Maj 2016

De första stora synliga arbetena på Gällivare bangård under den första månaden av ombyggnadsprojektet bestod till stor del av att riva valda delar av den befintliga anläggningen för att ge plats för de mer omfattande markarbeten som skulle följa senare under sommaren. Rivningen av kontaktledningen över spår 1 närmast stationshuset och de stickspår som anslöt till det spåret påbörjades den 3 maj och fortsatte under den första arbetsveckan. Den 9 maj inleddes rivningen av spår med stickspåret i söder varefter även spår 1 revs från söder mot norr under den veckan och med det även stickspåren längre norrut. Sedan fortsatte rivningen av kontaktledning och spår vidare ut på industrispåret som följde banan mot Koskullskulle upp genom triangelspåret som en förlängning av spår 1. Vid södra bangårdsänden skedde också avverkning för den utvidgning av bangårdsområdet som sker där och vissa mindre schaktarbeten påbörjades på den marken.

Under sista dagarna i maj gjordes ett första större trafikavbrott under vilket växeln mellan spår 1 och spår 2 i södra bangårdsänden lyftes ur och i stället flyttades till norra delen av bangården där den ersatte den dubbla korsningsväxel i spår 2 som inleder växelförbindelsen mot spår 3 och övriga spår med högre nummer. Malmtågen kommer under sommarens arbeten att bli tvungna att växla över till spår 3 här och därför byts den ganska slitna växeln ut mot den mindre använda växeln från södra bangårdsänden.

Bilder och filmer (246)
Bild 151–200

Onsdag 11 maj 2016

Den korta återstående delen av spår 1 mellan plattformsövergången och växeln ligger isolerad från övriga spår. 3 år
ID-nummer:  21823
Direktlänk: /bild/00021823/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret längs med godsmagasinets lastkaj har också rivits. 3 år
ID-nummer:  21824
Direktlänk: /bild/00021824/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna nordväst om godsmagasinet ligger kvar men utan större nytta då de anslutande spåren är rivna. 3 år
ID-nummer:  21825
Direktlänk: /bild/00021825/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från lastkajen och norrut är ännu de flesta spår intakta. 3 år
ID-nummer:  21826
Direktlänk: /bild/00021826/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av stickspåren längre norrut är dock rivet. 3 år
ID-nummer:  21827
Direktlänk: /bild/00021827/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bara stoppbocken återstår. 3 år
ID-nummer:  21828
Direktlänk: /bild/00021828/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stoppbock av äldre modell som nu går till skrot. 3 år
ID-nummer:  21829
Direktlänk: /bild/00021829/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spikdragning görs här maskinellt. 3 år
ID-nummer:  21830
Direktlänk: /bild/00021830/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En dubbel korsningsväxel som numera används som en enkel växel finns kvar i spår 2. Växelklotet tillhör den icke använda delen medan den andra delen har motorväxel. 3 år
ID-nummer:  21831
Direktlänk: /bild/00021831/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningsväxeln ligger i den norra växeltransversalen som tidigare även förband spår 1 med övriga spår. Växeln ersätts i slutet av maj med den som ligger i södra änden av bangården mellan spår 1 och 2. 3 år
ID-nummer:  21832
Direktlänk: /bild/00021832/
Fotodatum: den 11 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 12 maj 2016

Rivningsarbetet går framåt och nu har även kajspåret rivits. 3 år
ID-nummer:  21833
Direktlänk: /bild/00021833/
Fotodatum: den 12 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rivna spåret vid lastkajen sett mot nordväst. 3 år
ID-nummer:  21834
Direktlänk: /bild/00021834/
Fotodatum: den 12 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även spåren längre norrut försvinner nu ett efter ett. 3 år
ID-nummer:  21835
Direktlänk: /bild/00021835/
Fotodatum: den 12 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En växel har tagits bort i spår 1. 3 år
ID-nummer:  21836
Direktlänk: /bild/00021836/
Fotodatum: den 12 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu fler växlar mellan stickspåren väntar på rivning. 3 år
ID-nummer:  21837
Direktlänk: /bild/00021837/
Fotodatum: den 12 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna vid norra plattformsänden sedda från söder. 3 år
ID-nummer:  21838
Direktlänk: /bild/00021838/
Fotodatum: den 12 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rivna spår utanför godsmagasinet. 3 år
ID-nummer:  21839
Direktlänk: /bild/00021839/
Fotodatum: den 12 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räls och sliprar ligger upptravade och marken där spår 1 låg är uppstädad mellan godsmagasinet och stationshuset. 3 år
ID-nummer:  21840
Direktlänk: /bild/00021840/
Fotodatum: den 12 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 18 maj 2016

