Maj 2016

De första stora synliga arbetena på Gällivare bangård under den första månaden av ombyggnadsprojektet bestod till stor del av att riva valda delar av den befintliga anläggningen för att ge plats för de mer omfattande markarbeten som skulle följa senare under sommaren. Rivningen av kontaktledningen över spår 1 närmast stationshuset och de stickspår som anslöt till det spåret påbörjades den 3 maj och fortsatte under den första arbetsveckan. Den 9 maj inleddes rivningen av spår med stickspåret i söder varefter även spår 1 revs från söder mot norr under den veckan och med det även stickspåren längre norrut. Sedan fortsatte rivningen av kontaktledning och spår vidare ut på industrispåret som följde banan mot Koskullskulle upp genom triangelspåret som en förlängning av spår 1. Vid södra bangårdsänden skedde också avverkning för den utvidgning av bangårdsområdet som sker där och vissa mindre schaktarbeten påbörjades på den marken.

Under sista dagarna i maj gjordes ett första större trafikavbrott under vilket växeln mellan spår 1 och spår 2 i södra bangårdsänden lyftes ur och i stället flyttades till norra delen av bangården där den ersatte den dubbla korsningsväxel i spår 2 som inleder växelförbindelsen mot spår 3 och övriga spår med högre nummer. Malmtågen kommer under sommarens arbeten att bli tvungna att växla över till spår 3 här och därför byts den ganska slitna växeln ut mot den mindre använda växeln från södra bangårdsänden.

Bilder och filmer (246)
Bild 51–100

Tisdag 3 maj 2016

Stickspåret har snöröjts så att vagnen ska kunna komma in och demontera kontaktledningen.  6 år
ID-nummer:  21715
Direktlänk: /bild/00021715/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en lång dag återstår ännu en hel del ledningar att ta ner, men resten får vänta till nästa dag.  6 år
ID-nummer:  21716
Direktlänk: /bild/00021716/
Fotodatum: den 3 maj 2016
Publicerad: den 14 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 maj 2016

Kontaktledningen på spår 1 och även nu på stickspåret i söder är riven.  7 år
ID-nummer:  21197
Direktlänk: /bild/00021197/
Fotodatum: den 4 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats, kontaktledningen över spår 1 är borta.  7 år
ID-nummer:  21198
Direktlänk: /bild/00021198/
Fotodatum: den 4 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid godsmagasinet fanns en förbindelse i kontaktledningen mellan spår 2 och spår 1 som måste åtgärdas då ledningen över spår 2 ska användas även fortsättningsvis.  7 år
ID-nummer:  21199
Direktlänk: /bild/00021199/
Fotodatum: den 4 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan lyfts över isolatorn i toppen på bryggan för att sektionen som går från spår 2 till spår 1 och sedan tillbaka ska kunna hängas enbart över spår 2.  7 år
ID-nummer:  21200
Direktlänk: /bild/00021200/
Fotodatum: den 4 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några lossade bärtrådar mellan bärlinan och kontakttråden möjliggjorde lyftet över toppflaggan på bryggan.  7 år
ID-nummer:  21201
Direktlänk: /bild/00021201/
Fotodatum: den 4 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedan bärlinan lagts direkt på bryggan måste så kontakttråden lirkas förbi under signalen som hänger i bryggan.  7 år
ID-nummer:  21202
Direktlänk: /bild/00021202/
Fotodatum: den 4 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blev långt mellan bärlina och kontakttråd för en stund, men det gick.  7 år
ID-nummer:  21203
Direktlänk: /bild/00021203/
Fotodatum: den 4 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården arbetar samtidigt ett annat lag i den andra liftmotorvagnen med en annan tvärförbindelse i kontaktledningen mellan spår 2 och spår 1 mellan brygga 17 och 18.  7 år
ID-nummer:  21204
Direktlänk: /bild/00021204/
Fotodatum: den 4 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sektionen som tidigare avslutats med vikterna i stolpe 45 har rivits, medan sektionen som ingår i tvärförbindelsen från spår 2 har bundits upp tillfälligt i samma stolpe, med bärtrådarna borttagna.  7 år
ID-nummer:  21205
Direktlänk: /bild/00021205/
Fotodatum: den 4 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från brygga 20 hänger ännu kontaktledningen kvar över spår 1.  7 år
ID-nummer:  21206
Direktlänk: /bild/00021206/
Fotodatum: den 4 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tvärförbindelsen i kontaktledningen hängde över den sedan en längre tid rivna första delen av växeltransversalen i norra delen av bangården som syns till vänster om liftmotorvagnen. Sektionen ska här kortas och fästas in innan resterande del kan rivas.  7 år
ID-nummer:  21207
Direktlänk: /bild/00021207/
Fotodatum: den 4 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen i norra delen av bangården.  7 år
ID-nummer:  21208
Direktlänk: /bild/00021208/
Fotodatum: den 4 maj 2016
Publicerad: den 4 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 9 maj 2016

