Maj 2016

De första stora synliga arbetena på Gällivare bangård under den första månaden av ombyggnadsprojektet bestod till stor del av att riva valda delar av den befintliga anläggningen för att ge plats för de mer omfattande markarbeten som skulle följa senare under sommaren. Rivningen av kontaktledningen över spår 1 närmast stationshuset och de stickspår som anslöt till det spåret påbörjades den 3 maj och fortsatte under den första arbetsveckan. Den 9 maj inleddes rivningen av spår med stickspåret i söder varefter även spår 1 revs från söder mot norr under den veckan och med det även stickspåren längre norrut. Sedan fortsatte rivningen av kontaktledning och spår vidare ut på industrispåret som följde banan mot Koskullskulle upp genom triangelspåret som en förlängning av spår 1. Vid södra bangårdsänden skedde också avverkning för den utvidgning av bangårdsområdet som sker där och vissa mindre schaktarbeten påbörjades på den marken.

Under sista dagarna i maj gjordes ett första större trafikavbrott under vilket växeln mellan spår 1 och spår 2 i södra bangårdsänden lyftes ur och i stället flyttades till norra delen av bangården där den ersatte den dubbla korsningsväxel i spår 2 som inleder växelförbindelsen mot spår 3 och övriga spår med högre nummer. Malmtågen kommer under sommarens arbeten att bli tvungna att växla över till spår 3 här och därför byts den ganska slitna växeln ut mot den mindre använda växeln från södra bangårdsänden.

