Plattformsvyer

Bilder och filmer (122)
Bild 51–100

Onsdag 4 juni 2008

Bangården sedd i nordostlig riktning från den långa mallenplattformens norra del.  15 år
ID-nummer:  03610
Direktlänk: /bild/00003610/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och plattformarna sedda söderut.  15 år
ID-nummer:  03611
Direktlänk: /bild/00003611/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården öster om plattformarna sedd söderut.  15 år
ID-nummer:  03612
Direktlänk: /bild/00003612/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i nordostlig riktning från stationshuset.  15 år
ID-nummer:  03613
Direktlänk: /bild/00003613/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket på mellanplattformen sett från stationshuset.  15 år
ID-nummer:  03614
Direktlänk: /bild/00003614/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs spår 1, vid stationshuset finns ett staket uppsatt längs spåren.  15 år
ID-nummer:  03615
Direktlänk: /bild/00003615/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av väggmålningarna i gångtunneln, med en lite underlig stationsplacering.  15 år
ID-nummer:  03628
Direktlänk: /bild/00003628/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intressant fakta i trappan.  15 år
ID-nummer:  03629
Direktlänk: /bild/00003629/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera kuriosa från gångtunneln.  15 år
ID-nummer:  03630
Direktlänk: /bild/00003630/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid spår 4 kan man få en uppfattning om hur det såg ut vid stationen i slutet av 1800-talet.  15 år
ID-nummer:  03631
Direktlänk: /bild/00003631/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fakta om stationshuset och järnvägshotellet snett under spår 1.  15 år
ID-nummer:  03632
Direktlänk: /bild/00003632/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 26 juni 2007

Vy söderut från plattformen vid spår 2.  15 år
ID-nummer:  00553
Direktlänk: /bild/00000553/
Fotodatum: den 26 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 2 juni 2007

Bangården på Boden C sedd söderut från den västra mellanplattformen.  15 år
ID-nummer:  00567
Direktlänk: /bild/00000567/
Fotodatum: den 2 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 17 december 2006

Bangården sedd norrut från plattformen vid spår 3.  15 år
ID-nummer:  00571
Direktlänk: /bild/00000571/
Fotodatum: den 17 december 2006
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med utfarten mot Luleå till vänster och mot Älvsbyn till höger.  15 år
ID-nummer:  00572
Direktlänk: /bild/00000572/
Fotodatum: den 17 december 2006
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 4 juli 2006

Vy söderut från plattformen vid spår 2 mitt framför stationshuset.  15 år
ID-nummer:  00560
Direktlänk: /bild/00000560/
Fotodatum: den 4 juli 2006
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset.  15 år
ID-nummer:  00561
Direktlänk: /bild/00000561/
Fotodatum: den 4 juli 2006
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  15 år
ID-nummer:  00562
Direktlänk: /bild/00000562/
Fotodatum: den 4 juli 2006
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från västra mellanplattformens norra ände mot malmbanans förbifartsspår förbi bangården vid Boden C.  15 år
ID-nummer:  00563
Direktlänk: /bild/00000563/
Fotodatum: den 4 juli 2006
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna vid Boden C sedda från norr.  15 år
ID-nummer:  00564
Direktlänk: /bild/00000564/
Fotodatum: den 4 juli 2006
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norrut sedd från plattformen vid spår 2.  15 år
ID-nummer:  00565
Direktlänk: /bild/00000565/
Fotodatum: den 4 juli 2006
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna och bangården öster om dessa.  15 år
ID-nummer:  00566
Direktlänk: /bild/00000566/
Fotodatum: den 4 juli 2006
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!