00007388/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 juli 2008

Växeln mellan stambanan och banan mot Örnsköldsvik sedd från den bevakade plankorsningen i östra delen av Mellansel. Till vänster syns vägen mot Gottne som korsar järnvägen i plankorsningen, till höger skymtar banan mot Örnsköldsvik. 11 år
ID-nummer:  07389
Direktlänk: /bild/00007389/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skiljet mellan stambanan och Örnsköldsviksbanan. 11 år
ID-nummer:  07390
Direktlänk: /bild/00007390/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mellan banorna sedd i detalj. 11 år
ID-nummer:  07391
Direktlänk: /bild/00007391/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart väster om den bevakade plankorsningen börjar bangården i Mellansel. 11 år
ID-nummer:  07392
Direktlänk: /bild/00007392/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsgatan, huvudgatan genom samhället, sedd mot nordost i riktning mot den bevakade plankorsningen och vidare österut mot Gottne. 11 år
ID-nummer:  07393
Direktlänk: /bild/00007393/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ursprungliga infarten från Örnsköldsvik gick parallellt med Brandtjälsvägen. 11 år
ID-nummer:  07394
Direktlänk: /bild/00007394/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen för Örnsköldsviksbanan syns ännu tydligt. 11 år
ID-nummer:  07395
Direktlänk: /bild/00007395/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla infarten från Örnsköldsvik korsade sedan Järnvägsgatan vid korsningen med Brandstjälsvägen och svängde in mot bangården. 11 år
ID-nummer:  07396
Direktlänk: /bild/00007396/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 24 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Växeln som skiljer banan mot Örnsköldsvik från stambanan mot Vännäs. 12 år
ID-nummer:  01656
Direktlänk: /bild/00001656/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan mot Örnsköldsvik gör en kraftig sväng direkt efter banskillnaden och man kan här skymta utfartssignalen på den banan. 12 år
ID-nummer:  01657
Direktlänk: /bild/00001657/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!