Maj 2016

De första stora synliga arbetena på Gällivare bangård under den första månaden av ombyggnadsprojektet bestod till stor del av att riva valda delar av den befintliga anläggningen för att ge plats för de mer omfattande markarbeten som skulle följa senare under sommaren. Rivningen av kontaktledningen över spår 1 närmast stationshuset och de stickspår som anslöt till det spåret påbörjades den 3 maj och fortsatte under den första arbetsveckan. Den 9 maj inleddes rivningen av spår med stickspåret i söder varefter även spår 1 revs från söder mot norr under den veckan och med det även stickspåren längre norrut. Sedan fortsatte rivningen av kontaktledning och spår vidare ut på industrispåret som följde banan mot Koskullskulle upp genom triangelspåret som en förlängning av spår 1. Vid södra bangårdsänden skedde också avverkning för den utvidgning av bangårdsområdet som sker där och vissa mindre schaktarbeten påbörjades på den marken.

Under sista dagarna i maj gjordes ett första större trafikavbrott under vilket växeln mellan spår 1 och spår 2 i södra bangårdsänden lyftes ur och i stället flyttades till norra delen av bangården där den ersatte den dubbla korsningsväxel i spår 2 som inleder växelförbindelsen mot spår 3 och övriga spår med högre nummer. Malmtågen kommer under sommarens arbeten att bli tvungna att växla över till spår 3 här och därför byts den ganska slitna växeln ut mot den mindre använda växeln från södra bangårdsänden.