Södra bangårdsänden på morgonen. Mätning pågår till vänster och snart ska träd avverkas för att ge plats för den lilla utvidgningen av bangården i söder.  6 år
ID-nummer:  21762
Direktlänk: /bild/00021762/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin har kommit till Gällivare bangård för sommarens arbeten.  6 år
ID-nummer:  21737
Direktlänk: /bild/00021737/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Aktivitet i södra delen av bangården vid stickspåret där.  6 år
ID-nummer:  21738
Direktlänk: /bild/00021738/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelarbeten pågår i södra änden av spår 1 som snart ska ge plats för den nya plattformen.  6 år
ID-nummer:  21739
Direktlänk: /bild/00021739/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite senare på dagen har rivningen av stickspåret påbörjats.  6 år
ID-nummer:  21740
Direktlänk: /bild/00021740/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det numera delvis rivna stickspåret sett från ändkajen.  6 år
ID-nummer:  21741
Direktlänk: /bild/00021741/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen skärs av nerifrån upp till rälshuvudet och bryts sedan av med hjälp av grävmaskinen.  6 år
ID-nummer:  21742
Direktlänk: /bild/00021742/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Att bryta och få loss rälsen från sliprarna är inte alltid helt enkelt.  6 år
ID-nummer:  21743
Direktlänk: /bild/00021743/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena rälen har lossnat, men den andra var svårare att bryta här.  6 år
ID-nummer:  21744
Direktlänk: /bild/00021744/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvar i spårområdet blir spikar och plattor från det rivna spåret.  6 år
ID-nummer:  21745
Direktlänk: /bild/00021745/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar och räls läggs upp vid sidan av spårområdet.  6 år
ID-nummer:  21746
Direktlänk: /bild/00021746/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen skärs av med jämna mellanrum upp till rälshuvudet.  6 år
ID-nummer:  21747
Direktlänk: /bild/00021747/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spikarna får dras ur sliprarna för hand.  6 år
ID-nummer:  21748
Direktlänk: /bild/00021748/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Att använda skärbrännare i det torra fjolårsgräset är en uppenbar brandfara, varför vatten är bra att ha till hands.  6 år
ID-nummer:  21749
Direktlänk: /bild/00021749/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna tas upp ur marken med hjälp av grävmaskinen.  6 år
ID-nummer:  21750
Direktlänk: /bild/00021750/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett kapat spårspann dras upp ur marken.  6 år
ID-nummer:  21751
Direktlänk: /bild/00021751/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler spikar att lossa.  6 år
ID-nummer:  21752
Direktlänk: /bild/00021752/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna grävs upp med grävmaskinens gripklo.  6 år
ID-nummer:  21753
Direktlänk: /bild/00021753/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snabbt blossade ännu en gräsbrand upp i en slänt och spårarbetet ersattes med en stunds brandbekämpning.  6 år
ID-nummer:  21754
Direktlänk: /bild/00021754/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret rivs mellan dvärgsignalen och spårspärren på stickspåret.  6 år
ID-nummer:  21755
Direktlänk: /bild/00021755/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspårets saga är snart all.  6 år
ID-nummer:  21756
Direktlänk: /bild/00021756/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sista slipern på stickspåret före växeln plockas upp.  6 år
ID-nummer:  21757
Direktlänk: /bild/00021757/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resultatet av eftermiddagens arbete, stickspåret är rivet så när som på spårspärren.  6 år
ID-nummer:  21758
Direktlänk: /bild/00021758/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsområdet vid det nu rivna stickspåret sett söderut.  6 år
ID-nummer:  21759
Direktlänk: /bild/00021759/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dvärgsignalen 112 har gett sitt sista "rörelse tillåten"-besked.  6 år
ID-nummer:  21760
Direktlänk: /bild/00021760/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår efter ett spår.  6 år
ID-nummer:  21761
Direktlänk: /bild/00021761/
Fotodatum: den 9 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 10 maj 2016

Uppstädning av järnskrot pågår vid det upprivna stickspåret i söder samtidigt som rivningen av spår 1 förbereds.  6 år
ID-nummer:  21763
Direktlänk: /bild/00021763/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppkapningen av rälsen på spår 1 påbörjades också snart.  6 år
ID-nummer:  21764
Direktlänk: /bild/00021764/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett första griptag och spår 1 var inte längre farbart.  6 år
ID-nummer:  21765
Direktlänk: /bild/00021765/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rälsen lossnat från sliprarna samlas den ihop och lyfts bort.  6 år
ID-nummer:  21766
Direktlänk: /bild/00021766/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna lyfts upp ur marken.  6 år
ID-nummer:  21767
Direktlänk: /bild/00021767/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en del av spåret bryts upp och processen upprepas.  6 år
ID-nummer:  21768
Direktlänk: /bild/00021768/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av en kapad rälsbit. Skärbrännaren har använts i foten och livet medan rälshuvudet har brutits av.  6 år
ID-nummer:  21769
Direktlänk: /bild/00021769/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En maskin som drar upp rälsspikar lyftes på spåret, men vållade till en början en hel del problem.  6 år
ID-nummer:  21770
Direktlänk: /bild/00021770/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården fortsätter rivningen av kontaktledningen över spår 1.  6 år
ID-nummer:  21771
Direktlänk: /bild/00021771/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mot det rivna stickspåret söder om stationshuset har snart inte heller något spår kvar i rakläget. 1  6 år
ID-nummer:  21772
Direktlänk: /bild/00021772/
Fotodatum: den 10 maj 2016
Publicerad: den 27 mars 2017
#1 L-G Å, 21 augusti 2021, 18:59
Fantastisk fotodokumentation! kommentarerna får extra ++++
Gäller all fotodukumentation för hela projektet.
Stort tack för ditt enorma jobb.
Bild 151–200