Bilder och filmer (246)
Bild 101–150

Tisdag 10 maj 2016

Rivningen av spår 1 avancerar norrut, här lyfts sliprar vid tågvärmeposten nära änden av det rivna stickspåret.  5 år
ID-nummer:  21773
Direktlänk: /bild/00021773/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit bryts den gamla rälsen loss.  5 år
ID-nummer:  21774
Direktlänk: /bild/00021774/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även dvärgsignalen 110 har lämnat sitt sista "lodrätt".  5 år
ID-nummer:  21775
Direktlänk: /bild/00021775/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar ska grävas upp ur den gräsbevuxna bankroppen.  5 år
ID-nummer:  21776
Direktlänk: /bild/00021776/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med ett enkelt griptag kommer de upp ur jorden.  5 år
ID-nummer:  21777
Direktlänk: /bild/00021777/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer jord skakas av sliprarna genom att vrida på dem.  5 år
ID-nummer:  21778
Direktlänk: /bild/00021778/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rivningen går fram mot växeln strax söder om stationshuset.  5 år
ID-nummer:  21779
Direktlänk: /bild/00021779/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ibland finns kablar som måste avlägsnas från sliprarna innan de lyfts bort.  5 år
ID-nummer:  21780
Direktlänk: /bild/00021780/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen dras bort intill den ännu kvarvarande spårspärren från stickspåret.  5 år
ID-nummer:  21781
Direktlänk: /bild/00021781/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 söder om växeln till stickspåret är nu nästan helt rivet.  5 år
ID-nummer:  21782
Direktlänk: /bild/00021782/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två spår i bredd har försvunnit på drygt ett dygn i södra delen av bangården.  5 år
ID-nummer:  21783
Direktlänk: /bild/00021783/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar finns det gott om på en bangård, och det gäller att veta var de finns när rivningen fortsätter norrut.  5 år
ID-nummer:  21784
Direktlänk: /bild/00021784/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
ATC-baliserna intill huvuddvärgsignalen på spår 1 utanför stationshuset har tagits bort.  5 år
ID-nummer:  21785
Direktlänk: /bild/00021785/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dags att fortsätta rivningsarbetet på spår 1 norr om plattformsövergången.  5 år
ID-nummer:  21786
Direktlänk: /bild/00021786/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skärbrännare och grävmaskin redo för fortsatt rivning medan rälsspikarna dras manuellt.  5 år
ID-nummer:  21787
Direktlänk: /bild/00021787/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kapas rälsen även utanför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  21788
Direktlänk: /bild/00021788/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det går tidvis hett till i Gällivare!  5 år
ID-nummer:  21789
Direktlänk: /bild/00021789/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rivning av rälsen utanför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  21790
Direktlänk: /bild/00021790/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rälsen kapats var det så dags att ta grävaren till hjälp även här.  5 år
ID-nummer:  21791
Direktlänk: /bild/00021791/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En snart spårlös gammal plattform utanför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  21792
Direktlänk: /bild/00021792/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med små dammoln bryts rälsen upp bit för bit.  5 år
ID-nummer:  21793
Direktlänk: /bild/00021793/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit försvinner rälsen från sin plats på sliprarna.  5 år
ID-nummer:  21794
Direktlänk: /bild/00021794/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spikar dras upp för hand och plockas bort.  5 år
ID-nummer:  21795
Direktlänk: /bild/00021795/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kast med liten spik, eller faktiskt ganska stora spikar.  5 år
ID-nummer:  21796
Direktlänk: /bild/00021796/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera damm blir det när sliprarna lyfts upp ur den torra marken.  5 år
ID-nummer:  21797
Direktlänk: /bild/00021797/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Och ännu mer dammigt blir det när sliprarna skakas fria från jorden.  5 år
ID-nummer:  21798
Direktlänk: /bild/00021798/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet fortsätter norrut under gångbron.  5 år
ID-nummer:  21799
Direktlänk: /bild/00021799/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rivna spåret utanför stationshuset sett från plattformsövergången.  5 år
ID-nummer:  21800
Direktlänk: /bild/00021800/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler sliprar ser dagens ljus strax nordväst om stationshuset.  5 år
ID-nummer:  21801
Direktlänk: /bild/00021801/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 sett söderut vid stationshuset.  5 år
ID-nummer:  21802
Direktlänk: /bild/00021802/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intercitytåget 95 passerar på spår 3, precis som vanligt men idag hade inte ens spår 2 varit ledigt.  5 år
ID-nummer:  21803
Direktlänk: /bild/00021803/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst, nu i något mindre spårnära läge.  5 år
ID-nummer:  21804
Direktlänk: /bild/00021804/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan plattformsövergången och växeln något längre söderut finns en del av spår 1 fortfarande kvar.  5 år
ID-nummer:  21805
Direktlänk: /bild/00021805/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen samlas på hög vid sidan av bangården.  5 år
ID-nummer:  21806
Direktlänk: /bild/00021806/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ribningen fortsätter uppe vid godsmagasinet.  5 år
ID-nummer:  21807
Direktlänk: /bild/00021807/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår som snart ska försvinna, vy mot nordväst från godsmagasinet.  5 år
ID-nummer:  21808
Direktlänk: /bild/00021808/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även sliprarna läggs upp i travar intill det rivna spåret nordväst om stationshuset.  5 år
ID-nummer:  21809
Direktlänk: /bild/00021809/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och det rivna spår 1 sett från norra änden av den gamla stamplattformen.  5 år
ID-nummer:  21810
Direktlänk: /bild/00021810/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen i bangårdens norra del där kontaktledningen över spår 1 nu är riven.  5 år
ID-nummer:  21811
Direktlänk: /bild/00021811/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även norr om korsningen är ledningen riven.  5 år
ID-nummer:  21812
Direktlänk: /bild/00021812/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår och kontaktledning är fortfarande kvar vid plankorsningen vid gamla Aitikterminalen, men från några stolpar bort söderut är den riven.  5 år
ID-nummer:  21813
Direktlänk: /bild/00021813/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret till höger är snart ett minne blott.  5 år
ID-nummer:  21814
Direktlänk: /bild/00021814/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 11 maj 2016

De upprivna spåren i södra delen av bangården.  5 år
ID-nummer:  21815
Direktlänk: /bild/00021815/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspärren för stickspåret ligger kvar och ska tas omhand senare.  5 år
ID-nummer:  21816
Direktlänk: /bild/00021816/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detsamma gäller växeln strax söder om stationshuset.  5 år
ID-nummer:  21817
Direktlänk: /bild/00021817/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens södra sida har avverkningen inför utvidgningen av bangårdsområdet påbörjats.  5 år
ID-nummer:  21818
Direktlänk: /bild/00021818/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Träd avverkas när bangården utvidgas.  5 år
ID-nummer:  21819
Direktlänk: /bild/00021819/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En väg ska byggas längs bangårdens sydvästra sida och avslutas med en vändplan här i söder.  5 år
ID-nummer:  21820
Direktlänk: /bild/00021820/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet längs bangården tas också ned nu i samband med avverkningen.  5 år
ID-nummer:  21821
Direktlänk: /bild/00021821/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför stationshuset finns nu inte längre något spår vid stamplattformen.  5 år
ID-nummer:  21822
Direktlänk: /bild/00021822/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 201–246