Södra bangårdsänden sedd från norr, stickspåret är borta men spår 1 ännu intakt närmast växeln. 3 år
ID-nummer:  21625
Direktlänk: /bild/00021625/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats, här är även spår 1 borttaget. 3 år
ID-nummer:  21626
Direktlänk: /bild/00021626/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan av bangården har delar av stängslet monterats ned inför utvidgningen av spårområdet. 3 år
ID-nummer:  21627
Direktlänk: /bild/00021627/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa arbeten pågår också omkring den nya transformatorkiosk som under vintern satts upp intill gångbron. 3 år
ID-nummer:  21629
Direktlänk: /bild/00021629/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rivna spår 1 sett från plattformsövergången vid stationshuset. 3 år
ID-nummer:  21630
Direktlänk: /bild/00021630/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Av spår 1 och sidospåren nordost om det återstår endast växlarna nordväst om godsmagasinet. 3 år
ID-nummer:  21628
Direktlänk: /bild/00021628/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen i norra delen av bangården, även här är spår 1 rivet förutom i själva korsningen. 3 år
ID-nummer:  21632
Direktlänk: /bild/00021632/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen. 3 år
ID-nummer:  21631
Direktlänk: /bild/00021631/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 13 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I plankorsningen vid gamla Aitikterminalen återfanns spårrivningsarbetarna. 3 år
ID-nummer:  21633
Direktlänk: /bild/00021633/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla industrispårets dagar är räknade, under viadukten för cellulosavägen står en traktor med slyrensningsutrustning och uppkapningen av rälsen fortsätter norrut. 3 år
ID-nummer:  21634
Direktlänk: /bild/00021634/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plankorsningen är både rälsen och kontaktledningen riven. 3 år
ID-nummer:  21635
Direktlänk: /bild/00021635/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dvärgsignalen som föregår plankorsningen på industrispåret har lyst färdigt medan den till höger får fortsätta att lysa för malmtågen från Koskullskulle. 3 år
ID-nummer:  21636
Direktlänk: /bild/00021636/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signal i ena riktningen och tavla i den andra, allt ska bort. 3 år
ID-nummer:  21637
Direktlänk: /bild/00021637/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dvärgsignalen lyfts ned från sin stolpe. 3 år
ID-nummer:  21638
Direktlänk: /bild/00021638/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mycket snart går det bara ett spår under den här viadukten. 3 år
ID-nummer:  21639
Direktlänk: /bild/00021639/
Fotodatum: den 18 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 20 maj 2016

Vid södra bangårdsänden har förberedelserna för den nya servicevägen med tillhörande vändplan gått framåt. 3 år
ID-nummer:  21642
Direktlänk: /bild/00021642/
Fotodatum: den 20 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I övrigt är södra bangårdsänden ännu inte speciellt mycket påverkad av byggarbeten. 3 år
ID-nummer:  21643
Direktlänk: /bild/00021643/
Fotodatum: den 20 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om lastkajen norr om godsmagasinet är sidospåren helt rivna. 3 år
ID-nummer:  21644
Direktlänk: /bild/00021644/
Fotodatum: den 20 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårspärr i spår 1 har lämnats tillsammans med växlarna längre söderut, annars återstår endast små spår av spåren. 3 år
ID-nummer:  21645
Direktlänk: /bild/00021645/
Fotodatum: den 20 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 23 maj 2016

Vy mot sydost från gångbrons västra del. 3 år
ID-nummer:  21646
Direktlänk: /bild/00021646/
Fotodatum: den 23 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från gångbrons västra del. 3 år
ID-nummer:  21647
Direktlänk: /bild/00021647/
Fotodatum: den 23 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal eldosa på en stolpe går en osäker framtid tillmötes. 3 år
ID-nummer:  21648
Direktlänk: /bild/00021648/
Fotodatum: den 23 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 maj 2016

Spår 1 och stickspåret i söder är upprivna. 3 år
ID-nummer:  21650
Direktlänk: /bild/00021650/
Fotodatum: den 28 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området blir nu byggarbetsplats då spår 2 till höger ska grävas ur. 3 år
ID-nummer:  21651
Direktlänk: /bild/00021651/
Fotodatum: den 28 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under brygga 1 pågår förberedelser inför den kommande större avstängningen. 3 år
ID-nummer:  21649
Direktlänk: /bild/00021649/
Fotodatum: den 28 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mellan spår 1 och spår 2 lyfts bort och ska läggas in i norra delen av bangården där malmtågen under sommarens arbeten måste byta spår. 3 år
ID-nummer:  21652
Direktlänk: /bild/00021652/
Fotodatum: den 28 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla ändlastkajen saknar nu spår och hamnar snart mitt i händelsernas centrum. 3 år
ID-nummer:  21653
Direktlänk: /bild/00021653/
Fotodatum: den 28 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är växeln närmast vid vänster bildkant som flyttas när även spår 2 stängs för ombyggnad. 3 år
ID-nummer:  21654
Direktlänk: /bild/00021654/
Fotodatum: den 28 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!