Bilder och filmer (246)
Bild 1–50

Tisdag 3 maj 2016

Vid brygga 4 kommer kontaktledningen från stickspåret in från sidan och forstätter parallellt med den över spår 1.  5 år
ID-nummer:  21666
Direktlänk: /bild/00021666/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspårets ledning går fram till stolpe 16 a och är sedan fäst med vikter vid brygga 5 intill stationshuset.  5 år
ID-nummer:  21667
Direktlänk: /bild/00021667/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan för spår 1 lossas från sin övre utliggare, flagga, som här är gemensam med den för spår 2 till vänster. Annars skulle den nu delvis demonterade ledningen över spår 1 bli strömförande om strömmen behöver slås till på spår 2.  5 år
ID-nummer:  21668
Direktlänk: /bild/00021668/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förbindelsetråden mellan de två ledningarna på stolpe 16a lossas.  5 år
ID-nummer:  21669
Direktlänk: /bild/00021669/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet avancerar norrut och passerar här stationshuset.  5 år
ID-nummer:  21670
Direktlänk: /bild/00021670/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utrymmet under gångbron är litet, och kommer så att förbli även när den nya kontaktledningsanläggningen står klar.  5 år
ID-nummer:  21671
Direktlänk: /bild/00021671/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utan bärtrådarna hänger kontaktledningen i långa bågar, så kallade kedjekurvor, något som inte fungerar att köra en strömavtagare mot i några högre hastigheter.  5 år
ID-nummer:  21672
Direktlänk: /bild/00021672/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid godsmagasinet pågår samtidigt uppbyggnaden av projektkontorets lokaler under byggtiden.  5 år
ID-nummer:  21673
Direktlänk: /bild/00021673/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två första modulerna är på plats men många återstår.  5 år
ID-nummer:  21674
Direktlänk: /bild/00021674/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid växlarna nordväst om godsmagasinet finns naturligtvis också flera tvärförbindelser i kontaktledningen som man måste ta hänsyn till.  5 år
ID-nummer:  21675
Direktlänk: /bild/00021675/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården arbetar den andra liftmotorvagnen med att frigöra kontakttråden från bärlinan.  5 år
ID-nummer:  21676
Direktlänk: /bild/00021676/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här plockas en utliggare ned som också hade gemensamma isolatorer med dem över spår 2.  5 år
ID-nummer:  21677
Direktlänk: /bild/00021677/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra liftmotorvagnen under brygga 14.  5 år
ID-nummer:  21678
Direktlänk: /bild/00021678/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna och arbetslagen möts för en stund.  5 år
ID-nummer:  21679
Direktlänk: /bild/00021679/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det går att komma riktigt nära varandra om man bara tar det lugnt! Snart är det dags att börja släppa ned kontakttråden helt.  5 år
ID-nummer:  21680
Direktlänk: /bild/00021680/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De återstående bärtrådarna tas bort ochkontakttråden hänger nu i en allt längre båge mot marken.  5 år
ID-nummer:  21681
Direktlänk: /bild/00021681/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan vagnarna syns nu kontakttråden nå marken.  5 år
ID-nummer:  21682
Direktlänk: /bild/00021682/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och brygga 5 passeras.  5 år
ID-nummer:  21683
Direktlänk: /bild/00021683/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stången som håller kontakttråden demonteras.  5 år
ID-nummer:  21684
Direktlänk: /bild/00021684/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den demonterade stången släpps ned i lådorna på liftmotorvagnens tak.  5 år
ID-nummer:  21717
Direktlänk: /bild/00021717/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Turen har kommit till stolpe 16a och arbetet fortsätter söderut.  5 år
ID-nummer:  21685
Direktlänk: /bild/00021685/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen på väg ned över spår 1.  5 år
ID-nummer:  21686
Direktlänk: /bild/00021686/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
med hjälp av den lilla klykan på liftkorgen kan ledningen hållas på den plats man vill när den lossats.  5 år
ID-nummer:  21687
Direktlänk: /bild/00021687/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggaren på stolpe 4 där ledningarna från spår 1 och 2 möts ville inte riktigt vara med utan delade på sig av sig själv när liftmotorvagnen närmade sig.  5 år
ID-nummer:  21688
Direktlänk: /bild/00021688/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tur att ledningsdoktorn fanns på nära håll för att reda upp trasslet.  5 år
ID-nummer:  21689
Direktlänk: /bild/00021689/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den dubbla utliggaren på stolpe 4 får en översyn när demonteringen nått fram till den.  5 år
ID-nummer:  21690
Direktlänk: /bild/00021690/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så var det dags att klippa kontakttråden i södra änden  5 år
ID-nummer:  21691
Direktlänk: /bild/00021691/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpe 4 fick en ny stång till den kvarvarande kontakttråden för spår 2 och dess läge provas ut med strömavtagaren på liftmotorvagnen.  5 år
ID-nummer:  21692
Direktlänk: /bild/00021692/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid stationshuset har denna traktor med tråduppsamlare körts fram. En liten paus gjordes i arbetet för att släppa fram ett persontåg och ett malmtåg.  5 år
ID-nummer:  21693
Direktlänk: /bild/00021693/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kontakttråden nu är nertagen står bärlinan i fokus i stället.  5 år
ID-nummer:  21694
Direktlänk: /bild/00021694/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den spårgående traktorn kan nu samla in kontakttråden.  5 år
ID-nummer:  21695
Direktlänk: /bild/00021695/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De isolatorer som går att få loss tas bort från stolparna, men vissa satt hårt.  5 år
ID-nummer:  21696
Direktlänk: /bild/00021696/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Insamling av kontakttråden framför stationshuset medan bärlinan lagts direkt på kontaktledningsbryggan 5.  5 år
ID-nummer:  21697
Direktlänk: /bild/00021697/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Demonteringen av bärlinan fortsätter.  5 år
ID-nummer:  21698
Direktlänk: /bild/00021698/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även trådinsamlingen avancerar norrut.  5 år
ID-nummer:  21699
Direktlänk: /bild/00021699/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett persontåg passerar, men ledningarna är nu så separerade att den påslagna strömmen på övriga spår inte längre inskränker arbetsmöjligheterna så mycket.  5 år
ID-nummer:  21700
Direktlänk: /bild/00021700/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På stickspåren norr om godsmagasinet finns ännu många ledningar kvar att ta ned.  5 år
ID-nummer:  21701
Direktlänk: /bild/00021701/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så ska även bärlinan tas ned, först från stolpe 4 längst i söder där den dubbla utliggaren binds ihop efter att bärlinan lossats.  5 år
ID-nummer:  21702
Direktlänk: /bild/00021702/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vikterna i stolpen tas bort en efter en för att lätta på spänningarna i tråden.  5 år
ID-nummer:  21703
Direktlänk: /bild/00021703/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så klipps slutligen bärlinan i södra änden.  5 år
ID-nummer:  21704
Direktlänk: /bild/00021704/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På stolpen med en jordad utliggare är bärlinan delad med isolatorer och måste klippas även där.  5 år
ID-nummer:  21705
Direktlänk: /bild/00021705/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan är lite svårare att ta ned då den på så här gamla kontaktledningsbryggor hänger över själva bryggan och inte kan falla rakt ned. Man måste också se till att inte motorvagnen trasslar in sig i den nedhängande linan.  5 år
ID-nummer:  21706
Direktlänk: /bild/00021706/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan dras över vissa bryggor, men klipps som här med jämna mellanrum.  5 år
ID-nummer:  21707
Direktlänk: /bild/00021707/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena liftmotorvagnen på spår 1 utanför stationshuset som nu helt saknar kontaktledning.  5 år
ID-nummer:  21708
Direktlänk: /bild/00021708/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid växlarna intill godsmagasinet finns förbindelsen mellan spår 1 och 2 kvar intakt, den är en del av en längre sektion över spår 2 och måste fixas senare.  5 år
ID-nummer:  21709
Direktlänk: /bild/00021709/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fortsatta arbeten med ledningarna över stickspåren vid lastkajen norr om godsmagasinet.  5 år
ID-nummer:  21710
Direktlänk: /bild/00021710/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en utliggare demonteras.  5 år
ID-nummer:  21711
Direktlänk: /bild/00021711/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sektioneringar i kontaktledningen vid lastområden blir extra trassliga när ledningar klipps.  5 år
ID-nummer:  21712
Direktlänk: /bild/00021712/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora saxen i högsta huggpå väg in i plankorsningen med stickspåret bakom lastkajen.  5 år
ID-nummer:  21713
Direktlänk: /bild/00021713/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Minuterna är räknade för ledningen inom lastområde L4.  5 år
ID-nummer:  21714
Direktlänk: /bild/00021714/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150