Boden C (Bdn)

Boden C utgör knutpunkten mellan Malmbanan Luleå-Kiruna-Narvik, Stambanan genom övre Norrland Bräcke-Vännäs-Boden och Haparanda­banan Boden–Morjärv–Haparanda och har därmed järnvägar i fyra riktningar. Bangården är relativt omfattande och sträcker sig omkring tre kilometer i nära nord-sydlig riktning. Personbangården med plattformar och stationshus ligger i södra delen relativt centralt i Boden strax öster om stadskärnan. Stambanan och Malmbanan från Luleå kommer in till bangården från väster respektive söder och möts vid södra bangårdsänden medan Malmbanan från Narvik och Kiruna kommer in från norr. För malmtågstrafiken finns det ett förbigångsspår öster om bangården som gör att malmtåg inte behöver passera bangården.

Boden C fram till 1930-talet ett vev­ställ­verk som då ersattes med ett ställ­verk av typen el-med-el. Sedan juni 1994 är ett dator­ställ­verk typ 85 i drift. Då Boden ligger längs malm­banan elektri­fierades stationen tidigt, 1922 var elektri­fieringen Luleå-Nattavaara klar. Stam­banans nordligaste sträcka (Jörn-Boden) öppnades för elektrisk drift 1942.

Geografisk översikt