Bangården

Bilder och filmer (30)

Tisdag 22 juni 2010

Vy söderut från den lastkaj som ligger på bangårdens västra sida norr om området som tidigare hyste ett stort godsmagasin.  11 år
ID-nummer:  12237
Direktlänk: /bild/00012237/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  12238
Direktlänk: /bild/00012238/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret till lastkajen sett söderut något längre norrut.  11 år
ID-nummer:  12236
Direktlänk: /bild/00012236/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret ansluter till den säckbangård som finns på västra sidan med infart söderifrån.  11 år
ID-nummer:  12235
Direktlänk: /bild/00012235/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av säckbangården med många stoppbockar i bredd.  11 år
ID-nummer:  12231
Direktlänk: /bild/00012231/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om säckbangården finns ett frilastområde med ett oelektrifierat spår.  11 år
ID-nummer:  12232
Direktlänk: /bild/00012232/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Säckbangården sedd från norra änden.  11 år
ID-nummer:  12233
Direktlänk: /bild/00012233/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området mellan säckbangården till höger och övriga bangården sett från norr.  11 år
ID-nummer:  12234
Direktlänk: /bild/00012234/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 10 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Vy norrut från västra sidan av bangården norr om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  03549
Direktlänk: /bild/00003549/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot stationshuset från bangårdens västra sida.  15 år
ID-nummer:  03550
Direktlänk: /bild/00003550/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut med den långa plattformen mellan spår 2 och 3 synlig till höger.  15 år
ID-nummer:  03551
Direktlänk: /bild/00003551/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid den långa mellanplattformens norra ände.  15 år
ID-nummer:  03552
Direktlänk: /bild/00003552/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plats ytterligare något längre norrut. Till höger i bild skymtar lokstallet.  15 år
ID-nummer:  03553
Direktlänk: /bild/00003553/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vänder vi oss om ser vi den det öppna obebyggda området väster om bangården norr om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  03554
Direktlänk: /bild/00003554/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om det öppna området tar bebyggelse åter vid väster om spåren. Här dinns också ett stickspår med lastkaj.  15 år
ID-nummer:  03555
Direktlänk: /bild/00003555/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från lastkajen väster om bangården.  15 år
ID-nummer:  03556
Direktlänk: /bild/00003556/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En vagn vid stickspårets ände, i bakgrunden skymtar stationshuset.  15 år
ID-nummer:  03557
Direktlänk: /bild/00003557/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret vid lastkajen hänger ihop med den korta säckbangård som viker av i nordvästlig rikning mittemot lokstallet.  15 år
ID-nummer:  03558
Direktlänk: /bild/00003558/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i sydostlig riktning från lastkajen väster om densamma.  15 år
ID-nummer:  03559
Direktlänk: /bild/00003559/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om den långa mellanplattformen finns en snäv växelförbindelse.  15 år
ID-nummer:  03560
Direktlänk: /bild/00003560/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet gömmer sig bakom de uppställda vagnarna.  15 år
ID-nummer:  03561
Direktlänk: /bild/00003561/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra änden av godsbangården mittemot lokstallet.  15 år
ID-nummer:  03562
Direktlänk: /bild/00003562/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här viker också den korta säckbangården av mot nordväst.  15 år
ID-nummer:  03563
Direktlänk: /bild/00003563/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnar uppställda på säckbangården.  15 år
ID-nummer:  03564
Direktlänk: /bild/00003564/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla lokstallet på bangårdens östra sida.  15 år
ID-nummer:  03565
Direktlänk: /bild/00003565/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Äldre byggnad sammanbyggd med lokstallet.  15 år
ID-nummer:  03566
Direktlänk: /bild/00003566/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Frånskiljare på stolpe vid säckbangården.  15 år
ID-nummer:  03567
Direktlänk: /bild/00003567/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några vagnar vid stoppbocken.  15 år
ID-nummer:  03568
Direktlänk: /bild/00003568/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåren på säckbangården tar slut och stoppbockarna står i rad.  15 år
ID-nummer:  03569
Direktlänk: /bild/00003569/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Säckens norra ände med godsbangården och banan norrut i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  03570
Direktlänk: /bild/00003570/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 7 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!