Plattformsvyer

Bilder och filmer (108)
Bild 1–50

Tisdag 22 juni 2010

Bangården och plattformarna sedda söderut. 8 år
ID-nummer:  12230
Direktlänk: /bild/00012230/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 24 oktober 2009

Nattågsväxling i Boden på kvällen. 8 mån
ID-nummer:  27392
Direktlänk: /bild/00027392/
Fotodatum: den 24 oktober 2009
Publicerad: den 24 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Bangården sedd söderut från stationshuset. 11 år
ID-nummer:  03571
Direktlänk: /bild/00003571/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i sydostlig riktning från plats strax söder om stationshuset. 11 år
ID-nummer:  03572
Direktlänk: /bild/00003572/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från västra sidan vid gångtunneln under spåren. 11 år
ID-nummer:  03573
Direktlänk: /bild/00003573/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut med stationshuset till vänster. 11 år
ID-nummer:  03577
Direktlänk: /bild/00003577/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården söderut sedd från samma plats som ovan. Plankorsningen leder till mellanplattformen mellan spår 2 och 3. 11 år
ID-nummer:  03578
Direktlänk: /bild/00003578/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra ände med utfarterna mot Luleå till vänster och mot Älvsbyn till höger. 11 år
ID-nummer:  03579
Direktlänk: /bild/00003579/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intressant skyltkombination vid spåren i bangårdens sydligaste del. 11 år
ID-nummer:  03580
Direktlänk: /bild/00003580/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra ände sedd från plankorsningen ut till mellanplattformen. 11 år
ID-nummer:  03581
Direktlänk: /bild/00003581/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer detaljerad vy mot södra bangårdsänden. 11 år
ID-nummer:  03582
Direktlänk: /bild/00003582/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla vagnhallen vid södra änden av bangården. 11 år
ID-nummer:  03583
Direktlänk: /bild/00003583/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot vagnhallen från den långa mellanplattformens södra del. 11 år
ID-nummer:  03584
Direktlänk: /bild/00003584/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från södra delen av mellanplattformen mellan spår 2 och 3. 11 år
ID-nummer:  03585
Direktlänk: /bild/00003585/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen mellan spår 3 och 4 är betydligt kortare än den mellan spår 2 och 3. 11 år
ID-nummer:  03586
Direktlänk: /bild/00003586/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från den långa mellanplattformens södra del. 11 år
ID-nummer:  03587
Direktlänk: /bild/00003587/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångtunnelns byggnad för trappa och hiss på den långa mellanplattformen. 11 år
ID-nummer:  03588
Direktlänk: /bild/00003588/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den korta mellanplattformens södra ände. 11 år
ID-nummer:  03589
Direktlänk: /bild/00003589/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En växelförbindelse från stambanans infart fortsätter österut vid södra änden av spår 4. 11 år
ID-nummer:  03590
Direktlänk: /bild/00003590/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hiss till gångtunneln saknas på den korta mellanplattformen, men finns enligt skyltningen nedanför trappan, vid den andra plattformen... 11 år
ID-nummer:  03592
Direktlänk: /bild/00003592/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den korta mellanplattformen mellan spår 3 och 4. 11 år
ID-nummer:  03593
Direktlänk: /bild/00003593/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren öster om plattformarna. 11 år
ID-nummer:  03594
Direktlänk: /bild/00003594/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen vid spår 4. 11 år
ID-nummer:  03595
Direktlänk: /bild/00003595/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket på den långa mellanplattformen. 11 år
ID-nummer:  03596
Direktlänk: /bild/00003596/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen vid spår 4. 11 år
ID-nummer:  03598
Direktlänk: /bild/00003598/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut med norra delen av spår 4 i förgrunden. Här börjar en nordlig växelförbindelse från östra till västra sidan av bangården. 11 år
ID-nummer:  03599
Direktlänk: /bild/00003599/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra delen av den korta mellanplattformen. 11 år
ID-nummer:  03600
Direktlänk: /bild/00003600/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från norra delen av den korta mellanplattformen. 11 år
ID-nummer:  03601
Direktlänk: /bild/00003601/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från den korta plattformens norra del. 11 år
ID-nummer:  03602
Direktlänk: /bild/00003602/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs den långa mellanplattformen från plats strax norr om plattformstaket. 11 år
ID-nummer:  03603
Direktlänk: /bild/00003603/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen vid spår 2. 11 år
ID-nummer:  03604
Direktlänk: /bild/00003604/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnläge H på den långa plattformen vid den korta plattformens norra ände. 11 år
ID-nummer:  03605
Direktlänk: /bild/00003605/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den långa plattformens norra del. 11 år
ID-nummer:  03606
Direktlänk: /bild/00003606/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra plattformsänden finns en växelförbindelse som i vissa fall kräver låg hastighet, den aktuella förbindelsen syns i bakgunden. 11 år
ID-nummer:  03607
Direktlänk: /bild/00003607/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra plattformsänden mellan spår 2 och 3. 11 år
ID-nummer:  03608
Direktlänk: /bild/00003608/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tvärförbindelsen från östra till västra sidan passerar norr om plattformen. 11 år
ID-nummer:  03609
Direktlänk: /bild/00003609/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i nordostlig riktning från den långa mallenplattformens norra del. 11 år
ID-nummer:  03610
Direktlänk: /bild/00003610/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och plattformarna sedda söderut. 11 år
ID-nummer:  03611
Direktlänk: /bild/00003611/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården öster om plattformarna sedd söderut. 11 år
ID-nummer:  03612
Direktlänk: /bild/00003612/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i nordostlig riktning från stationshuset. 11 år
ID-nummer:  03613
Direktlänk: /bild/00003613/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket på mellanplattformen sett från stationshuset. 11 år
ID-nummer:  03614
Direktlänk: /bild/00003614/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs spår 1, vid stationshuset finns ett staket uppsatt längs spåren. 11 år
ID-nummer:  03615
Direktlänk: /bild/00003615/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av väggmålningarna i gångtunneln, med en lite underlig stationsplacering. 11 år
ID-nummer:  03628
Direktlänk: /bild/00003628/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intressant fakta i trappan. 11 år
ID-nummer:  03629
Direktlänk: /bild/00003629/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera kuriosa från gångtunneln. 11 år
ID-nummer:  03630
Direktlänk: /bild/00003630/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid spår 4 kan man få en uppfattning om hur det såg ut vid stationen i slutet av 1800-talet. 11 år
ID-nummer:  03631
Direktlänk: /bild/00003631/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fakta om stationshuset och järnvägshotellet snett under spår 1. 11 år
ID-nummer:  03632
Direktlänk: /bild/00003632/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 9 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 26 juni 2007

Vy söderut från plattformen vid spår 2. 11 år
ID-nummer:  00553
Direktlänk: /bild/00000553/
Fotodatum: den 26 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 2 juni 2007

Bangården på Boden C sedd söderut från den västra mellanplattformen. 11 år
ID-nummer:  00567
Direktlänk: /bild/00000567/
Fotodatum: den 2 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 17 december 2006

Bangården sedd norrut från plattformen vid spår 3. 11 år
ID-nummer:  00571
Direktlänk: /bild/00000571/
Fotodatum: den 17 december 2006
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–108