Maj 2016

De första stora synliga arbetena på Gällivare bangård under den första månaden av ombyggnadsprojektet bestod till stor del av att riva valda delar av den befintliga anläggningen för att ge plats för de mer omfattande markarbeten som skulle följa senare under sommaren. Rivningen av kontaktledningen över spår 1 närmast stationshuset och de stickspår som anslöt till det spåret påbörjades den 3 maj och fortsatte under den första arbetsveckan. Den 9 maj inleddes rivningen av spår med stickspåret i söder varefter även spår 1 revs från söder mot norr under den veckan och med det även stickspåren längre norrut. Sedan fortsatte rivningen av kontaktledning och spår vidare ut på industrispåret som följde banan mot Koskullskulle upp genom triangelspåret som en förlängning av spår 1. Vid södra bangårdsänden skedde också avverkning för den utvidgning av bangårdsområdet som sker där och vissa mindre schaktarbeten påbörjades på den marken.

Under sista dagarna i maj gjordes ett första större trafikavbrott under vilket växeln mellan spår 1 och spår 2 i södra bangårdsänden lyftes ur och i stället flyttades till norra delen av bangården där den ersatte den dubbla korsningsväxel i spår 2 som inleder växelförbindelsen mot spår 3 och övriga spår med högre nummer. Malmtågen kommer under sommarens arbeten att bli tvungna att växla över till spår 3 här och därför byts den ganska slitna växeln ut mot den mindre använda växeln från södra bangårdsänden.

Bilder och filmer (246)
Bild 1–30

Söndag 1 maj 2016

Vy i riktning in mot Gällivare från plankorsningen, industrispåret till vänster.  7 år
ID-nummer:  21621
Direktlänk: /bild/00021621/
Fotodatum: den 1 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 2 maj 2016

Plattformen mellan spår 2 och spår 3 sedd mot nordväst strax norr om gångbron över bangården.  7 år
ID-nummer:  21188
Direktlänk: /bild/00021188/
Fotodatum: den 2 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signaler och växlar vid norra plattformsänden.  7 år
ID-nummer:  21189
Direktlänk: /bild/00021189/
Fotodatum: den 2 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelsen mellan spår 1 och spår 2 parallellt med förbindelsen av godsmagasinets kajspår.  7 år
ID-nummer:  21190
Direktlänk: /bild/00021190/
Fotodatum: den 2 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från norra delen av plattformen mellan spår 2 och spår 3.  7 år
ID-nummer:  21191
Direktlänk: /bild/00021191/
Fotodatum: den 2 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln till stickspåret med ändkaj strax söder om stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21192
Direktlänk: /bild/00021192/
Fotodatum: den 2 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra del sedd från norr.  7 år
ID-nummer:  21193
Direktlänk: /bild/00021193/
Fotodatum: den 2 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra del sedd från öster.  7 år
ID-nummer:  21194
Direktlänk: /bild/00021194/
Fotodatum: den 2 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från stickspårets ändkaj.  7 år
ID-nummer:  21195
Direktlänk: /bild/00021195/
Fotodatum: den 2 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 3 maj 2016

Två liftmotorvagnar har körts fram på spår 1 denna tisdagsmorgon då de första större arbetena under bangådsombyggnadsprojektet i Gällivare ska inledas, rivning av kontaktledningen på spår 1.  7 år
ID-nummer:  21655
Direktlänk: /bild/00021655/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 som ännu har kontaktledning denna morgon, men snart inte längre.  7 år
ID-nummer:  21656
Direktlänk: /bild/00021656/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före klockan elva hade alla tåg passerat som skulle passera innan bangården kunde göras strömlös och en första stång hängdes upp på ledningen inifrån den ena liftmotorvagnen för att prova spänningen.  7 år
ID-nummer:  21657
Direktlänk: /bild/00021657/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningen jordas därefter för att det ska vara säkert att arbeta med den.  7 år
ID-nummer:  21658
Direktlänk: /bild/00021658/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet kan börja. I södra bangårdsänden spänns vikterna som håller ledningen över spår 1 spänd upp något för att lätta på spänningen i trådarna.  7 år
ID-nummer:  21659
Direktlänk: /bild/00021659/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Första steget i demonteringen är att ta bort de flesta bärtrådarna som sitter mellan bärlinan och kontakttråden med jämna mellanrum.  7 år
ID-nummer:  21660
Direktlänk: /bild/00021660/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärtråden till vänster om utliggaren har tagits bort helt och den till höger har lossats nedtill.  7 år
ID-nummer:  21661
Direktlänk: /bild/00021661/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvar blir alltså nu bärlinan och kontakttråden. Här syns arbetet under brygga 1.  7 år
ID-nummer:  21662
Direktlänk: /bild/00021662/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med liftkorgen trycks linorna samman mot varandra så att bärtråden kan nås och lossas.  7 år
ID-nummer:  21663
Direktlänk: /bild/00021663/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet går vidare norrut på spår 1.  7 år
ID-nummer:  21664
Direktlänk: /bild/00021664/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla bryggorna börjar sjunga på sista versen när de ledningar som hänger i dem nu börjar tas ned.  7 år
ID-nummer:  21665
Direktlänk: /bild/00021665/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid brygga 4 kommer kontaktledningen från stickspåret in från sidan och forstätter parallellt med den över spår 1.  7 år
ID-nummer:  21666
Direktlänk: /bild/00021666/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspårets ledning går fram till stolpe 16 a och är sedan fäst med vikter vid brygga 5 intill stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21667
Direktlänk: /bild/00021667/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan för spår 1 lossas från sin övre utliggare, flagga, som här är gemensam med den för spår 2 till vänster. Annars skulle den nu delvis demonterade ledningen över spår 1 bli strömförande om strömmen behöver slås till på spår 2.  7 år
ID-nummer:  21668
Direktlänk: /bild/00021668/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förbindelsetråden mellan de två ledningarna på stolpe 16a lossas.  7 år
ID-nummer:  21669
Direktlänk: /bild/00021669/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet avancerar norrut och passerar här stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21670
Direktlänk: /bild/00021670/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utrymmet under gångbron är litet, och kommer så att förbli även när den nya kontaktledningsanläggningen står klar.  7 år
ID-nummer:  21671
Direktlänk: /bild/00021671/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utan bärtrådarna hänger kontaktledningen i långa bågar, så kallade kedjekurvor, något som inte fungerar att köra en strömavtagare mot i några högre hastigheter.  7 år
ID-nummer:  21672
Direktlänk: /bild/00021672/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid godsmagasinet pågår samtidigt uppbyggnaden av projektkontorets lokaler under byggtiden.  7 år
ID-nummer:  21673
Direktlänk: /bild/00021673/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två första modulerna är på plats men många återstår.  7 år
ID-nummer:  21674
Direktlänk: /bild/00021674/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid växlarna nordväst om godsmagasinet finns naturligtvis också flera tvärförbindelser i kontaktledningen som man måste ta hänsyn till.  7 år
ID-nummer:  21675
Direktlänk: /bild/00021675/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90