Plattformsvyer

Bilder och filmer (122)
Bild 1–50

Tisdag 22 juni 2010

Vy norrut från samma plattformsände som ovan.  11 år
ID-nummer:  12216
Direktlänk: /bild/00012216/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformsänden, här syns den plankorsning som främst är avsedd för servicefordon till plattformen.  11 år
ID-nummer:  12217
Direktlänk: /bild/00012217/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre norrut finns motsvarande plankorsning mellan de båda plattformar som flankerar spår 3, här helt utan säkerhetsanordning.  11 år
ID-nummer:  12218
Direktlänk: /bild/00012218/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra mellanplattformen sedd från den västra strax söder om gångtunneln under spåren.  11 år
ID-nummer:  12219
Direktlänk: /bild/00012219/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen mellan plattformarna sedd från norr med uppställningsspåren vid den gamla vagnverkstaden i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  12220
Direktlänk: /bild/00012220/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs spår 2 söderut från plattformen mitt emot stationshuset.  11 år
ID-nummer:  12221
Direktlänk: /bild/00012221/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bodens stationshus sett från plattformen mellan spår 2 och 3.  11 år
ID-nummer:  12222
Direktlänk: /bild/00012222/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den modernare byggnaden strax norr om stationshuset finns Green Cargo.  11 år
ID-nummer:  12223
Direktlänk: /bild/00012223/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost från plattformen vid spår 2.  11 år
ID-nummer:  12224
Direktlänk: /bild/00012224/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset utvidgas bangården på västra sidan med spår 0.  11 år
ID-nummer:  12225
Direktlänk: /bild/00012225/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två lok står uppställda på spår 0 norr om stationshuset.  11 år
ID-nummer:  12226
Direktlänk: /bild/00012226/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra delen av plattformen mellan spår 2 och 3.  11 år
ID-nummer:  12227
Direktlänk: /bild/00012227/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma plattform som ovan, här ses dessutom ett malmtåg i fjärran som kommer ut från förbigångsspåret öster om bangården och fortsätter norrut.  11 år
ID-nummer:  12228
Direktlänk: /bild/00012228/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordost från samma plats med norra spetsen av den östra plattformen i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  12229
Direktlänk: /bild/00012229/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och plattformarna sedda söderut.  11 år
ID-nummer:  12230
Direktlänk: /bild/00012230/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 24 oktober 2009

Nattågsväxling i Boden på kvällen.  4 år
ID-nummer:  27392
Direktlänk: /bild/00027392/
Fotodatum: den 24 oktober 2009
Publicerad: den 24 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Bangården sedd söderut från stationshuset.  15 år
ID-nummer:  03571
Direktlänk: /bild/00003571/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i sydostlig riktning från plats strax söder om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  03572
Direktlänk: /bild/00003572/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från västra sidan vid gångtunneln under spåren.  15 år
ID-nummer:  03573
Direktlänk: /bild/00003573/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut med stationshuset till vänster.  15 år
ID-nummer:  03577
Direktlänk: /bild/00003577/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården söderut sedd från samma plats som ovan. Plankorsningen leder till mellanplattformen mellan spår 2 och 3.  15 år
ID-nummer:  03578
Direktlänk: /bild/00003578/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra ände med utfarterna mot Luleå till vänster och mot Älvsbyn till höger.  15 år
ID-nummer:  03579
Direktlänk: /bild/00003579/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intressant skyltkombination vid spåren i bangårdens sydligaste del.  15 år
ID-nummer:  03580
Direktlänk: /bild/00003580/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra ände sedd från plankorsningen ut till mellanplattformen.  15 år
ID-nummer:  03581
Direktlänk: /bild/00003581/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer detaljerad vy mot södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  03582
Direktlänk: /bild/00003582/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla vagnhallen vid södra änden av bangården.  15 år
ID-nummer:  03583
Direktlänk: /bild/00003583/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot vagnhallen från den långa mellanplattformens södra del.  15 år
ID-nummer:  03584
Direktlänk: /bild/00003584/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från södra delen av mellanplattformen mellan spår 2 och 3.  15 år
ID-nummer:  03585
Direktlänk: /bild/00003585/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen mellan spår 3 och 4 är betydligt kortare än den mellan spår 2 och 3.  15 år
ID-nummer:  03586
Direktlänk: /bild/00003586/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från den långa mellanplattformens södra del.  15 år
ID-nummer:  03587
Direktlänk: /bild/00003587/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångtunnelns byggnad för trappa och hiss på den långa mellanplattformen.  15 år
ID-nummer:  03588
Direktlänk: /bild/00003588/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den korta mellanplattformens södra ände.  15 år
ID-nummer:  03589
Direktlänk: /bild/00003589/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En växelförbindelse från stambanans infart fortsätter österut vid södra änden av spår 4.  15 år
ID-nummer:  03590
Direktlänk: /bild/00003590/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hiss till gångtunneln saknas på den korta mellanplattformen, men finns enligt skyltningen nedanför trappan, vid den andra plattformen...  15 år
ID-nummer:  03592
Direktlänk: /bild/00003592/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den korta mellanplattformen mellan spår 3 och 4.  15 år
ID-nummer:  03593
Direktlänk: /bild/00003593/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren öster om plattformarna.  15 år
ID-nummer:  03594
Direktlänk: /bild/00003594/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen vid spår 4.  15 år
ID-nummer:  03595
Direktlänk: /bild/00003595/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket på den långa mellanplattformen.  15 år
ID-nummer:  03596
Direktlänk: /bild/00003596/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen vid spår 4.  15 år
ID-nummer:  03598
Direktlänk: /bild/00003598/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut med norra delen av spår 4 i förgrunden. Här börjar en nordlig växelförbindelse från östra till västra sidan av bangården.  15 år
ID-nummer:  03599
Direktlänk: /bild/00003599/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra delen av den korta mellanplattformen.  15 år
ID-nummer:  03600
Direktlänk: /bild/00003600/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från norra delen av den korta mellanplattformen.  15 år
ID-nummer:  03601
Direktlänk: /bild/00003601/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från den korta plattformens norra del.  15 år
ID-nummer:  03602
Direktlänk: /bild/00003602/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs den långa mellanplattformen från plats strax norr om plattformstaket.  15 år
ID-nummer:  03603
Direktlänk: /bild/00003603/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen vid spår 2.  15 år
ID-nummer:  03604
Direktlänk: /bild/00003604/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnläge H på den långa plattformen vid den korta plattformens norra ände.  15 år
ID-nummer:  03605
Direktlänk: /bild/00003605/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den långa plattformens norra del.  15 år
ID-nummer:  03606
Direktlänk: /bild/00003606/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra plattformsänden finns en växelförbindelse som i vissa fall kräver låg hastighet, den aktuella förbindelsen syns i bakgunden.  15 år
ID-nummer:  03607
Direktlänk: /bild/00003607/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra plattformsänden mellan spår 2 och 3.  15 år
ID-nummer:  03608
Direktlänk: /bild/00003608/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tvärförbindelsen från östra till västra sidan passerar norr om plattformen.  15 år
ID-nummer:  03609
Direktlänk: /bild/00003609/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–122